028 - 3720 2968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 30' trong giờ hành chính  
 

 
Trang Chủ   Cáp Điện, Cáp Tín Hiệu - Điều Khiển
 
Cáp Điện, Cáp Tín Hiệu - Điều Khiển
 
Bán Nhiều Nhất
Cáp điện VVCm-4x22 - 0.6/1kV
253.900 VNĐ
Cáp điện CVV-3x2.5 (3x7/0.67) 300/500V
25.500 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 6C x 0.75mm² (Loại 2)
13.900 VNĐ
Cáp điện CXV/S-DATA-150-12/20(24) kV
553.800 VNĐ
Cáp điện AXV/DSTA-2x25 - 0.6/1kV
55.000 VNĐ
Cáp điện CXV-2x3.5 - 0.6/1kV
31.800 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CV-95 (37x1.8) - 750V
237.200 VNĐ
Cáp điện chống cháy CXV/FR-1x10 (1x7/1.35) - 0.6/1kV
34.700 VNĐ
Cáp điện CVV/DATA-25 - 0.6/1kV
85.300 VNĐ
Cáp điện CXV/DATA-300 - 0.6/1kV
700.600 VNĐ
Cáp điện CXV-3x95+1x70 - 0.6/1kV
862.100 VNĐ
Cáp điện CXV/SE-SWA-3x400-12/20(24) kV
3.636.100 VNĐ
Cáp điện VVCm-2x10 - 0.6/1kV
64.300 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CXV 16mm² (7x1.7) - 0.6/1kV
43.500 VNĐ
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-25 - 750V
58.400 VNĐ
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-0.5 - 300/500V
1.700 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CV-14 (7x1.6) - 0.6/1kV
37.100 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 3C x 0.5mm² (Loại 2)
5.600 VNĐ
Cáp nhôm hạ thế LV-ABC-2x16mm²
12.700 VNĐ
Cáp điện thoại inside 50Px0.5
75.600 VNĐ
Cáp cao su 3x10+1x6mm² - 300/500V, có bố
135.300 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 8C x 0.75mm² (Loại 1)
29.200 VNĐ
Cáp điện chậm cháy CXV/FRT-1x10 (1x7/1.35) - 0.6/1kV
28.500 VNĐ
Cáp nhôm hạ thế LV-ABC-4x50mm²
66.400 VNĐ
Cáp điện thoại ngầm có dầu 50Px0.5
69.700 VNĐ
Cáp điện CXV/DSTA-3x50+1x25 - 0.6/1kV
446.600 VNĐ
Cáp điện CXV/SE-3x35-12/20(24) kV
519.800 VNĐ
Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-1.5 (1x30/0.25) 450/750V
4.000 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới CY 2x2.5 - 300/500V
28.600 VNĐ
Cáp điện chậm cháy CXV/FRT-3x50+1x35 - 0.6/1kV
446.700 VNĐ
Dây dropwire 1x(2x0.5)Cu + (7x0.33)St
1.700 VNĐ
Cáp điều khiển DVV/Sc-2x1 (2x7/0.4) - 0.6/1kV
17.900 VNĐ
Dây điện đôi vỏ nhựa ruột đồng mềm VCmd 2x1 (2x32/0.2) 0.6/1KV
5.489 VNĐ
Cáp Duplex 2 ruột đồng DuCV 8.0mm²
37.100 VNĐ
CABLE, CAT6A, 4FTP, 23AWG, LSZH, WHITE 305m
4.123.900 VNĐ
Cáp điện CXV/SE-3x120-12/20(24) kV
1.248.400 VNĐ
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCm-2x1.25 (2x40/0.20) - 0.6/1kV
6.900 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CV-250 (61x2.3) - 0.6/1kV
652.200 VNĐ
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-1.5 (7/0.52) 450/750V
4.100 VNĐ
Cáp nhôm LV-ABC-2x25 - 0.6/1kV
24.100 VNĐ
Cáp điện CXV/DSTA-3x185 - 0.6/1kV
1.426.100 VNĐ
Cáp điện CXV/SE-DSTA-3x150-12/20(24) kV (3x37/2.33)
1.690.900 VNĐ
Cáp điện CXV-2x50 - 0.6/1kV
248.200 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CV 1.5mm²
4.400 VNĐ
Cáp mạng ADSL UTP CAT5E
4.300 VNĐ
Cáp điện AXV/S-AWA-300-12/20(24) kV
330.600 VNĐ
Cáp điện CXV/DSTA-4x150 - 0.6/1kV
1.517.100 VNĐ
Cáp điện AXV/DSTA-2x240 - 0.6/1kV
281.700 VNĐ
 
 
Cáp nhôm hạ thế LV-ABC-4x120mm²
150.100 VNĐ
Cáp nhôm hạ thế LV-ABC-2x35mm²
24.200 VNĐ
Cáp nhôm hạ thế AV 25mm²
7.300 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CV 70mm² (19x2.14) - 750V
171.300 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CV 100mm² (37x1.85) - 0.6/1kV
260.100 VNĐ
Cáp nhôm hạ thế AV 120mm²
34.100 VNĐ
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng DEP 2x1.5mm²
6.600 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CVV 4x10mm² - 300/500V
121.000 VNĐ
 
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-50 - 750V
135.600 VNĐ
Cáp điện CXV-3x4.0 - 0.6/1kV
45.600 VNĐ
Cáp điện VVCm-2x1.5 - 300/500V
11.300 VNĐ
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-6.0 - 750V
16.100 VNĐ
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-1.0 - 300/500V
3.000 VNĐ
Cáp điện CXV-16 (7x1.70) - 0.6/1kV
43.500 VNĐ
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCm-2x0.5 (2x16/0.20) - 0.6/1kV
3.100 VNĐ
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-120 - 750V
307.200 VNĐ
 
Cáp điều khiển không lưới 8C x 0.5mm² (Loại 2)
12.300 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 24C x 1.25mm² (Loại 1)
112.200 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 4C x 0.5mm² (Loại 1)
12.700 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 4C x 0.5mm² (Loại 1)
9.300 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 3C x 0.75mm² (Loại 2)
10.300 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 12C x 0.75mm² (Loại 2)
24.900 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 3C x 1.5mm² (Loại 2)
15.200 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 10C x 0.5mm² (Loại 2)
14.700 VNĐ
 
AMP
Dây mạng 8 ruột chống nhiễu
4.400 VNĐ
Dây mạng 8 ruột AMP
2.200 VNĐ
Dây mạng 8 ruột AMP
3.100 VNĐ
CABLE, CAT6A, 4FTP, 23AWG, LSZH, WHITE 305m
4.123.900 VNĐ
 
Cáp cao su 4x1.5mm² - 300/500V, có bố
26.100 VNĐ
Cáp cao su 4x4mm² - 300/500V, có bố
55.900 VNĐ
Cáp cao su 3x2.5+1x1.5mm² - 300/500V, có bố
46.200 VNĐ
Cáp hàn 16mm²
42.600 VNĐ
Cáp cao su 2x2.5mm² - 300/500V, có bố
23.200 VNĐ
Cáp hàn 70mm²
182.600 VNĐ
Cáp hàn 25mm²
70.500 VNĐ
Cáp cao su 3x10mm² - 300/500V, có bố
114.000 VNĐ
 
Cáp điện thoại ngầm có dầu 20Px0.5
30.700 VNĐ
Dây dropwire 2x(2x0.5)Cu + (7x0.33)St
3.000 VNĐ
Tủ cáp + đế Inox + KH23 600Pair
2.789.600 VNĐ
Cáp điện thoại inside 20Px0.5
35.600 VNĐ
Hộp tập điểm đế Inox + KH23 200Pair
755.700 VNĐ
Tủ cáp + đế Inox + KH23 500Pair
2.568.500 VNĐ
Hộp tập điểm đế Inox + KH23 100Pair
345.400 VNĐ
Tủ cáp + đế Inox + KH23 300Pair
1.677.500 VNĐ
 
Cáp đồng trục
4.200 VNĐ
Cáp mạng ADSL UTP CAT6E, chống nhiễu 1 lớp
7.500 VNĐ
Cáp mạng ADSL FTP CAT5E, chống nhiễu 1 lớp
5.300 VNĐ
Cáp mạng ADSL SFTP CAT5E, chống nhiễu 2 lớp
5.900 VNĐ
Cáp mạng ADSL UTP CAT5E
4.300 VNĐ
Cáp mạng ADSL SFTP CAT6E, chống nhiễu 2 lớp
8.500 VNĐ
 
Cáp hạ thế CV-150mm2 0.6/1kV
333.200 VNĐ
Cáp hạ thế CXV-4x2.5mm2 0.6/1kV
33.000 VNĐ
Cáp hạ thế CXV-3x150 + 1x70mm2 0.6/1kV
1.235.300 VNĐ
Cáp hạ thế CXV-3x95 + 1x50mm2 0.6/1kV
820.500 VNĐ
Cáp hạ thế CXV-3x50 + 1x25mm2 0.6/1kV
427.800 VNĐ
Cáp hạ thế CV-70mm2 0.6/1kV
154.000 VNĐ
Cáp hạ thế CXV-4x4.0mm2 0.6/1kV
48.500 VNĐ
Cáp hạ thế CXV-3x35 + 1x14mm2 0.6/1kV
301.500 VNĐ
 
 
 

Bản quyền © 2008-2016 thuộc về thegioidien.com

Ghi rõ nguồn khi sử dụng các thông tin tại WWW.THEGIOIDIEN.COM.

WWW.THEGIOIDIEN.COM thuộc sở hữu và điều hành bởi Công ty TNHH Thế Giới Điện

Văn phòng giao dịch: 98D Linh Đông, Khu Phố 7, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP.HCM

GPKD : 0305921340 , Sở KHĐT TPHCM cấp ngày 23/08/2008. Địa chỉ : 32 Đường 35, KP.2, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM