028 - 3720 2968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 30' trong giờ hành chính  
 

Domae

 
 
 
Bán Nhiều Nhất
MCB 3P 50A 4.5kA
632.500 VNĐ
MCCB Compact NS fixed type manually operated 4P 800A 70kA 415V
86.765.800 VNĐ
RCCB 2P 40A 30mA
798.600 VNĐ
MCB 1P 10A 15kA
315.700 VNĐ
Bộ chuyển đổi nguồn ATS, NSX 4P 630A 50kA
150.736.300 VNĐ
MCCB Compact NSX 100B 4P 100A 25kA 415V
5.735.400 VNĐ
MCCB Compact NS fixed type manually operated 3P 2000A 70kA 415V
134.341.900 VNĐ
MCB 1P 32A 6kA
156.200 VNĐ
MCCB 1P 20A 18kA 220/240VAC
1.156.100 VNĐ
Automatic control ACP + BA controller (2 source), 380/415V, 50/60Hz
37.749.800 VNĐ
Terminal extension, Spreader (supplied with interphase barriers), 3P for NSX100/160/250
573.100 VNĐ
MCCB Compact NSX 100F 4P 63A 36kA 415V
5.743.100 VNĐ
ACB 3P 1000A 65kA Fixed, Type H
91.350.600 VNĐ
MCCB Compact NSX 100H 4P 100A 70kA 415V
8.014.600 VNĐ
Cầu dao chống dòng rò RCCB 4P 63A 30mA
4.160.200 VNĐ
MCCB 3P 15A 7.5kA 415VAC
1.543.300 VNĐ
MCCB CVS630N 3P 500A 50kA 415V
15.814.700 VNĐ
Interlocking using Cable, 2 normal, 1 replacement source, fixed or drawout
38.110.600 VNĐ
MCB 3P 16A 4.5kA
413.600 VNĐ
Compact NS Type H, Drawout type, Micrologic 2.0, Manual operated, 4P 1600A 70kA 440VAC
274.448.900 VNĐ
ACB Masterpact 3P 3200A 65kA 440VAC, NW-FIXED, Type H1
231.882.200 VNĐ
MCB 1P 40A 4.5kA
121.000 VNĐ
MCB 2P 6A 6kA
437.800 VNĐ
MCB 2P 10A 4.5kA
228.800 VNĐ
ACB Masterpact 3P 1600A 65kA 440VAC, NW-DRAWOUT, Type H1
183.110.400 VNĐ
MCB 1P 6A 15kA
315.700 VNĐ
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATS, loại 1 nguồn lưới & 1 nguồn máy phát, 4P 630A 50kA
133.661.000 VNĐ
MCB 1P 5A 220VDC 10kA
922.900 VNĐ
MCB 1P 63A 10kA
1.040.600 VNĐ
ACB Masterpact 4P 1000A 50kA 440VAC NT-FIXED, Type H2
124.953.400 VNĐ
MCCB Compact NSX 100B 3P 80A 25kA 415V
4.110.700 VNĐ
MCB 1P 10A 220VDC 10kA
735.900 VNĐ
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATS, loại 1 nguồn lưới & 1 nguồn máy phát, 3P 250A 36kA
59.241.600 VNĐ
MCB 2P 63A 4.5kA
378.400 VNĐ
MCCB CVS400F 3P 320A 36kA 415V
10.113.400 VNĐ
Compact NS Type N, Drawout type, Micrologic 2.0, Manual operated, 4P 630A 50kA 440VAC
146.620.100 VNĐ
ACB Masterpact 4P 6300A 100kA 440VAC, NW-DRAWOUT, Type H1
1.352.777.800 VNĐ
MCB 1P 32A 15kA
369.600 VNĐ
Bộ chuyển đổi nguồn ATS, NSX 4P 630A 70kA
164.532.500 VNĐ
Isolating Switch 2P 20A 240VAC
350.900 VNĐ
Motor mechanism for NSX100/160/250/400 & 630, MT250, 24/30VDC
33.402.600 VNĐ
MCB 1P 16A 4.5kA
82.500 VNĐ
Isolator INS1600 3P 1250A
44.192.500 VNĐ
ELCB 3P 160A 36kA 415VAC 0.1-1A
13.885.300 VNĐ
MCB 2P 10A 15kA
1.145.100 VNĐ
Interlocking using Cable, 2 sources, 1 coupling, fixed or drawout
38.110.600 VNĐ
MCB 2P 6A 15kA
1.145.100 VNĐ
MCCB Compact NSX 100B 3P 40A 25kA 415V
3.997.400 VNĐ
Isolating Switch 1P 20A 240VAC
212.300 VNĐ
MCB 1P 50A 6kA
237.600 VNĐ
MCCB Compact NS fixed type manually operated 3P 630A 70kA 415V
