028 - 3720 2968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 30' trong giờ hành chính  
 

 
Trang Chủ   ATS, MTS, UPS, Cầu Dao Đảo
 
ATS, MTS, UPS, Cầu Dao Đảo
 
Bán Nhiều Nhất
ATS 4P 100A, ON-OFF-ON
14.740.000 VNĐ
ATS Series ATyS 3S 3x160A, 230VAC
39.699.000 VNĐ
ATS 4P 3200A, ATyS r 4x3200A - 230VAC
406.065.000 VNĐ
ATS 4P 2000A, ATyS r 4x2000A - 230VAC
316.580.000 VNĐ
ATS 4P 200A, ON-ON
16.060.000 VNĐ
ATS 3P 1200A, ON-ON
48.730.000 VNĐ
ATS 4P 1000A, ON-ON
42.350.000 VNĐ
UPS Off-line 1 pha 750VA
1.309.000 VNĐ
ATS Series ATyS 3S 3x400A, 230VAC
68.860.000 VNĐ
ATS mini Series ATyS S 4x125A, 12VDC
20.658.000 VNĐ
ATS 3P 250A, ATyS r 3x250A - 230VAC
55.220.000 VNĐ
MTS Sircover 4P - 1600A
140.030.000 VNĐ
 
MTS Sircover 4P - 800A
66.495.000 VNĐ
ATS mini Series ATyS S 4x63A, 230VAC
18.865.000 VNĐ
ATS 4P 630A, ATyS r 4x630A - 230VAC
94.765.000 VNĐ
ATS Series ATyS 3S 3x250A, 230VAC
48.950.000 VNĐ
ATS Series ATyS 3E 3x2000A, 230VAC
278.850.000 VNĐ
MTS Sircover 4P - 2500A
237.765.000 VNĐ
ATS 3P 400A, ATyS r 3x400A - 230VAC
73.700.000 VNĐ
ATS mini Series ATyS S 4x100A, 230VAC
21.450.000 VNĐ
 
ATS 3P 1600A, ON-ON
51.480.000 VNĐ
Bộ điều khiển ATS Việt Nam
3.630.000 VNĐ
ATS 2P 100A, ON-OFF-ON
11.385.000 VNĐ
ATS 4P 400A, ON-ON
28.380.000 VNĐ
ATS 3P 200A, ON-OFF-ON
15.070.000 VNĐ
ATS 4P 5000A, ON-ON
397.430.000 VNĐ
ATS 2P 400A, ON-OFF-ON
20.790.000 VNĐ
ATS 3P 800A, ON-ON
34.870.000 VNĐ
 
UPS Off-line 1 pha 1500VA
3.276.900 VNĐ
UPS On-line 1 pha 2KVA
15.389.000 VNĐ
UPS Off-line 1 pha 2000VA
4.609.000 VNĐ
UPS Off-line 1 pha 650VA
1.199.000 VNĐ
UPS Off-line 1 pha 2500VA
5.379.000 VNĐ
UPS On-line 1 pha 3KVA
16.489.000 VNĐ
UPS On-line 1 pha 1KVA
7.689.000 VNĐ
UPS Off-line 1 pha 750VA
1.309.000 VNĐ