08 - 37202968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 30' trong giờ hành chính  
 

 
Trang Chủ   ATS, MTS, UPS, Cầu Dao Đảo
 
ATS, MTS, UPS, Cầu Dao Đảo
 
Bán Nhiều Nhất
ATS 4P 800A, ATyS r 4x800A - 230VAC
142.120.000 VNĐ
MTS Sircover 3P - 400A
20.020.000 VNĐ
ATS Series ATyS 3S 4x160A, 230VAC
42.152.000 VNĐ
ATS mini Series ATyS S 4x100A, 230VAC
21.450.000 VNĐ
MTS Sircover 3P - 1250A
82.170.000 VNĐ
MTS Sircover 4P - 125A
12.837.000 VNĐ
ATS 3P 200A, ON-OFF-ON
15.070.000 VNĐ
ATS 3P 2000A, ATyS r 3x2000A - 230VAC
289.575.000 VNĐ
ATS 3P 3200A, ON-ON
142.340.000 VNĐ
UPS On-line 1 pha 1KVA
7.689.000 VNĐ
UPS Off-line 1 pha 750VA
1.309.000 VNĐ
ATS Series ATyS 3S 3x400A, 230VAC
68.860.000 VNĐ
 
ATS 4P 630A, ATyS r 4x630A - 230VAC
94.765.000 VNĐ
ATS Series ATyS 3E 3x3200A, 230VAC
369.963.000 VNĐ
MTS Sircover 4P - 250A
21.780.000 VNĐ
ATS 3P 1600A, ATyS r 3x1600A - 230VAC
216.150.000 VNĐ
ATS 3P 630A, ATyS r 3x630A - 230VAC
92.180.000 VNĐ
MTS Sircover 4P - 2500A
237.765.000 VNĐ
MTS Sircover 3P - 400A
20.020.000 VNĐ
MTS Sircover 3P - 200A
17.050.000 VNĐ
 
Bộ điều khiển ATS Việt Nam
3.630.000 VNĐ
ATS 3P 600A, ON-OFF-ON
30.030.000 VNĐ
Bộ điều khiển ATS Korea
6.050.000 VNĐ
ATS 4P 100A, ON-ON
14.190.000 VNĐ
ATS 4P 2000A, ON-ON
93.830.000 VNĐ
ATS 3P 800A, ON-ON
30.910.000 VNĐ
ATS 4P 400A, ON-ON
28.380.000 VNĐ
ATS 3P 400A, ON-ON
23.760.000 VNĐ
 
UPS Off-line 1 pha 2500VA
5.379.000 VNĐ
UPS Off-line 1 pha 650VA
1.199.000 VNĐ
UPS Off-line 1 pha 750VA
1.309.000 VNĐ
UPS On-line 1 pha 10KVA
69.289.000 VNĐ
UPS Off-line 1 pha 2000VA
4.609.000 VNĐ
UPS Off-line 1 pha 1500VA
3.276.900 VNĐ
UPS On-line 1 pha 2KVA
15.389.000 VNĐ
UPS On-line 1 pha 6KVA
49.489.000 VNĐ