028 - 3720 2968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 24h trong giờ hành chính  
 

 
 
 
Bán Nhiều Nhất
Contactor S-T12 AC200V 2NC 12A 5.5kW
716.100 VNĐ
Rơle nhiệt bảo vệ quá tải TH-T65 42A dùng cho S(D)-T65, S(D)-T80
1.030.700 VNĐ
Thiết bị đóng ngắt động cơ MMP-T32 0.4A 3P 100kA
3.308.800 VNĐ
Tiếp điểm phụ UN-AX2 2B 2NC dùng cho S-T65, S-T80
349.800 VNĐ
Thiết bị đóng ngắt động cơ MMP-T32BCLF 13A 3P 15kA
2.480.500 VNĐ
Contactor SD-N600 DC24V 2NO 2NC 630A 330kW
188.522.400 VNĐ
Contactor SD-T100 DC24V 2NO 2NC 100A 55kW
15.541.900 VNĐ
Contactor SD-T21 DC220V 2NO 2NC 23A 11kW
3.925.900 VNĐ
Contactor SD-T20 DC12V 2NO 18A 7.5kW
2.954.600 VNĐ
Tiếp điểm phụ UT-AX2 2A 2NO dùng cho S-T10, S-T32, S-T35, S-T50
366.300 VNĐ
Contactor S-T21 AC100V 2NO 2NC 23A 11kW
1.216.600 VNĐ
Contactor S-T35 AC24V 2NO 2NC 40A 18.5kW
1.639.000 VNĐ
Contactor S-T80 AC400V 2NO 2NC 80A 45kW
5.003.900 VNĐ
Contactor SD-N125 DC24V 2NO 2NC 120A 60kW
22.129.800 VNĐ
Thiết bị đóng ngắt động cơ MMP-T32 8.0A 3P 100kA
3.627.800 VNĐ
Contactor S-N38 AC200V 32A 15kW
2.390.300 VNĐ
Rơle nhiệt bảo vệ quá tải TH-T65 22A dùng cho S(D)-T65, S(D)-T80
1.030.700 VNĐ
Tiếp điểm phụ UT-AX2 2A2B 2NO 2NC dùng cho S-T10, S-T32, S-T35, S-T50
646.800 VNĐ
Contactor S-N600 AC400V 2NO 2NC 630A 330kW
72.737.500 VNĐ
Contactor S-T20 AC500V 1NO 1NC 18A 7.5kW
1.065.900 VNĐ
Tiếp điểm phụ UT-AX11 1A1B 1NO 1NC dùng cho S-T10, S-T32, S-T35, S-T50
577.500 VNĐ
Contactor S-N180 AC200V 2NO 2NC 180A 90kW
12.975.600 VNĐ
Contactor S-T20 AC24V 1NO 1NC 18A 7.5kW
1.065.900 VNĐ
Contactor SD-T21 DC24V 2NO 2NC 23A 11kW
3.925.900 VNĐ
Contactor S-T65 AC200V 2NO 2NC 65A 30kW
3.459.500 VNĐ
Thiết bị đóng ngắt động cơ MMP-T32BCLF 4.0A 3P 100kA
2.480.500 VNĐ
Rơle nhiệt bảo vệ quá tải, mất pha TH-N120KP 67A dùng cho S(D)-N125, S(D)-N150
2.316.600 VNĐ
Contactor SD-T12 DC125V 2NO 12A 5.5kW
2.065.800 VNĐ
Contactor S-T100 AC100V 2NO 2NC 100A 55kW
5.728.800 VNĐ
Contactor SD-N220 DC24V 2NO 2NC 250A 132kW
41.489.800 VNĐ
Tiếp điểm phụ UN-AX80 1A1B 1NO 1NC dùng cho S-N125
469.700 VNĐ
Contactor S-N300 AC400V 2NO 2NC 300A 160kW
23.221.000 VNĐ
Contactor S-T35 AC200V 2NO 2NC 40A 18.5kW
1.639.000 VNĐ
Rơle nhiệt bảo vệ quá tải, mất pha TH-T100KP 95A dùng cho S(D)-T100
1.475.100 VNĐ
Contactor SD-T100 DC220V 2NO 2NC 100A 55kW
16.021.500 VNĐ
Contactor SD-T35 DC12V 2NO 2NC 40A 18.5kW
5.789.300 VNĐ
Contactor SD-T21 DC12V 2NO 2NC 23A 11kW
3.925.900 VNĐ
Rơle nhiệt bảo vệ quá tải TH-T18 0.12A dùng cho S-T10, S(D)-T12, S(D)-T20
552.200 VNĐ
Rơle nhiệt bảo vệ quá tải TH-N120 42A dùng cho S(D)-N125, S(D)-N150
1.609.300 VNĐ
Contactor S-T12 AC24V 2NO 12A 5.5kW
716.100 VNĐ
Contactor SD-N800 DC220V 2NO 2NC 800A 440kW
207.175.100 VNĐ
Rơle nhiệt bảo vệ quá tải, mất pha TH-N120KP 42A dùng cho S(D)-N125, S(D)-N150
2.316.600 VNĐ
 
