028 - 3720 2968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 24h trong giờ hành chính  
 

 
 
 
Bán Nhiều Nhất
MCCB 2P 30A 50kA 220/240VAC
1.940.400 VNĐ
MCCB CVS630N 3P 500A 50kA 415V
16.131.500 VNĐ
RCBO 1P+N 40A 4.5kA 30mA
759.000 VNĐ
Motor mechanism for NSX400/630 380/440VAC
27.065.500 VNĐ
MCB 1P 2A 24~250V DC
924.000 VNĐ
Bộ chuyển nguồn ATS 4P 400A 50kA (2 nguồn lưới)
100.450.900 VNĐ
MCB 2P 6A 10kA 400V
1.155.000 VNĐ
MCB 1P 6A 10kA 230V
330.000 VNĐ
MCCB CVS100F 3P 32A 36kA 415V
2.960.100 VNĐ
MCCB CVS100F 3P 100A 36kA 415V
3.070.100 VNĐ
Compact NS drawout, manual operated, 4P 630A 50kA
154.039.600 VNĐ
RCBO 1P+N 32A 4.5kA 30mA
759.000 VNĐ
Isolating Switch 1P 32A 240VAC
275.000 VNĐ
MCCB 4P 100A 25kA 415VAC
4.837.800 VNĐ
RCCB 4P 40A 30mA
1.188.000 VNĐ
ACB Masterpact 4P 1600A 65kA 440VAC, NW-DRAWOUT, Type H1
233.212.000 VNĐ
MCB 1P 32A 6kA
157.300 VNĐ
MCCB Compact NSX 100F 3P 80A 36kA 415V
4.457.200 VNĐ
ACB 4P 800A 65kA Fixed, Type H
102.247.200 VNĐ
MCCB Compact NS fixed type manually operated 3P 1600A 85kA 415V
133.491.600 VNĐ
MCCB Compact NSX 100H 4P 100A 70kA 415V
8.255.500 VNĐ
ACB Masterpact 3P 3200A 100kA 440VAC, NW-DRAWOUT, Type H2
434.376.800 VNĐ
ACB Masterpact 3P 1600A 65kA 440VAC, NW-DRAWOUT, Type H1
188.603.800 VNĐ
Cầu dao chống dòng rò RCCB 4P 63A 30mA
4.246.000 VNĐ
MCCB Compact NSX 250F 4P 250A 36kA 415V
14.163.600 VNĐ
MCB 1P 100A 10kA
1.210.000 VNĐ
MCCB Compact NSX 100N 3P 32A 50kA 415V
4.954.400 VNĐ
Cầu dao chống dòng rò RCCB ilDK 2P 25A 30mA
1.221.000 VNĐ
ACB Masterpact 4P 1250A 65kA 440VAC, NW-FIXED, Type H1
148.666.100 VNĐ
MCB 1P 10A 6kA
157.300 VNĐ
Compact NS drawout, electrical operated, 4P 630A 70kA
226.998.200 VNĐ
MCB 3P 80A 15kA
3.828.000 VNĐ
MCCB Compact NSX 100B 3P 80A 25kA 415V
4.233.900 VNĐ
Isolator INS1600 4P 630A
47.949.000 VNĐ
Compact NS drawout, manual operated, 3P 800A 50kA
112.217.600 VNĐ
Bộ chuyển đổi nguồn ATS NS 4P 1600A 70kA
424.369.000 VNĐ
ACB 3P 1250A 50kA Fixed, Type N
81.395.600 VNĐ
Isolating Switch 1P 63A 240VAC
517.000 VNĐ
MCB 2P 6A 6kA
440.000 VNĐ
Locking of rotary handle, Keylock (Ronis) for NSX400/630
1.702.800 VNĐ
MCB 1P 63A 10kA
1.045.000 VNĐ
MCB 1P 25A 6kA
157.300 VNĐ
MCB 2P 10A 6kA
440.000 VNĐ
MCB 4P 100A 15kA
4.961.000 VNĐ
ACB Masterpact 3P 6300A 150kA 440VAC, NW-FIXED, Type H2
959.765.400 VNĐ
MCB 3P 50A 4.5kA
638.000 VNĐ
MCCB Compact NS fixed type manually operated 3P 630A 70kA 415V
52.654.800 VNĐ
ELCB 4P 200A 25kA 415VAC 0.1-1A
19.262.100 VNĐ
Bộ chuyển đổi nguồn ATS NSX 4P 630A 70kA
172.858.400 VNĐ
MCCB CVS160B 4P 125A 25kA 415V
5.481.300 VNĐ
MCCB Compact NS fixed type manually operated 4P 1000A 50kA 415V
71.428.500 VNĐ
Shunt trip for NSX100 to NSX630 220/240VAC
1.743.500 VNĐ
MCCB 1P 15A 18kA 220/240VAC
1.156.100 VNĐ
ELCB 4P 80A 36kA 415VAC 0.1-1A
12.560.900 VNĐ
Isolator INS1600 3P 800A
33.772.200 VNĐ
MCB 1P 3A 24~250V DC
924.000 VNĐ
ACB 3P 3200A 50kA Fixed, Type N
126.226.100 VNĐ
RCCB 2P 63A 30mA
858.000 VNĐ
MCB 4P 80A 10kA
4.455.000 VNĐ
MCB 1P 63A 10kA 230V
616.000 VNĐ
MCB 1P 40A 10kA 230V
429.000 VNĐ
ACB Masterpact 3P 630A 42kA 440VAC, NT-DRAWOUT, Type H1
124.680.600 VNĐ
MCCB Compact NSX 100N 4P 100A 50kA 415V
7.102.700 VNĐ
ELCB 4P 63A 25kA 415VAC 0.1-1A
11.554.400 VNĐ
MCCB Compact NS fixed type manually operated 4P 630A 50kA 415V
56.486.100 VNĐ
MCCB CVS400F 3P 320A 36kA 415V
10.315.800 VNĐ
MCB 2P 16A 4.5kA
231.000 VNĐ
MCCB 3P 15A 10kA 415VAC
1.608.200 VNĐ
MCB 3P 16A 4.5kA
418.000 VNĐ
MCCB 3P 125A 18kA 415VAC
3.829.100 VNĐ
Extended rotary handles for NSX400/630
3.689.400 VNĐ
MCB 1P 0.5A 24~250V DC
1.111.000 VNĐ
Earth fault protection (TCE) for NW08 to NW20
18.966.200 VNĐ
MCCB 3P 320A 50kA 415VAC
8.814.300 VNĐ
MCCB 2P 60A 50kA 220/240VAC
2.128.500 VNĐ
MCCB 3P 200A 18kA 415VAC
5.370.200 VNĐ
ACB Masterpact 4P 6300A 150kA 440VAC, NW-DRAWOUT, Type H2
1.539.044.100 VNĐ
Bộ chuyển đổi nguồn ATS NS 3P 1000A 50kA
246.580.400 VNĐ
Bộ chuyển đổi nguồn ATS NS 4P 1600A 50kA
403.372.200 VNĐ
MCCB 4P 400A 36kA 415VAC
10.032.000 VNĐ
SDx output module for Micrologic 24/415V AC/DC NSX100 to NSX630
8.836.300 VNĐ
Bộ chuyển nguồn ATS 4P 160A 36kA (2 nguồn lưới)
59.830.100 VNĐ
RCCB 4P 63A 300mA
1.309.000 VNĐ
MCB 2P 6A 4.5kA
231.000 VNĐ
Interlocking using Cable, Adaptation for NT drawout devices
7.350.200 VNĐ
MCB 2P 63A 10kA
2.222.000 VNĐ
