028 - 3720 2968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 30' trong giờ hành chính  
 

 
 
 
Bán Nhiều Nhất
552
Ổ cắm nối 32A – 3P – 230V – 6H – IP67
438.900 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 16A – 3P – 230V – 6H – IP67
427.000 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 5P – 400V – 6H – IP67 angled
401.100 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 32A – 4P – 400V – 6H – IP67 (Vertical)
4.891.600 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 5P – 400V – 6H – IP44 angled
307.100 VNĐ
105
Ổ cắm gắn nổi 16A – 4P – 400V – 6H – IP44
262.000 VNĐ
514
Ổ cắm nối 16A – 4P – 400V – 6H – IP44
185.700 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 63A – 3P – 230V – 6H – IP44 angled
935.000 VNĐ
510
Ổ cắm nối 16A – 3P – 230V – 6H – IP44
153.600 VNĐ
Phích cắm schuko 16A bằng nhựa màu xám trắng
143.600 VNĐ
111
Ổ cắm gắn nổi 16A – 5P – 400V – 6H – IP44
312.000 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 5P – 400V – 6H – IP67 angled
482.400 VNĐ
278
Phích cắm 16A – 3P – 230V – 6H – IP67
239.500 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 32A – 4P – 400V – 6H – IP44 (Vertical)
4.051.800 VNĐ
540
Ổ cắm nối 16A – 3P – 230V – 6H – IP67
284.100 VNĐ
Phích cắm chống cháy nổ 2P+E 16A 240V IP65
4.576.000 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 16A – 4P – 400V – 6H – IP67
481.000 VNĐ
522
Ổ cắm nối 32A – 3P – 230V – 6H – IP44
247.500 VNĐ
Ổ cắm schuko 16A có nắp, màu xanh dương
128.300 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 4P – 400V – 6H – IP44 angled
284.100 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 3P – 230V – 6H – IP67 angled
273.900 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 4P – 400V – 6H – IP67 angled
323.200 VNĐ
101
Ổ cắm gắn nổi 16A – 3P – 230V – 6H – IP44
268.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 63A – 5P – 400V – 6H – IP44 (Vertical)
9.055.700 VNĐ
300
Phích cắm 32A – 5P – 400V – 6H – IP67
535.200 VNĐ
5
Ổ cắm nối 16A – 5P – 400V – 6H – IP44
226.900 VNĐ
260
Phích cắm 32A – 3P – 230V – 6H – IP44
176.500 VNĐ
550
Ổ cắm nối 16A – 5P – 400V – 6H – IP67
444.600 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 4P – 400V – 6H – IP67 angled
403.400 VNĐ
526
Ổ cắm nối 32A – 4P – 400V – 6H – IP44
262.400 VNĐ
556
Ổ cắm nối 32A – 4P – 400V – 6H – IP67
450.400 VNĐ
6
Ổ cắm nối 32A – 5P – 400V – 6H – IP44
268.200 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 3P – 230V – 6H – IP67 angled
388.400 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 16A – 5P – 400V – 6H – IP67
567.000 VNĐ
Phích cắm 63A – 4P – 400V – 6H – IP67
1.520.500 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 32A – 4P – 400V – 3H – IP67
5.394.600 VNĐ
252
Phích cắm 16A – 4P – 400V – 6H – IP44
147.900 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 63A – 5P – 400V – 6H – IP67 (Vertical)
10.789.300 VNĐ
248
Phích cắm 16A – 3P – 230V – 6H – IP44
123.800 VNĐ
4
Phích cắm 32A – 5P – 400V – 6H – IP44
264.700 VNĐ
 
 
Phích cắm 125A – 5P – 400V – 6H – IP67
4.510.000 VNĐ
294
Phích cắm 32A – 4P – 400V – 6H – IP67
377.000 VNĐ
Phích cắm 200A – 5P – 400V – 6H – IP67
69.734.500 VNĐ
Phích cắm 63A – 5P – 400V – 6H – IP67
1.637.500 VNĐ
Phích cắm 63A – 4P – 400V – 6H – IP67
1.520.500 VNĐ
282
Phích cắm 16A – 4P – 400V – 6H – IP67
292.200 VNĐ
300
Phích cắm 32A – 5P – 400V – 6H – IP67
535.200 VNĐ
290
Phích cắm 32A – 3P – 230V – 6H – IP67
355.200 VNĐ
 
Ổ cắm gắn nổi 63A – 4P – 400V – 6H – IP44
1.104.400 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 32A – 4P – 400V – 6H – IP44 (TA version)
302.500 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 16A – 3P – 230V – 6H – IP44 (TA version)
228.000 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 63A – 3P – 230V – 6H – IP44
1.097.700 VNĐ
2
Ổ cắm gắn nổi 32A – 5P – 400V – 6H – IP44 (TA version)
362.100 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 32A – 3P – 230V – 6H – IP44
367.800 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 32A – 4P – 400V – 6H – IP44
385.500 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 32A – 3P – 230V – 6H – IP44 (TA version)
295.700 VNĐ
 
