028 - 3720 2968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 30' trong giờ hành chính  
 
 
 
 
Bán Nhiều Nhất
Cầu chì 425A NH3 500VAC gG 120kA
573.100 VNĐ
Cầu chì ống Cylindrical 690VAC 6A gG 22x58mm
114.400 VNĐ
Cầu chì 35A NH000 500VAC gG 120kA
97.900 VNĐ
Cầu chì ống Cylindrical 500VAC 6A aM 10x38mm
50.600 VNĐ
Cầu chì 1250A NH4a 500VAC gG
2.940.300 VNĐ
Đế cầu chì gắn Rail gồm chụp, DO1 - 16A - 3P - E14
256.300 VNĐ
Cầu chì 100A NH2 500VAC gG 120kA
273.900 VNĐ
Cầu chì 300A NH2 500VAC gG 120kA
273.900 VNĐ
Cầu chì 500A NH3 500VAC gG 120kA
573.100 VNĐ
Cầu chì ống Cylindrical 690VAC 32A gG 22x58mm
114.400 VNĐ
Cầu chì 500A NH2 500VAC gG 120kA
273.900 VNĐ
Cầu chì ống Cylindrical 690VAC 6A aM 14x51mm
81.400 VNĐ
Cầu chì ống Cylindrical 690VAC 12A aM 14x51mm
81.400 VNĐ
Giá đỡ cầu chì NH1 1P Screw
672.100 VNĐ
Cầu chì ống Cylindrical 500VAC 10A gG 10x38mm
40.700 VNĐ
Cầu chì ống Cylindrical 500VAC 32A gG 14x51mm
64.900 VNĐ
Cầu chì 500A NH4 500VAC gG 120kA
2.567.400 VNĐ
Cầu chì ống Cylindrical 500VAC 2A gG 10x38mm
40.700 VNĐ
Cầu chì 160A NH3 500VAC gG 120kA
355.300 VNĐ
Cầu chì 16A NH1 500VAC gG 120kA
193.600 VNĐ
Cầu chì 100A NH000 500VAC gG 120kA
97.900 VNĐ
Cầu chì 224A NH0 500VAC gG 120kA
234.300 VNĐ
Cầu chì 35A NH0 500VAC gG 120kA
202.400 VNĐ
Cầu chì 32A NH2 500VAC gG 120kA
273.900 VNĐ
Cầu chì trụ D 500VAC/DC 6A DII E27
20.900 VNĐ
Đế cầu chì 3P 690VAC/DC Max.32A, 10x38mm
542.300 VNĐ
Cầu chì ống Cylindrical 690VAC 10A gG 14x51mm
64.900 VNĐ
Cầu chì 63A NH000 500VAC gG 120kA
97.900 VNĐ
Cầu chì trụ D 500VAC/DC 63A DIII E33
27.500 VNĐ
Cầu chì 63A NH2 500VAC gG 120kA
273.900 VNĐ
Cầu chì 200A NH3 500VAC gG 120kA
355.300 VNĐ
Cầu chì 200A NH2 500VAC gG 120kA
273.900 VNĐ
Cầu chì 40A NH2 500VAC gG 120kA
273.900 VNĐ
Cầu chì ống Cylindrical 500VAC 32A aM 14x51mm
99.000 VNĐ
Nắp chụp cầu chì DO3 - 100A - M30x2
80.300 VNĐ
Cầu chì 10A NH0 500VAC gG 120kA
202.400 VNĐ
Cầu chì trụ DO 400VAC 250VDC gG 20A DO2 E18
22.000 VNĐ
Cầu chì ống Cylindrical 500VAC 6A gG 10x38mm
40.700 VNĐ
Cầu chì 80A NH0 500VAC gG 120kA
202.400 VNĐ
Cầu chì ống Cylindrical 500VAC 10A aM 10x38mm
50.600 VNĐ
Cầu chì ống Cylindrical 690VAC 63A aM 22x58mm
168.300 VNĐ
Cầu chì 6A NH000 500VAC gG 120kA
111.100 VNĐ
Cầu chì 40A NH000 500VAC gG 120kA
97.900 VNĐ
Cầu chì 630A NH3 500VAC gG 120kA
573.100 VNĐ
Đế cầu chì 1P 690VAC/DC Max.32A, 10x38mm
171.600 VNĐ
Cầu chì 250A NH0 500VAC gG 120kA
234.300 VNĐ
Cầu chì 160A NH00 500VAC gG 120kA
139.700 VNĐ
Cầu chì trụ D 500VAC/DC 50A DIII E33
27.500 VNĐ
Giá đỡ cầu chì NH3 3P Screw
4.037.000 VNĐ
Cầu chì 32A NH1 500VAC gG 120kA
193.600 VNĐ
Cầu chì 400A NH3 500VAC gG 120kA
484.000 VNĐ
Cầu chì trụ DO 400VAC 250VDC gG 10A DO1 E14
22.000 VNĐ
Cầu chì trụ DO 400VAC 250VDC gG 63A DO2 E18
34.100 VNĐ
Cầu chì trụ DO 400VAC 250VDC gG 35A DO2 E18
31.900 VNĐ
Cầu chì 800A NH4 500VAC gG 120kA
2.567.400 VNĐ
Cầu chì 125A NH0 500VAC gG 120kA
202.400 VNĐ
Khoen định vị cầu chì DO1 - 10A - E14
13.200 VNĐ
Cầu chì ống Cylindrical 690VAC 10A gG 22x58mm
114.400 VNĐ
Đế cầu chì 1P 690VAC/DC Max.50A, 14x51mm
445.500 VNĐ
Giá đỡ cầu chì NH4 1P Screw
3.489.200 VNĐ
Cầu chì ống Cylindrical 690VAC 2A aM 14x51mm
95.700 VNĐ
Cầu chì 200A NH1 500VAC gG 120kA
217.800 VNĐ
Đế cầu chì gắn Rail gồm chụp, DIII - 63A - 3P - E33
797.500 VNĐ
Cầu chì 710A NH4a 500VAC gG
2.645.500 VNĐ
Cầu chì trụ D 500VAC/DC 2A DII E27
23.100 VNĐ
Đế cầu chì 1P 690VAC/DC Max.125A, 22x58mm
751.300 VNĐ
Giá đỡ cầu chì NH00 1P Screw
217.800 VNĐ
Đế cầu chì gắn Rail gồm chụp, DO2 - 63A - 1P - E18
130.900 VNĐ
Cầu chì trụ D 500VAC/DC 16A DII E27
20.900 VNĐ
Đế cầu chì 2P 690VAC/DC Max.50A, 14x51mm
761.200 VNĐ
Cầu chì 900A NH4a 500VAC gG
2.696.100 VNĐ
Cầu chì ống Cylindrical 500VAC 32A gG 10x38mm
40.700 VNĐ
Cầu chì 400A NH4a 500VAC gG
2.645.500 VNĐ
Cầu chì 125A NH1 500VAC gG 120kA
193.600 VNĐ
Đế cầu chì gắn Rail gồm chụp, DO1 - 16A - 1P - E14
91.300 VNĐ
Cầu chì ống Cylindrical 690VAC 6A gG 14x51mm
64.900 VNĐ
Cầu chì 25A NH2 500VAC gG 120kA
273.900 VNĐ
Cầu chì 20A NH0 500VAC gG 120kA
202.400 VNĐ
Cầu chì ống Cylindrical 400VAC 2A gG 8x31mm
30.800 VNĐ
Cầu chì ống Cylindrical 400VAC 10A gG 8x31mm
30.800 VNĐ
Cầu chì ống Cylindrical 500VAC 2A aM 10x38mm
50.600 VNĐ
Cầu chì ống Cylindrical 690VAC 40A aM 22x58mm
152.900 VNĐ
Cầu chì 10A NH000 500VAC gG 120kA
111.100 VNĐ
Cầu chì trụ DO 400VAC 250VDC gG 50A DO2 E18
31.900 VNĐ
Đế cầu chì gắn Rail gồm chụp, DO3 - 100A - 1P - M30x2
946.000 VNĐ
Cầu chì 800A NH3 500VAC gG 120kA
656.700 VNĐ
Cầu chì ống Cylindrical 690VAC 20A aM 14x51mm
81.400 VNĐ
Cầu chì 80A NH1 500VAC gG 120kA
193.600 VNĐ
Cầu chì 25A NH0 500VAC gG 120kA
202.400 VNĐ
Cầu chì ống Cylindrical 400VAC 6A gG 8x31mm
30.800 VNĐ
Cầu chì 1000A NH4a 500VAC gG
2.940.300 VNĐ
Cầu chì ống Cylindrical 690VAC 16A gG 22x58mm
114.400 VNĐ
Cầu chì 1600A NH4a 500VAC gG
2.940.300 VNĐ
Cầu chì ống Cylindrical 690VAC 2A gG 14x51mm
64.900 VNĐ
Cầu chì ống Cylindrical 500VAC 4A aM 10x38mm
50.600 VNĐ
Cầu chì 224A NH2 500VAC gG 120kA
273.900 VNĐ
Cầu chì 63A NH0 500VAC gG 120kA
202.400 VNĐ
Cầu chì 200A NH0 500VAC gG 120kA
202.400 VNĐ
 
Cầu chì 10A NH000 500VAC gG 120kA
111.100 VNĐ
Cầu chì 32A NH000 500VAC gG 120kA
97.900 VNĐ
Cầu chì 4A NH000 500VAC gG 120kA
111.100 VNĐ
Cầu chì 20A NH000 500VAC gG 120kA
111.100 VNĐ
Cầu chì 16A NH000 500VAC gG 120kA
111.100 VNĐ
Cầu chì 25A NH000 500VAC gG 120kA
97.900 VNĐ
Cầu chì 50A NH000 500VAC gG 120kA
97.900 VNĐ
Cầu chì 80A NH000 500VAC gG 120kA
97.900 VNĐ
 
Cầu chì 160A NH0 500VAC gG 120kA
202.400 VNĐ
Cầu chì 40A NH0 500VAC gG 120kA
202.400 VNĐ
Cầu chì 6A NH0 500VAC gG 120kA
202.400 VNĐ
Cầu chì 32A NH0 500VAC gG 120kA
202.400 VNĐ
Cầu chì 20A NH0 500VAC gG 120kA
202.400 VNĐ
Cầu chì 16A NH0 500VAC gG 120kA
202.400 VNĐ
Cầu chì 100A NH0 500VAC gG 120kA
202.400 VNĐ
Cầu chì 10A NH0 500VAC gG 120kA
202.400 VNĐ
 
Cầu chì 250A NH1 500VAC gG 120kA
217.800 VNĐ
Cầu chì 40A NH1 500VAC gG 120kA
193.600 VNĐ
Cầu chì 50A NH1 500VAC gG 120kA
193.600 VNĐ
Cầu chì 32A NH1 500VAC gG 120kA
193.600 VNĐ
Cầu chì 63A NH1 500VAC gG 120kA
193.600 VNĐ
Cầu chì 20A NH1 500VAC gG 120kA
193.600 VNĐ
Cầu chì 35A NH1 500VAC gG 120kA
193.600 VNĐ
Cầu chì 160A NH1 500VAC gG 120kA
193.600 VNĐ
 
Cầu chì 160A NH2 500VAC gG 120kA
273.900 VNĐ
Cầu chì 125A NH2 500VAC gG 120kA
273.900 VNĐ
Cầu chì 315A NH2 500VAC gG 120kA
273.900 VNĐ
Cầu chì 80A NH2 500VAC gG 120kA
273.900 VNĐ
Cầu chì 250A NH2 500VAC gG 120kA
273.900 VNĐ
Cầu chì 40A NH2 500VAC gG 120kA
273.900 VNĐ
Cầu chì 63A NH2 500VAC gG 120kA
273.900 VNĐ
Cầu chì 50A NH2 500VAC gG 120kA
273.900 VNĐ
 
 
 
 
Cầu chì trụ DO 400VAC 250VDC gG 80A DO3 M30x2
134.200 VNĐ
Cầu chì trụ DO 400VAC 250VDC gG 10A DO1 E14
22.000 VNĐ
Cầu chì trụ DO 400VAC 250VDC gG 100A DO3 M30x2
146.300 VNĐ
Cầu chì trụ DO 400VAC 250VDC gG 2A DO1 E14
22.000 VNĐ
Cầu chì trụ DO 400VAC 250VDC gG 35A DO2 E18
31.900 VNĐ
Cầu chì trụ DO 400VAC 250VDC gG 4A DO1 E14
22.000 VNĐ
Cầu chì trụ DO 400VAC 250VDC gG 63A DO2 E18
34.100 VNĐ
Cầu chì trụ DO 400VAC 250VDC gG 32A DO2 E18
31.900 VNĐ
 
Cầu chì trụ D 500VAC/DC 2A DII E27
23.100 VNĐ
Cầu chì trụ D 500VAC/DC 6A DII E27
20.900 VNĐ
Cầu chì trụ D 500VAC/DC 35A DIII E33
27.500 VNĐ
Cầu chì trụ D 500VAC/DC 160A DV R 2"
507.100 VNĐ
Cầu chì trụ D 500VAC/DC 63A DIII E33
27.500 VNĐ
Cầu chì trụ D 500VAC/DC 4A DII E27
23.100 VNĐ
Cầu chì trụ D 500VAC/DC 125A DV R 2"
507.100 VNĐ
Cầu chì trụ D 500VAC/DC 100A DIV R1 1/4"
180.400 VNĐ
 
Đế cầu chì gắn Rail gồm chụp, DO1 - 16A - 1P - E14
91.300 VNĐ
Nắp chụp cầu chì DO1 - 16A - E14
22.000 VNĐ
Khoen định vị cầu chì DO1 - 2A - E14
13.200 VNĐ
Đế cầu chì gắn Rail gồm chụp, DII - 25A - 1P - E27
151.800 VNĐ
Khoen định vị cầu chì DO1 - 6A - E14
13.200 VNĐ
Khoen định vị cầu chì DO1 - 10A - E14
13.200 VNĐ
Đế cầu chì gắn Rail gồm chụp, DIII - 63A - 1P - E33
250.800 VNĐ
Khoen định vị cầu chì DO2 - 20A - E18
18.700 VNĐ
 
 
Cầu chì ống Cylindrical 500VAC 20A gG 10x38mm
40.700 VNĐ
Cầu chì ống Cylindrical 500VAC 8A gG 10x38mm
40.700 VNĐ
Cầu chì ống Cylindrical 500VAC 10A gG 10x38mm
40.700 VNĐ
Cầu chì ống Cylindrical 500VAC 6A gG 10x38mm
40.700 VNĐ
Cầu chì ống Cylindrical 500VAC 2A gG 10x38mm
40.700 VNĐ
Cầu chì ống Cylindrical 500VAC 16A gG 10x38mm
40.700 VNĐ
Cầu chì ống Cylindrical 500VAC 1A gG 10x38mm
52.800 VNĐ
Cầu chì ống Cylindrical 500VAC 4A gG 10x38mm
40.700 VNĐ