028 - 3720 2968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 30' trong giờ hành chính  
 

 
 
 
Bán Nhiều Nhất
510
Ổ cắm nối 16A – 3P – 230V – 6H – IP44
185.900 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 32A – 3P – 230V – 6H – IP44
327.800 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 5P – 400V – 6H – IP67 angled
521.400 VNĐ
278
Phích cắm 16A – 3P – 230V – 6H – IP67
258.500 VNĐ
522
Ổ cắm nối 32A – 3P – 230V – 6H – IP44
294.800 VNĐ
Ổ cắm nối schuko 16A màu xanh dương
229.900 VNĐ
Phích cắm 63A – 5P – 400V – 6H – IP67
2.042.700 VNĐ
248
Phích cắm 16A – 3P – 230V – 6H – IP44
143.000 VNĐ
6
Ổ cắm nối 32A – 5P – 400V – 6H – IP44
363.000 VNĐ
300
Phích cắm 32A – 5P – 400V – 6H – IP67
577.500 VNĐ
Ổ cắm nối 125A – 3P – 230V – 6H – IP67
5.806.900 VNĐ
Phích cắm 63A – 4P – 400V – 6H – IP44
1.448.700 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 5P – 400V – 6H – IP67 angled
431.200 VNĐ
252
Phích cắm 16A – 4P – 400V – 6H – IP44
170.500 VNĐ
514
Ổ cắm nối 16A – 4P – 400V – 6H – IP44
216.700 VNĐ
260
Phích cắm 32A – 3P – 230V – 6H – IP44
220.000 VNĐ
Phích cắm 63A – 4P – 400V – 6H – IP67
1.896.400 VNĐ
Phích cắm 63A - 3P - 230V - 6H - IP67
1.950.300 VNĐ
4
Phích cắm 32A – 5P – 400V – 6H – IP44
305.800 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 3P – 230V – 6H – IP67 angled
421.300 VNĐ
Phích cắm 125A - 4P - 400V - 6H - IP67
5.353.700 VNĐ
552
Ổ cắm nối 32A – 3P – 230V – 6H – IP67
475.200 VNĐ
Phích cắm 63A – 3P – 230V – 6H – IP44
1.412.400 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 63A – 5P – 400V – 6H – IP67 (Vertical)
11.657.800 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 63A – 3P – 230V – 6H – IP67 (Vertical)
9.857.100 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 32A – 4P – 400V – 3H – IP67
5.828.900 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 32A – 5P – 400V – 6H – IP44
401.500 VNĐ
New
Ổ cắm gắn nổi 16A – 5P – 400V – 6H – IP67
613.800 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 4P – 400V – 6H – IP67 angled
349.800 VNĐ
5
Ổ cắm nối 16A – 5P – 400V – 6H – IP44
256.300 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 32A – 4P – 400V – 6H – IP67 (Vertical)
5.285.500 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 63A – 3P – 230V – 6H – IP44 angled
994.400 VNĐ
Phích cắm 63A – 4P – 400V – 6H – IP67
1.672.600 VNĐ
New
Ổ cắm gắn nổi 32A - 4P - 400V - 6H - IP67
656.700 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 4P – 400V – 6H – IP44 angled
306.900 VNĐ
Ổ cắm nối 63A – 3P – 230V – 6H – IP67
2.112.000 VNĐ
New
Ổ cắm gắn nổi 16A – 3P – 230V – 6H – IP67
460.900 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 4P – 400V – 6H – IP67 angled
434.500 VNĐ
Ổ cắm nối 125A – 4P – 400V – 6H – IP67
6.066.500 VNĐ
550
Ổ cắm nối 16A – 5P – 400V – 6H – IP67
480.700 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 63A – 5P – 400V – 6H – IP44 (Vertical)
9.783.400 VNĐ
540
Ổ cắm nối 16A – 3P – 230V – 6H – IP67
306.900 VNĐ
556
Ổ cắm nối 32A – 4P – 400V – 6H – IP67
486.200 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 125A – 3P – 230V – 6H – IP67
34.100.000 VNĐ
Ổ cắm nối 63A – 4P – 400V – 6H – IP67
2.173.600 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 125A – 4P – 400V – 6H – IP67
36.894.000 VNĐ
Phích cắm schuko 16A bằng nhựa màu xám trắng
179.300 VNĐ
Ổ cắm nối 63A – 4P – 400V – 6H – IP44
1.683.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 32A – 4P – 400V – 6H – IP44 (Vertical)
4.378.000 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 5P – 400V – 6H – IP44 angled
331.100 VNĐ
Phích cắm chống cháy nổ 2P+E 16A 240V IP65
4.576.000 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 3P – 230V – 6H – IP67 angled
294.800 VNĐ
526
Ổ cắm nối 32A – 4P – 400V – 6H – IP44
311.300 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 32A – 4P – 400V – 6H – IP44
334.400 VNĐ
Ổ cắm nối 63A – 3P – 230V – 6H – IP44
1.632.400 VNĐ
Ổ cắm schuko 16A có nắp, màu xanh dương
146.300 VNĐ
 