RCBO bảo vệ quá tải + dòng rò 1P+N 300mA 10A 6kA
2.112.000 VNĐ
MCB 1P 16A 10kA 230V
319.000 VNĐ
MCCB 2P 40A 50kA 220/240VAC
1.940.400 VNĐ
ACB 3P 1000A 50kA Drawout, Type N
99.897.600 VNĐ
MCCB CVS400F 4P 320A 36kA 415V
11.943.800 VNĐ
Compact NS drawout, electrical operated, 3P 1600A 50kA
251.034.300 VNĐ
MCCB Compact NSX 100H 4P 32A 70kA 415V
7.758.300 VNĐ
Motor mechanism for NSX250 24/30VDC
34.404.700 VNĐ
Bộ chuyển đổi nguồn ATS NSX 4P 630A 50kA
158.363.700 VNĐ
MCB 1P 13A 24~250V DC
737.000 VNĐ
MCCB 2P 200A 85kA 220/240VAC
5.659.500 VNĐ
Isolator INS250 3P 250A
5.036.900 VNĐ
MCCB Compact NSX 250N 3P 250A 50kA 415V
10.737.100 VNĐ
MCCB CVS100B 3P 25A 25kA 415V
2.851.200 VNĐ
Bộ chuyển nguồn ATS 4P 100A 36kA (1 lưới và 1 máy phát)
55.539.000 VNĐ
Compact NS drawout, manual operated, 4P 1600A 70kA
288.336.400 VNĐ
Motor mechanism for NSX100/260 220/240VAC
11.979.000 VNĐ
MCB 1P 50A 10kA 230V
525.800 VNĐ
Voltage release - iMX+OF - tripping unit - 220..415 VAC
1.650.000 VNĐ
Cầu dao chống dòng rò RCCB ilD 2P 25A 30mA
1.474.000 VNĐ
MCCB Compact NS fixed type manually operated 4P 3200A 70kA 415V
244.835.800 VNĐ
MCCB Compact NSX 100N 3P 63A 50kA 415V
4.954.400 VNĐ
MCCB 1P 20A 18kA 220/240VAC
1.156.100 VNĐ
ACB Masterpact 4P 1000A 50kA 440VAC NT-FIXED, Type H2
128.702.200 VNĐ
MCCB 2P 50A 50kA 220/240VAC
1.940.400 VNĐ
MCCB Compact NS fixed type manually operated 3P 1000A 50kA 415V
59.796.000 VNĐ
ACB Masterpact 4P 800A 42kA 440VAC, NT-FIXED, Type H1
119.315.900 VNĐ
MCB 2P 63A 4.5kA
385.000 VNĐ
Isolating Switch 1P 20A 240VAC
212.300 VNĐ
Interlocking using cable, 3 adaptation fixtures + 1 set of cable, 2 sources for Masterpact NW
39.253.500 VNĐ
MCB 1P 40A 230V 6kA
193.600 VNĐ
MCB 1P 40A 4.5kA
121.000 VNĐ
MCCB Compact NSX 160B 3P 160A 25kA 415V
6.794.700 VNĐ
ACB 3P 1600A 50kA Drawout, Type N
115.156.800 VNĐ
Under voltage (MN) 380/440VAC for NS630b/3200A fixed type
8.356.700 VNĐ
MCB 1P 25A 10kA 230V
352.000 VNĐ
MCCB 3P 160A 25kA 415VAC
5.131.500 VNĐ
MCB 1P 25A 4.5kA
82.500 VNĐ
MCCB 4P 320A 36kA 415VAC
9.648.100 VNĐ
Isolator INS160 3P 100A
2.878.700 VNĐ
Earth fault protection (TCE) for NS630b to 3200, NT06 to NT16
16.625.400 VNĐ
Isolator INS250 4P 200A
7.207.200 VNĐ
Bộ chuyển đổi nguồn ATS NSX 3P 250A 36kA
82.413.100 VNĐ
Isolator INS80 3P 63A
2.029.500 VNĐ
Bộ chuyển nguồn ATS 3P 250A 36kA (1 lưới và 1 máy phát)
64.069.500 VNĐ
Isolating Switch 2P 20A 240VAC
352.000 VNĐ
MCCB CVS100F 4P 32A 36kA 415V
4.109.600 VNĐ
Terminal extension, Spreader (supplied with interphase barriers), 3P for NSX100/160/250
590.700 VNĐ
MCCB Compact NSX 100F 3P 25A 36kA 415V
4.335.100 VNĐ
MCB 4P 50A 4.5kA
891.000 VNĐ
MCB 2P 10A 4.5kA
231.000 VNĐ
MCCB 4P 200A 25kA 415VAC
8.036.600 VNĐ
ACB Masterpact 4P 6300A 100kA 440VAC, NW-FIXED, Type H1
1.021.842.800 VNĐ
MCB 1P 20A 6kA
157.300 VNĐ
MCB 3P 63A 10kA
3.432.000 VNĐ
RCBO bảo vệ quá tải + dòng rò 1P+N 30mA 25A 6kA
2.222.000 VNĐ
MCCB Compact NSX 100H 3P 63A 70kA 415V
5.513.200 VNĐ
ACB 3P 1000A 65kA Fixed, Type H
91.350.600 VNĐ
ACP + BA controller (2 nguồn lưới) 380/415V AC
39.659.400 VNĐ
Withdrawable kit NSX100/160/250 3P, Chassis side plates for base
4.582.600 VNĐ
MCCB 3P 15A 7.5kA 415VAC
1.543.300 VNĐ
MCCB Compact NS fixed type manually operated 4P 800A 70kA 415V
91.157.000 VNĐ
ACB Masterpact 3P 630A 42kA 440VAC, NT-FIXED, Type H1
89.823.800 VNĐ
Isolator INS1600 3P 1250A
45.076.900 VNĐ
 
MCB 4P 63A 4.5kA
891.000 VNĐ
MCB 3P 63A 4.5kA
638.000 VNĐ
MCB 1P 32A 4.5kA
82.500 VNĐ
MCB 2P 20A 4.5kA
231.000 VNĐ
MCB 3P 20A 4.5kA
418.000 VNĐ
MCB 1P 63A 4.5kA
198.000 VNĐ
MCB 1P 20A 4.5kA
82.500 VNĐ
MCB 3P 32A 4.5kA
418.000 VNĐ
 
 
MCB 3P 10A 6kA
781.000 VNĐ
MCB 3P 6A 6kA
715.000 VNĐ
MCB 2P 40A 6kA
660.000 VNĐ
MCB 2P 6A 6kA
440.000 VNĐ
MCB 4P 6A 6kA
1.111.000 VNĐ
MCB 2P 40A 6kA
528.000 VNĐ
MCB 4P 63A 6kA
1.540.000 VNĐ
MCB 4P 50A 6kA
1.540.000 VNĐ
 
MCB 1P 10A 15kA 230V
506.000 VNĐ
MCB 2P 40A 10kA 400V
1.485.000 VNĐ
MCB 1P 25A 15kA 230V
550.000 VNĐ
MCB 4P 32A 10kA 400V
2.871.000 VNĐ
MCB 1P 40A 10kA 230V
429.000 VNĐ
MCB 2P 25A 15kA 400V
1.441.000 VNĐ
MCB 4P 20A 10kA 400V
2.629.000 VNĐ
MCB 4P 40A 10kA 400V
3.267.000 VNĐ
 
MCB 1P 16A 24~250V DC
737.000 VNĐ
MCB 1P 13A 24~250V DC
737.000 VNĐ
MCB 1P 15A 24~250V DC
737.000 VNĐ
MCB 1P 6A 24~250V DC
924.000 VNĐ
MCB 1P 0.5A 24~250V DC
1.111.000 VNĐ
MCB 1P 4A 24~250V DC
924.000 VNĐ