Thiết bị đóng ngắt động cơ MMP-T32 0.4A 3P 100kA
3.308.800 VNĐ
Thiết bị đóng ngắt động cơ MMP-T32BC 25A 3P 50kA
3.524.400 VNĐ
Thiết bị đóng ngắt động cơ MMP-T32LF 10A 3P 100kA
2.157.100 VNĐ
Thiết bị đóng ngắt động cơ MMP-T32BC 2.5A 3P 100kA
3.382.500 VNĐ
Thiết bị đóng ngắt động cơ MMP-T32 0.16A 3P 100kA
3.308.800 VNĐ
Thiết bị đóng ngắt động cơ MMP-T32 0.63A 3P 100kA
3.308.800 VNĐ
Thiết bị đóng ngắt động cơ MMP-T32BCLF 4.0A 3P 100kA
2.480.500 VNĐ
Thiết bị đóng ngắt động cơ MMP-T32 2.5A 3P 100kA
3.308.800 VNĐ
 
Contactor S-T21 AC24V 2NO 2NC 23A 11kW
1.216.600 VNĐ
Contactor S-T12 AC100V 2NO 12A 5.5kW
716.100 VNĐ
Contactor S-T100 AC500V 2NO 2NC 100A 55kW
5.728.800 VNĐ
Contactor S-T12 AC48V 2NC 12A 5.5kW
716.100 VNĐ
Contactor S-T80 AC400V 2NO 2NC 80A 45kW
5.003.900 VNĐ
Contactor S-T10 AC24V 1NC 9A 4kW
595.100 VNĐ
Contactor S-T20 AC400V 1NO 1NC 18A 7.5kW
1.065.900 VNĐ
Contactor S-T35 AC200V 2NO 2NC 40A 18.5kW
1.639.000 VNĐ
 
Contactor SD-T35 DC12V 2NO 2NC 40A 18.5kW
5.789.300 VNĐ
Contactor SD-T12 DC220V 1NO 1NC 12A 5.5kW
2.065.800 VNĐ
Contactor SD-T32 DC125V 32A 15kW
3.994.100 VNĐ
Contactor SD-T21 DC24V 2NO 2NC 23A 11kW
3.925.900 VNĐ
Contactor SD-T65 DC48V 2NO 2NC 65A 30kW
8.010.200 VNĐ
Contactor SD-T100 DC12V 2NO 2NC 100A 55kW
16.021.500 VNĐ
Contactor SD-T12 DC24V 2NO 12A 5.5kW
2.065.800 VNĐ
Contactor SD-T12 DC48V 1NO 1NC 12A 5.5kW
2.065.800 VNĐ
 
Contactor S-N125 AC200V 2NO 2NC 120A 60kW
7.785.800 VNĐ
Contactor S-N150 AC200V 2NO 2NC 150A 75kW
10.564.400 VNĐ
Contactor S-N150 AC500V 2NO 2NC 150A 75kW
10.288.300 VNĐ
Contactor S-N600 AC400V 2NO 2NC 630A 330kW
72.737.500 VNĐ
Contactor S-N300 AC200V 2NO 2NC 300A 160kW
23.221.000 VNĐ
Contactor S-N600 AC500V 2NO 2NC 630A 330kW
71.042.400 VNĐ
Contactor S-N800 AC500V 2NO 2NC 800A 440kW
96.743.900 VNĐ
Contactor S-N300 AC400V 2NO 2NC 300A 160kW
23.221.000 VNĐ
 
Contactor SD-N125 DC48V 2NO 2NC 120A 60kW
22.129.800 VNĐ
Contactor SD-N150 DC24V 2NO 2NC 150A 75kW
30.135.600 VNĐ
Contactor SD-N800 DC220V 2NO 2NC 800A 440kW
207.175.100 VNĐ
Contactor SD-N400 DC110V 2NO 2NC 400A 220kW
110.185.900 VNĐ
Contactor SD-N220 DC110V 2NO 2NC 250A 132kW
41.489.800 VNĐ
Contactor SD-N150 DC125V 2NO 2NC 150A 75kW
30.135.600 VNĐ
Contactor SD-N800 DC48V 2NO 2NC 800A 440kW
207.680.000 VNĐ
Contactor SD-N800 DC24V 2NO 2NC 800A 440kW
207.680.000 VNĐ
 
Rơle nhiệt bảo vệ quá tải TH-T25 1.7A dùng cho S(D)-T21, S(D)-T25, S(D)-T35, S(D)-T50
625.900 VNĐ
Rơle nhiệt bảo vệ quá tải, mất pha TH-T100KP 95A dùng cho S(D)-T100
1.475.100 VNĐ
Rơle nhiệt bảo vệ quá tải, mất pha TH-T50KP 35A dùng cho S(D)-T50
1.043.900 VNĐ
Rơle nhiệt bảo vệ quá tải TH-T65 42A dùng cho S(D)-T65, S(D)-T80
1.030.700 VNĐ
Rơle nhiệt bảo vệ quá tải TH-T18 0.24A dùng cho S-T10, S(D)-T12, S(D)-T20
552.200 VNĐ
Rơle nhiệt bảo vệ quá tải TH-T18 0.17A dùng cho S-T10, S(D)-T12, S(D)-T20
552.200 VNĐ
Rơle nhiệt bảo vệ quá tải TH-T18 2.1A dùng cho S-T10, S(D)-T12, S(D)-T20
552.200 VNĐ
Rơle nhiệt bảo vệ quá tải TH-T25 6.6A dùng cho S(D)-T21, S(D)-T25, S(D)-T35, S(D)-T50
625.900 VNĐ
 
Rơle nhiệt bảo vệ quá tải TH-N220RH 180A dùng cho S(D)-N180, S(D)-N220
3.917.100 VNĐ
Rơle nhiệt bảo vệ quá tải TH-N400RH 330A dùng cho S(D)-N300, S(D)-N400
4.602.400 VNĐ
Rơle nhiệt bảo vệ quá tải, mất pha TH-N120KP 67A dùng cho S(D)-N125, S(D)-N150
2.316.600 VNĐ
Rơle nhiệt bảo vệ quá tải TH-N120TA 105A dùng cho S(D)-N125, S(D)-N150
1.782.000 VNĐ
Rơle nhiệt bảo vệ quá tải TH-N400RH 180A dùng cho S(D)-N300, S(D)-N400
4.602.400 VNĐ
Rơle nhiệt bảo vệ quá tải TH-N120 82A dùng cho S(D)-N125, S-N150
1.609.300 VNĐ
Rơle nhiệt bảo vệ quá tải TH-N120 42A dùng cho S(D)-N125, S(D)-N150
1.609.300 VNĐ
Rơle nhiệt bảo vệ quá tải TH-N400RH 150A dùng cho S(D)-N300, S(D)-N400
4.602.400 VNĐ
 
Khóa liên động cơ khí UN-ML80 dùng cho S-N125
1.272.700 VNĐ
Khóa liên động cơ khí UN-ML220 dùng cho S-N180, S-N220, S-N300, S-N400
1.449.800 VNĐ
Tiếp điểm phụ UN-AX4 4A 4NO dùng cho S-T65, S-T80
612.700 VNĐ
Tiếp điểm phụ UT-AX2 1A1B 1NO 1NC dùng cho S-T10, S-T32, S-T35, S-T50
370.700 VNĐ
Tiếp điểm phụ UT-AX2 2A 2NO dùng cho S-T10, S-T32, S-T35, S-T50
366.300 VNĐ
Tiếp điểm phụ UN-AX11 1A1B 1NO 1NC dùng cho S-T65, S-T80
543.400 VNĐ
Tiếp điểm phụ UN-AX4 3A1B 3NO 1NC dùng cho S-T65, S-T80
612.700 VNĐ
Khóa liên động cơ khí UN-ML21 dùng cho S-T21, S-T32, S-T35, S-T50, S-T65, S-T80
828.300 VNĐ
 
 
 

Bản quyền © 2008-2020 thuộc về thegioidien.com

Ghi rõ nguồn khi sử dụng các thông tin tại WWW.THEGIOIDIEN.COM.

WWW.THEGIOIDIEN.COM thuộc sở hữu và điều hành bởi Công ty TNHH Thế Giới Điện

Văn phòng giao dịch: 98D Linh Đông, Khu Phố 7, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP.HCM

GPKD : 0305921340 , Sở KHĐT TPHCM cấp ngày 23/08/2008. Địa chỉ : 32 Đường 35, KP.2, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM