08 - 37202968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 30' trong giờ hành chính  
 

 
Trang Chủ   Cáp Điện, Cáp Tín Hiệu - Điều Khiển
 
Cáp Điện, Cáp Tín Hiệu - Điều Khiển
 
Bán Nhiều Nhất
Cáp điện chống cháy CV/FR-1x16 - 0.6/1kV
44.700 VNĐ
Cáp điện CXV/S-AWA-50-12/20(24) kV
257.300 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CV-14 (7x1.6) - 0.6/1kV
34.400 VNĐ
Cáp điện chống cháy CXV/FR-3x95+1x50 - 0.6/1kV
833.500 VNĐ
Dây điện đồng bọc nhựa 1 lõi cứng VC-0.75 (F0.97) - 300/500V
1.900 VNĐ
Cáp điều khiển DVV-4x1 (4x7/0.4) - 0.6/1kV
17.100 VNĐ
Cáp điện thoại inside 10Px0.5
20.200 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 4C x 1.25mm² (Loại 1)
18.500 VNĐ
Dây mạng 8 ruột chống nhiễu
4.400 VNĐ
Cáp nhôm AV-250 (61x2.30) - 0.6/1kV
82.300 VNĐ
Dây điện đôi vỏ nhựa ruột đồng mềm VCmo 2x1 (2x32/0.2) 300/500V
5.900 VNĐ
Dây điện đồng bọc nhựa PVC 30/10mm²
15.500 VNĐ
Cáp điện CXV/SE-3x120-12/20(24) kV
1.289.300 VNĐ
Dây điện đôi vỏ nhựa ruột đồng mềm VCmd 2x1.5 (2x30/0.25) 0.6/1KV
7.100 VNĐ
Cáp Duplex 2 ruột nhôm DuAV 2x25mm²
13.400 VNĐ
Cáp điện CVV/DSTA-3x120+1x70 - 0.6/1kV
1.039.200 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 12C x 0.5mm² (Loại 1)
27.400 VNĐ
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng VCo2x2.5 - 0.6/1kV
14.500 VNĐ
Cáp điện AXV-4x50 - 0.6/1kV
143.200 VNĐ
Cáp điện CVV/DSTA-3x120 - 0.6/1kV
882.400 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CVV 2x8.0mm² - 0.6/1kV
46.100 VNĐ
CABLE, CAT6A, 4FTP, 23AWG, LSZH, WHITE 305m
4.123.900 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CV 1.5mm²
3.200 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 3C x 1.25mm² (Loại 2)
10.700 VNĐ
Cáp điện VVCm-2x10 - 0.6/1kV
59.500 VNĐ
Cáp điều khiển DVV-10x10 (10x7/1.35) - 0.6/1kV
239.700 VNĐ
Cáp nhôm hạ thế AV 14mm²
4.100 VNĐ
Cáp cao su 2x4mm² - 300/500V, có bố
31.400 VNĐ
Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-1.5 (1x30/0.25) 450/750V
3.600 VNĐ
Cáp điện VVCm-4x22 - 0.6/1kV
235.200 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 3C x 0.75mm² (Loại 1)
9.100 VNĐ
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng VCo-2x1.0 - 300/500V
6.500 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CXV 35mm² (7x2.52) - 0.6/1kV
82.600 VNĐ
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng VCo-2x0.5 - 300/500V
3.900 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 4C x 2.5mm² (Loại 1)
45.800 VNĐ
Cáp điện AXV/DSTA-3x50 - 0.6/1kV
102.500 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CXV 3x16mm² - 0.6/1kV
127.400 VNĐ
Cáp điện CVV-3x25 - 0.6/1kV
201.400 VNĐ
Cáp điện CXV/DATA-185 - 0.6/1kV
436.700 VNĐ
Cáp điện AXV/DSTA-4x35 - 0.6/1kV
92.800 VNĐ
Tủ cáp + đế Inox + KH23 600Pair
2.789.600 VNĐ
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-35 - 750V
74.200 VNĐ
 
Cáp điện CXV/S-AWA-240-12/20(24) kV
828.200 VNĐ
Cáp điều khiển DVV-2x2.5 (2x7/0.67) - 0.6/1kV
17.500 VNĐ
Dây điện đồng bọc nhựa 1 lõi cứng VC-1 (F1.13) - 300/500V
2.500 VNĐ
Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-25 (7x28/0.4) 450/750V
55.100 VNĐ
Cáp điện chậm cháy CXV/FRT-4x300 - 0.6/1kV
2.690.800 VNĐ
Cáp điện CVV-3x10 (3x7/1.35) 300/500V
78.500 VNĐ
Cáp điện CVV/DSTA-4x25 - 0.6/1kV
253.800 VNĐ
Cáp điện LV-ABC-2x70 - 0.6/1kV (ruột nhôm)
48.100 VNĐ
 
