028 - 3720 2968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 24h trong giờ hành chính  
 

 
 
 
Bán Nhiều Nhất
Cáp điện CXV-3x185+1x120 - 0.6/1kV
1.683.800 VNĐ
Cáp điện CVV/DSTA-3x16+1x10 - 0.6/1kV
178.400 VNĐ
Cáp điện CXV/DSTA-3x185+1x95 - 0.6/1kV
1.658.200 VNĐ
Cáp điện chậm cháy CXV/FRT-1x2.5 (1x7/0.67) - 0.6/1kV
9.800 VNĐ
Cáp điện CXV/SE-DSTA-3x150-12/20(24) kV (3x37/2.33)
1.690.900 VNĐ
Cáp điều khiển DVV/Sc-19x1.5 (19x7/0.52) - 0.6/1kV
105.700 VNĐ
Dây nhôm AV-150 - 0.6/1kV
46.530 VNĐ
Cáp điện CXV-10 (1x7/1.35) - 0.6/1kV
26.900 VNĐ
Cáp điện CX1V/WBC-70-12/20(24) kV
217.600 VNĐ
Cáp điện AXV-25 - 0.6/1kV
12.200 VNĐ
Cáp điều khiển DVV/Sc-3x0.75 (3x1/1) - 0.6/1kV
18.000 VNĐ
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-2.5 (7/0.67) 450/750V
670.000 VNĐ
Cáp điện CVV-2x2.5 (2x7/0.67) 300/500V
19.200 VNĐ
Dây nhôm AV-50 - 0.6/1kV
16.236 VNĐ
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-50 - 750V
110.400 VNĐ
Cáp vặn xoắn hạ thế LV-ABC-3x16 - 0.6/1kV
22.700 VNĐ
Cáp điện CXV/S-50-12/20(24) kV
203.600 VNĐ
Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-0.75 (1x24/0.2) 300/500V
210.000 VNĐ
Cáp điện CVV-3x2.5 (3x7/0.67) 300/500V
25.500 VNĐ
Dây điện đôi vỏ nhựa ruột đồng mềm VCmd 2x1 (2x32/0.2) 0.6/1KV
5.489 VNĐ
Cáp điện chống cháy CV/FR-1x16 - 0.6/1kV
45.100 VNĐ
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-25 - 750V
58.400 VNĐ
Dây điện đôi vỏ nhựa ruột đồng mềm VCmd 2x2.5 (2x50/0.25) 0.6/1KV
12.683 VNĐ
Cáp điện AXV-120 - 0.6/1kV
45.600 VNĐ
Cáp điện chậm cháy CXV/FRT-3x50+1x35 - 0.6/1kV
446.700 VNĐ
Dây điện đôi vỏ nhựa ruột đồng mềm VCmo 2x1 (32/0.2) 300/500V
6.300 VNĐ
Cáp điện CVV-3x4 (3x7/0.85) 300/500V
37.400 VNĐ
Cáp điện AXV/DATA-25 - 0.6/1kV
35.000 VNĐ
Cáp điều khiển DVV-24x0.75 (24x1/1) - 0.6/1kV
61.000 VNĐ
Cáp điện CVV/DSTA-3x120+1x95 - 0.6/1kV
1.208.900 VNĐ
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-4 (7/0.85) 450/750V
1.010.000 VNĐ
Cáp điện CXV/DSTA-2x16 - 0.6/1kV
106.800 VNĐ
Cáp điện CXV/DSTA-3x185 - 0.6/1kV
1.426.100 VNĐ
Cáp điện AXV-2x120 - 0.6/1kV
122.600 VNĐ
Cáp điện AXV/DATA-95 - 0.6/1kV
65.800 VNĐ
Cáp điều khiển DVV-5x1 (5x7/0.4) - 0.6/1kV
20.900 VNĐ
Cáp điện chậm cháy CXV/FRT-1x50 - 0.6/1kV
117.500 VNĐ
