028 - 3720 2968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 24h trong giờ hành chính  
 
 
 
 
Bán Nhiều Nhất
Cáp điện AXV-3x70 - 0.6/1kV
95.300 VNĐ
Cáp điện CX1V-95-12/20(24) kV
286.900 VNĐ
Cáp điều khiển DVV-3x1 (3x7/0.4) - 0.6/1kV
14.500 VNĐ
Cáp điều khiển DVV/Sc-2x1 (2x7/0.4) - 0.6/1kV
17.900 VNĐ
-17%
Cáp điện CXV-3x185+1x120 - 0.6/1kV
1.397.600 VNĐ
-17%
Cáp điện CXV-3x25 - 0.6/1kV
164.700 VNĐ
-17%
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-16 - 750V
30.900 VNĐ
Cáp điện AXV/DSTA-2x25 - 0.6/1kV
55.000 VNĐ
Cáp điện chống cháy CV/FR-1x16 - 0.6/1kV
45.100 VNĐ
Cáp điện chậm cháy CXV/FRT-1x2.5 (1x7/0.67) - 0.6/1kV
9.800 VNĐ
-17%
Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-0.75 (1x24/0.2) 300/500V
174.300 VNĐ
Cáp điện CVV/DATA-150 - 0.6/1kV
384.300 VNĐ
Cáp điện chậm cháy CXV/FRT-4x25 - 0.6/1kV
263.000 VNĐ
-17%
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-25 - 750V
48.500 VNĐ
-17%
Cáp vặn xoắn hạ thế LV-ABC-3x16 - 0.6/1kV
18.800 VNĐ
-17%
Cáp điện CXV-10 (1x7/1.35) - 0.6/1kV
22.300 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-3x25 - 0.6/1kV
213.900 VNĐ
Cáp điều khiển DVV-12x1.5 (12x7/0.52) - 0.6/1kV
58.500 VNĐ
Cáp điện AXV/DSTA-3x50 - 0.6/1kV
94.100 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-2x16 - 0.6/1kV
97.300 VNĐ
-17%
Cáp điện CVV-3x1.5 (3x7/0.52) 300/500V
14.400 VNĐ
Cáp điện CXV/DSTA-4x150 - 0.6/1kV
1.517.100 VNĐ
Cáp điện AXV-120 - 0.6/1kV
45.600 VNĐ
-17%
Cáp điện CVV-2x2.5 (2x7/0.67) 300/500V
15.900 VNĐ
Cáp điện CVV/DSTA-3x120 - 0.6/1kV
960.800 VNĐ
Cáp điều khiển DVV-10x10 (10x7/1.35) - 0.6/1kV
267.200 VNĐ
-17%
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-2.5 (7/0.67) 450/750V
556.100 VNĐ
-17%
Cáp điện CXV-240 - 0.6/1kV
475.800 VNĐ
Cáp điện CXV/SE-3x35-12/20(24) kV
519.800 VNĐ
-17%
Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-35 (280/0.4) 450/750V
72.500 VNĐ
-17%
Dây nhôm AV-150 - 0.6/1kV
38.600 VNĐ
Cáp điện AXV/DSTA-4x35 - 0.6/1kV
89.500 VNĐ
-17%
Dây điện đôi vỏ nhựa ruột đồng mềm VCmo 2x1 (32/0.2) 300/500V
5.200 VNĐ
Cáp điện CVV/DATA-300 - 0.6/1kV
761.200 VNĐ
Cáp điện chậm cháy CXV/FRT-2x70 - 0.6/1kV
350.900 VNĐ
Cáp điều khiển DVV-8x10 (8x7/1.35) - 0.6/1kV
213.900 VNĐ
-17%
Cáp điện CVV-4x1.5 (4x7/0.52) 300/500V
18.200 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-2x35 - 0.6/1kV
201.900 VNĐ