Cáp điện lực hạ thế CVV 2x10mm² - 300/500V
57.600 VNĐ
Cáp nhôm hạ thế AV 12mm²
3.900 VNĐ
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng DEP 2x1.5mm²
5.800 VNĐ
Cáp nhôm hạ thế LV-ABC-3x50+1x35mm²
53.700 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CVV 4x25mm² - 0.6/1kV
247.100 VNĐ
Cáp Duplex 2 ruột nhôm DuAV 2x12mm²
7.700 VNĐ
Cáp Duplex 2 ruột đồng DuCV 11mm²
41.600 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CXV 185mm² (37x2.52) - 0.6/1kV
421.700 VNĐ
 
Cáp nhôm AV-30 (7x2.32) - 0.6/1kV
10.800 VNĐ
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-16 - 750V
39.700 VNĐ
Cáp điện CXV-6.0 (7x1.04) - 0.6/1kV
17.700 VNĐ
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCm-2x2.5 (2x50/0.25) - 0.6/1kV
12.800 VNĐ
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCm-2x1.25 (2x40/0.20) - 0.6/1kV
6.900 VNĐ
Cáp điện VVCm-3x4.0+1x2.5 - 0.6/1kV
42.000 VNĐ
Cáp điện CVV-3x3.5 - 0.6/1kV
33.300 VNĐ
Cáp điều khiển YY 12x2.5 - 300/500V
95.300 VNĐ
 
Cáp điều khiển có lưới 12C x 1.25mm² (Loại 1)
57.400 VNĐ
Cáp chống cháy 2C x 2.5mm²
43.400 VNĐ
Cáp báo cháy 4C x 7/0.2
2.200 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 3C x 1.5mm² (Loại 2)
13.900 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 3C x 0.75mm² (Loại 2)
9.700 VNĐ
Cáp báo cháy 6C x 7/0.2
2.900 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 3C x 0.5mm² (Loại 2)
7.200 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 2C x 1.25mm² (Loại 1)
13.200 VNĐ
 
AMP
Dây mạng 8 ruột AMP
3.100 VNĐ
Dây mạng 8 ruột AMP
2.200 VNĐ
CABLE, CAT6A, 4FTP, 23AWG, LSZH, WHITE 305m
4.123.900 VNĐ
Dây mạng 8 ruột chống nhiễu
4.400 VNĐ
 
Cáp cao su 2x1.5mm² - 300/500V, có bố
14.300 VNĐ
Cáp cao su 3x35+1x16mm² - 300/500V, có bố
393.500 VNĐ
Cáp cao su 3x10mm² - 300/500V, có bố
114.000 VNĐ
Cáp cao su 4x1.5mm² - 300/500V, có bố
26.100 VNĐ
Cáp cao su 3x25mm² - 300/500V, có bố
260.400 VNĐ
Cáp cao su 4x4mm² - 300/500V, có bố
55.900 VNĐ
Cáp cao su 3x25+1x16mm² - 300/500V, có bố
299.000 VNĐ
Cáp hàn 70mm²
182.600 VNĐ
 
Cáp điện thoại ngầm có dầu 100Px0.5
139.200 VNĐ
Cáp điện thoại inside 10Px0.5
20.200 VNĐ
Cáp điện thoại treo 30Px0.5
47.300 VNĐ
Tủ cáp + đế Inox + KH23 1000Pair
4.741.000 VNĐ
Cáp điện thoại inside 20Px0.5
35.600 VNĐ
Hộp tập điểm đế Inox + KH23 200Pair
755.700 VNĐ
Dây dropwire 1x(2x0.5)Cu + (7x0.33)St
1.700 VNĐ
Hộp tập điểm đế Inox + KH23 10Pair
85.800 VNĐ
 
Cáp mạng ADSL UTP CAT5E
4.300 VNĐ
Cáp mạng ADSL FTP CAT5E, chống nhiễu 1 lớp
5.300 VNĐ
Cáp đồng trục
4.200 VNĐ
Cáp mạng ADSL SFTP CAT6E, chống nhiễu 2 lớp
8.500 VNĐ
Cáp mạng ADSL SFTP CAT5E, chống nhiễu 2 lớp
5.900 VNĐ
Cáp mạng ADSL UTP CAT6E, chống nhiễu 1 lớp
7.500 VNĐ