08 - 37202968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 30' trong giờ hành chính  
 

 
 
 
Bán Nhiều Nhất
Ổ cắm có khóa liên động 32A – 4P – 400V – 6H – IP67 (Vertical)
4.896.000 VNĐ
556
Ổ cắm nối 32A – 4P – 400V – 6H – IP67
451.000 VNĐ
5
Ổ cắm nối 16A – 5P – 400V – 6H – IP44
228.000 VNĐ
6
Ổ cắm nối 32A – 5P – 400V – 6H – IP44
268.000 VNĐ
522
Ổ cắm nối 32A – 3P – 230V – 6H – IP44
248.000 VNĐ
252
Phích cắm 16A – 4P – 400V – 6H – IP44
147.500 VNĐ
278
Phích cắm 16A – 3P – 230V – 6H – IP67
239.600 VNĐ
510
Ổ cắm nối 16A – 3P – 230V – 6H – IP44
154.700 VNĐ
550
Ổ cắm nối 16A – 5P – 400V – 6H – IP67
445.500 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 32A – 4P – 400V – 6H – IP44 (Vertical)
4.054.500 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 16A – 3P – 230V – 6H – IP67
427.000 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 4P – 400V – 6H – IP44 angled
284.000 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 16A – 4P – 400V – 6H – IP67
481.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 32A – 4P – 400V – 3H – IP67
5.399.500 VNĐ
4
Phích cắm 32A – 5P – 400V – 6H – IP44
265.000 VNĐ
300
Phích cắm 32A – 5P – 400V – 6H – IP67
536.400 VNĐ
Ổ cắm schuko 16A có nắp, màu xanh dương
136.800 VNĐ
Phích cắm 63A – 4P – 400V – 6H – IP67
1.522.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 63A – 5P – 400V – 6H – IP44 (Vertical)
9.064.000 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 3P – 230V – 6H – IP67 angled
273.500 VNĐ
552
Ổ cắm nối 32A – 3P – 230V – 6H – IP67
439.000 VNĐ
111
Ổ cắm gắn nổi 16A – 5P – 400V – 6H – IP44
312.000 VNĐ
540
Ổ cắm nối 16A – 3P – 230V – 6H – IP67
284.000 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 4P – 400V – 6H – IP67 angled
404.000 VNĐ
526
Ổ cắm nối 32A – 4P – 400V – 6H – IP44
263.000 VNĐ
260
Phích cắm 32A – 3P – 230V – 6H – IP44
177.000 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 3P – 230V – 6H – IP67 angled
388.500 VNĐ
514
Ổ cắm nối 16A – 4P – 400V – 6H – IP44
186.000 VNĐ
101
Ổ cắm gắn nổi 16A – 3P – 230V – 6H – IP44
268.000 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 5P – 400V – 6H – IP67 angled
402.000 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 16A – 5P – 400V – 6H – IP67
567.000 VNĐ
105
Ổ cắm gắn nổi 16A – 4P – 400V – 6H – IP44
262.000 VNĐ
Phích cắm schuko 16A bằng nhựa màu xám trắng
151.600 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 4P – 400V – 6H – IP67 angled
323.500 VNĐ
248
Phích cắm 16A – 3P – 230V – 6H – IP44
123.000 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 63A – 3P – 230V – 6H – IP44 angled
936.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 63A – 5P – 400V – 6H – IP67 (Vertical)
10.799.000 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 5P – 400V – 6H – IP44 angled
307.400 VNĐ
Phích cắm chống cháy nổ 2P+E 16A 240V IP65
4.576.000 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 5P – 400V – 6H – IP67 angled
482.500 VNĐ
 
 
290
Phích cắm 32A – 3P – 230V – 6H – IP67
356.200 VNĐ
Phích cắm 63A – 4P – 400V – 6H – IP67
1.522.000 VNĐ
Phích cắm 200A – 5P – 400V – 6H – IP67
69.734.500 VNĐ
Phích cắm 125A – 5P – 400V – 6H – IP67
4.514.500 VNĐ
300
Phích cắm 32A – 5P – 400V – 6H – IP67
536.400 VNĐ
Phích cắm 125A – 4P – 400V – 6H – IP67
3.074.000 VNĐ
278
Phích cắm 16A – 3P – 230V – 6H – IP67
239.600 VNĐ
Phích cắm 63A – 5P – 400V – 6H – IP67
1.638.500 VNĐ
 
Ổ cắm gắn nổi 16A – 3P – 230V – 6H – IP44 (TA version)
228.500 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 32A – 5P – 400V – 6H – IP44
405.000 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 32A – 3P – 230V – 6H – IP44
367.800 VNĐ
2
Ổ cắm gắn nổi 32A – 5P – 400V – 6H – IP44 (TA version)
362.000 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 63A – 3P – 230V – 6H – IP44
1.098.000 VNĐ
1
Ổ cắm gắn nổi 16A – 5P – 400V – 6H – IP44 (TA version)
268.500 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 32A – 4P – 400V – 6H – IP44 (TA version)
302.600 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 16A – 4P – 400V – 6H – IP44 (TA version)
220.500 VNĐ
 
Ổ cắm gắn nổi 32A – 3P – 230V – 6H – IP67
596.800 VNĐ
New
Ổ cắm gắn nổi 32A – 3P – 230V – 6H – IP67
596.800 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 16A – 5P – 400V – 6H – IP67
567.000 VNĐ
143
Ổ cắm gắn nổi 125A - 5P - 400V - 6H - IP67
5.908.000 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 16A – 4P – 400V – 6H – IP67
481.000 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 63A – 4P – 400V – 6H – IP67
1.735.000 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 63A – 5P – 400V – 6H – IP67
1.886.800 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 16A – 3P – 230V – 6H – IP67
427.000 VNĐ
 
Ổ cắm gắn âm 16A – 4P – 400V – 6H – IP44 straight
204.600 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 63A – 4P – 400V – 6H – IP44 straight
932.800 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 4P – 400V – 6H – IP44 straight
284.000 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 63A – 5P – 400V – 6H – IP44 straight
1.052.600 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 5P – 400V – 6H – IP44 straight
307.400 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 5P – 400V – 6H – IP44 angled
230.500 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 63A – 4P – 400V – 6H – IP44 angled
932.800 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 63A – 3P – 230V – 6H – IP44 straight
936.000 VNĐ
 
Ổ cắm gắn âm 63A – 4P – 400V – 6H – IP67 angled
1.101.500 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 5P – 400V – 6H – IP67 straight
402.000 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 63A – 5P – 400V – 6H – IP67 angled
1.224.500 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 4P – 400V – 6H – IP67 straight
323.500 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 63A – 4P – 400V – 6H – IP67 straight
1.101.500 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 125A – 4P – 400V – 6H – IP67 angled
3.913.500 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 63A – 5P – 400V – 6H – IP67 straight
1.224.500 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 3P – 230V – 6H – IP67 straight
273.500 VNĐ
 
 
Ổ cắm nối 125A – 4P – 400V – 6H – IP67
3.466.000 VNĐ
New
Ổ cắm nối 125A – 4P – 400V – 6H – IP67
4.817.000 VNĐ
Ổ cắm nối 125A – 5P – 400V – 6H – IP67
4.939.000 VNĐ
550
Ổ cắm nối 16A – 5P – 400V – 6H – IP67
445.500 VNĐ
569
Ổ cắm nối 63A – 5P – 400V – 6H – IP67
1.177.000 VNĐ
552
Ổ cắm nối 32A – 3P – 230V – 6H – IP67
439.000 VNĐ
562
Ổ cắm nối 32A – 5P – 400V – 6H – IP67
543.000 VNĐ
556
Ổ cắm nối 32A – 4P – 400V – 6H – IP67
451.000 VNĐ
 
New
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 5P – 400V – 6H – IP44 (Horizontal)
3.518.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 3P – 230V – 6H – IP44 (Horizontal)
3.038.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 63A – 3P – 230V – 6H – IP44 (Vertical)
9.225.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 4P – 400V – 6H – IP44 (Vertical)
3.458.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 32A – 5P – 400V – 6H – IP44 (Vertical)
4.138.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 63A – 5P – 400V – 6H – IP44 (Vertical)
9.064.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 4P – 400V – 6H – IP44 (Horizontal)
3.111.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 32A – 3P – 230V – 6H – IP44 (Vertical)
3.900.000 VNĐ
 
Ổ cắm có khóa liên động 32A – 3P – 230V – 6H – IP67 (Vertical)
5.409.000 VNĐ
New
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 3P – 230V – 6H – IP67 (Horizontal)
3.817.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 4P – 400V – 6H – IP67 (Vertical)
4.269.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 5P – 400V – 6H – IP67 (Horizontal)
4.314.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 3P – 230V – 6H – IP67 (Horizontal)
3.817.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 32A – 5P – 400V – 6H – IP67 (Vertical)
5.576.500 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 32A – 4P – 400V – 6H – IP67 (Vertical)
4.896.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 3P – 230V – 6H – IP67 (Vertical)
4.240.000 VNĐ
 
 
Bộ ổ cắm schuko có đế 2P+E 16A
365.000 VNĐ
Ổ cắm schuko 16A có nắp, PE tiêu chuẩn Pháp
150.500 VNĐ
Ổ cắm nối schuko 16A màu xám trắng
263.000 VNĐ
Phích cắm schuko 16A bằng nhựa màu xám trắng
151.600 VNĐ
Ổ cắm schuko 16A 3 ổ
2.761.000 VNĐ
Ổ cắm schuko 16A không nắp
122.000 VNĐ
Phích cắm schuko 16A bằng nhựa màu xanh dương
178.000 VNĐ
Ổ cắm schuko 16A có nắp, màu xanh dương
136.800 VNĐ