028 - 3720 2968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 30' trong giờ hành chính  
 
 
 
 
Bán Nhiều Nhất
Nút nhấn đèn Led Ø30, 100~240VAC, 1NO+1NC
68.000 VNĐ
Công tắc hành trình dạng cần gạt, chữ L, đầu con lăn
280.000 VNĐ
Công tắc hành trình dạng cần gạt, đầu con lăn
262.000 VNĐ
Công tắc bàn đạp trung bình, vỏ nhôm
220.000 VNĐ
Bộ định thời 58x84, 24~240VAC/DC, 8 chân tròn, núm vặn, On delay, gắn thanh ray
174.000 VNĐ
Điều khiển cẩu trục, 4 nút On / Off / Up / Down
200.000 VNĐ
Nút nhấn đèn Led Ø30, 12~24VDC, 1NO+1NC
60.000 VNĐ
Domino khối 20A 3P
17.000 VNĐ
Nút nhấn nhả không đèn Ø30, 2NO+2NC
55.000 VNĐ
Công tắc nguồn bằng nút nhấn 2P 250VAC 15A, có đèn
92.000 VNĐ
Đèn báo Led Ø25, 100~240VAC
42.000 VNĐ
Công tắc xoay 3 vị trí Ø30, 2NO+2NC
58.000 VNĐ
Bộ nguồn 25x90x103mm, Input: 100~240Vac ǁ Out: 15W/ 5VDC
385.000 VNĐ
Công tắc cần gạt 4 vị trí, tự giữ
397.000 VNĐ
Nút nhấn giữ không đèn Ø25, 2NO+2NC
90.000 VNĐ
Bộ định thời 48x48, hiển thị Led 4 số, 100~240VAC/DC, phím cơ, 8 chân tròn
1.060.000 VNĐ
Domino khối 100A 3P
75.000 VNĐ
Nút nhấn đèn Led Ø25, 380VAC, 1NO+1NC
69.000 VNĐ
Còi báo Ø25, 12VDC
58.000 VNĐ
Nút nhấn giữ kín nước không đèn Ø22, 1NO+1NC
85.000 VNĐ
Công tắc nguồn bằng nút nhấn 3P 250VAC 15A
95.000 VNĐ
Bộ định thời 58x84, 24~240VAC/DC, 8 chân tròn, núm vặn, Dual timer, gắn thanh ray
417.000 VNĐ
Nút nhấn đèn Led Ø30, 380VAC, 1NO+1NC
70.000 VNĐ
Đèn báo Led Ø30, 380VAC
44.000 VNĐ
Công tắc nguồn bằng nút nhấn 3P 250VAC 15A
117.000 VNĐ
Nút nhấn nhả vuông Ø16, 1NO+1NC, 24V, đèn Led
35.000 VNĐ
Đèn xoay Ø84, sáng liên tục, 12VDC
230.000 VNĐ
Bộ nguồn 40x90x103mm, Input: 100~240Vac ǁ Out: 50W/ 12VDC
583.000 VNĐ
Công tắc nguồn bằng nút nhấn 3P 250VAC 15A
84.000 VNĐ
Nút nhấn giữ tròn Ø16, 1NO+1NC, 24V, đèn Led
80.000 VNĐ
Đèn báo Led Ø30, 100~240VAC
42.000 VNĐ
Nút nhấn nhả không đèn Ø22, 1NO+1NC
53.000 VNĐ
Công tắc xoay 2 vị trí Ø30, 1NO+1NC
36.000 VNĐ
Bộ nguồn 40x90x103mm, Input: 100~240Vac ǁ Out: 30W/ 12VDC
462.000 VNĐ
Bộ định thời 58x84, 24~240VAC/DC, 8 chân tròn, núm vặn, Twin timer, gắn thanh ray
165.000 VNĐ
Đèn xoay Ø84, sáng liên tục, 12VDC
219.000 VNĐ
Đèn xoay Ø84 có còi, sáng liên tục, 24VDC
402.000 VNĐ
Công tắc xoay 2 vị trí Ø30, 2NO+2NC
58.000 VNĐ
Đèn xoay Ø84, sáng liên tục, 24VDC
230.000 VNĐ
Domino khối 20A 10P
38.000 VNĐ
Domino khối 20A 12P
44.000 VNĐ
Công tắc xoay tự giữ không đèn Ø30, 2NO+2NC, 3 vị trí, màu đen
91.000 VNĐ
Công tắc hành trình dạng cần gạt, đầu con lăn
119.000 VNĐ
Bộ đếm 96x48, Led 6 số, 2 cài đặt, 100~240VAC, phím mềm
1.584.000 VNĐ
Domino khối 150A 3P
120.000 VNĐ
Đèn báo Led Ø25, 380VAC
44.000 VNĐ
Đèn báo Led Ø30, 100~240VAC
50.000 VNĐ
Đèn báo sợi tóc Ø16, 24V
27.000 VNĐ
Công tắc nguồn bằng nút nhấn 2P 250VAC 15A
84.000 VNĐ
Đèn xoay Ø84 có còi, sáng liên tục, 24VDC
402.000 VNĐ
Nút nhấn giữ tròn không đèn Ø16, 1NO+1NC
29.000 VNĐ
Công tắc hành trình dạng nhấn, đầu con lăn
153.000 VNĐ
Nút nhấn nhả không đèn Ø30, 1NO+1NC
34.000 VNĐ
Bộ định thời 58x84, 24~240VAC/DC, 8 chân tròn, núm vặn, Twin timer, gắn mặt tủ
157.000 VNĐ
Bộ nguồn 40x90x103mm, Input: 100~240Vac ǁ Out: 30W/ 5VDC
462.000 VNĐ
Công tắc cần gạt 2 vị trí, tự trả về
345.000 VNĐ
Domino khối 10A 10P
26.000 VNĐ
Công tắc xoay 3 vị trí Ø30, 1NO+1NC
36.000 VNĐ
Đèn báo Led Ø25, 12~24VDC
46.000 VNĐ
Nút nhấn giữ không đèn Ø30, 2NO+2NC
91.000 VNĐ
 
Nút nhấn nhả không đèn Ø25, 2NO+2NC
55.000 VNĐ
Nút nhấn đèn Led Ø25, 380VAC, 1NO+1NC
69.000 VNĐ
Nút nhấn đèn Led Ø30, 380VAC, 1NO+1NC
70.000 VNĐ
Đèn báo Led Ø30, 380VAC
44.000 VNĐ
Nút nhấn nhả không đèn Ø30, 2NO+2NC
55.000 VNĐ
Đèn báo Led Ø25, 380VAC
44.000 VNĐ
Công tắc xoay 2 vị trí Ø25, 2NO+2NC
58.000 VNĐ
Nút nhấn đèn Led Ø30, 100~240VAC, 1NO+1NC
68.000 VNĐ
 
Nút nhấn khẩn không đèn Ø22, 1NO+1NC
63.000 VNĐ
Nút nhấn nhả không đèn Ø22, 1NO+1NC, dạng nấm
65.000 VNĐ
Công tắc xoay tự trả không đèn Ø22, 1NO+1NC, 3 vị trí, dạng cần ngắn
62.000 VNĐ
Công tắc xoay tự giữ không đèn Ø22, 1NO+1NC, 2 vị trí, dạng cần ngắn
54.000 VNĐ
Công tắc xoay tự giữ không đèn Ø22, 1NO+1NC, 3 vị trí, dạng cần dài
60.000 VNĐ
Công tắc xoay tự giữ không đèn Ø22, 1NO+1NC, 2 vị trí, dạng cần dài
53.000 VNĐ
Nút nhấn nhả có đèn Ø22, 220VAC, 1NO+1NC, dạng mũi tên
93.000 VNĐ
Nút nhấn nhả lồi có đèn Ø22, 220VAC, 1NO+1NC
88.000 VNĐ
 
Nút nhấn nhả có đèn Ø25, 1NO+1NC, 380VAC
89.000 VNĐ
Công tắc xoay tự giữ không đèn Ø22, 1NO+1NC, 2 vị trí, màu đen
54.000 VNĐ
Nút nhấn giữ có đèn Ø22, 1NO+1NC, 12~24VDC/AC
89.000 VNĐ
Nút nhấn nhả có đèn Ø22, 1NO+1NC, 12~24VDC/AC
80.000 VNĐ
Nút nhấn nhả không đèn Ø30, 2NO+2NC
91.000 VNĐ
Đèn báo Led Ø22, 380VAC
53.000 VNĐ
Nút nhấn nhả không đèn Ø30, 1NO+1NC
56.000 VNĐ
Nút nhấn giữ không đèn Ø25, 1NO+1NC
55.000 VNĐ
 
Nút nhấn nhả tròn không đèn Ø16, 1NO+1NC
30.000 VNĐ
Nút nhấn nhả vuông không đèn Ø16, 1NO+1NC
30.000 VNĐ
Công tắc xoay tròn không đèn Ø16, 2NO+2NC, 2 vị trí, tự giữ
34.000 VNĐ
Nút nhấn nhả chữ nhật không đèn Ø16, 1NO+1NC
30.000 VNĐ
Công tắc xoay tròn không đèn Ø16, 1NO+1NC, 2 vị trí, tự giữ
40.000 VNĐ
Đèn báo Led Ø16, 24V
54.000 VNĐ
Nút nhấn nhả vuông Ø16, 1NO+1NC, 24V, đèn Led
35.000 VNĐ
Nút nhấn giữ chữ nhật Ø16, 1NO+1NC, 24V, đèn Led
80.000 VNĐ
 
Domino khối 20A 6P
24.000 VNĐ
Domino khối 60A 3P
60.000 VNĐ
Còi báo Ø30, 110VAC
53.000 VNĐ
Domino lắp ráp 10A
5.000 VNĐ
Domino khối 100A 4P
92.000 VNĐ
Domino khối 200A 3P
150.000 VNĐ
Domino lắp ráp 15A
5.000 VNĐ
Domino khối 20A 4P
19.000 VNĐ
 
Công tắc hành trình dạng lò xo
125.000 VNĐ
Công tắc hành trình dạng cần gạt, đầu con lăn
262.000 VNĐ
Công tắc hành trình dạng nhấn, đầu con lăn
153.000 VNĐ
Công tắc hành trình dạng nhấn, đầu con lăn
145.000 VNĐ
Công tắc hành trình dạng nhấn, đầu bi
180.000 VNĐ
Công tắc hành trình dạng cần gạt, chữ L, đầu con lăn
280.000 VNĐ
Công tắc hành trình dạng cần dài, có thể điều chỉnh kích thước chiều dài
118.000 VNĐ
Công tắc hành trình dạng cần gạt, đầu con lăn
119.000 VNĐ
 
Bộ nguồn 25x90x103mm, Input: 100~240Vac ǁ Out: 15W/ 12VDC
385.000 VNĐ
Bộ nguồn 40x90x103mm, Input: 100~240Vac ǁ Out: 30W/ 5VDC
462.000 VNĐ
Bộ nguồn 40x90x103mm, Input: 100~240Vac ǁ Out: 30W/ 12VDC
462.000 VNĐ
Bộ nguồn 25x90x103mm, Input: 100~240Vac ǁ Out: 15W/ 5VDC
385.000 VNĐ
Bộ nguồn 56x124x98mm, Input: 100~240Vac ǁ Out: 75W/ 12VDC
825.000 VNĐ
Bộ nguồn 40x90x103mm, Input: 100~240Vac ǁ Out: 50W/ 12VDC
583.000 VNĐ
Bộ nguồn 40x90x103mm, Input: 100~240Vac ǁ Out: 50W/ 5VDC
583.000 VNĐ
Bộ nguồn 56x124x98mm, Input: 100~240Vac ǁ Out: 100W/ 12VDC
957.000 VNĐ
 
Đèn tín hiệu Led, sáng liên tục, 4 tầng, 100~240V
1.180.000 VNĐ
Đèn tín hiệu Led, sáng nhấp nháy, 2 tầng, 100~240V
1.097.000 VNĐ
Đèn xoay Ø84 có còi, sáng liên tục, 24VDC
402.000 VNĐ
Đèn xoay Ø84, sáng liên tục, 110/220VAC
308.000 VNĐ
Đèn tín hiệu Led, sáng liên tục, 5 tầng, 100~240V
1.255.000 VNĐ
Đèn xoay Ø84, sáng liên tục, 12VDC
219.000 VNĐ
Đèn xoay Ø84 có còi, sáng liên tục, 110/220VAC
431.000 VNĐ
Đèn tín hiệu Led, sáng liên tục, 2 tầng, 100~240V
1.380.000 VNĐ
 
Phụ kiện nút nhấn 2 cấp tốc độ
65.000 VNĐ
Điều khiển cẩu trục, 6 nút Up / Down / Forward / Back / Left / Right
296.000 VNĐ
Điều khiển cẩu trục, 6 nút On / Off / Up / Down / Forward / Back
284.000 VNĐ
Điều khiển cẩu trục, 4 nút Up / Down / Forward / Back
206.000 VNĐ
Điều khiển cẩu trục, 6 nút & khẩn Up / Down / Forward / Back / Left / Right
390.000 VNĐ
Điều khiển cẩu trục, 2 nút & khẩn Up / Down
228.000 VNĐ
Điều khiển cẩu trục, 2 nút Up / Down
140.000 VNĐ
Điều khiển cẩu trục, 4 nút On / Off / Up / Down
200.000 VNĐ
 
Công tắc nguồn bằng nút nhấn 3P 250VAC 15A
117.000 VNĐ
Công tắc nguồn bằng nút nhấn 2P 250VAC 15A
84.000 VNĐ
Công tắc cần gạt 2 vị trí, tự giữ
329.000 VNĐ
Công tắc cần gạt 4 vị trí, tự giữ
397.000 VNĐ
Công tắc bàn đạp nhỏ, vỏ nhôm
117.000 VNĐ
Công tắc bàn đạp trung bình, vỏ nhôm
220.000 VNĐ
Công tắc nguồn bằng nút nhấn 3P 250VAC 15A
95.000 VNĐ
Công tắc nguồn bằng nút nhấn 3P 250VAC 15A, có đèn
90.000 VNĐ