08 - 37202968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 30' trong giờ hành chính  

 

 

 
Trang Chủ   Cáp Điện, Cáp Tín Hiệu - Điều Khiển
 
Cáp Điện, Cáp Tín Hiệu - Điều Khiển
 
Bán Nhiều Nhất
Cáp điện VVCm-2x2.5 - 300/500V
15.700 VNĐ
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-95 - 750V
221.100 VNĐ
Cáp điện CXV-3x25 - 0.6/1kV
178.200 VNĐ
Cáp điện CVV/DSTA-3x95+1x50 - 0.6/1kV
792.400 VNĐ
Cáp điện chống cháy CXV/FR-4x6 (4x7/1.04) - 0.6/1kV
101.300 VNĐ
Dây điện đồng bọc nhựa PVC 30/10mm²
14.900 VNĐ
Cáp điện AXV/DSTA-3x50 - 0.6/1kV
102.500 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 8C x 0.75mm² (Loại 2)
18.300 VNĐ
Cáp nhôm AV-240 (61x2.25) - 0.6/1kV
72.400 VNĐ
Cáp điện CVV-2x2.5 (2x7/0.67) 300/500V
17.800 VNĐ
Cáp điện AXV-120 - 0.6/1kV
47.900 VNĐ
Cáp điện chống cháy CV/FR-1x120 - 0.6/1kV
292.200 VNĐ
Cáp điện CXV-3x14+1x8.0 - 0.6/1kV
131.100 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CXV 3x6.0mm² - 0.6/1kV
50.000 VNĐ
Cáp điện VVCm-2x16 - 0.6/1kV
90.200 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 4C x 1.25mm² (Loại 1)
18.500 VNĐ
Cáp điện LV-ABC-2x25 - 0.6/1kV (ruột nhôm)
20.300 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 2C x 0.5mm² (Loại 2)
6.200 VNĐ
Cáp điện CXV/DSTA-3x50+1x25 - 0.6/1kV
410.100 VNĐ
Cáp điện chậm cháy CXV/FRT-4x25 - 0.6/1kV
242.400 VNĐ
Cáp điện VVCm-4x22 - 0.6/1kV
228.300 VNĐ
Cáp điện CXV/S-DATA-300-12/20(24) kV
965.300 VNĐ
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-50 - 750V
101.000 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 6C x 0.5mm² (Loại 2)
9.100 VNĐ
Cáp nhôm AV 14mm²
4.500 VNĐ
Cáp điện CXV/DSTA-4x150 - 0.6/1kV
1.387.100 VNĐ
Cáp nhôm hạ thế LV-ABC-2x16mm²
10.500 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 2C x 2.5mm² (Loại 2)
15.300 VNĐ
Cáp điện CVV/DSTA-3x120+1x70 - 0.6/1kV
1.039.200 VNĐ
Cáp nhôm hạ thế LV-ABC-3x35mm²
30.100 VNĐ
Cáp điện CXV-3x3.5+1x2.0 - 0.6/1kV
38.100 VNĐ
Cáp điện chống cháy CXV/FR-1x10 (1x7/1.35) - 0.6/1kV
34.600 VNĐ
Cáp điện CX1V-50-12/20(24) kV
164.500 VNĐ
Cáp điện CVV-4x16 - 0.6/1KV
152.200 VNĐ
Cáp điện CXV-240 - 0.6/1kV
511.100 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 6C x 0.5mm² (Loại 1)
11.900 VNĐ
Dây đôi mềm ruột đồng 2x24T
3.800 VNĐ
Cáp cao su 2x2.5mm² - 300/500V, không bố
23.100 VNĐ
Cáp điện CVV/DSTA-3x120 - 0.6/1kV
882.400 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 2C x 0.5mm² (Loại 1)
4.600 VNĐ
Cáp điện CVV-3x10+1x6.0 - 0.6/1kV
109.600 VNĐ
Dây điện đồng bọc nhựa PVC 26/10mm² (F2.6) - 0.6/1kV
12.400 VNĐ
 
 
Cáp điện lực hạ thế CV 1.0mm²
2.500 VNĐ
Dây điện đồng bọc nhựa PVC 20/10mm²
6.500 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CV 6.0mm²
12.700 VNĐ
Dây điện đồng bọc nhựa PVC 26/10mm²
10.900 VNĐ
Cáp nhôm hạ thế AV 50mm²
11.800 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CVV 3x4.0mm² - 300/500V
33.600 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CVV 2x6.0mm² - 300/500V
33.000 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CV 3.0mm²
6.900 VNĐ
 
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-1.0 - 300/500V
2.800 VNĐ
Cáp hàn CCAH ruột CCA 25mm²
21.000 VNĐ
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCm-2x1.25 (2x40/0.20) - 0.6/1kV
6.700 VNĐ
Cáp nhôm AV-60 (19x2.00) - 0.6/1kV
18.800 VNĐ
Cáp điện CVV-4x4.0 - 300/500V
45.400 VNĐ
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-8.0 - 0.6/1kV
19.600 VNĐ
Dây điện đồng bọc nhựa PVC 30/10mm² (F 3.0) - 0.6/1kV
16.500 VNĐ
Cáp hàn CCAH ruột CCA 16mm²
14.900 VNĐ
 
Cáp điều khiển có lưới 10C x 0.5mm² (Loại 2)
15.700 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 3C x 0.5mm² (Loại 1)
6.600 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 3C x 0.75mm² (Loại 2)
7.600 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 8C x 0.5mm² (Loại 1)
14.700 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 6C x 1.25mm² (Loại 2)
20.900 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 2C x 2.5mm² (Loại 1)
21.900 VNĐ
Cáp báo cháy 6C x 7/0.2
2.900 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 20C x 0.5mm² (Loại 1)
36.100 VNĐ
 
AMP
Dây mạng 8 ruột chống nhiễu
4.400 VNĐ
Dây mạng 8 ruột AMP
2.200 VNĐ
Dây mạng 8 ruột AMP
3.100 VNĐ
CABLE, CAT6A, 4FTP, 23AWG, LSZH, WHITE 305m
4.123.900 VNĐ
 
Cáp cao su 3x25+1x16mm² - 300/500V, có bố
299.000 VNĐ
Cáp cao su 2x1.5mm² - 300/500V, có bố
14.300 VNĐ
Cáp hàn 35mm²
90.300 VNĐ
Cáp cao su 4x4mm² - 300/500V, có bố
55.900 VNĐ
Cáp hàn 25mm²
70.500 VNĐ
Cáp cao su 3x10mm² - 300/500V, có bố
114.000 VNĐ
Cáp cao su 3x2.5mm² - 300/500V, có bố
36.300 VNĐ
Cáp cao su 4x1.5mm² - 300/500V, có bố
26.100 VNĐ
 
Hộp tập điểm đế Inox + KH23 20Pair
105.600 VNĐ
Dây dropwire 1x(2x0.5)Cu + (7x0.33)St
1.700 VNĐ
Cáp điện thoại ngầm có dầu 20Px0.5
30.700 VNĐ
Cáp điện thoại treo 50Px0.5
75.200 VNĐ
Tủ cáp + đế Inox + KH23 400Pair
1.914.000 VNĐ
Cáp điện thoại inside 20Px0.5
35.600 VNĐ
Dây điện thoại trắng xám inside 1Px0.5
1.700 VNĐ
Hộp tập điểm đế Inox + KH23 200Pair
755.700 VNĐ
 
Cáp mạng ADSL SFTP CAT5E, chống nhiễu 2 lớp
5.900 VNĐ
Cáp đồng trục
4.200 VNĐ
Cáp mạng ADSL FTP CAT5E, chống nhiễu 1 lớp
5.300 VNĐ
Cáp mạng ADSL SFTP CAT6E, chống nhiễu 2 lớp
8.500 VNĐ
Cáp mạng ADSL UTP CAT6E, chống nhiễu 1 lớp
7.500 VNĐ
Cáp mạng ADSL UTP CAT5E
4.300 VNĐ