028 - 3720 2968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 24h trong giờ hành chính  
 

 
 
 
Bán Nhiều Nhất
-23%
Phích cắm 4P 63A 6H IP67
1.460.200 VNĐ
-23%
Ổ cắm nối 3P 125A 6H IP67
4.471.300 VNĐ
-23%
300
Phích cắm 5P 32A 6H IP67
444.700 VNĐ
-10%
Ổ cắm SCHUKO® 2P+E 16A IP44
131.700 VNĐ
-17%
Ổ cắm gắn âm 3P 63A 6H IP44 - dạng nghiêng
825.400 VNĐ
-23%
Ổ cắm gắn âm 5P 32A 6H IP67 - dạng nghiêng
401.500 VNĐ
-23%
Ổ cắm nối 4P 125A 6H IP67
4.671.200 VNĐ
-17%
Phích cắm 3P 63A 6H IP44
1.172.300 VNĐ
-23%
Ổ cắm gắn âm 3P 16A 6H IP67 - dạng nghiêng
227.000 VNĐ
-23%
Ổ cắm gắn âm 5P 16A 6H IP67 - dạng nghiêng
332.000 VNĐ
-17%
Ổ cắm gắn âm 5P 32A 6H IP44 - dạng nghiêng
274.800 VNĐ
-23%
Phích cắm 4P 63A 6H IP67
1.460.200 VNĐ
-23%
Phích cắm 4P 125A 6H IP67
4.122.300 VNĐ
-23%
Phích cắm 3P 63A 6H IP67
1.501.700 VNĐ
-17%
Ổ cắm container có khóa liên động 4P 32A 3H IP67
4.838.000 VNĐ
-23%
552
Ổ cắm nối 3P 32A 6H IP67
365.900 VNĐ
-23%
556
Ổ cắm nối 4P 32A 6H IP67
374.400 VNĐ
-23%
Ổ cắm nối 4P 63A 6H IP67
1.673.700 VNĐ
-23%
Ổ cắm gắn nổi 3P 16A 6H IP67
354.900 VNĐ
-17%
Ổ cắm gắn nổi 3P 32A 6H IP44
272.100 VNĐ
-17%
526
Ổ cắm nối 4P 32A 6H IP44
258.400 VNĐ
-23%
Ổ cắm gắn nổi 4P 32A 6H IP67
505.700 VNĐ
-10%
Phích cắm SCHUKO® 2P+E 16A IP44
161.400 VNĐ
-17%
Ổ cắm có khóa liên động 5P 63A 6H IP44
8.120.200 VNĐ
-23%
Ổ cắm gắn nổi 5P 16A 6H IP67
472.600 VNĐ
-17%
Phích cắm 4P 63A 6H IP44
1.202.400 VNĐ
-23%
Ổ cắm có khóa liên động 5P 63A 6H IP67
8.976.500 VNĐ
-17%
Ổ cắm gắn nổi 4P 32A 6H IP44
277.600 VNĐ
-17%
Ổ cắm nối 3P 63A 6H IP44
1.354.900 VNĐ
-17%
522
Ổ cắm nối 3P 32A 6H IP44
244.700 VNĐ
-10%
Ổ cắm nối SCHUKO® 2P+E 16A IP44
206.900 VNĐ
-17%
5
Ổ cắm nối 5P 16A 6H IP44
212.700 VNĐ
-23%
Ổ cắm có khóa liên động 4P 125A 6H IP67
28.408.400 VNĐ
-23%
Phích cắm 5P 63A 6H IP67
1.572.900 VNĐ
-17%
510
Ổ cắm nối 3P 16A 6H IP44
154.300 VNĐ
-17%
Ổ cắm gắn nổi 5P 32A 6H IP44
333.200 VNĐ
-23%
Ổ cắm gắn âm 4P 16A 6H IP67 - dạng nghiêng
269.300 VNĐ
-23%
278
Phích cắm 3P 16A 6H IP67
199.000 VNĐ
-17%
252
Phích cắm 4P 16A 6H IP44
141.500 VNĐ
-17%
Ổ cắm có khóa liên động 4P 32A 6H IP44
3.633.700 VNĐ
-23%
550
Ổ cắm nối 5P 16A 6H IP67
370.100 VNĐ
-23%
Ổ cắm có khóa liên động 3P 63A 6H IP67
7.590.000 VNĐ
-17%
Ổ cắm nối 4P 63A 6H IP44
1.396.900 VNĐ
-23%
Ổ cắm có khóa liên động 4P 32A 6H IP67
4.069.800 VNĐ
-17%
6
Ổ cắm nối 5P 32A 6H IP44
301.300 VNĐ
-23%
Ổ cắm có khóa liên động 3P 125A 6H IP67
26.257.000 VNĐ
-17%
Phích cắm 5P 32A 6H IP44
253.800 VNĐ
-23%
Ổ cắm gắn âm 4P 32A 6H IP67 - dạng nghiêng
334.600 VNĐ
-17%
260
Phích cắm 3P 32A 6H IP44
182.600 VNĐ
-10%
Phích cắm chống cháy nổ gắn nổi 3P 16A IP65
4.118.400 VNĐ
-23%
Ổ cắm gắn âm 3P 32A 6H IP67 - dạng nghiêng
324.400 VNĐ
-23%
Ổ cắm nối 3P 63A 6H IP67
1.626.200 VNĐ
-10%
Tủ hợp bộ AMAXX® 910031
9.636.300 VNĐ
-23%
540
Ổ cắm nối 3P 16A 6H IP67
236.300 VNĐ
-17%
514
Ổ cắm nối 4P 16A 6H IP44
179.900 VNĐ
-17%
Ổ cắm gắn âm 4P 32A 6H IP44 - dạng nghiêng
254.700 VNĐ
-17%
248
Phích cắm 3P 16A 6H IP44
118.700 VNĐ
-17%
4
Phích cắm 5P 32A 6H IP44
253.800 VNĐ
 
 
-23%
288
Phích cắm 5P 16A 6H IP67
352.000 VNĐ
271.000 VNĐ
-23%
Phích cắm 4P 125A 6H IP67
5.353.700 VNĐ
4.122.300 VNĐ
-23%
278
Phích cắm 3P 16A 6H IP67
258.500 VNĐ
199.000 VNĐ
-23%
Phích cắm 4P 125A 6H IP67
5.353.700 VNĐ
4.122.300 VNĐ
-23%
Phích cắm 3P 63A 6H IP67
1.950.300 VNĐ
1.501.700 VNĐ
-23%
Phích cắm 4P 63A 6H IP67
1.896.400 VNĐ
1.460.200 VNĐ
-23%
282
Phích cắm 4P 16A 6H IP67
315.700 VNĐ
243.100 VNĐ
-23%
Phích cắm 5P 63A 6H IP67
2.042.700 VNĐ
1.572.900 VNĐ
 
-17%
1
Ổ cắm gắn nổi 5P 16A 6H IP44 (TA version)
295.000 VNĐ
244.900 VNĐ
-17%
Ổ cắm gắn nổi 5P 16A 6H IP44
297.000 VNĐ
246.500 VNĐ
-17%
Ổ cắm gắn nổi 5P 32A 6H IP44
401.500 VNĐ
333.200 VNĐ
-17%
Ổ cắm gắn nổi 4P 16A 6H IP44 (TA version)
242.000 VNĐ
200.900 VNĐ
-17%
Ổ cắm gắn nổi 3P 16A 6H IP44
253.000 VNĐ
210.000 VNĐ
-17%
Ổ cắm gắn nổi 3P 32A 6H IP44 (TA version)
325.300 VNĐ
270.000 VNĐ
-17%
Ổ cắm gắn nổi 4P 16A 6H IP44
243.100 VNĐ
201.800 VNĐ
-17%
Ổ cắm gắn nổi 3P 63A 6H IP44
1.166.000 VNĐ
967.800 VNĐ
 
-23%
Ổ cắm gắn nổi 3P 63A 6H IP67
1.827.100 VNĐ
1.406.900 VNĐ
-23%
Ổ cắm gắn nổi 4P 16A 6H IP67
520.300 VNĐ
400.600 VNĐ
-23%
Ổ cắm gắn nổi 3P 125A 6H IP67
9.578.800 VNĐ
7.375.700 VNĐ
-23%
139
Ổ cắm gắn nổi 4P 125A 6H IP67
6.261.200 VNĐ
4.821.100 VNĐ
-23%
Ổ cắm gắn nổi 5P 63A 6H IP67
2.005.300 VNĐ
1.544.100 VNĐ
-23%
Ổ cắm gắn nổi 5P 16A 6H IP67
613.800 VNĐ
472.600 VNĐ
-23%
Ổ cắm gắn nổi 4P 32A 6H IP67
669.900 VNĐ
515.800 VNĐ
-23%
Ổ cắm gắn nổi 4P 63A 6H IP67
1.841.400 VNĐ
1.417.900 VNĐ
 
-17%
Ổ cắm gắn âm 3P 32A 6H IP44 - dạng nghiêng
282.700 VNĐ
234.600 VNĐ
-17%
Ổ cắm gắn âm 4P 63A 6H IP44 - dạng nghiêng
991.100 VNĐ
822.600 VNĐ
-17%
Ổ cắm gắn âm 3P 16A 6H IP44 - dạng thẳng
189.200 VNĐ
157.000 VNĐ
-17%
Ổ cắm gắn âm 5P 16A 6H IP44 - dạng nghiêng
261.800 VNĐ
217.300 VNĐ
-17%
Ổ cắm gắn âm 5P 63A 6H IP44 - dạng thẳng
1.116.500 VNĐ
926.700 VNĐ
-17%
Ổ cắm gắn âm 3P 16A 6H IP44 - dạng nghiêng
195.800 VNĐ
162.500 VNĐ
-17%
Ổ cắm gắn âm 3P 63A 6H IP44 - dạng thẳng
994.400 VNĐ
825.400 VNĐ
-17%
Ổ cắm gắn âm 4P 32A 6H IP44 - dạng thẳng
306.900 VNĐ
254.700 VNĐ
 
-23%
Ổ cắm gắn âm 5P 63A 6H IP67 - dạng thẳng
1.332.100 VNĐ
1.025.700 VNĐ
-23%
Ổ cắm gắn âm 4P 63A 6H IP67 - dạng nghiêng
1.196.800 VNĐ
921.500 VNĐ
-23%
Ổ cắm gắn âm 3P 32A 6H IP67 - dạng thẳng
421.300 VNĐ
324.400 VNĐ
-23%
Ổ cắm gắn âm 3P 125A 6H IP67 - dạng nghiêng
4.876.300 VNĐ
3.754.800 VNĐ
-23%
Ổ cắm gắn âm 3P 16A 6H IP67 - dạng thẳng
294.800 VNĐ
227.000 VNĐ
-23%
Ổ cắm gắn âm 4P 16A 6H IP67 - dạng thẳng
349.800 VNĐ
269.300 VNĐ
-23%
Ổ cắm gắn âm 4P 32A 6H IP67 - dạng thẳng
434.500 VNĐ
334.600 VNĐ
-23%
Ổ cắm gắn âm 3P 63A 6H IP67 - dạng thẳng
1.302.400 VNĐ
1.002.800 VNĐ
 
-17%
526
Ổ cắm nối 4P 32A 6H IP44
311.300 VNĐ
258.400 VNĐ
-17%
Ổ cắm nối 3P 63A 6H IP44
1.632.400 VNĐ
1.354.900 VNĐ
-17%
Ổ cắm nối 4P 63A 6H IP44
1.683.000 VNĐ
1.396.900 VNĐ
-17%
6
Ổ cắm nối 5P 32A 6H IP44
363.000 VNĐ
301.300 VNĐ
-17%
522
Ổ cắm nối 3P 32A 6H IP44
294.800 VNĐ
244.700 VNĐ
-17%
510
Ổ cắm nối 3P 16A 6H IP44
185.900 VNĐ
154.300 VNĐ
-17%
Ổ cắm nối 5P 63A 6H IP44
1.756.700 VNĐ
1.458.100 VNĐ
-17%
5
Ổ cắm nối 5P 16A 6H IP44
256.300 VNĐ
212.700 VNĐ
 
-23%
Ổ cắm nối 3P 63A 6H IP67
2.112.000 VNĐ
1.626.200 VNĐ
-23%
Ổ cắm nối 5P 125A 6H IP67
6.322.800 VNĐ
4.868.600 VNĐ
-23%
Ổ cắm nối 4P 125A 6H IP67
6.066.500 VNĐ
4.671.200 VNĐ
-23%
Ổ cắm nối 5P 63A 6H IP67
2.330.900 VNĐ
1.794.800 VNĐ
-23%
552
Ổ cắm nối 3P 32A 6H IP67
475.200 VNĐ
365.900 VNĐ
-23%
Ổ cắm nối 3P 125A 6H IP67
5.806.900 VNĐ
4.471.300 VNĐ
-23%
Ổ cắm nối 4P 63A 6H IP67
2.173.600 VNĐ
1.673.700 VNĐ
-23%
550
Ổ cắm nối 5P 16A 6H IP67
480.700 VNĐ
370.100 VNĐ
 
-17%
Ổ cắm có khóa liên động 5P 63A 6H IP44
9.783.400 VNĐ
8.120.200 VNĐ
-17%
Ổ cắm có khóa liên động 5P 32A 6H IP44
4.466.000 VNĐ
3.706.800 VNĐ
-17%
Ổ cắm có khóa liên động 4P 63A 6H IP44
9.328.000 VNĐ
7.742.200 VNĐ
-17%
Ổ cắm có khóa liên động 4P 16A 6H IP44
3.731.200 VNĐ
3.096.900 VNĐ
-17%
Ổ cắm có khóa liên động 5P 16A 6H IP44
4.217.400 VNĐ
3.500.400 VNĐ
-17%
Ổ cắm có khóa liên động 4P 32A 6H IP44
4.378.000 VNĐ
3.633.700 VNĐ
-17%
Ổ cắm có khóa liên động 3P 32A 6H IP44
4.213.000 VNĐ
3.496.800 VNĐ
-17%
Ổ cắm có khóa liên động 3P 16A 6H IP44
3.645.400 VNĐ
3.025.700 VNĐ
 
-23%
Ổ cắm có khóa liên động 5P 63A 6H IP67
11.657.800 VNĐ
8.976.500 VNĐ
-23%
Ổ cắm có khóa liên động 4P 125A 6H IP67
36.894.000 VNĐ
28.408.400 VNĐ
-23%
Ổ cắm có khóa liên động 3P 16A 6H IP67
4.578.200 VNĐ
3.525.200 VNĐ
-23%
Ổ cắm có khóa liên động 4P 16A 6H IP67
4.609.000 VNĐ
3.548.900 VNĐ
-23%
Ổ cắm có khóa liên động 5P 16A 6H IP67
5.174.400 VNĐ
3.984.300 VNĐ
-23%
Ổ cắm có khóa liên động 3P 125A 6H IP67
34.100.000 VNĐ
26.257.000 VNĐ
-23%
Ổ cắm có khóa liên động 3P 63A 6H IP67
9.857.100 VNĐ
7.590.000 VNĐ
-23%
Ổ cắm có khóa liên động 5P 32A 6H IP67
6.020.300 VNĐ
4.635.600 VNĐ
 
-17%
Ổ cắm container gắn nổi 4P 32A 3H IP67
995.500 VNĐ
826.300 VNĐ
-17%
Ổ cắm container gắn âm 4P 32A 3H IP67
713.900 VNĐ
592.500 VNĐ
-17%
Ổ cắm nối container 4P 32A 3H IP67
702.900 VNĐ
583.400 VNĐ
-17%
Phích cắm container 4P 32A 3H IP67
519.500 VNĐ
431.200 VNĐ
-17%
Ổ cắm container có khóa liên động 4P 32A 3H IP67
5.828.900 VNĐ
4.838.000 VNĐ
-17%
Phích cắm container 4P 32A 3H IP67
546.700 VNĐ
453.800 VNĐ
 
-10%
Ổ cắm SCHUKO® 2P+E 16A IP44
146.300 VNĐ
131.700 VNĐ
-10%
Đế gắn nổi dùng cho ổ cắm SCHUKO®
138.600 VNĐ
124.700 VNĐ
-10%
Phích cắm SCHUKO® 2P+E 16A IP44
179.300 VNĐ
161.400 VNĐ
-10%
Ổ cắm nối SCHUKO® 2P+E 16A IP44
229.900 VNĐ
206.900 VNĐ
-10%
Bộ ổ cắm SCHUKO® 2P+E 16A IP44
437.800 VNĐ
394.000 VNĐ
-5%
Phích cắm SCHUKO® 2P+E 16A IP44
190.300 VNĐ
180.800 VNĐ
-10%
Ổ cắm nối SCHUKO® 2P+E 16A IP44
229.900 VNĐ
206.900 VNĐ
-10%
Bộ 3 ổ cắm SCHUKO® 2P+E 16A IP44
4.105.500 VNĐ
3.695.000 VNĐ
 
-10%
Tủ hợp bộ AMAXX® 950022
55.640.000 VNĐ
50.076.000 VNĐ
-10%
Ổ cắm chống cháy nổ gắn nổi 3P 16A IP65
16.857.500 VNĐ
15.171.800 VNĐ
-10%
Tủ hợp bộ AMAXX® 910031
10.707.000 VNĐ
9.636.300 VNĐ
-10%
Phích cắm chống cháy nổ gắn nổi 3P 16A IP65
4.576.000 VNĐ
4.118.400 VNĐ
 
 
 

Bản quyền © 2008-2020 thuộc về thegioidien.com

Ghi rõ nguồn khi sử dụng các thông tin tại WWW.THEGIOIDIEN.COM.

WWW.THEGIOIDIEN.COM thuộc sở hữu và điều hành bởi Công ty TNHH Thế Giới Điện

Văn phòng giao dịch: 98D Linh Đông, Khu Phố 7, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP.HCM

GPKD : 0305921340 , Sở KHĐT TPHCM cấp ngày 23/08/2008. Địa chỉ : 32 Đường 35, KP.2, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM