028 - 3720 2968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 24h trong giờ hành chính  
 

Domae

 
 
 
Bán Nhiều Nhất
ACB Masterpact 4P 6300A 150kA 440VAC, NW-DRAWOUT, Type H2
1.494.218.000 VNĐ
Motor mechanism for NSX250 24/30VDC
33.402.600 VNĐ
MCCB CVS160B 4P 125A 25kA 415V
5.481.300 VNĐ
MCCB 4P 160A 36kA 415VAC
7.667.000 VNĐ
MCCB 4P 400A 36kA 415VAC
10.032.000 VNĐ
MCCB 3P 20A 7.5kA 415VAC
1.543.300 VNĐ
MCCB CVS100F 3P 32A 36kA 415V
2.960.100 VNĐ
ELCB 4P 80A 36kA 415VAC 0.1-1A
12.560.900 VNĐ
Isolator INS160 4P 125A
3.451.800 VNĐ
ELCB 3P 125A 25kA 415VAC 0.1-1A
9.454.500 VNĐ
MCB 2P 10A 10kA 400V
1.145.100 VNĐ
MCCB Compact NSX 160B 3P 160A 25kA 415V
6.596.700 VNĐ
Bộ chuyển nguồn ATS 4P 630A 50kA (1 lưới và 1 máy phát)
140.344.600 VNĐ
RCCB 4P 40A 30mA
1.162.700 VNĐ
Bộ chuyển đổi nguồn ATS NSX 4P 630A 70kA
167.823.700 VNĐ
MCB 4P 100A 15kA
4.720.100 VNĐ
Motor mechanism for NSX100/260 220/240VAC
11.630.300 VNĐ
MCCB Compact NSX 100F 4P 16A 36kA 415V
5.743.100 VNĐ
ACB Masterpact 3P 630A 42kA 440VAC, NT-DRAWOUT, Type H1
121.049.500 VNĐ
MCCB Compact NSX 100N 3P 32A 50kA 415V
4.810.300 VNĐ
MCCB Compact NS fixed type manually operated 3P 2000A 70kA 415V
137.029.200 VNĐ
Bộ chuyển đổi nguồn ATS NSX 3P 250A 36kA
80.012.900 VNĐ
Earth leakage protection for NSX100/160 4P 0.03~10A
15.684.900 VNĐ
MCCB CVS400F 3P 320A 36kA 415V
10.315.800 VNĐ
ACB Masterpact 3P 3200A 65kA 440VAC, NW-FIXED, Type H1
231.882.200 VNĐ
MCB 1P 40A 230V 6kA
193.600 VNĐ
MCCB 3P 15A 7.5kA 415VAC
1.543.300 VNĐ
ACB Masterpact 3P 1250A 42kA 440VAC, NT-FIXED, Type H1
113.504.600 VNĐ
ACB Masterpact 4P 1600A 65kA 440VAC, NW-DRAWOUT, Type H1
216.711.000 VNĐ
Cầu dao chống dòng rò RCCB 4P 63A 30mA
4.160.200 VNĐ
ACB Masterpact 3P 1600A 65kA 440VAC, NW-DRAWOUT, Type H1
183.110.400 VNĐ
MCB 3P 16A 4.5kA
413.600 VNĐ
RCCB 4P 63A 300mA
1.279.300 VNĐ
MCCB 2P 40A 50kA 220/240VAC
1.940.400 VNĐ
Isolator INS250 4P 200A
7.207.200 VNĐ
Bộ chuyển đổi nguồn ATS NS 4P 1600A 70kA
412.008.300 VNĐ
Earth fault protection (TCE) for NS630b to 3200, NT06 to NT16
16.141.400 VNĐ
ACB Masterpact 3P 6300A 150kA 440VAC, NW-FIXED, Type H2
931.811.100 VNĐ
MCCB Compact NS fixed type manually operated 4P 630A 50kA 415V
54.840.500 VNĐ
Isolating Switch 1P 20A 240VAC
212.300 VNĐ
Bộ chuyển đổi nguồn ATS NS 3P 1600A 70kA
340.865.800 VNĐ
MCCB CVS250B 4P 250A 25kA 415V
8.485.400 VNĐ
RCBO bảo vệ quá tải + dòng rò 1P+N 30mA 25A 6kA
2.174.700 VNĐ
Isolator INS80 3P 63A
2.029.500 VNĐ
Isolator INS1600 4P 630A
47.949.000 VNĐ
MCCB Compact NS fixed type manually operated 4P 1000A 50kA 415V
69.348.400 VNĐ
Compact NS drawout, manual operated, 3P 1250A 50kA
143.558.800 VNĐ
MCB 3P 63A 10kA
3.426.500 VNĐ
MCCB Compact NSX 100H 4P 32A 70kA 415V
7.532.800 VNĐ
MCB 1P 32A 10kA 230V
369.600 VNĐ
ACB Masterpact 4P 1000A 50kA 440VAC NT-FIXED, Type H2
124.953.400 VNĐ
Isolator INS250 3P 250A
5.036.900 VNĐ
MCB 1P 25A 6kA
156.200 VNĐ
ACB 3P 1000A 50kA Drawout, Type N
99.897.600 VNĐ
MCCB CVS400F 4P 320A 36kA 415V
11.943.800 VNĐ
MCB 1P 50A 10kA 230V
525.800 VNĐ
MCCB Compact NSX 100F 4P 63A 36kA 415V
5.743.100 VNĐ
Compact NS drawout, electrical operated, 4P 630A 70kA
220.386.100 VNĐ
ACB Masterpact 3P 630A 42kA 440VAC, NT-FIXED, Type H1
87.208.000 VNĐ
ACB 4P 800A 65kA Fixed, Type H
102.247.200 VNĐ
Bộ chuyển đổi nguồn ATS NSX 4P 630A 50kA
153.751.400 VNĐ
MCB 1P 6A 10kA 230V
315.700 VNĐ
MCCB Compact NS fixed type manually operated 3P 1600A 85kA 415V
129.603.100 VNĐ
Interlocking using cable, 3 adaptation fixtures + 1 set of cable, 2 sources for Masterpact NW
38.110.600 VNĐ
ACB 3P 3200A 50kA Drawout, Type N
148.548.400 VNĐ
MCCB 2P 200A 85kA 220/240VAC
5.659.500 VNĐ
Extended rotary handles for NSX400/630
3.581.600 VNĐ
ACB 3P 4000A 55kA Drawout, Type N
288.426.600 VNĐ
MCB 1P 63A 6kA
237.600 VNĐ
Isolator INS1600 3P 800A
33.772.200 VNĐ
MCCB 3P 15A 10kA 415VAC
1.608.200 VNĐ
Earth fault protection (TCE) for NW08 to NW20
18.414.000 VNĐ
MCB 1P 40A 4.5kA
121.000 VNĐ
MCCB Compact NS fixed type manually operated 3P 1000A 50kA 415V
58.054.700 VNĐ
MCB 1P 20A 10kA 230V
331.100 VNĐ
MCB 2P 63A 4.5kA
378.400 VNĐ
MCCB Compact NSX 100B 3P 40A 25kA 415V
3.997.400 VNĐ
MCB 1P 16A 10kA 230V
315.700 VNĐ
MCCB 3P 200A 18kA 415VAC
5.370.200 VNĐ
MCCB Compact NSX 100N 3P 63A 50kA 415V
4.810.300 VNĐ
Terminal extension, Spreader (supplied with interphase barriers), 3P for NSX100/160/250
573.100 VNĐ
MCB 1P 0.5A 24~250V DC
1.106.600 VNĐ
Interlocking using Cable, Adaptation for NT drawout devices
7.135.700 VNĐ
MCB 1P 16A 6kA
156.200 VNĐ
MCB 2P 6A 6kA
437.800 VNĐ
ACB Masterpact 4P 800A 42kA 440VAC, NT-FIXED, Type H1
115.841.000 VNĐ
Voltage release - iMX+OF - tripping unit - 220..415 VAC
1.632.400 VNĐ
Locking of rotary handle, Keylock (Ronis) for NSX400/630
1.653.300 VNĐ
MCCB Compact NS fixed type manually operated 3P 2000A 85kA 415V
153.854.800 VNĐ
ACB Masterpact 4P 1250A 65kA 440VAC, NW-FIXED, Type H1
144.336.500 VNĐ
MCB 1P 10A 6kA
156.200 VNĐ
MCCB Compact NSX 100H 3P 63A 70kA 415V
5.352.600 VNĐ
ELCB 4P 63A 25kA 415VAC 0.1-1A
11.554.400 VNĐ
MCB 1P 10A 24~250V DC
735.900 VNĐ
MCB 2P 6A 4.5kA
228.800 VNĐ
Cầu dao chống dòng rò RCCB ilDK 4P 25A 30mA
1.941.500 VNĐ
Cầu dao chống dòng rò RCCB ilD 2P 25A 30mA
1.447.600 VNĐ
Bộ chuyển nguồn ATS 3P 160A 36kA (2 nguồn lưới)
49.076.500 VNĐ
Compact NS drawout, manual operated, 3P 800A 50kA
108.949.500 VNĐ
MCCB CVS100F 3P 100A 36kA 415V
3.070.100 VNĐ
MCCB CVS100F 4P 32A 36kA 415V
4.109.600 VNĐ
MCB 1P 25A 10kA 230V
350.900 VNĐ
MCCB Compact NSX 100H 4P 100A 70kA 415V
8.014.600 VNĐ
RCBO 1P+N 32A 4.5kA 30mA
740.300 VNĐ
MCCB 2P 60A 50kA 220/240VAC
2.128.500 VNĐ
MCCB Compact NSX 100N 4P 100A 50kA 415V
6.895.900 VNĐ
MCCB Compact NSX 100B 3P 80A 25kA 415V
4.110.700 VNĐ
ELCB 3P 160A 36kA 415VAC 0.1-1A
13.885.300 VNĐ
Isolator INS1600 3P 1250A
45.076.900 VNĐ
MCB 2P 16A 4.5kA
228.800 VNĐ
MCCB Compact NS fixed type manually operated 4P 800A 70kA 415V
88.501.600 VNĐ
Isolating Switch 2P 32A 240VAC
419.100 VNĐ
MCCB CVS630N 3P 500A 50kA 415V
16.131.500 VNĐ
MCB 1P 50A 6kA
237.600 VNĐ
Isolator INS160 3P 100A
2.878.700 VNĐ
MCCB 4P 200A 25kA 415VAC
8.036.600 VNĐ
MCCB Compact NS fixed type manually operated 3P 630A 70kA 415V
51.121.400 VNĐ
MCCB 2P 30A 50kA 220/240VAC
1.940.400 VNĐ
MCB 2P 63A 15kA
2.269.300 VNĐ
MCB 1P 13A 24~250V DC
735.900 VNĐ
Earth leakage protection for NSX250 3P 0.03~10A
15.786.100 VNĐ
ACB Masterpact 3P 1000A 65kA 440VAC, NW-FIXED, Type H1
102.674.000 VNĐ
MCB 3P 80A 15kA
3.642.100 VNĐ
ACB Masterpact 4P 4000A 100kA 440VAC, NW-DRAWOUT, Type H2
693.746.900 VNĐ
MCB 1P 63A 10kA
1.040.600 VNĐ
Bộ chuyển nguồn ATS 4P 400A 50kA (1 lưới và 1 máy phát)
107.280.800 VNĐ
ACB Masterpact 4P 6300A 100kA 440VAC, NW-DRAWOUT, Type H1
1.352.777.800 VNĐ
MCB 1P 20A 6kA
156.200 VNĐ
MCCB Compact NSX 100F 3P 80A 36kA 415V
4.327.400 VNĐ
MCCB CVS160B 4P 160A 25kA 415V
6.238.100 VNĐ
MCB 1P 2A 24~250V DC
922.900 VNĐ
MCCB CVS630N 4P 500A 50kA 415V
18.818.800 VNĐ
ACB 3P 1600A 50kA Drawout, Type N
115.156.800 VNĐ
ACP + BA controller (2 nguồn lưới) 380/415V AC
38.504.400 VNĐ
ELCB 4P 125A 25kA 415VAC 0.1-1A
13.358.400 VNĐ
Withdrawable kit NSX100/160/250 3P, Chassis side plates for base
4.449.500 VNĐ
MCCB Compact NSX 100F 3P 25A 36kA 415V
4.208.600 VNĐ
RCBO 1P+N 16A 4.5kA 30mA
641.300 VNĐ
MCB 1P 16A 4.5kA
82.500 VNĐ
Motor mechanism for NSX400/630 380/440VAC
26.276.800 VNĐ
MCCB 4P 320A 36kA 415VAC
9.648.100 VNĐ
Bộ chuyển nguồn ATS 3P 250A 36kA (1 lưới và 1 máy phát)
62.203.900 VNĐ
ACB 3P 1250A 50kA Fixed, Type N
81.395.600 VNĐ
ACB 3P 3200A 50kA Fixed, Type N
126.226.100 VNĐ
RCCB 2P 63A 30mA
837.100 VNĐ
ACB Masterpact 4P 6300A 100kA 440VAC, NW-FIXED, Type H1
992.080.100 VNĐ
Compact NS drawout, manual operated, 4P 1250A 50kA
199.405.800 VNĐ
Bộ chuyển nguồn ATS 4P 160A 36kA (2 nguồn lưới)
58.087.700 VNĐ
MCB 3P 50A 4.5kA
632.500 VNĐ
MCB 2P 63A 10kA
2.202.200 VNĐ
 
MCB 4P 63A 4.5kA
886.600 VNĐ
MCB 1P 10A 4.5kA
82.500 VNĐ
MCB 3P 20A 4.5kA
413.600 VNĐ
MCB 1P 63A 4.5kA
196.900 VNĐ
MCB 1P 6A 4.5kA
82.500 VNĐ
MCB 2P 32A 4.5kA
228.800 VNĐ
MCB 3P 10A 4.5kA
413.600 VNĐ
MCB 3P 32A 4.5kA
413.600 VNĐ
 
 
MCB 1P 63A 6kA
319.000 VNĐ
MCB 3P 32A 6kA
708.400 VNĐ
MCB 2P 6A 6kA
437.800 VNĐ
MCB 4P 16A 6kA
1.106.600 VNĐ
MCB 3P 20A 6kA
779.900 VNĐ
MCB 2P 40A 6kA
526.900 VNĐ
MCB 2P 63A 6kA
942.700 VNĐ
MCB 3P 63A 6kA
1.329.900 VNĐ
 
MCB 2P 10A 10kA 400V
1.145.100 VNĐ
MCB 2P 50A 15kA 400V
1.919.500 VNĐ
MCB 1P 40A 10kA 230V
420.200 VNĐ
MCB 3P 63A 15kA 400V
3.246.100 VNĐ
MCB 3P 40A 15kA 400V
2.373.800 VNĐ
MCB 3P 25A 10kA 400V
1.892.000 VNĐ
MCB 4P 16A 10kA 400V
2.472.800 VNĐ
MCB 2P 63A 10kA 400V
1.992.100 VNĐ
 
MCB 1P 4A 24~250V DC
922.900 VNĐ
MCB 1P 0.5A 24~250V DC
1.106.600 VNĐ
MCB 1P 10A 24~250V DC
735.900 VNĐ
MCB 1P 6A 24~250V DC
922.900 VNĐ
MCB 1P 3A 24~250V DC
922.900 VNĐ
MCB 1P 5A 24~250V DC
922.900 VNĐ
MCB 1P 1A 24~250V DC
922.900 VNĐ
MCB 1P 2A 24~250V DC
922.900 VNĐ
 
MCB 2P 125A 10kA
2.646.600 VNĐ
MCB 1P 63A 10kA
1.040.600 VNĐ
MCB 3P 125A 15kA
3.888.500 VNĐ
MCB 1P 63A 15kA
1.074.700 VNĐ
MCB 1P 125A 15kA
1.323.300 VNĐ
MCB 1P 125A 10kA
1.285.900 VNĐ
MCB 2P 100A 15kA
2.538.800 VNĐ
MCB 1P 80A 10kA
1.118.700 VNĐ
 
Cầu dao chống dòng rò RCCB ilDK 2P 25A 30mA
1.212.200 VNĐ
Cầu dao chống dòng rò RCCB ilDK 4P 40A 30mA
2.043.800 VNĐ
Cầu dao chống dòng rò RCCB ilD 2P 100A 100mA
3.426.500 VNĐ
Cầu dao chống dòng rò RCCB ilD 4P 63A 100mA
3.328.600 VNĐ
Cầu dao chống dòng rò RCCB ilD 2P 40A 100mA
1.586.200 VNĐ
Cầu dao chống dòng rò RCCB ilD 2P 40A 30mA
1.523.500 VNĐ
Cầu dao chống dòng rò RCCB ilD 2P 100A 30mA
4.283.400 VNĐ
RCBO bảo vệ quá tải + dòng rò 1P+N 300mA 20A 6kA
2.236.300 VNĐ