139
Ổ cắm gắn nổi 125A - 4P - 400V - 6H - IP67
5.749.800 VNĐ
New
Ổ cắm gắn nổi 32A – 5P – 400V – 6H – IP67
721.900 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 32A – 4P – 400V – 6H – IP67
609.000 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 32A – 3P – 230V – 6H – IP67
596.800 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 16A – 3P – 230V – 6H – IP67
427.000 VNĐ
New
Ổ cắm gắn nổi 32A – 3P – 230V – 6H – IP67
595.900 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 16A – 4P – 400V – 6H – IP67
481.000 VNĐ
Ổ cắm gắn nổi 32A – 5P – 400V – 6H – IP67
722.000 VNĐ
 
Ổ cắm gắn âm 63A – 4P – 400V – 6H – IP44 straight
932.700 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 5P – 400V – 6H – IP44 straight
230.400 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 3P – 230V – 6H – IP44 straight
262.400 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 4P – 400V – 6H – IP44 angled
204.000 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 5P – 400V – 6H – IP44 straight
307.400 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 63A – 3P – 230V – 6H – IP44 straight
935.000 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 5P – 400V – 6H – IP44 angled
230.400 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 63A – 5P – 400V – 6H – IP44 angled
1.051.900 VNĐ
 
Ổ cắm gắn âm 125A – 5P – 400V – 6H – IP67 straight
4.208.700 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 4P – 400V – 6H – IP67 straight
403.400 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 125A – 3P – 230V – 6H – IP67 straight
3.933.300 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 63A – 3P – 230V – 6H – IP67 straight
1.148.400 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 4P – 400V – 6H – IP67 angled
403.400 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 3P – 230V – 6H – IP67 straight
273.900 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 3P – 230V – 6H – IP67 straight
388.400 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 63A – 4P – 400V – 6H – IP67 straight
1.100.000 VNĐ
 
 
Ổ cắm nối 125A – 4P – 400V – 6H – IP67
3.466.000 VNĐ
569
Ổ cắm nối 63A – 5P – 400V – 6H – IP67
1.177.000 VNĐ
544
Ổ cắm nối 16A – 4P – 400V – 6H – IP67
360.900 VNĐ
552
Ổ cắm nối 32A – 3P – 230V – 6H – IP67
438.900 VNĐ
550
Ổ cắm nối 16A – 5P – 400V – 6H – IP67
444.600 VNĐ
562
Ổ cắm nối 32A – 5P – 400V – 6H – IP67
543.200 VNĐ
556
Ổ cắm nối 32A – 4P – 400V – 6H – IP67
450.400 VNĐ
Ổ cắm nối 125A – 5P – 400V – 6H – IP67
4.936.400 VNĐ
 
Ổ cắm có khóa liên động 32A – 3P – 230V – 6H – IP44 (Vertical)
3.898.200 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 32A – 4P – 400V – 6H – IP44 (Vertical)
4.051.800 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 5P – 400V – 6H – IP44 (Horizontal)
3.518.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 3P – 230V – 6H – IP44 (Vertical)
3.372.300 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 63A – 5P – 400V – 6H – IP44 (Vertical)
9.055.700 VNĐ
New
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 5P – 400V – 6H – IP44 (Horizontal)
3.518.000 VNĐ
New
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 4P – 400V – 6H – IP44 (Horizontal)
3.111.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 4P – 400V – 6H – IP44 (Horizontal)
3.111.000 VNĐ
 
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 3P – 230V – 6H – IP67 (Vertical)
4.236.200 VNĐ
New
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 5P – 400V – 6H – IP67 (Horizontal)
4.314.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 32A – 4P – 400V – 6H – IP67 (Vertical)
4.891.600 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 63A – 5P – 400V – 6H – IP67 (Vertical)
10.789.300 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 63A – 4P – 400V – 6H – IP67 (Vertical)
10.010.100 VNĐ
New
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 3P – 230V – 6H – IP67 (Horizontal)
3.817.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 4P – 400V – 6H – IP67 (Horizontal)
3.841.500 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 5P – 400V – 6H – IP67 (Horizontal)
4.314.000 VNĐ
 
 
Phích cắm schuko 16A bằng nhựa màu xám trắng
143.600 VNĐ
Ổ cắm schuko 16A có nắp, màu xanh dương
128.300 VNĐ
Ổ cắm schuko 16A có nắp, PE tiêu chuẩn Pháp
150.500 VNĐ
Bộ ổ cắm schuko có đế 2P+E 16A
365.000 VNĐ
Phích cắm schuko 16A bằng nhựa màu xanh dương
178.000 VNĐ
Ổ cắm schuko 16A không nắp
138.800 VNĐ
Ổ cắm schuko 16A 3 ổ
3.732.300 VNĐ
Ổ cắm nối schuko 16A màu xám trắng
263.200 VNĐ
 
 
 
 

Bản quyền © 2008-2016 thuộc về thegioidien.com

Ghi rõ nguồn khi sử dụng các thông tin tại WWW.THEGIOIDIEN.COM.

WWW.THEGIOIDIEN.COM thuộc sở hữu và điều hành bởi Công ty TNHH Thế Giới Điện

Văn phòng giao dịch: 98D Linh Đông, Khu Phố 7, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP.HCM

GPKD : 0305921340 , Sở KHĐT TPHCM cấp ngày 23/08/2008. Địa chỉ : 32 Đường 35, KP.2, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM