028 - 3720 2968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 24h trong giờ hành chính  
 
 
 
 
Bán Nhiều Nhất
Cáp điều khiển có lưới 10x1.5 mm²
76.000 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 12x0.5 mm²
24.900 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 4x0.5 mm²
14.500 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 6x1.0 mm²
32.600 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 4x0.75 mm²
15.400 VNĐ
Cáp điều khiển dẹp 16x1.25 mm²
128.200 VNĐ
Cáp thang máy SFTPCAT5E
48.400 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 20x0.75 mm²
68.000 VNĐ
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E + Amiăng 2x1 mm²
22.600 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 2x0.5 mm²
9.500 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 16x1.25 mm²
86.800 VNĐ
Cáp cao su 2x2.5mm² - 300/500V, có bố
36.100 VNĐ
Cáp điều khiển chậm cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E 4x2.5 mm²
53.500 VNĐ
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E 3x2.5 mm²
53.900 VNĐ
Cáp cao su 2x4mm² - 300/500V, có bố
48.400 VNĐ
Cáp điều khiển + sợi thép chịu lực 14x1.25 mm²
127.100 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 30x1.0 mm²
138.900 VNĐ
Cáp vỏ bọc lưới đồng chống nhiễu 4x0.22 mm²
30.800 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 6x0.75 mm²
26.400 VNĐ
Cáp năng lượng mặt trời 1x2.5 mm²
17.000 VNĐ
Cáp vỏ bọc lưới đồng chống nhiễu 4x0.5 mm²
47.300 VNĐ
Cáp thang máy RG6
37.400 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 4x1.0 mm²
22.700 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 20x1.0 mm²
95.500 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 18x1.5 mm²
120.000 VNĐ
Cáp điều khiển + sợi thép chịu lực 16x1.5 mm²
148.500 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 3x1.0 mm²
15.600 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 30x1.0 mm²
134.500 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 12x0.5 mm²
35.000 VNĐ
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E + Amiăng 3x1.5 mm²
36.800 VNĐ
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E + Amiăng 4x1 mm²
38.000 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 8x0.5 mm²
19.200 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 2x1.0 mm²
14.500 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 18x1.0 mm²
80.500 VNĐ
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E + Amiăng 4x1.5 mm²
46.200 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 16x0.75 mm²
61.400 VNĐ
Cáp điều khiển dẹp 48x0.75 mm²
271.500 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 16x0.75 mm²
56.800 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 4x6.0 mm²
110.000 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 4x1.25 mm²
23.300 VNĐ
Cáp điều khiển dẹp 3x0.75 mm²
14.300 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 4x1.5 mm²
28.900 VNĐ
Cáp điều khiển dẹp 4x1.25 mm²
31.900 VNĐ
Cáp điều khiển dẹp 8x0.75 mm²
37.100 VNĐ
Cáp điều khiển dẹp 24x0.75 mm²
111.100 VNĐ
Cáp vỏ bọc lưới đồng chậm cháy 2x1 mm²
36.300 VNĐ
Cáp điều khiển chậm cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E 2x1.5 mm²
20.900 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 28x1.5 mm²
183.500 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 16x1.25 mm²
105.600 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 4x1.25 mm²
28.400 VNĐ
Cáp điều khiển dẹp 8x1.5 mm²
69.100 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 3x1.5 mm²
30.300 VNĐ
Cáp điều khiển dẹp 10x1.5 mm²
87.800 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 8x0.5 mm²
24.200 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 6x1.5 mm²
44.700 VNĐ
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E 2x2.5 mm²
36.800 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 7x0.75 mm²
25.300 VNĐ
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E 2x1 mm²
18.700 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 12x1.0 mm²
54.300 VNĐ
Cáp vỏ bọc lưới đồng chậm cháy 2x1.5 mm²
46.200 VNĐ
Cáp cao su 3x10+1x6mm² - 300/500V, có bố
183.900 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 8x0.75 mm²
33.800 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 24x1.25 mm²
165.200 VNĐ
Cáp điều khiển chậm cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E 12x1.5 mm²
110.000 VNĐ
Cáp điều khiển + sợi thép chịu lực 12x1.5 mm²
118.300 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 30x0.5 mm²
78.800 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 24x1.25 mm²
130.200 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 4x0.5 mm²
10.600 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 24x0.75 mm²
93.000 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 8x1.0 mm²
36.600 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 7x1.25 mm²
38.900 VNĐ
Cáp điều khiển dẹp 12x0.75 mm²
55.700 VNĐ
 
Cáp điều khiển không lưới 5x1.5 mm²
34.100 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 6x1.0 mm²
28.800 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 2x0.75 mm²
8.800 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 5x0.5 mm²
13.000 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 16x1.0 mm²
71.900 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 4x2.5 mm²
47.500 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 7x0.5 mm²
17.700 VNĐ
Cáp điều khiển không lưới 28x1.5 mm²
181.100 VNĐ
 
Cáp điều khiển có lưới 20x1.5 mm²
135.600 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 7x0.5 mm²
21.700 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 8x0.75 mm²
33.800 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 3x1.0 mm²
19.000 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 2x0.75 mm²
11.900 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 18x1.25 mm²
118.100 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 10x1.25 mm²
64.100 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới 24x1.25 mm²
165.200 VNĐ
 
Cáp điều khiển dẹp 13x0.5 mm²
40.200 VNĐ
Cáp điều khiển dẹp 4x16 mm²
304.400 VNĐ
Cáp điều khiển dẹp 4x50 mm²
1.155.000 VNĐ
Cáp điều khiển dẹp 12x1.5 mm²
103.700 VNĐ
Cáp điều khiển dẹp 48x1.25 mm²
387.800 VNĐ
Cáp điều khiển dẹp 4x1.5 mm²
37.000 VNĐ
Cáp điều khiển dẹp 8x0.75 mm²
37.100 VNĐ
Cáp điều khiển dẹp 10x0.5 mm²
30.900 VNĐ
 
 
Cáp điều khiển + sợi thép chịu lực 12x1.25 mm²
113.900 VNĐ
Cáp điều khiển + sợi thép chịu lực 12x1.5 mm²
118.300 VNĐ
Cáp điều khiển + sợi thép chịu lực 14x1.25 mm²
127.100 VNĐ
Cáp điều khiển + sợi thép chịu lực 14x1.5 mm²
129.800 VNĐ
Cáp điều khiển + sợi thép chịu lực 8x1.25 mm²
84.700 VNĐ
Cáp điều khiển + sợi thép chịu lực 16x1.5 mm²
148.500 VNĐ
Cáp điều khiển + sợi thép chịu lực 10x1.5 mm²
104.000 VNĐ
Cáp điều khiển + sợi thép chịu lực 8x1.5 mm²
88.600 VNĐ
 
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E 2x2.5 mm²
36.800 VNĐ
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E 4x2.5 mm²
70.400 VNĐ
Cáp điều khiển chống cháy 2x1 mm²
18.200 VNĐ
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E 4x1.5 mm²
44.000 VNĐ
Cáp điều khiển chống cháy 2x2.5 mm²
35.800 VNĐ
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E 2x1.5 mm²
25.300 VNĐ
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E 2x1 mm²
18.700 VNĐ
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E 3x1 mm²
25.900 VNĐ
 
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E + Amiăng 2x2.5 mm²
40.200 VNĐ
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E + Amiăng 2x1.5 mm²
28.600 VNĐ
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E + Amiăng 2x1 mm²
22.600 VNĐ
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E + Amiăng 3x2.5 mm²
56.100 VNĐ
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E + Amiăng 4x1.5 mm²
46.200 VNĐ
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E + Amiăng 3x1 mm²
28.600 VNĐ
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E + Amiăng 3x1.5 mm²
36.800 VNĐ
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E + Amiăng 4x2.5 mm²
72.600 VNĐ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bản quyền © 2008-2020 thuộc về thegioidien.com

Ghi rõ nguồn khi sử dụng các thông tin tại WWW.THEGIOIDIEN.COM.

WWW.THEGIOIDIEN.COM thuộc sở hữu và điều hành bởi Công ty TNHH Thế Giới Điện

Văn phòng giao dịch: 98D Linh Đông, Khu Phố 7, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP.HCM

GPKD : 0305921340 , Sở KHĐT TPHCM cấp ngày 23/08/2008. Địa chỉ : 32 Đường 35, KP.2, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM