08 - 37202968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 30' trong giờ hành chính  
 

 
Trang Chủ   Cáp Điện, Cáp Tín Hiệu - Điều Khiển
 
Cáp Điện, Cáp Tín Hiệu - Điều Khiển
 
Bán Nhiều Nhất
Hộp tập điểm đế Inox + KH23 100Pair
345.400 VNĐ
Dây điện đồng bọc nhựa PVC 30/10mm²
15.500 VNĐ
Cáp điện CVV/DATA-300 - 0.6/1kV
693.700 VNĐ
Cáp điện CXV/SE-SWA-3x70-12/20(24) kV
1.026.300 VNĐ
Cáp điện AXV-3x70 - 0.6/1kV
96.300 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 2C x 0.5mm² (Loại 2)
6.200 VNĐ
Cáp điện CVV/DSTA-3x120 - 0.6/1kV
882.400 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 12C x 1.25mm² (Loại 2)
37.600 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CXV 16mm² (7x1.7) - 0.6/1kV
39.800 VNĐ
Cáp điện CXV/S-50-12/20(24) kV
213.300 VNĐ
Cáp nhôm hạ thế AV 120mm²
31.200 VNĐ
Cáp điện CVV-2x2.5 (2x7/0.67) 300/500V
17.800 VNĐ
Cáp điện CVV/DATA-25 - 0.6/1kV
77.900 VNĐ
Cáp điện CVV-2x2.5 - 300/500V
18.900 VNĐ
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-6 (7/1.04) 450/750V
13.600 VNĐ
Cáp điện thoại inside 100Px0.5
150.200 VNĐ
Cáp điện CXV-4x8.0 - 0.6/1kV
92.100 VNĐ
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-0.5 - 300/500V
1.700 VNĐ
Cáp Duplex 2 ruột nhôm DuAV 2x25mm²
13.400 VNĐ
Cáp điện CXV-3x6.0 - 0.6/1kV
55.600 VNĐ
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-16 - 750V
34.300 VNĐ
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-50 - 750V
101.000 VNĐ
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-4 (7/0.85) 450/750V
9.200 VNĐ
Cáp điện CXV-3x14+1x8.0 - 0.6/1kV
138.900 VNĐ
Cáp điện AsXV-150/19-12/20(24) kV
113.400 VNĐ
Cáp điện CXV/DATA-185 - 0.6/1kV
436.700 VNĐ
Dây điện đồng bọc nhựa 1 lõi cứng VC-0.75 (F0.97) - 300/500V
1.900 VNĐ
Cáp Duplex 2 ruột nhôm DuAV 2x16mm²
9.100 VNĐ
Cáp điện CX1V/WBC-70-12/20(24) kV
223.800 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 4C x 2.5mm² (Loại 2)
24.400 VNĐ
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-35 - 750V
74.200 VNĐ
Cáp điều khiển DVV-4x1 (4x7/0.4) - 0.6/1kV
17.100 VNĐ
Cáp điện CVV/DATA-50 - 0.6/1kV
130.400 VNĐ
Cáp điện CXV/SE-3x120-12/20(24) kV
1.289.300 VNĐ
Cáp điện CXV/DSTA-3x185+1x95 - 0.6/1kV
1.576.400 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CV-95 (37x1.8) - 750V
225.700 VNĐ
Cáp điện CVV-3x10+1x6.0 - 0.6/1kV
105.600 VNĐ
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng DEP 2x6.0mm²
18.300 VNĐ
Cáp điện chống cháy CXV/FR-4x6 (4x7/1.04) - 0.6/1kV
101.300 VNĐ
Cáp điện CXV-50 - 0.6/1kV
104.100 VNĐ
Cáp điện AXV/S-DATA-50-12/20(24) kV
160.600 VNĐ
Cáp điện CVV-2x1.5 (2x7/0.52) 300/500V
12.200 VNĐ
 
 
Cáp điện mềm Fa 4x4.0mm²
26.300 VNĐ
Cáp nhôm hạ thế AV 12mm²
3.900 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CVV 2x6.0mm² - 300/500V
35.000 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CXV 10mm² (7x1.35) - 0.6/1kV
26.500 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CVV 3x4.0mm² - 300/500V
35.600 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CVV 2x2.5mm² - 300/500V
18.000 VNĐ
Cáp Duplex 2 ruột nhôm DuAV 2x12mm²
7.700 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CXV 4x25mm² - 0.6/1kV
251.000 VNĐ
 
Cáp điện VVCm-2x6.0 - 0.6/1kV
35.800 VNĐ
Cáp điện VVCm-2x4.0 - 0.6/1kV
24.500 VNĐ
Cáp điện VVCm-3x22+1x10 - 0.6/1kV
203.900 VNĐ
Cáp điện VVCm-4x4.0 - 0.6/1kV
45.300 VNĐ
Cáp điện CVV-2x10 - 300/500V
60.400 VNĐ
Cáp nhôm AV-25 (7x2.14) - 0.6/1kV
9.500 VNĐ
Cáp điện CXV-2x2.5 - 0.6/1kV
20.100 VNĐ
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCm-2x1.5 (2x30/0.25) - 0.6/1kV
7.900 VNĐ
 
Cáp điều khiển có lưới 2C x 0.75mm² (Loại 1)
9.100 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 12C x 1.25mm² (Loại 1)
57.400 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 12C x 0.5mm² (Loại 2)
16.100 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 10C x 0.5mm² (Loại 1)
22.900 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 6C x 0.5mm² (Loại 2)
11.200 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 10C x 0.5mm² (Loại 2)
15.700 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 2C x 0.5mm² (Loại 1)
7.600 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 6C x 0.75mm² (Loại 2)
14.700 VNĐ
 
AMP
Dây mạng 8 ruột AMP
3.100 VNĐ
CABLE, CAT6A, 4FTP, 23AWG, LSZH, WHITE 305m
4.123.900 VNĐ
Dây mạng 8 ruột chống nhiễu
4.400 VNĐ
Dây mạng 8 ruột AMP
2.200 VNĐ
 
Cáp cao su 3x6mm² - 300/500V, có bố
68.800 VNĐ
Cáp cao su 3x35+1x16mm² - 300/500V, có bố
393.500 VNĐ
Cáp hàn 70mm²
182.600 VNĐ
Cáp cao su 3x50mm² - 300/500V, có bố
424.600 VNĐ
Cáp hàn 35mm²
90.300 VNĐ
Cáp hàn 25mm²
70.500 VNĐ
Cáp cao su 3x16+1x10mm² - 300/500V, có bố
192.300 VNĐ
Cáp cao su 3x10mm² - 300/500V, có bố
114.000 VNĐ
 
Dây dropwire 2x(2x0.5)Cu + (7x0.33)St
3.000 VNĐ
Cáp điện thoại inside 20Px0.5
35.600 VNĐ
Tủ cáp + đế Inox + KH23 600Pair
2.789.600 VNĐ
Tủ cáp + đế Inox + KH23 500Pair
2.568.500 VNĐ
Dây dropwire 2x(7x0.18)Cu + (7x0.33)St
1.700 VNĐ
Cáp điện thoại treo 30Px0.5
47.300 VNĐ
Cáp điện thoại ngầm có dầu 20Px0.5
30.700 VNĐ
Hộp tập điểm đế Inox + KH23 30Pair
125.400 VNĐ
 
Cáp mạng ADSL SFTP CAT5E, chống nhiễu 2 lớp
5.900 VNĐ
Cáp mạng ADSL UTP CAT6E, chống nhiễu 1 lớp
7.500 VNĐ
Cáp đồng trục
4.200 VNĐ
Cáp mạng ADSL UTP CAT5E
4.300 VNĐ
Cáp mạng ADSL FTP CAT5E, chống nhiễu 1 lớp
5.300 VNĐ
Cáp mạng ADSL SFTP CAT6E, chống nhiễu 2 lớp
8.500 VNĐ