08 - 37202968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 30' trong giờ hành chính  
 

 
Trang Chủ   Cáp Điện, Cáp Tín Hiệu - Điều Khiển
 
Cáp Điện, Cáp Tín Hiệu - Điều Khiển
 
Bán Nhiều Nhất
Cáp điều khiển có lưới 12C x 1.25mm² (Loại 2)
37.900 VNĐ
Cáp điện mềm Fa 2x2.5mm²
10.400 VNĐ
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-1.5 (7/0.52) 450/750V
3.700 VNĐ
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-0.5 - 300/500V
1.700 VNĐ
Cáp đồng trục
4.200 VNĐ
Dây điện đồng bọc nhựa 1 lõi cứng VC-0.5 (F0.8) - 300/500V
1.500 VNĐ
Cáp điện CXV/S-DATA-300-12/20(24) kV
965.300 VNĐ
Cáp Duplex 2 ruột nhôm DuAV 2x16mm²
9.100 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 2C x 2.5mm² (Loại 2)
15.300 VNĐ
Cáp điện CVV/DSTA-3x16 - 0.6/1kV
135.200 VNĐ
Cáp điện AXV/DATA-50 - 0.6/1kV
50.100 VNĐ
Cáp điện CVV-3x2.5 - 300/500V
25.400 VNĐ
Cáp điện AXV/SE-DSTA-3x300-12/20(24) kV
1.100.600 VNĐ
Cáp cao su 3x4mm² - 300/500V, không bố
52.300 VNĐ
Cáp điện CVV/DSTA-3x16+1x10 - 0.6/1kV
162.300 VNĐ
Cáp nhôm hạ thế LV-ABC-2x16mm²
11.700 VNĐ
Cáp điện CVV-3x25 - 0.6/1kV
201.400 VNĐ
Cáp điện AXV-25 - 0.6/1kV
13.400 VNĐ
Cáp điện CXV/DATA-300 - 0.6/1kV
700.600 VNĐ
Dây dropwire 1x(2x0.5)Cu + (7x0.33)St
1.700 VNĐ
Cáp điện CVV-2x6 (2x7/1.04) 300/500V
34.900 VNĐ
Cáp điện CVV-3x5.0 - 0.6/1kV
45.000 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CXV 3x6.0mm² - 0.6/1kV
53.000 VNĐ
Cáp mạng ADSL UTP CAT6E, chống nhiễu 1 lớp
7.500 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CXV 14mm² (7x1.6) - 0.6/1kV
36.200 VNĐ
Cáp điện AXV/S-150-12/20(24) kV
181.400 VNĐ
Cáp nhôm LV-ABC-2x25 - 0.6/1kV
20.800 VNĐ
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng VCo2x2.5 - 0.6/1kV
14.500 VNĐ
Cáp điện CXV-4x10 - 0.6/1kV
115.100 VNĐ
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-25 - 750V
53.700 VNĐ
Cáp điện thoại inside 50Px0.5
75.600 VNĐ
Cáp nhôm hạ thế LV-ABC-4x50mm²
60.800 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 20C x 0.5mm² (Loại 2)
24.800 VNĐ
Cáp cao su 4x6mm² - 300/500V, có bố
75.600 VNĐ
Cáp điều khiển DVV/Sc-19x1.5 (19x7/0.52) - 0.6/1kV
96.200 VNĐ
Cáp điện AXV/S-AWA-300-12/20(24) kV
358.500 VNĐ
Cáp điện AXV-2x120 - 0.6/1kV
119.800 VNĐ
Cáp hàn CCAH ruột CCA 35mm²
27.700 VNĐ
Cáp điện VVCm-2x10 - 0.6/1kV
59.500 VNĐ
Cáp điện CX1V-95-12/20(24) kV
291.500 VNĐ
Cáp điện chống cháy CV/FR-1x120 - 0.6/1kV
292.200 VNĐ
Cáp điện CVV-3x4 (3x7/0.85) 300/500V
34.200 VNĐ
 
 
Cáp nhôm hạ thế AV 35mm²
9.900 VNĐ
Cáp Duplex 2 ruột nhôm DuAV 2x12mm²
7.700 VNĐ
Cáp Duplex 2 ruột đồng DuCV 8.0mm²
32.600 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CV 5.0mm²
11.900 VNĐ
Cáp nhôm hạ thế LV-ABC-2x70mm²
39.500 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CV 14mm² (7x1.6) - 0.6/1kV
32.800 VNĐ
Cáp nhôm hạ thế AV 120mm²
31.200 VNĐ
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng DEP 2x4.0mm²
12.800 VNĐ
 
Cáp nhôm AV-22 (7x2.00) - 0.6/1kV
8.500 VNĐ
Cáp điện VVCm-3x22+1x10 - 0.6/1kV
203.900 VNĐ
Cáp điều khiển YY 3x0.5 - 300/500V
6.800 VNĐ
Cáp điện CXV-3.5 (7x0.80) - 0.6/1kV
11.600 VNĐ
C50
Cáp đồng trần C 50mm2 (~3m/kg)
253.000 VNĐ
Cáp nhôm LV-ABC-4x50 - 0.6/1kV
73.800 VNĐ
Cáp điện CVV-2x6.0 - 300/500V
36.600 VNĐ
Cáp điều khiển YY 4x0.5 - 300/500V
8.700 VNĐ
 
Cáp điều khiển có lưới 3C x 1.5mm² (Loại 2)
14.000 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 24C x 1.25mm² (Loại 2)
68.900 VNĐ
Cáp tín hiệu chống nhiễu 4C x 0.22mm²
5.600 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 2C x 0.5mm² (Loại 1)
7.600 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 2C x 0.75mm² (Loại 1)
9.600 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 4C x 0.5mm² (Loại 1)
8.500 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 2C x 0.5mm² (Loại 2)
4.300 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 6C x 0.5mm² (Loại 2)
11.100 VNĐ
 
AMP
Dây mạng 8 ruột AMP
3.100 VNĐ
Dây mạng 8 ruột chống nhiễu
4.400 VNĐ
CABLE, CAT6A, 4FTP, 23AWG, LSZH, WHITE 305m
4.123.900 VNĐ
Dây mạng 8 ruột AMP
2.200 VNĐ
 
Cáp cao su 3x1.5mm² - 300/500V, có bố
23.800 VNĐ
Cáp cao su 4x4mm² - 300/500V, có bố
55.900 VNĐ
Cáp cao su 4x1.5mm² - 300/500V, có bố
26.100 VNĐ
Cáp cao su 3x35+1x16mm² - 300/500V, có bố
393.500 VNĐ
Cáp hàn 25mm²
70.500 VNĐ
Cáp cao su 3x25mm² - 300/500V, có bố
260.400 VNĐ
Cáp hàn 50mm²
134.600 VNĐ
Cáp cao su 3x2.5mm² - 300/500V, có bố
36.300 VNĐ
 
Cáp điện thoại treo 100Px0.5
143.000 VNĐ
Cáp điện thoại ngầm có dầu 20Px0.5
30.700 VNĐ
Hộp tập điểm đế Inox + KH23 10Pair
85.800 VNĐ
Dây dropwire 2x(2x0.5)Cu + (7x0.33)St
3.000 VNĐ
Dây điện thoại trắng xám inside 1Px0.5
1.700 VNĐ
Cáp điện thoại inside 10Px0.5
20.200 VNĐ
Dây dropwire 2x(7x0.18)Cu + (7x0.33)St
1.700 VNĐ
Cáp điện thoại ngầm có dầu 50Px0.5
69.700 VNĐ
 
Cáp mạng ADSL UTP CAT6E, chống nhiễu 1 lớp
7.500 VNĐ
Cáp đồng trục
4.200 VNĐ
Cáp mạng ADSL SFTP CAT6E, chống nhiễu 2 lớp
8.500 VNĐ
Cáp mạng ADSL UTP CAT5E
4.300 VNĐ
Cáp mạng ADSL SFTP CAT5E, chống nhiễu 2 lớp
5.900 VNĐ
Cáp mạng ADSL FTP CAT5E, chống nhiễu 1 lớp
5.300 VNĐ