Cáp điện AXV/S-50-12/20(24) kV
99.200 VNĐ
Cáp điều khiển DVV-19x0.5 (19x1/0.8) - 0.6/1kV
36.900 VNĐ
Cáp điện AXV-2x35 - 0.6/1kV
45.900 VNĐ
Cáp điện AXV/S-150-12/20(24) kV
158.000 VNĐ
Cáp điện AsXV-150/19-12/20(24) kV
105.200 VNĐ
Cáp điện AXV/S-AWA-300-12/20(24) kV
330.600 VNĐ
Cáp điện AXV/SE-DSTA-3x300-12/20(24) kV
992.700 VNĐ
Dây điện đồng bọc nhựa 1 lõi cứng VC-2.5 (F1.77) - 450/750V
610.000 VNĐ
Cáp điện AXV/DSTA-3x50 - 0.6/1kV
94.100 VNĐ
Cáp điện CXV-240 - 0.6/1kV
573.200 VNĐ
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-35 - 750V
80.700 VNĐ
Dây nhôm AV-240 - 0.6/1kV
72.160 VNĐ
Cáp điện CX1V-50-12/20(24) kV
160.200 VNĐ
Dây nhôm trần xoắn A có tiết diện 50~150 mm²
82.700 VNĐ
Cáp điện AXV-3x70 - 0.6/1kV
95.300 VNĐ
Cáp điện AXV/S-DATA-50-12/20(24) kV
140.200 VNĐ
Cáp điện CXV-2x50 - 0.6/1kV
248.200 VNĐ
Cáp điện CVV-2x6 (2x7/1.04) 300/500V
38.300 VNĐ
Dây điện đồng bọc nhựa 1 lõi cứng VC-0.75 (F0.97) - 300/500V
210.000 VNĐ
Cáp điện CX1V-95-12/20(24) kV
286.900 VNĐ
Cáp điện CVV/DSTA-3x120+1x70 - 0.6/1kV
1.140.700 VNĐ
Cáp điện chậm cháy CXV/FRT-2x70 - 0.6/1kV
350.900 VNĐ
Cáp điện CVV/DATA-50 - 0.6/1kV
142.900 VNĐ
Cáp điện CXV-3x95+1x70 - 0.6/1kV
862.100 VNĐ
Cáp điện CXV/SE-SWA-3x400-12/20(24) kV
3.636.100 VNĐ
Cáp điện CXV/DSTA-4x150 - 0.6/1kV
1.517.100 VNĐ
Cáp điện CVV-3x1.5 (3x7/0.52) 300/500V
17.300 VNĐ
Cáp điện CVV-2x4 (2x7/0.85) 300/500V
27.700 VNĐ
Cáp điện AXV-4x50 - 0.6/1kV
92.200 VNĐ
Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-1.5 (30/0.25) 450/750V
400.000 VNĐ
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-10 (7/1.35) 450/750V
2.440.000 VNĐ
Dây điện đôi vỏ nhựa ruột đồng mềm VCmd 2x1.5 (2x30/0.25) 0.6/1KV
7.821 VNĐ
Cáp điều khiển DVV/Sc-4x1 (4x7/0.4) - 0.6/1kV
25.700 VNĐ
Dây nhôm lõi thép các loại ≤ 50 mm²
66.500 VNĐ
Cáp điện CXV-3x25 - 0.6/1kV
198.400 VNĐ
Cáp điều khiển DVV/Sc-2x0.75 (2x1/1) - 0.6/1kV
15.100 VNĐ
Cáp điện CXV/S-DATA-300-12/20(24) kV
949.400 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-2x10 (2x7/1.35) - 0.6/1kV
75.000 VNĐ
Cáp điện CVV-4x1.5 (4x7/0.52) 300/500V
21.900 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-2x16 - 0.6/1kV
97.300 VNĐ
Cáp điện CVV/DATA-150 - 0.6/1kV
384.300 VNĐ
Cáp điện AXV/SE-3x70-12/20(24) kV
381.000 VNĐ
Cáp điện CVV/DSTA-4x50 - 0.6/1kV
500.100 VNĐ
Cáp điện CXV/S-DATA-150-12/20(24) kV
553.800 VNĐ
Cáp điện chậm cháy CXV/FRT-4x25 - 0.6/1kV
263.000 VNĐ
Cáp điện CVV/DSTA-3x120 - 0.6/1kV
960.800 VNĐ
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-6 (7/1.04) 450/750V
1.480.000 VNĐ
Cáp điều khiển DVV-3x1 (3x7/0.4) - 0.6/1kV
14.500 VNĐ
Cáp điện CXV/DSTA-3x50+1x25 - 0.6/1kV
446.600 VNĐ
Cáp điện chậm cháy CXV/FRT-1x10 (1x7/1.35) - 0.6/1kV
28.500 VNĐ
Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-35 (280/0.4) 450/750V
87.300 VNĐ
Cáp điện AX1V/WBC-50-12/20(24) kV
58.900 VNĐ
Cáp điện CXV/DATA-300 - 0.6/1kV
700.600 VNĐ
Cáp điện AXV/DSTA-2x25 - 0.6/1kV
55.000 VNĐ
Cáp điều khiển DVV/Sc-2x1 (2x7/0.4) - 0.6/1kV
17.900 VNĐ
Dây điện đôi vỏ nhựa ruột đồng mềm VCmd 2x0.75 (2x24/0.2) 0.6/1KV
4.279 VNĐ
Cáp điện AXV/DSTA-2x240 - 0.6/1kV
281.700 VNĐ
Cáp điện CXV/DSTA-4x16 - 0.6/1kV
186.400 VNĐ
Cáp điện AXV/DATA-50 - 0.6/1kV
47.500 VNĐ
Cáp điện AXV/S-AWA-150-12/20(24) kV
230.000 VNĐ
Cáp điều khiển DVV-12x1.5 (12x7/0.52) - 0.6/1kV
58.500 VNĐ
Cáp điều khiển DVV-10x10 (10x7/1.35) - 0.6/1kV
267.200 VNĐ
Cáp vặn xoắn hạ thế LV-ABC-4x70 - 0.6/1kV
94.800 VNĐ
Cáp điều khiển DVV-4x1 (4x7/0.4) - 0.6/1kV
17.700 VNĐ
Cáp điện CVV/DATA-300 - 0.6/1kV
761.200 VNĐ
Dây nhôm AV-70 - 0.6/1kV
21.912 VNĐ
Cáp điều khiển DVV-8x10 (8x7/1.35) - 0.6/1kV
213.900 VNĐ
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-16 - 750V
37.200 VNĐ
Cáp điện CXV/SE-3x35-12/20(24) kV
519.800 VNĐ
Cáp điện CVV-3x16+1x10 - 0.6/1KV
160.100 VNĐ
Cáp điện CXV/SE-3x120-12/20(24) kV
1.248.400 VNĐ
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-1.5 (7/0.52) 450/750V
410.000 VNĐ
Cáp điện CXV/DSTA-3x25 - 0.6/1kV
217.300 VNĐ
Cáp điện CVV/DSTA-2x50 - 0.6/1kV
267.000 VNĐ
Cáp điện CXV/S-AWA-50-12/20(24) kV
243.800 VNĐ
Cáp điện chống cháy CXV/FR-1x240 - 0.6/1kV
596.700 VNĐ
Cáp điều khiển DVV/Sc-8x2.5 (8x7/0.67) - 0.6/1kV
73.200 VNĐ
Cáp điện CXV/DATA-185 - 0.6/1kV
436.700 VNĐ
Cáp điện CVV/DSTA-3x50 - 0.6/1kV
380.400 VNĐ
Cáp điện CVV-4x4 (4x7/0.85) 300/500V
48.900 VNĐ
Cáp điện AXV/DSTA-4x35 - 0.6/1kV
89.500 VNĐ
Cáp điện CXV-16 - 0.6/1kV
40.300 VNĐ
Cáp điện chống cháy CXV/FR-3x95+1x50 - 0.6/1kV
888.300 VNĐ
 
Dây điện đồng bọc nhựa 1 lõi cứng VC-2.5 (F1.77) - 450/750V
610.000 VNĐ
Dây điện đồng bọc nhựa 1 lõi cứng VC-1.5 (F1.38) - 450/750V
380.000 VNĐ
Dây điện đồng bọc nhựa 1 lõi cứng VC-1 (F1.13) - 300/500V
270.000 VNĐ
Dây điện đồng bọc nhựa 1 lõi cứng VC-10 (F3.56) - 450/750V
2.370.000 VNĐ
Dây điện đồng bọc nhựa 1 lõi cứng VC-6 (F2.74) - 450/750V
1.410.000 VNĐ
Dây điện đồng bọc nhựa 1 lõi cứng VC-4 (F2.24) - 450/750V
960.000 VNĐ
Dây điện đồng bọc nhựa 1 lõi cứng VC-0.5 (F0.8) - 300/500V
160.000 VNĐ
Dây điện đồng bọc nhựa 1 lõi cứng VC-0.75 (F0.97) - 300/500V
210.000 VNĐ
 
Dây điện đôi vỏ nhựa ruột đồng mềm VCmo 2x0.75 (2x24/0.2) 300/500V
5.100 VNĐ
Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-16 (126/0.4) 450/750V
39.800 VNĐ
Dây điện đôi vỏ nhựa ruột đồng mềm VCmd 2x1.5 (2x30/0.25) 0.6/1KV
7.821 VNĐ
Dây điện đôi vỏ nhựa ruột đồng mềm VCmd 2x0.5 (2x16/0.2) 0.6/1KV
3.036 VNĐ
Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-10 (84/0.4) 450/750V
2.700.000 VNĐ
Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-1 (1x32/0.2) 300/500V
270.000 VNĐ
Dây điện đôi vỏ nhựa ruột đồng mềm VCmo 2x4 (56/0.3) 300/500V
21.700 VNĐ
Dây điện đôi vỏ nhựa ruột đồng mềm VCmd 2x2.5 (2x50/0.25) 0.6/1KV
12.683 VNĐ
 
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-6 (7/1.04) 450/750V
1.480.000 VNĐ
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-185 - 750V
423.200 VNĐ
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-240 - 750V
554.500 VNĐ
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-16 - 750V
37.200 VNĐ
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-150 - 750V
339.000 VNĐ
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-25 - 750V
58.400 VNĐ
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-2.5 (7/0.67) 450/750V
670.000 VNĐ
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-300 - 750V
695.600 VNĐ
 
Cáp điện CVV-4x6 (4x7/1.04) 300/500V
70.000 VNĐ
Cáp điện CVV-3x70+1x35 - 0.6/1KV
587.500 VNĐ
Cáp điện CVV-4x35 - 0.6/1KV
348.300 VNĐ
Cáp điện CVV-3x25+1x16 - 0.6/1KV
235.800 VNĐ
Cáp điện CVV-3x70 - 0.6/1KV
503.400 VNĐ
Cáp điện CVV-3x95+1x70 - 0.6/1KV
856.700 VNĐ
Cáp điện CVV-4x240 - 0.6/1KV
2.319.000 VNĐ
Cáp điện CVV-2x6 (2x7/1.04) 300/500V
38.300 VNĐ
 
 
Cáp điện CVV/DSTA-3x10 (3x7/1.35) - 0.6/1kV
102.200 VNĐ
Cáp điện CVV/DSTA-2x10 (2x7/1.35) - 0.6/1kV
76.900 VNĐ
Cáp điện CVV/DSTA-2x16 - 0.6/1kV
110.200 VNĐ
Cáp điện CVV/DSTA-3x50+1x25 - 0.6/1kV
447.500 VNĐ
Cáp điện CVV/DSTA-2x4 (2x7/0.85) - 0.6/1kV
43.900 VNĐ
Cáp điện CVV/DSTA-2x6 (2x7/1.04) - 0.6/1kV
56.300 VNĐ
Cáp điện CVV/DSTA-2x35 - 0.6/1kV
204.600 VNĐ
Cáp điện CVV/DSTA-3x25 - 0.6/1kV
216.300 VNĐ
 
Cáp điện CXV-3x120+1x95 - 0.6/1kV
1.141.700 VNĐ
Cáp điện CXV-4x120 - 0.6/1kV
1.200.900 VNĐ
Cáp điện CXV-2x6 (2x7/1.04) - 0.6/1kV
40.400 VNĐ
Cáp điện CXV-6 (1x7/1.04) - 0.6/1kV
17.000 VNĐ
Cáp điện CXV-3x16 - 0.6/1kV
130.500 VNĐ
Cáp điện CXV-2.5 (1x7/0.67) - 0.6/1kV
8.500 VNĐ
Cáp điện CXV-150 - 0.6/1kV
351.900 VNĐ
Cáp điện CXV-3x50+1x25 - 0.6/1kV
422.100 VNĐ