 
Phích cắm 125A - 4P - 400V - 6H - IP67
5.353.700 VNĐ
Phích cắm 125A – 3P – 230V – 6H – IP67
5.292.100 VNĐ
290
Phích cắm 32A – 3P – 230V – 6H – IP67
383.900 VNĐ
Phích cắm 63A – 4P – 400V – 6H – IP67
1.672.600 VNĐ
Phích cắm 63A – 5P – 400V – 6H – IP67
2.042.700 VNĐ
282
Phích cắm 16A – 4P – 400V – 6H – IP67
315.700 VNĐ
Phích cắm 63A – 4P – 400V – 6H – IP67
1.896.400 VNĐ
300
Phích cắm 32A – 5P – 400V – 6H – IP67
577.500 VNĐ
 
Ổ cắm gắn nổi 32A – 3P – 230V – 6H – IP44
327.800 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 16A – 4P – 400V – 6H – IP44
243.100 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 32A – 4P – 400V – 6H – IP44
334.400 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 32A – 4P – 400V – 6H – IP44
385.500 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 63A – 5P – 400V – 6H – IP44
1.299.100 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 16A – 4P – 400V – 6H – IP44 (TA version)
242.000 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 16A – 3P – 230V – 6H – IP44 (TA version)
250.800 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 16A – 5P – 400V – 6H – IP44
297.000 VNĐ
 
New
Ổ cắm gắn nổi 16A – 3P – 230V – 6H – IP67
460.900 VNĐ
New
Ổ cắm gắn nổi 32A – 3P – 230V – 6H – IP67
645.700 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 63A – 5P – 400V – 6H – IP67
2.005.300 VNĐ
New
Ổ cắm gắn nổi 32A - 4P - 400V - 6H - IP67
656.700 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 63A - 3P - 230V - 6H - IP67
1.827.100 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 32A – 4P – 400V – 6H – IP67
669.900 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 63A – 4P – 400V – 6H – IP67
1.841.400 VNĐ
New
Ổ cắm gắn nổi 16A – 5P – 400V – 6H – IP67
613.800 VNĐ
 
Ổ cắm gắn âm 16A – 5P – 400V – 6H – IP44 straight
248.600 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 3P – 230V – 6H – IP44 - angled
195.800 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 4P – 400V – 6H – IP44 straight
220.000 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 4P – 400V – 6H – IP44 angled
239.800 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 63A – 3P – 230V – 6H – IP44 straight
994.400 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 3P – 230V – 6H – IP44 straight
189.200 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 63A – 5P – 400V – 6H – IP44 angled
1.116.500 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 5P – 400V – 6H – IP44 angled
261.800 VNĐ
 
Ổ cắm gắn âm 125A – 5P – 400V – 6H – IP67 angled
4.582.600 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 4P – 400V – 6H – IP67 angled
434.500 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 63A – 4P – 400V – 6H – IP67 straight
1.196.800 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 5P – 400V – 6H – IP67 straight
521.400 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 63A – 3P – 230V – 6H – IP67 straight
1.302.400 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 125A – 3P – 230V – 6H – IP67 angled
4.876.300 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 3P – 230V – 6H – IP67 straight
421.300 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 125A – 5P – 400V – 6H – IP67 straight
4.582.600 VNĐ
 
6
Ổ cắm nối 32A – 5P – 400V – 6H – IP44
363.000 VNĐ
5
Ổ cắm nối 16A – 5P – 400V – 6H – IP44
256.300 VNĐ
522
Ổ cắm nối 32A – 3P – 230V – 6H – IP44
294.800 VNĐ
510
Ổ cắm nối 16A – 3P – 230V – 6H – IP44
185.900 VNĐ
Ổ cắm nối 63A – 5P – 400V – 6H – IP44
1.756.700 VNĐ
Ổ cắm nối 63A – 4P – 400V – 6H – IP44
1.683.000 VNĐ
514
Ổ cắm nối 16A – 4P – 400V – 6H – IP44
216.700 VNĐ
526
Ổ cắm nối 32A – 4P – 400V – 6H – IP44
311.300 VNĐ
 
552
Ổ cắm nối 32A – 3P – 230V – 6H – IP67
475.200 VNĐ
Ổ cắm nối 125A – 3P – 230V – 6H – IP67
5.806.900 VNĐ
540
Ổ cắm nối 16A – 3P – 230V – 6H – IP67
306.900 VNĐ
544
Ổ cắm nối 16A – 4P – 400V – 6H – IP67
389.400 VNĐ
550
Ổ cắm nối 16A – 5P – 400V – 6H – IP67
480.700 VNĐ
Ổ cắm nối 63A – 4P – 400V – 6H – IP67
2.173.600 VNĐ
556
Ổ cắm nối 32A – 4P – 400V – 6H – IP67
486.200 VNĐ
Ổ cắm nối 125A – 5P – 400V – 6H – IP67
6.322.800 VNĐ
 
Ổ cắm có khóa liên động 32A – 5P – 400V – 6H – IP44 (Vertical)
4.466.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 4P – 400V – 6H – IP44 (Vertical)
3.731.200 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 32A – 4P – 400V – 6H – IP44 (Vertical)
4.378.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 3P – 230V – 6H – IP44 (Vertical)
3.645.400 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 32A – 3P – 230V – 6H – IP44 (Vertical)
4.213.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 63A – 4P – 400V – 6H – IP44 (Vertical)
9.328.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 63A – 5P – 400V – 6H – IP44 (Vertical)
9.783.400 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 5P – 400V – 6H – IP44 (Vertical)
4.217.400 VNĐ
 
Ổ cắm có khóa liên động 32A – 5P – 400V – 6H – IP67 (Vertical)
6.020.300 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 32A – 4P – 400V – 6H – IP67 (Vertical)
5.285.500 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 3P – 230V – 6H – IP67 (Vertical)
4.578.200 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 63A – 5P – 400V – 6H – IP67 (Vertical)
11.657.800 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 63A – 4P – 400V – 6H – IP67 (Vertical)
10.815.200 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 125A – 4P – 400V – 6H – IP67
36.894.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 4P – 400V – 6H – IP67 (Vertical)
4.609.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 5P – 400V – 6H – IP67 (Vertical)
5.174.400 VNĐ
 
Ổ cắm có khóa liên động 32A – 4P – 400V – 3H – IP67
5.828.900 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 32A – 4P – 400V – 3H – IP67
995.500 VNĐ
Ổ cắm âm 32A – 4P – 400V – 3H – IP67
713.900 VNĐ
Phích cắm 32A – 4P – 400V – 3H – IP67
546.700 VNĐ
Ổ cắm nối 32A – 4P – 400V – 3H – IP67
702.900 VNĐ
Phích cắm 32A – 4P – 400V – 3H – IP67
519.500 VNĐ
 
 
 
 
 

Bản quyền © 2008-2016 thuộc về thegioidien.com

Ghi rõ nguồn khi sử dụng các thông tin tại WWW.THEGIOIDIEN.COM.

WWW.THEGIOIDIEN.COM thuộc sở hữu và điều hành bởi Công ty TNHH Thế Giới Điện

Văn phòng giao dịch: 98D Linh Đông, Khu Phố 7, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP.HCM

GPKD : 0305921340 , Sở KHĐT TPHCM cấp ngày 23/08/2008. Địa chỉ : 32 Đường 35, KP.2, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM