08 - 37202968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 30' trong giờ hành chính  
 

 
Trang Chủ   ATS, MTS, UPS, Cầu Dao Đảo
 
ATS, MTS, UPS, Cầu Dao Đảo
 
Bán Nhiều Nhất
MTS Sircover 4P - 125A
12.837.000 VNĐ
ATS mini Series ATyS S 4x63A, 230VAC
18.865.000 VNĐ
ATS 3P 2000A, ATyS r 3x2000A - 230VAC
289.575.000 VNĐ
MTS Sircover 3P - 160A
13.299.000 VNĐ
ATS 4P 2000A, ATyS r 4x2000A - 230VAC
316.580.000 VNĐ
MTS Sircover 4P - 1600A
140.030.000 VNĐ
ATS 3P 3200A, ON-ON
142.340.000 VNĐ
Bộ điều khiển ATS C20
12.430.000 VNĐ
ATS mini Series ATyS S 4x125A, 230VAC
23.650.000 VNĐ
ATS 2P 400A, ON-OFF-ON
20.790.000 VNĐ
ATS mini Series ATyS S 4x40A, 230VAC
17.743.000 VNĐ
ATS 3P 250A, ATyS r 3x250A - 230VAC
55.220.000 VNĐ
 
MTS Sircover 3P - 250A
17.820.000 VNĐ
ATS Series ATyS 3E 4x2500A, 230VAC
328.405.000 VNĐ
ATS Series ATyS 3S 3x160A, 230VAC
39.699.000 VNĐ
ATS 3P 400A, ATyS r 3x400A - 230VAC
73.700.000 VNĐ
ATS Series ATyS 3S 3x1000A, 230VAC
127.545.000 VNĐ
ATS mini Series ATyS S 4x63A, 12VDC
17.237.000 VNĐ
MTS Sircover 3P - 400A
20.020.000 VNĐ
ATS Series ATyS 3S 3x1250A, 230VAC
155.837.000 VNĐ
 
Bộ điều khiển ATS Việt Nam
3.630.000 VNĐ
ATS 4P 200A, ON-ON
16.060.000 VNĐ
ATS 2P 100A, ON-ON
10.670.000 VNĐ
ATS 3P 200A, ON-OFF-ON
15.070.000 VNĐ
ATS 4P 4000A, ON-ON
297.770.000 VNĐ
ATS 4P 5000A, ON-ON
397.430.000 VNĐ
ATS 3P 800A, ON-ON
34.870.000 VNĐ
ATS 4P 6000A, ON-ON
544.720.000 VNĐ
 
UPS Off-line 1 pha 1500VA
3.276.900 VNĐ
UPS On-line 1 pha 6KVA
49.489.000 VNĐ
UPS Off-line 1 pha 2500VA
5.379.000 VNĐ
UPS On-line 1 pha 2KVA
15.389.000 VNĐ
UPS Off-line 1 pha 750VA
1.309.000 VNĐ
UPS Off-line 1 pha 1000VA
2.299.000 VNĐ
UPS On-line 1 pha 10KVA
69.289.000 VNĐ
UPS Off-line 1 pha 2000VA
4.609.000 VNĐ