028 - 3720 2968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 30' trong giờ hành chính  
 

 
Trang Chủ   Cáp Điện, Cáp Tín Hiệu - Điều Khiển
 
Cáp Điện, Cáp Tín Hiệu - Điều Khiển
 
Bán Nhiều Nhất
Cáp điện CVV-2x4 (2x7/0.85) 300/500V
27.700 VNĐ
Cáp điện VVCm-4x10 - 0.6/1kV
128.000 VNĐ
Cáp điện AX1V/WBC-50-12/20(24) kV
58.900 VNĐ
Cáp nhôm AV-16 (7x1.70) - 0.6/1kV
7.400 VNĐ
Cáp điện chậm cháy CXV/FRT-1x2.5 (1x7/0.67) - 0.6/1kV
9.800 VNĐ
Cáp điện CXV-50 - 0.6/1kV
116.100 VNĐ
Cáp điện CXV-3x25 - 0.6/1kV
198.400 VNĐ
Cáp điện CVV-3x25 - 0.6/1kV
224.700 VNĐ
Cáp điện CXV/S-AWA-50-12/20(24) kV
243.800 VNĐ
Cáp điện AXV/S-50-12/20(24) kV
99.200 VNĐ
Cáp điều khiển DVV-19x0.5 (19x1/0.8) - 0.6/1kV
36.900 VNĐ
Cáp điện CXV-25 (7x2.14) - 0.6/1kV
70.800 VNĐ
Cáp điện CVV/DSTA-4x50 - 0.6/1kV
500.100 VNĐ
Cáp điện CVV-3x16+1x10 - 0.6/1KV
160.100 VNĐ
Cáp điện CXV-3x95+1x70 - 0.6/1kV
862.100 VNĐ
Cáp điện CVV/DSTA-2x50 - 0.6/1kV
267.000 VNĐ
Cáp điện CVV-3x2.5 - 300/500V
28.800 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 12C x 1.25mm² (Loại 2)
41.000 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 3C x 0.75mm² (Loại 1)
10.100 VNĐ
Cáp điện CXV-240 - 0.6/1kV
573.200 VNĐ
Cáp điều khiển DVV/Sc-8x2.5 (8x7/0.67) - 0.6/1kV
73.200 VNĐ
Cáp Duplex 2 ruột nhôm DuAV 2x25mm²
15.500 VNĐ
Cáp điện CVV-3x1.5 (3x7/0.52) 300/500V
17.300 VNĐ
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-25 - 750V
69.500 VNĐ
Dây điện đôi vỏ nhựa ruột đồng mềm VCmd 2x1 (2x32/0.2) 0.6/1KV
5.489 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới CY 2x2.5 - 300/500V
30.500 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CV-1.5 (7x0.52) - 750V
4.600 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 3C x 0.5mm² (Loại 2)
5.600 VNĐ
Dây điện đồng bọc nhựa PVC 16/10mm² (F 1.6) - 0.6/1kV
5.900 VNĐ
Cáp nhôm hạ thế LV-ABC-3x95+1x70mm²
112.700 VNĐ
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-0.5 - 300/500V
1.700 VNĐ
CABLE, CAT6A, 4FTP, 23AWG, LSZH, WHITE 305m
4.123.900 VNĐ
Cáp điện CXV/S-DATA-300-12/20(24) kV
949.400 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CV 1.5mm²
4.600 VNĐ
Cáp nhôm hạ thế AV 50mm²
15.000 VNĐ
Cáp điện VVCm-2x10 - 0.6/1kV
68.700 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 20C x 0.5mm² (Loại 2)
26.900 VNĐ
Cáp điện CVV/DSTA-3x120+1x95 - 0.6/1kV
1.208.900 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CV-95 (37x1.8) - 750V
248.400 VNĐ
Cáp điện chậm cháy CXV/FRT-4x25 - 0.6/1kV
263.000 VNĐ
Cáp điện CXV/DATA-185 - 0.6/1kV
436.700 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CVV 4x4.0mm² - 0.6/1kV
55.100 VNĐ
Cáp điện AXV/DSTA-4x35 - 0.6/1kV
89.500 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 4C x 2.5mm² (Loại 2)
26.500 VNĐ
Cáp điều khiển DVV-10x10 (10x7/1.35) - 0.6/1kV
267.200 VNĐ
Dây nhôm AV-50 - 0.6/1kV
16.236 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CV 4.0mm²
11.500 VNĐ
Cáp điện CVV/DSTA-3x120+1x70 - 0.6/1kV
1.140.700 VNĐ
 
Dây điện đôi vỏ nhựa ruột đồng mềm VCmd 2x0.5 (2x16/0.2) 0.6/1KV
3.036 VNĐ
Cáp điện CVV-2x10 (2x7/1.35) 300/500V
61.800 VNĐ
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-25 - 750V
58.400 VNĐ
Cáp điện CXV/SE-3x240-12/20(24) kV
2.249.500 VNĐ
Cáp điện CX1V/WBC-120-12/20(24) kV
354.200 VNĐ
Cáp điện chống cháy CV/FR-1x10 (1x7/1.35) - 0.6/1kV
31.500 VNĐ
Cáp điện CVV/DSTA-2x6 (2x7/1.04) - 0.6/1kV
56.300 VNĐ
Cáp điều khiển DVV/Sc-2x0.5 (2x1/0.8) - 0.6/1kV
12.900 VNĐ
 
