028 - 3720 2968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 24h trong giờ hành chính  
 

 
 
 
Bán Nhiều Nhất
Cáp điều khiển dẹp 8x1.5 mm²
69.100 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 30x1.0 mm²
138.900 VNĐ
Cáp cao su 2x4mm² - 300/500V, có bố
48.400 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 8x0.5 mm²
19.200 VNĐ
Cáp năng lượng mặt trời 1x2.5 mm²
17.000 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 2x1.0 mm²
14.500 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 6x0.75 mm²
26.400 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 28x1.5 mm²
183.500 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 4x1.0 mm²
22.700 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 12x0.5 mm²
28.800 VNĐ
Cáp điều khiển dẹp 3x0.75 mm²
14.300 VNĐ
Cáp thang máy SFTPCAT5E
48.400 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 10x1.5 mm²
76.000 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 4x0.5 mm²
10.600 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 18x1.5 mm²
120.000 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 20x1.0 mm²
95.500 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 3x1.0 mm²
15.600 VNĐ
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E 2x1 mm²
18.700 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 16x1.25 mm²
105.600 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 24x1.25 mm²
130.200 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 30x1.0 mm²
134.500 VNĐ
Cáp điều khiển + sợi thép chịu lực 16x1.5 mm²
148.500 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 6x1.0 mm²
32.600 VNĐ
Cáp vỏ bọc lưới đồng chậm cháy 2x1.5 mm²
46.200 VNĐ
Cáp cao su 3x10+1x6mm² - 300/500V, có bố
183.900 VNĐ
Cáp điều khiển chậm cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E 4x2.5 mm²
53.500 VNĐ
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E + Amiăng 2x1 mm²
22.600 VNĐ
Cáp thang máy RG6
37.400 VNĐ
Cáp điều khiển + sợi thép chịu lực 12x1.5 mm²
118.300 VNĐ
Cáp điều khiển + sợi thép chịu lực 14x1.25 mm²
127.100 VNĐ
Cáp vỏ bọc lưới đồng chậm cháy 2x1 mm²
36.300 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 4x6.0 mm²
110.000 VNĐ
Cáp điều khiển + sợi thép chịu lực 8x1.25 mm²
84.700 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 24x0.75 mm²
93.000 VNĐ
Cáp điều khiển chậm cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E 2x1.5 mm²
20.900 VNĐ
Cáp điều khiển dẹp 48x0.75 mm²
271.500 VNĐ
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E 3x2.5 mm²
53.900 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 8x1.0 mm²
41.500 VNĐ
Cáp cao su 2x2.5mm² - 300/500V, có bố
36.100 VNĐ
Cáp điều khiển dẹp 10x1.5 mm²
87.800 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 20x0.75 mm²
68.000 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 16x0.75 mm²
61.400 VNĐ
Cáp điều khiển chậm cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E 12x1.5 mm²
110.000 VNĐ
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E 4x1.5 mm²
44.000 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 16x1.25 mm²
86.800 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 10x2.5 mm²
119.100 VNĐ
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E 2x2.5 mm²
36.800 VNĐ
Cáp hàn 16mm²
66.000 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 30x0.5 mm²
78.800 VNĐ
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E + Amiăng 4x1 mm²
38.000 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 12x1.0 mm²
54.300 VNĐ
Cáp điều khiển dẹp 24x0.75 mm²
111.100 VNĐ
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E + Amiăng 4x1.5 mm²
46.200 VNĐ
Cáp điều khiển dẹp 12x0.75 mm²
55.700 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 16x0.75 mm²
56.800 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 7x1.25 mm²
38.900 VNĐ
Cáp vỏ bọc lưới đồng chống nhiễu 4x0.5 mm²
47.300 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 6x1.5 mm²
44.700 VNĐ
Cáp điều khiển dẹp 3x1.5 mm²
25.300 VNĐ
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E + Amiăng 3x1.5 mm²
36.800 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 3x1.5 mm²
30.300 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 2x0.5 mm²
9.500 VNĐ
Cáp điều khiển dẹp 4x1.25 mm²
31.900 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 4x0.5 mm²
14.500 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 24x1.25 mm²
165.200 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 16x1.0 mm²
76.600 VNĐ
Cáp vỏ bọc lưới đồng chống nhiễu 4x0.22 mm²
30.800 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 8x0.75 mm²
33.800 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 18x1.0 mm²
80.500 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 4x1.25 mm²
28.400 VNĐ
Cáp điều khiển dẹp 24x1.5 mm²
207.100 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 8x0.5 mm²
24.200 VNĐ
 
Cáp điều khiển không lưới 16x1.25 mm²
86.800 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 20x1.0 mm²
89.000 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 7x1.25 mm²
38.900 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 16x0.5 mm²
38.700 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 12x0.5 mm²
28.800 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 10x1.0 mm²
45.900 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 20x0.75 mm²
68.000 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 3x0.5 mm²
8.400 VNĐ
 
Cáp điều khiển có lưới 18x1.25 mm²
118.100 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 3x0.75 mm²
15.000 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 24x1.0 mm²
112.400 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 12x1.0 mm²
59.000 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 6x2.5 mm²
88.000 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 7x0.75 mm²
30.500 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 20x1.0 mm²
95.500 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 16x0.5 mm²
50.700 VNĐ
 
Cáp điều khiển dẹp 4x0.75 mm²
18.500 VNĐ
Cáp điều khiển dẹp 24x1.5 mm²
207.100 VNĐ
Cáp điều khiển dẹp 4x4 mm²
87.900 VNĐ
Cáp điều khiển dẹp 24x2.5 mm²
301.700 VNĐ
Cáp điều khiển dẹp 3x1.5 mm²
25.300 VNĐ
Cáp điều khiển dẹp 4x2.5 mm²
50.300 VNĐ
Cáp điều khiển dẹp 13x1.25 mm²
104.000 VNĐ
Cáp điều khiển dẹp 10x0.75 mm²
48.200 VNĐ
 
 
Cáp điều khiển + sợi thép chịu lực 12x1.25 mm²
113.900 VNĐ
Cáp điều khiển + sợi thép chịu lực 16x1.25 mm²
135.800 VNĐ
Cáp điều khiển + sợi thép chịu lực 14x1.5 mm²
129.800 VNĐ
Cáp điều khiển + sợi thép chịu lực 10x1.5 mm²
104.000 VNĐ
Cáp điều khiển + sợi thép chịu lực 10x1.25 mm²
101.200 VNĐ
Cáp điều khiển + sợi thép chịu lực 14x1.25 mm²
127.100 VNĐ
Cáp điều khiển + sợi thép chịu lực 8x1.5 mm²
88.600 VNĐ
Cáp điều khiển + sợi thép chịu lực 8x1.25 mm²
84.700 VNĐ
 
Cáp điều khiển chống cháy 2x1 mm²
18.200 VNĐ
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E 2x1 mm²
18.700 VNĐ
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E 2x2.5 mm²
36.800 VNĐ
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E 3x1.5 mm²
34.100 VNĐ
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E 3x1 mm²
25.900 VNĐ
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E 2x1.5 mm²
25.300 VNĐ
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E 4x1mm²
35.200 VNĐ
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E 3x2.5 mm²
53.900 VNĐ
 
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E + Amiăng 3x1.5 mm²
36.800 VNĐ
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E + Amiăng 4x2.5 mm²
72.600 VNĐ
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E + Amiăng 2x1 mm²
22.600 VNĐ
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E + Amiăng 2x1.5 mm²
28.600 VNĐ
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E + Amiăng 4x1.5 mm²
46.200 VNĐ
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E + Amiăng 4x1 mm²
38.000 VNĐ
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E + Amiăng 3x1 mm²
28.600 VNĐ
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E + Amiăng 3x2.5 mm²
56.100 VNĐ