50.119.300 VNĐ
ELCB 4P 63A 25kA 415VAC 0.1-1A
11.554.400 VNĐ
Shunt release IMX-OF 100-415VAC, 110-130VDC
1.632.400 VNĐ
MCCB 3P 20A 7.5kA 415VAC
1.543.300 VNĐ
ACB Masterpact 4P 1250A 65kA 440VAC, NW-FIXED, Type H1
144.336.500 VNĐ
MCCB CVS400F 4P 320A 36kA 415V
11.709.500 VNĐ
ACB Masterpact 3P 630A 50kA 440VAC, NT-FIXED, Type H2
92.075.500 VNĐ
MCCB Compact NS fixed type manually operated 4P 630A 50kA 415V
53.764.700 VNĐ
MCCB CVS100F 3P 32A 36kA 415V
2.901.800 VNĐ
Isolating Switch 1P 63A 240VAC
511.500 VNĐ
MCCB Compact NS fixed type manually operated 4P 1000A 50kA 415V
67.988.800 VNĐ
MCCB CVS250B 4P 250A 25kA 415V
8.319.300 VNĐ
Contactor iCT 4P, coil voltage 24VAC, 25A 4NO
1.370.600 VNĐ
MCCB CVS100B 4P 16A 25kA 415V
3.734.500 VNĐ
ACB Masterpact 3P 630A 42kA 440VAC, NT-FIXED, Type H1
87.208.000 VNĐ
MCCB CVS160B 4P 125A 25kA 415V
5.373.500 VNĐ
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATS, loại 2 nguồn lưới, 3P 160A 36kA
46.739.000 VNĐ
MCB 1P 1A 220VDC 10kA
922.900 VNĐ
MCCB Compact NSX 250B 3P 250A 25kA 415V
8.653.700 VNĐ
ELCB 4P 200A 25kA 415VAC 0.1-1A
19.262.100 VNĐ
MCCB CVS100F 3P 100A 36kA 415V
3.009.600 VNĐ
MCCB 2P 60A 50kA 220/240VAC
2.128.500 VNĐ
MCCB 4P 100A 25kA 415VAC
4.837.800 VNĐ
MCCB 4P 400A 36kA 415VAC
10.032.000 VNĐ
MCB 1P 25A 4.5kA
82.500 VNĐ
MCCB Compact NSX 100F 4P 16A 36kA 415V
5.743.100 VNĐ
MCB 1P 63A 6kA
237.600 VNĐ
MCCB CVS630N 4P 500A 50kA 415V
18.450.300 VNĐ
ACB Masterpact 3P 1000A 65kA 440VAC, NW-FIXED, Type H1
102.674.000 VNĐ
RCBO 1P+N 16A 4.5kA 30mA
641.300 VNĐ
MCCB Compact NSX 250N 3P 250A 50kA 415V
10.424.700 VNĐ
MCCB Compact NS fixed type manually operated 3P 1000A 50kA 415V
56.916.200 VNĐ
Compact NS Type N, Drawout type, Micrologic 2.0, Manual operated, 3P 800A 50kA 440VAC
106.813.300 VNĐ
Interlocking using Cable, Adaptation for NT drawout devices
6.996.000 VNĐ
MCCB 3P 200A 18kA 415VAC
5.370.200 VNĐ
MCB 3P 80A 15kA
3.642.100 VNĐ
Isolator INS160 4P 125A
3.383.600 VNĐ
MCB 1P 6A 220VDC 10kA
922.900 VNĐ
ACB Masterpact 4P 1600A 65kA 440VAC, NW-DRAWOUT, Type H1
216.711.000 VNĐ
ACB 4P 800A 65kA Fixed, Type H
102.247.200 VNĐ
RCCB 4P 63A 300mA
1.279.300 VNĐ
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATS, loại 1 nguồn lưới & 1 nguồn máy phát, 4P 100A 36kA
51.353.500 VNĐ
MCB 2P 6A 4.5kA
228.800 VNĐ
ELCB 3P 125A 25kA 415VAC 0.1-1A
9.454.500 VNĐ
Cầu dao chống dòng rò RCCB ilDK 4P 25A 30mA
1.941.500 VNĐ
ACB Masterpact 4P 1250A 50kA 440VAC, NT-DRAWOUT, Type H2
186.819.600 VNĐ
MCCB 4P 200A 25kA 415VAC
8.036.600 VNĐ
MCB 2P 63A 15kA
2.269.300 VNĐ
MCB 1P 63A 15kA
616.000 VNĐ
ACB Masterpact 4P 6300A 100kA 440VAC, NW-FIXED, Type H1
992.080.100 VNĐ
MCCB Compact NSX 100N 3P 63A 50kA 415V
4.810.300 VNĐ
MCCB 4P 160A 36kA 415VAC
7.667.000 VNĐ
ACB Masterpact 4P 3200A 100kA 440VAC, NW-FIXED, Type H2
353.334.300 VNĐ
MCB 1P 50A 15kA
525.800 VNĐ
ELCB 4P 125A 25kA 415VAC 0.1-1A
13.358.400 VNĐ
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATS, loại 2 nguồn lưới, 4P 160A 36kA
55.321.200 VNĐ
MCCB 4P 320A 36kA 415VAC
9.007.900 VNĐ
MCB 4P 100A 15kA
4.720.100 VNĐ
MCCB Compact NS fixed type manually operated 4P 3200A 70kA 415V
233.043.800 VNĐ
MCCB 1P 15A 18kA 220/240VAC
1.156.100 VNĐ
ACB 3P 1600A 50kA Drawout, Type N
115.156.800 VNĐ
MCB 1P 13A 220VDC 10kA
735.900 VNĐ
MCCB Compact NS fixed type manually operated 3P 2000A 85kA 415V
150.837.500 VNĐ
Electrical auxiliaries for NSX100 to NSX630, Shunt trip, 50/60Hz 220/240VAC
1.692.900 VNĐ
MCB 2P 63A 10kA
2.202.200 VNĐ
Cầu dao chống dòng rò RCCB ilDK 2P 25A 30mA
1.212.200 VNĐ
MCCB 2P 200A 85kA 220/240VAC
5.659.500 VNĐ
Compact NS Type N, Drawout type, Micrologic 2.0, Manual operated, 3P 1250A 50kA 440VAC
140.743.900 VNĐ
Isolator INS250 4P 200A
7.066.400 VNĐ
MCCB CVS100F 4P 32A 36kA 415V
4.029.300 VNĐ
Motor mechanism for NSX100/160/250/400 & 630, MT100/160, 50/60Hz, 220/240VAC
11.630.300 VNĐ
Cầu dao chống dòng rò RCCB ilD 2P 25A 30mA
1.447.600 VNĐ
RCBO 1P+N 32A 4.5kA 30mA
740.300 VNĐ
ACB Masterpact 3P 1250A 42kA 440VAC, NT-FIXED, Type H1
113.504.600 VNĐ
MCB 1P 0.5A 220VDC 10kA
1.106.600 VNĐ
Contactor iCT 4P, coil voltage 24VAC, 63A 4NC
3.756.500 VNĐ
Bộ chuyển đổi nguồn ATS, NS 4P 1600A 50kA
383.944.000 VNĐ
ACB 3P 4000A 55kA Drawout, Type N
288.426.600 VNĐ
MCCB Compact NSX 100B 3P 25A 25kA 415V
3.997.400 VNĐ
Contactor iCT 2P, coil voltage 230/240VAC, 16A 2NO
825.000 VNĐ
MCB 2P 10A 6kA
437.800 VNĐ
MCB 1P 25A 15kA
350.900 VNĐ
ELCB 3P 63A 25kA 415VAC 0.1-1A
9.031.000 VNĐ
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATS, loại 1 nguồn lưới & 1 nguồn máy phát, 4P 400A 50kA
102.172.400 VNĐ
Isolating Switch 1P 32A 240VAC
267.300 VNĐ
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATS, loại 2 nguồn lưới, 4P 400A 50kA
92.880.700 VNĐ
Cầu dao bảo vệ quá tải & chống dòng rò RCBO 1P+N 10A 300mA 6kA
2.054.800 VNĐ
Bộ chuyển đổi nguồn ATS, NS 3P 1600A 70kA
334.182.200 VNĐ
MCCB 3P 320A 50kA 415VAC
8.814.300 VNĐ
Bộ chuyển đổi nguồn ATS, NS 3P 1000A 50kA
234.704.800 VNĐ
RCCB 2P 63A 30mA
837.100 VNĐ
Isolating Switch 2P 32A 240VAC
419.100 VNĐ
MCB 2P 16A 4.5kA
228.800 VNĐ
MCB 1P 20A 15kA
331.100 VNĐ
ACB 3P 3200A 50kA Fixed, Type N
126.226.100 VNĐ
MCB 4P 50A 4.5kA
886.600 VNĐ
Extended rotary handles for NSX400/630
3.581.600 VNĐ
MCB 1P 25A 6kA
156.200 VNĐ
MCCB 3P 125A 18kA 415VAC
3.829.100 VNĐ
ACB 3P 3200A 50kA Drawout, Type N
148.548.400 VNĐ
Compact NS Type H, Drawout type, Micrologic 2.0, Electrical operated and Motor mechanism + MX + XF, 4P 630A 70kA 440VAC
216.065.300 VNĐ
MCCB Compact NSX 100H 3P 63A 70kA 415V
5.352.600 VNĐ
ACB 3P 1250A 50kA Fixed, Type N
81.395.600 VNĐ
RCCB 4P 40A 30mA
1.162.700 VNĐ
Cầu dao bảo vệ quá tải & chống dòng rò RCBO 1P+N 25A 30mA 6kA
2.152.700 VNĐ
MCB 1P 100A 10kA
1.202.300 VNĐ
 
MCB 3P 10A 4.5kA
413.600 VNĐ
MCB 3P 20A 4.5kA
413.600 VNĐ
MCB 3P 32A 4.5kA
413.600 VNĐ
MCB 4P 63A 4.5kA
886.600 VNĐ
MCB 1P 10A 4.5kA
82.500 VNĐ
MCB 1P 32A 4.5kA
82.500 VNĐ
MCB 2P 20A 4.5kA
228.800 VNĐ
MCB 3P 25A 4.5kA
413.600 VNĐ
 
 
MCB 3P 25A 6kA
779.900 VNĐ
MCB 1P 40A 6kA
222.200 VNĐ
MCB 2P 16A 6kA
507.100 VNĐ
MCB 1P 50A 6kA
237.600 VNĐ
MCB 1P 10A 6kA
156.200 VNĐ
MCB 4P 40A 6kA
1.520.200 VNĐ
MCB 3P 32A 6kA
822.800 VNĐ
MCB 1P 32A 6kA
194.700 VNĐ
 
MCB 1P 16A 25kA
499.400 VNĐ
MCB 4P 40A 15kA
3.265.900 VNĐ
MCB 3P 50A 15kA
2.783.000 VNĐ
MCB 3P 32A 15kA
1.996.500 VNĐ
MCB 4P 32A 20kA
2.952.400 VNĐ
MCB 1P 25A 15kA
350.900 VNĐ
MCB 2P 40A 20kA
1.679.700 VNĐ
MCB 3P 20A 15kA
1.806.200 VNĐ
 
MCB 1P 0.5A 220VDC 10kA
1.106.600 VNĐ
MCB 1P 4A 220VDC 10kA
922.900 VNĐ
MCB 1P 13A 220VDC 10kA
735.900 VNĐ
MCB 1P 6A 220VDC 10kA
922.900 VNĐ
MCB 1P 10A 220VDC 10kA
735.900 VNĐ
MCB 1P 5A 220VDC 10kA
922.900 VNĐ
MCB 1P 15A 220VDC 10kA
735.900 VNĐ
MCB 1P 3A 220VDC 10kA
922.900 VNĐ
 
MCB 2P 80A 15kA
2.352.900 VNĐ
MCB 4P 63A 10kA
4.402.200 VNĐ
MCB 3P 100A 15kA
3.826.900 VNĐ
MCB 1P 63A 15kA
1.074.700 VNĐ
MCB 4P 63A 15kA
4.534.200 VNĐ
MCB 1P 125A 10kA
1.285.900 VNĐ
MCB 1P 100A 10kA
1.202.300 VNĐ
MCB 2P 63A 15kA
2.269.300 VNĐ
 
Cầu dao bảo vệ quá tải & chống dòng rò RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA
1.978.900 VNĐ
Cầu dao chống dòng rò RCCB ilDK 2P 40A 300mA
1.456.400 VNĐ
Cầu dao chống dòng rò RCCB ilD 2P 63A 300mA
1.820.500 VNĐ
Cầu dao chống dòng rò RCCB ilDK 4P 40A 300mA
2.002.000 VNĐ
Cầu dao chống dòng rò RCCB ilD 2P 100A 30mA
4.283.400 VNĐ
Cầu dao chống dòng rò RCCB ilDK 2P 25A 30mA
1.212.200 VNĐ
Cầu dao chống dòng rò RCCB ilD 2P 40A 100mA
1.586.200 VNĐ