Cáp nhôm hạ thế LV-ABC-2x50mm²
34.200 VNĐ
Cáp điện mềm Fa 3x8.0mm²
49.000 VNĐ
Cáp nhôm hạ thế AV 120mm²
34.800 VNĐ
Cáp nhôm hạ thế AV 12mm²
4.400 VNĐ
Cáp Duplex 2 ruột đồng DuCV 16mm²
89.500 VNĐ
Cáp nhôm hạ thế LV-ABC-3x50+1x35mm²
62.500 VNĐ
Cáp nhôm hạ thế AV 16mm²
5.200 VNĐ
Cáp Duplex 2 ruột nhôm DuAV 2x35mm²
22.400 VNĐ
 
Cáp điều khiển có lưới CY 7x0.75 - 300/500V
32.800 VNĐ
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-120 - 750V
326.800 VNĐ
Cáp điện CXV-2x16 - 0.6/1kV
105.200 VNĐ
Cáp điều khiển YY 8x1.5 - 300/500V
45.800 VNĐ
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCmd-2x2.5 (2x50/0.25) - 0.6/1kV
14.400 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới CY 8x1.0 - 300/500V
47.800 VNĐ
Cáp nhôm AV-35 (7x2.52) - 0.6/1kV
13.600 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CV-60 (19x2.0) - 0.6/1kV
161.500 VNĐ
 
Cáp điều khiển không lưới 8C x 0.5mm² (Loại 2)
12.300 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 4C x 0.5mm² (Loại 1)
12.700 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 4C x 0.5mm² (Loại 2)
7.500 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 12C x 0.75mm² (Loại 2)
28.300 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 3C x 1.5mm² (Loại 2)
15.200 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 20C x 0.5mm² (Loại 1)
39.900 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 3C x 0.5mm² (Loại 1)
7.300 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 10C x 1.25mm² (Loại 2)
32.500 VNĐ
 
AMP
Dây mạng 8 ruột chống nhiễu
4.400 VNĐ
Dây mạng 8 ruột AMP
3.100 VNĐ
CABLE, CAT6A, 4FTP, 23AWG, LSZH, WHITE 305m
4.123.900 VNĐ
Dây mạng 8 ruột AMP
2.200 VNĐ
 
Cáp hàn 25mm²
70.500 VNĐ
Cáp cao su 3x16+1x10mm² - 300/500V, có bố
192.300 VNĐ
Cáp cao su 3x35+1x16mm² - 300/500V, có bố
393.500 VNĐ
Cáp cao su 3x50mm² - 300/500V, có bố
424.600 VNĐ
Cáp cao su 3x2.5+1x1.5mm² - 300/500V, có bố
46.200 VNĐ
Cáp cao su 3x2.5mm² - 300/500V, có bố
36.300 VNĐ
Cáp cao su 3x1.5mm² - 300/500V, có bố
23.800 VNĐ
Cáp hàn 70mm²
182.600 VNĐ
 
Hộp tập điểm đế Inox + KH23 10Pair
85.800 VNĐ
Dây điện thoại trắng xám inside 1Px0.5
1.700 VNĐ
Tủ cáp + đế Inox + KH23 600Pair
2.789.600 VNĐ
Tủ cáp + đế Inox + KH23 400Pair
1.914.000 VNĐ
Hộp tập điểm đế Inox + KH23 30Pair
125.400 VNĐ
Tủ cáp + đế Inox + KH23 1000Pair
4.741.000 VNĐ
Cáp điện thoại treo 50Px0.5
75.200 VNĐ
Hộp tập điểm đế Inox + KH23 40Pair
145.200 VNĐ
 
Cáp mạng ADSL FTP CAT5E, chống nhiễu 1 lớp
5.300 VNĐ
Cáp mạng ADSL UTP CAT6E, chống nhiễu 1 lớp
7.500 VNĐ
Cáp mạng ADSL SFTP CAT5E, chống nhiễu 2 lớp
5.900 VNĐ
Cáp mạng ADSL UTP CAT5E
4.300 VNĐ
Cáp đồng trục
4.200 VNĐ
Cáp mạng ADSL SFTP CAT6E, chống nhiễu 2 lớp
8.500 VNĐ
 
Cáp hạ thế CXV-3x150 + 1x70mm2 0.6/1kV
1.235.300 VNĐ
Cáp hạ thế CV-70mm2 0.6/1kV
154.000 VNĐ
Cáp hạ thế CV-1.5mm2 450/750V
3.100 VNĐ
Cáp hạ thế CXV-4x2.5mm2 0.6/1kV
33.000 VNĐ
Cáp hạ thế CV-150mm2 0.6/1kV
333.200 VNĐ
Cáp hạ thế CXV-3x25 + 1x16mm2 0.6/1kV
227.200 VNĐ
Cáp hạ thế CXV-3x50 + 1x25mm2 0.6/1kV
427.800 VNĐ
Cáp hạ thế CXV-4x4.0mm2 0.6/1kV
48.500 VNĐ
 
 
 

Bản quyền © 2008-2016 thuộc về thegioidien.com

Ghi rõ nguồn khi sử dụng các thông tin tại WWW.THEGIOIDIEN.COM.

WWW.THEGIOIDIEN.COM thuộc sở hữu và điều hành bởi Công ty TNHH Thế Giới Điện

Văn phòng giao dịch: 98D Linh Đông, Khu Phố 7, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP.HCM

GPKD : 0305921340 , Sở KHĐT TPHCM cấp ngày 23/08/2008. Địa chỉ : 32 Đường 35, KP.2, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM