08 - 37202968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 30' trong giờ hành chính  
 

 
Trang Chủ   ATS, MTS, UPS, Cầu Dao Đảo
 
ATS, MTS, UPS, Cầu Dao Đảo
 
Bán Nhiều Nhất
MTS Sircover 3P - 1250A
82.170.000 VNĐ
ATS 3P 200A, ON-OFF-ON
15.070.000 VNĐ
ATS 3P 1200A, ON-ON
48.730.000 VNĐ
UPS Off-line 1 pha 500VA
1.021.900 VNĐ
ATS 3P 250A, ATyS r 3x250A - 230VAC
55.220.000 VNĐ
ATS mini Series ATyS S 4x125A, 12VDC
20.658.000 VNĐ
ATS 4P 2000A, ATyS r 4x2000A - 230VAC
316.580.000 VNĐ
ATS 3P 200A, ON-ON
14.410.000 VNĐ
MTS Sircover 3P - 160A
13.299.000 VNĐ
ATS mini Series ATyS S 4x125A, 230VAC
23.650.000 VNĐ
ATS Series ATyS 3E 3x3200A, 230VAC
369.963.000 VNĐ
ATS Series ATyS 3S 4x160A, 230VAC
42.152.000 VNĐ
 
ATS Series ATyS 3S 3x400A, 230VAC
68.860.000 VNĐ
MTS Sircover 4P - 250A
21.780.000 VNĐ
ATS 4P 1250A, ATyS r 4x1250A - 230VAC
178.750.000 VNĐ
ATS 3P 630A, ATyS r 3x630A - 230VAC
92.180.000 VNĐ
ATS Series ATyS 3E 3x2000A, 230VAC
278.850.000 VNĐ
MTS Sircover 4P - 800A
66.495.000 VNĐ
ATS Series ATyS 3E 4x2500A, 230VAC
328.405.000 VNĐ
ATS mini Series ATyS S 4x100A, 230VAC
21.450.000 VNĐ
 
ATS 4P 600A, ON-OFF-ON
33.330.000 VNĐ
Bộ điều khiển ATS Korea
6.050.000 VNĐ
ATS 2P 100A, ON-OFF-ON
11.385.000 VNĐ
ATS 3P 200A, ON-OFF-ON
15.070.000 VNĐ
ATS 3P 600A, ON-OFF-ON
30.030.000 VNĐ
ATS 3P 800A, ON-ON
30.910.000 VNĐ
Bộ điều khiển ATS Việt Nam
3.630.000 VNĐ
ATS 3P 2500A, ON-ON
108.900.000 VNĐ
 
UPS Off-line 1 pha 1000VA
2.299.000 VNĐ
UPS Off-line 1 pha 2000VA
4.609.000 VNĐ
UPS On-line 1 pha 6KVA
49.489.000 VNĐ
UPS On-line 1 pha 2KVA
15.389.000 VNĐ
UPS On-line 1 pha 1KVA
7.689.000 VNĐ
UPS Off-line 1 pha 500VA
1.021.900 VNĐ
UPS Off-line 1 pha 750VA
1.309.000 VNĐ
UPS Off-line 1 pha 650VA
1.199.000 VNĐ