028 - 3720 2968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 24h trong giờ hành chính  
 

 
 
 
Bán Nhiều Nhất
Bộ máng đèn xương cá lắp nổi 2 bóng x 0.6m
618.000 VNĐ
Đèn ốp trần vuông 22W
360.000 VNĐ
Bộ đèn sân vườn 1 x E27
1.295.000 VNĐ
Bộ đèn sân vườn 1 x E27
462.000 VNĐ
Đèn ốp tròn 32W
287.000 VNĐ
Bộ đèn lon downlight gắn âm 1xE27 có kiếng
200.000 VNĐ
Pin sạc Compact 26W(G24)
2.017.000 VNĐ
Bộ đèn Exit thoát hiểm 1 mặt, có viền và đèn báo
739.000 VNĐ
Bóng đèn 2UM 7W
60.000 VNĐ
Bộ đèn spotlight 1 x E27
436.000 VNĐ
Bộ đèn sân vườn 1 x E27
4.300.000 VNĐ
Bóng đèn Sodium 250W
189.000 VNĐ
Chấn lưu 250W sodium
638.000 VNĐ
Bộ máng đèn công nghiệp 2 bóng x 0.6m
513.000 VNĐ
Đèn ốp trần tròn 38W
354.000 VNĐ
Máng đèn xương cá lắp nổi 2 bóng x 1.2m
920.000 VNĐ
Bộ máng đèn xương cá lắp nổi 2 bóng x 0.6m
494.000 VNĐ
Bộ đèn cao áp treo trần 1 x E40, 1000W Metal
5.426.000 VNĐ
Bộ máng đèn xương cá âm trần 2 bóng x 0.6m
494.000 VNĐ
Bộ đèn phòng sạch 2 bóng x 1.2m
1.395.000 VNĐ
Chấn lưu 36/40W
80.000 VNĐ
Đèn ốp trần tròn 22W
214.000 VNĐ
Bộ chóa đèn cao áp treo trần 1 x E40
396.000 VNĐ
Bộ máng đèn huỳnh quang mỏng 1 bóng x 0.6m, đầu tròn
190.000 VNĐ
Bộ đèn lon downlight gắn nổi 1 x E27
153.000 VNĐ
Bộ đèn lon downlight gắn âm 1 x E27
1.017.000 VNĐ
Đèn ốp trần tròn 21W
257.000 VNĐ
Bộ đèn phòng chống nổ 1 x E27
900.000 VNĐ
Bộ máng đèn xương cá lắp nổi 4 bóng x 0.6m
1.198.000 VNĐ
Bộ máng đèn xương cá lắp nổi 4 bóng x 0.6m
1.164.000 VNĐ
Bộ máng đèn chống thấm T5 2 bóng x 28W
1.564.000 VNĐ
Bộ máng đèn chống thấm T5 1 bóng x 28W
1.370.000 VNĐ
Bộ đèn EM khẩn cấp LED 2*1W, 2 bóng mắt mèo
572.000 VNĐ
Đèn ốp trần tròn 38W
431.000 VNĐ
Bộ đèn spotlight 1 bóng x 12V 50W
298.000 VNĐ
Bộ máng đèn chống thấm 1 bóng x 0.6m
1.001.000 VNĐ
Bộ đèn spotlight G12 70W
2.160.000 VNĐ
Bộ đèn sân vườn E27 x 1
580.000 VNĐ
Bộ máng đèn xương cá âm trần 4 bóng x 0.6m
927.000 VNĐ
Bộ đèn pha không thấm nước IP65 1xE27, 150W Metal
1.380.000 VNĐ
Bộ đèn phòng sạch 2 bóng x 1.2m
1.635.000 VNĐ
Bộ đèn lon downlight gắn âm 1 x G12
1.601.000 VNĐ
Bộ đèn EM khẩn cấp 2 x 10W, bóng halogen
1.170.000 VNĐ
Bộ chóa đèn cao áp treo trần 1 x E40
282.000 VNĐ
Bộ máng đèn huỳnh quang T5 1 bóng x 8W (có mặt mica)
157.000 VNĐ
Bộ máng đèn công nghiệp T5 2 bóng x 14W
370.000 VNĐ
Bộ máng đèn công nghiệp 2 bóng x 1.2m
603.000 VNĐ
Bóng đèn T4 24W
50.000 VNĐ
Bộ đèn đường 1 x E40, 150 - 400W, IP65
3.849.000 VNĐ
Bộ đèn pha không thấm nước IP65 1xRxS7, 150W Metal
3.035.000 VNĐ
Bộ máng đèn huỳnh quang mỏng 1 bóng x 1.2m, đầu tròn
235.000 VNĐ
Đèn ốp trần vuông 32W
287.000 VNĐ
Bộ máng đèn xương cá lắp nổi 3 bóng x 1.2m
1.067.000 VNĐ
Bộ đèn sân vườn 1 x MR16
2.576.000 VNĐ
Bộ đèn báo toilets nam nữ 2 mặt, màu trắng
849.000 VNĐ
Bộ máng đèn lắp nổi mặt nhựa Prismatic 2 bóng x 0.6m
519.000 VNĐ
Bộ đèn spotlight 1 x G12
1.951.000 VNĐ
Bộ máng đèn xương cá âm trần 2 bóng x 1.2m
1.166.000 VNĐ
Bộ máng đèn xương cá lắp nổi 4 bóng x 0.6m
927.000 VNĐ
Bộ đèn EM khẩn cấp LED 2 bóng
1.162.000 VNĐ
Bộ đèn sân vườn LED-3W
1.250.000 VNĐ
Bộ máng đèn chống thấm 1 bóng x 1.2m (loại A)
867.000 VNĐ
Bộ đèn treo trần LED 80W
14.413.000 VNĐ
Bộ đèn cao áp treo trần 1 x E40, 250W Metal
2.616.000 VNĐ
Bộ đèn pha không thấm nước LED 30W
1.900.000 VNĐ
Bộ máng đèn huỳnh quang T5 1 bóng x 14W ( có mặt mica )
220.000 VNĐ
Bộ đèn spotlight 1 bóng x 12V 50W
314.000 VNĐ
Bộ đèn phòng chống nổ 1 x E40
3.504.000 VNĐ
Bộ đèn sân vườn 1 x E27
3.824.000 VNĐ
Bộ đèn lon downlight gắn âm 1 x E27
890.000 VNĐ
Bộ đèn cao áp treo trần 1 x E40
1.557.000 VNĐ
Bộ đèn lon downlight gắn nổi 1 x E27
195.000 VNĐ
 
Máng đèn xương cá âm trần 2 bóng x 1.2m có hỗ trợ tiết khí và thu hồi khí
1.263.000 VNĐ
Bộ máng đèn xương cá âm trần 3 bóng x 0.6m
1.011.000 VNĐ
Bộ máng đèn xương cá âm trần bóng T5, 3 x 28W
1.415.000 VNĐ
Bộ máng đèn xương cá âm trần 2 bóng x 1.2m
1.028.000 VNĐ
Bộ máng đèn xương cá âm trần 3 bóng x 0.6m
839.000 VNĐ
Bộ máng đèn xương cá âm trần 3 bóng x 1.2m
1.398.000 VNĐ
Bộ máng đèn xương cá âm trần 2 bóng x 1.2m
1.119.000 VNĐ
Bộ máng đèn xương cá âm trần 4 bóng x 1.2m
1.379.000 VNĐ
 
Bộ máng đèn xương cá lắp nổi 4 bóng x 1.2m
1.795.000 VNĐ
Bộ máng đèn lắp nổi mặt nhựa Prismatic 2 bóng x 1.2m
700.000 VNĐ
Bộ máng đèn xương cá lắp nổi 3 bóng x 1.2m
1.398.000 VNĐ
Bộ máng đèn xương cá lắp nổi 3 bóng x 1.2m
1.067.000 VNĐ
Bộ máng đèn xương cá lắp nổi 4 bóng x 0.6m
1.198.000 VNĐ
Bộ máng đèn xương cá lắp nổi 2 bóng x 0.6m
494.000 VNĐ
Bộ máng đèn lắp nổi mặt nhựa Prismatic 3 bóng x 0.6m
872.000 VNĐ
Bộ máng đèn xương cá lắp nổi 4 bóng x 1.2m
1.703.000 VNĐ
 
Bộ máng đèn công nghiệp T5 1 bóng x 14W
272.000 VNĐ
Bộ máng đèn công nghiệp 2 bóng x 1.2m
603.000 VNĐ
Bộ máng đèn công nghiệp T5 1 bóng x 14W
270.000 VNĐ
Bộ máng đèn công nghiệp 1 bóng x 0.6m
226.000 VNĐ
Bộ máng đèn công nghiệp 2 bóng x 0.6m
384.000 VNĐ
Bộ máng đèn huỳnh quang T5 1 bóng x 14W ( có mặt mica )
220.000 VNĐ
Bộ máng đèn huỳnh quang mỏng 2 bóng x 0.6m, đầu tròn
275.000 VNĐ
Bộ máng đèn công nghiệp 2 bóng x 0.6m
365.000 VNĐ
 
Bộ máng đèn chống thấm T5 1 bóng x 14W
373.000 VNĐ
Bộ máng đèn chống thấm 1 bóng x 1.2m (loại B)
681.000 VNĐ
Bộ máng đèn chống thấm T5 1 bóng x 28W
1.370.000 VNĐ
Bộ máng đèn chống thấm T5 1 bóng x 28W
530.000 VNĐ
Bộ máng đèn chống thấm 2 bóng x 0.6m (loại A)
869.000 VNĐ
Bộ máng đèn chống thấm T5 1 bóng x 14W
914.000 VNĐ
Bộ máng đèn chống thấm 2 bóng x 1.2m (loại A)
1.075.000 VNĐ
Bộ máng đèn chống thấm 2 bóng x 0.6m
1.165.000 VNĐ
 
