028 - 3720 2968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 24h trong giờ hành chính  
 

 
 
 
Bán Nhiều Nhất
MCCB 3P 25A 50kA
1.778.800 VNĐ
MCB 4P 100A 10kA
744.800 VNĐ
Motor điều khiển 230V - HDM11250MCHAC230D5
3.944.800 VNĐ
ACB 4P 630A 80kA (FIX)
47.966.800 VNĐ
ELCB khối 3P 20A 300mA 50kA
1.666.800 VNĐ
Cuộn thấp áp 400V - HDM1800MN400D5
809.800 VNĐ
Motor điều khiển 230V - HDM1225MCHAC230D5
1.612.800 VNĐ
ELCB khối 3P 50A 300mA 50kA
1.666.800 VNĐ
MCB 1P 63A 10kA
105.800 VNĐ
RCCB 2P 40A 100mA
576.800 VNĐ
MCCB 3P 125A 35kA
1.346.800 VNĐ
ELCB khối 3P 250A 300mA 50kA
6.466.800 VNĐ
MCCB 3P 180A 35kA
1.346.800 VNĐ
Khóa liên động dạng cáp sử dụng cho 3 ACB FIX
20.532.800 VNĐ
MCCB 4P 125A 50kA
2.660.800 VNĐ
Cuộn shunt trip 230V - HDM1800MX230D5
1.249.800 VNĐ
ACB 3P 1250A 80kA (FIX)
46.966.800 VNĐ
MCB 2P 6A 6kA
126.800 VNĐ
MCB 3P 50A 10kA
391.800 VNĐ
RCBO 1P+N 16A 30mA 4.5kA
526.800 VNĐ
MCB 4P 16A 10kA
469.800 VNĐ
MCCB 3P 500A 70kA
7.352.800 VNĐ
MCB 1P 32A 6kA
59.800 VNĐ
MCCB 3P 160A 50kA
1.966.800 VNĐ
MCB 2P 16A 10kA
188.800 VNĐ
MCB 2P 63A 4.5kA
126.800 VNĐ
Tủ nhựa âm tường 8 module
255.800 VNĐ
MCCB 2P 100A 50kA
828.800 VNĐ
Cần gạt HDM1225TS
391.800 VNĐ
Tiếp điểm báo lỗi HDM1125SD5
226.800 VNĐ
Tủ nhựa âm tường 24 module
808.800 VNĐ
ACB 3P 800A 80kA (DRAWOUT)
55.966.800 VNĐ
MCCB 3P 630A 70kA
7.966.800 VNĐ
Motor điều khiển 230V - HDM1630MCHAC230D5
3.757.800 VNĐ
ACB 3P 3200A 80kA (DRAWOUT)
89.966.800 VNĐ
MCCB 3P 800A 50kA
7.766.800 VNĐ
Cuộn thấp áp 230V - HDM1630MN230D5
809.800 VNĐ
Tiếp điểm báo lỗi HDM163SD5
116.800 VNĐ
RCCB 2P 16A 30mA
488.800 VNĐ
ACB 3P 6300A 120kA (DRAWOUT)
266.666.800 VNĐ
MCB 2P 32A 10kA
188.800 VNĐ
MCCB 3P 125A 50kA
1.972.800 VNĐ
RCCB 2P 63A 30mA
488.800 VNĐ
MCCB 4P 400A 70kA
5.208.800 VNĐ
MCCB 3P 25A 25kA
636.800 VNĐ
Cầu dao an toàn 2P 10A
56.800 VNĐ
MCCB 4P 630A 70kA
9.556.800 VNĐ
ACB 3P 2500A 80kA (FIX)
61.966.800 VNĐ
Khóa liên động dạng cáp sử dụng cho 2 ACB DRAWOUT
9.972.800 VNĐ
ELCB khối 4P 400A 300mA 50kA
6.010.800 VNĐ
MCB 1P 16A 10kA
88.800 VNĐ
MCB 3P 16A 6kA
204.800 VNĐ
ELCB khối 4P 160A 300mA 50kA
3.336.800 VNĐ
ELCB khối 4P 40A 300mA 50kA
2.666.800 VNĐ
MCCB 3P 500A 50kA
6.886.800 VNĐ
MCB 4P 32A 6kA
0 VNĐ
Cầu dao an toàn 2P 32A
56.800 VNĐ
MCCB 3P 32A 50kA
996.800 VNĐ
MCCB 2P 32A 50kA
776.800 VNĐ
MCCB 4P 25A 50kA
2.212.800 VNĐ
 
MCB 2P 20A 6kA
126.800 VNĐ
MCB 1P 16A 6kA
59.800 VNĐ
MCB 3P 10A 6kA
204.800 VNĐ
MCB 1P 6A 6kA
59.800 VNĐ
MCB 3P 63A 4.5kA
204.800 VNĐ
MCB 4P 16A 6kA
359.800 VNĐ
MCB 4P 40A 6kA
359.800 VNĐ
MCB 2P 25A 6kA
126.800 VNĐ
 
MCB 3P 32A 10kA
305.800 VNĐ
MCB 4P 63A 10kA
545.800 VNĐ
MCB 3P 16A 10kA
305.800 VNĐ
MCB 1P 10A 10kA
88.800 VNĐ
MCB 2P 100A 10kA
369.800 VNĐ
MCB 2P 50A 10kA
220.800 VNĐ
MCB 2P 63A 10kA
220.800 VNĐ
MCB 1P 80A 10kA
166.800 VNĐ
 
RCCB 4P 10A 100mA
788.800 VNĐ
RCBO 1P+N 10A 30mA 4.5kA
526.800 VNĐ
RCCB 4P 100A 100mA
999.800 VNĐ
RCCB 2P 10A 30mA
488.800 VNĐ
RCCB 2P 10A 100mA
576.800 VNĐ
RCCB 2P 16A 100mA
576.800 VNĐ
RCCB 2P 100A 30mA
678.800 VNĐ
RCCB 4P 80A 100mA
999.800 VNĐ
 
 
MCCB 3P 350A 50kA
3.336.800 VNĐ
MCCB 3P 32A 25kA
648.800 VNĐ
MCCB 3P 100A 35kA
766.800 VNĐ
MCCB 3P 400A 50kA
3.336.800 VNĐ
MCCB 3P 16A 25kA
636.800 VNĐ
MCCB 3P 80A 35kA
766.800 VNĐ
MCCB 3P 700A 50kA
7.766.800 VNĐ
MCCB 3P 200A 35kA
1.346.800 VNĐ
 
MCCB 3P 63A 50kA
996.800 VNĐ
MCCB 4P 25A 50kA
1.266.800 VNĐ
MCCB 3P 20A 50kA
996.800 VNĐ
MCCB 4P 160A 50kA
2.086.800 VNĐ
MCCB 2P 63A 50kA
776.800 VNĐ
MCCB 4P 630A 70kA
8.966.800 VNĐ
MCCB 3P 250A 70kA
3.766.800 VNĐ
MCCB 2P 25A 50kA
776.800 VNĐ
 
Cuộn shunt trip 230V - HDM11250MX230D5
2.008.800 VNĐ
Motor điều khiển 230V - HDM1800MCHAC230D5
3.779.800 VNĐ
Cuộn thấp áp 400V - HDM163MN400D5
336.800 VNĐ
Tiếp điểm phụ OFF - HDM1630OFD5
391.800 VNĐ
Cuộn shunt trip 400V - HDM1225MX400D5
699.800 VNĐ
Cuộn thấp áp 230V - HDM11250MN230D5
2.052.800 VNĐ
Tiếp điểm báo lỗi HDM1630SD5
391.800 VNĐ
Cần gạt HDM1100TS
347.800 VNĐ
 
ELCB khối 4P 63A 300mA 50kA
2.666.800 VNĐ
ELCB khối 4P 20A 300mA 50kA
2.666.800 VNĐ
ELCB khối 3P 63A 300mA 50kA
1.666.800 VNĐ
ELCB khối 3P 200A 300mA 50kA
2.936.800 VNĐ
ELCB khối 4P 250A 300mA 50kA
6.010.800 VNĐ
ELCB khối 4P 50A 300mA 50kA
2.666.800 VNĐ
ELCB khối 3P 32A 300mA 50kA
1.666.800 VNĐ
ELCB khối 3P 16A 300mA 50kA
1.666.800 VNĐ
 
MCCB 4P 63A 50kA
2.212.800 VNĐ
MCCB 4P 100A 50kA
2.212.800 VNĐ
MCCB 4P 400A 70kA
6.556.800 VNĐ
MCCB 3P 630A 70kA
7.352.800 VNĐ
MCCB 4P 200A 50kA
3.556.800 VNĐ
MCCB 3P 250A 50kA
1.972.800 VNĐ
MCCB 3P 63A 50kA
1.778.800 VNĐ
MCCB 3P 16A 50kA
1.778.800 VNĐ
 
ACB 3P 1250A 80kA (DRAWOUT)
57.966.800 VNĐ
ACB 3P 1600A 80kA (FIX)
48.966.800 VNĐ
ACB 3P 1000A 80kA (DRAWOUT)
56.966.800 VNĐ
ACB 3P 2500A 80kA (DRAWOUT)
73.966.800 VNĐ
ACB 4P 2000A 80kA (DRAWOUT)
75.666.800 VNĐ
ACB 3P 3200A 80kA (FIX)
72.966.800 VNĐ
ACB 3P 2000A 80kA (FIX)
53.966.800 VNĐ
ACB 3P 1000A 80kA (FIX)
45.966.800 VNĐ
 
Bộ bảo vệ thấp áp có relay 230VAC (Dùng chung cho FIX & DRAWOUT)
6.232.800 VNĐ
Khóa liên động dạng thanh sử dụng cho 3 ACB DRAWOUT
42.532.800 VNĐ
Khóa liên động dạng thanh sử dụng cho 3 ACB FIX
42.532.800 VNĐ
Khóa liên động dạng cáp sử dụng cho 2 ACB FIX
9.972.800 VNĐ
Khóa liên động dạng thanh sử dụng cho 2 ACB FIX
23.172.800 VNĐ
Bộ bảo vệ thấp áp 400VAC (Dùng chung cho FIX & DRAWOUT)
2.382.800 VNĐ
Khóa liên động dạng cáp sử dụng cho 3 ACB DRAWOUT
20.532.800 VNĐ
Khóa liên động dạng thanh sử dụng cho 2 ACB DRAWOUT
23.172.800 VNĐ
 
 
 

Bản quyền © 2008-2016 thuộc về thegioidien.com

Ghi rõ nguồn khi sử dụng các thông tin tại WWW.THEGIOIDIEN.COM.

WWW.THEGIOIDIEN.COM thuộc sở hữu và điều hành bởi Công ty TNHH Thế Giới Điện

Văn phòng giao dịch: 98D Linh Đông, Khu Phố 7, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP.HCM

GPKD : 0305921340 , Sở KHĐT TPHCM cấp ngày 23/08/2008. Địa chỉ : 32 Đường 35, KP.2, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM