08 - 37202968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 30' trong giờ hành chính  

 

 

 
Trang Chủ   ATS, MTS, UPS, Cầu Dao Đảo
 
ATS, MTS, UPS, Cầu Dao Đảo
 
Bán Nhiều Nhất
ATS mini Series ATyS S 4x125A, 12VDC
20.658.000 VNĐ
ATS 3P 200A, ON-OFF-ON
15.070.000 VNĐ
MTS Sircover 4P - 500A
37.070.000 VNĐ
ATS 4P 100A, ON-OFF-ON
14.740.000 VNĐ
ATS 3P 2000A, ATyS r 3x2000A - 230VAC
289.575.000 VNĐ
MTS Sircover 3P - 400A
20.020.000 VNĐ
MTS Sircover 3P - 125A
11.440.000 VNĐ
MTS Sircover 4P - 125A
12.837.000 VNĐ
Bộ điều khiển ATS C20
12.430.000 VNĐ
ATS 4P 400A, ON-OFF-ON
29.920.000 VNĐ
ATS 3P 200A, ON-ON
14.410.000 VNĐ
ATS Series ATyS 3S 4x1600A, 230VAC
204.050.000 VNĐ
 
ATS 4P 1250A, ATyS r 4x1250A - 230VAC
178.750.000 VNĐ
Bộ điều khiển ATS C20
12.430.000 VNĐ
MTS Sircover 3P - 3200A
231.660.000 VNĐ
ATS Series ATyS 3S 3x630A, 230VAC
83.050.000 VNĐ
MTS Sircover 3P - 800A
60.555.000 VNĐ
ATS 3P 1250A, ATyS r 3x1250A - 230VAC
173.030.000 VNĐ
ATS 4P 2500A, ATyS r 4x2500A - 230VAC
334.290.000 VNĐ
ATS mini Series ATyS S 4x63A, 12VDC
17.237.000 VNĐ
 
ATS 4P 600A, ON-OFF-ON
33.330.000 VNĐ
ATS 2P 200A, ON-ON
12.155.000 VNĐ
ATS 2P 100A, ON-ON
10.670.000 VNĐ
ATS 4P 4000A, ON-ON
297.770.000 VNĐ
ATS 4P 6000A, ON-ON
544.720.000 VNĐ
ATS 4P 100A, ON-OFF-ON
14.740.000 VNĐ
ATS 4P 400A, ON-ON
28.380.000 VNĐ
ATS 2P 600A, ON-OFF-ON
25.685.000 VNĐ
 
UPS On-line 1 pha 6KVA
49.489.000 VNĐ
UPS On-line 1 pha 10KVA
69.289.000 VNĐ
UPS Off-line 1 pha 2500VA
5.379.000 VNĐ
UPS Off-line 1 pha 650VA
1.199.000 VNĐ
UPS On-line 1 pha 1KVA
7.689.000 VNĐ
UPS On-line 1 pha 3KVA
16.489.000 VNĐ
UPS Off-line 1 pha 750VA
1.309.000 VNĐ
UPS Off-line 1 pha 1500VA
3.276.900 VNĐ