Bộ đèn lon downlight gắn nổi 1 x E27
375.000 VNĐ
Bộ đèn lon downlight gắn nổi 1 x E27
251.000 VNĐ
Bộ đèn lon downlight gắn nổi 1 x E27
153.000 VNĐ
Bộ đèn lon downlight gắn nổi 1 x E27
195.000 VNĐ
Bộ đèn lon downlight gắn nổi 1 x R x S7
1.442.000 VNĐ
Bộ đèn lon downlight gắn nổi 2 x E27
551.000 VNĐ
Bộ đèn lon downlight gắn nổi 1 x E27
205.000 VNĐ
Bộ đèn lon downlight gắn nổi 1 x E27
248.000 VNĐ
 
Bộ đèn lon downlight gắn âm 1 x G12
1.601.000 VNĐ
Bộ đèn lon downlight gắn âm 1 x E27, 5.5"
198.000 VNĐ
Bộ đèn lon downlight gắn âm 1 x E27
1.017.000 VNĐ
Bộ đèn lon downlight gắn âm 1 x E27
890.000 VNĐ
Bộ đèn lon downlight gắn âm 2xG24 bóng ngang có kiếng
785.000 VNĐ
Bộ đèn lon downlight gắn âm 1 x G12
2.058.000 VNĐ
Bộ đèn lon downlight gắn âm 1 x E27, 4.5"
158.000 VNĐ
Bộ đèn lon downlight gắn âm 1 x G12
1.601.000 VNĐ
 
Bộ đèn pha không thấm nước IP65 LED 90W
16.000.000 VNĐ
Bộ đèn pha không thấm nước IP65 1xRxS7, 150W Metal
1.380.000 VNĐ
Bộ đèn pha không thấm nước IP65 1xE40, 400W Metal
2.900.000 VNĐ
Bộ đèn pha không thấm nước IP65 1xRxS7, 150W Metal
1.580.000 VNĐ
Bộ đèn cao áp treo trần 1 x E40, 250W Metal
2.616.000 VNĐ
Bộ chóa đèn cao áp treo trần 1 x E40
282.000 VNĐ
Bộ đèn cao áp treo trần 1 x E40, 250W Metal
2.310.000 VNĐ
Bộ đèn cao áp treo trần 1 x E40
1.748.000 VNĐ
 
Bộ đèn EM khẩn cấp 2 x 5W, 2 mắt mèo, bóng halogen
507.000 VNĐ
Bộ đèn Exit thoát hiểm 2 mặt, có giá treo trắng
1.099.000 VNĐ
Bộ đèn Exit thoát hiểm 1 mặt, có viền trắng
784.000 VNĐ
Bộ đèn EM khẩn cấp 2 x 10W, bóng halogen
1.170.000 VNĐ
Bộ đèn EM khẩn cấp LED 2*1W, 2 bóng mắt mèo
572.000 VNĐ
Bộ đèn Exit thoát hiểm 2 mặt, viền trên dưới
360.000 VNĐ
Bộ đèn báo toilets nam nữ 2 mặt, màu trắng
849.000 VNĐ
Bộ đèn EM khẩn cấp LED 3W
800.000 VNĐ
 
Bộ đèn phòng chống nổ 1 bóng x 1.2m (đèn chống thấm)
4.786.000 VNĐ
Bộ đèn phòng chống nổ 2 bóng x 1.2m (đèn chống thấm)
5.216.000 VNĐ
Bộ đèn phòng chống nổ 2 bóng x 1.2m (đèn phòng sạch)
7.400.000 VNĐ
Bộ đèn phòng chống nổ 2 bóng x 1.2m (đèn phòng sạch)
5.650.000 VNĐ
Bộ đèn phòng chống nổ 1 bóng x 1.2m (đèn huỳnh quang)
1.653.000 VNĐ
Bộ đèn phòng sạch 2 bóng x 1.2m
1.635.000 VNĐ
Bộ đèn phòng chống nổ 1 x E27
801.000 VNĐ
Bộ đèn phòng chống nổ 1 x E40
5.102.000 VNĐ
 
Bộ đèn sân tennis 1 x E40
5.165.000 VNĐ
Bộ đèn sân tennis 1 x E40
4.650.000 VNĐ
Bộ đèn sân vườn 1 x E27
605.000 VNĐ
Bộ đèn sân vườn 1 x E27
1.666.000 VNĐ
Bộ đèn sân vườn 1 x E27
462.000 VNĐ
Bộ đèn sân vườn 1 x E27
1.914.000 VNĐ
Bộ đèn đường LED 120W
19.800.000 VNĐ
Bộ đèn đường 1 x E40, 150 - 400W, IP65
3.849.000 VNĐ