-17%
Cáp điện CXV-2x50 - 0.6/1kV
206.000 VNĐ
Cáp điện AXV/DATA-50 - 0.6/1kV
47.500 VNĐ
-17%
Dây điện đôi vỏ nhựa ruột đồng mềm VCmd 2x1.5 (2x30/0.25) 0.6/1KV
6.500 VNĐ
Cáp điện CVV/DSTA-2x50 - 0.6/1kV
267.000 VNĐ
Cáp điện AXV-2x35 - 0.6/1kV
45.900 VNĐ
Cáp điện CXV/DSTA-3x25 - 0.6/1kV
217.300 VNĐ
-17%
Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-1.5 (30/0.25) 450/750V
332.000 VNĐ
Cáp điện chống cháy CV/FR-1x2.5 (1x7/0.67) - 0.6/1kV
10.700 VNĐ
-17%
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-10 (7/1.35) 450/750V
20.300 VNĐ
Cáp điện AXV/S-DATA-50-12/20(24) kV
140.200 VNĐ
Cáp điện AXV/SE-3x70-12/20(24) kV
381.000 VNĐ
Cáp điện CXV/DSTA-3x185 - 0.6/1kV
1.426.100 VNĐ
Cáp điện CXV/DATA-185 - 0.6/1kV
436.700 VNĐ
-17%
Cáp điện CXV-50 - 0.6/1kV
96.400 VNĐ
Cáp điện chống cháy CV/FR-1x120 - 0.6/1kV
306.600 VNĐ
Cáp điều khiển DVV/Sc-3x0.75 (3x1/1) - 0.6/1kV
18.000 VNĐ
Cáp điện AXV/S-DATA-240-12/20(24) kV
258.000 VNĐ
-16%
Dây điện đôi vỏ nhựa ruột đồng mềm VCmd 2x0.75 (2x24/0.2) 0.6/1KV
3.600 VNĐ
Cáp điện chống cháy CXV/FR-1x240 - 0.6/1kV
596.700 VNĐ
Cáp điện CVV/DSTA-3x16+1x10 - 0.6/1kV
178.400 VNĐ
Cáp điện AXV/S-AWA-300-12/20(24) kV
330.600 VNĐ
Cáp điện chống cháy CXV/FR-1x10 (1x7/1.35) - 0.6/1kV
34.700 VNĐ
Cáp điện CVV/DSTA-3x95+1x50 - 0.6/1kV
870.100 VNĐ
-17%
Cáp điện CXV-3x95+1x70 - 0.6/1kV
715.500 VNĐ
Cáp điều khiển DVV/Sc-2x0.75 (2x1/1) - 0.6/1kV
15.100 VNĐ
-17%
Cáp điện CVV-3x2.5 (3x7/0.67) 300/500V
21.200 VNĐ
Cáp điện AXV/S-50-12/20(24) kV
99.200 VNĐ
Cáp điện CVV/DSTA-3x120+1x95 - 0.6/1kV
1.208.900 VNĐ
-17%
Cáp điện CVV-4x2.5 (4x7/0.67) 300/500V
27.000 VNĐ
Cáp điện kế DK-CVV-2x10 (2x7/1.35) - 0.6/1kV
75.000 VNĐ
Cáp điện AXV-25 - 0.6/1kV
12.200 VNĐ
Cáp điện AX1V/WBC-50-12/20(24) kV
58.900 VNĐ
Cáp điện CXV/SE-SWA-3x400-12/20(24) kV
3.636.100 VNĐ
Cáp điện AXV/SE-DSTA-3x300-12/20(24) kV
992.700 VNĐ
-17%
Cáp điện CXV-16 - 0.6/1kV
33.400 VNĐ
-17%
Dây nhôm AV-50 - 0.6/1kV
13.500 VNĐ
Cáp điện CXV/DSTA-2x25 - 0.6/1kV
156.400 VNĐ
Cáp điện CXV/DSTA-4x16 - 0.6/1kV
186.400 VNĐ
Cáp điện CXV/DSTA-3x185+1x95 - 0.6/1kV
1.658.200 VNĐ
Cáp điều khiển DVV/Sc-37x2.5 (37x7/0.67) - 0.6/1kV
278.000 VNĐ
Cáp điện chậm cháy CXV/FRT-1x10 (1x7/1.35) - 0.6/1kV
28.500 VNĐ
-17%
Cáp vặn xoắn hạ thế LV-ABC-4x70 - 0.6/1kV
78.700 VNĐ
Cáp điện chậm cháy CXV/FRT-1x50 - 0.6/1kV
117.500 VNĐ
-17%
Dây nhôm AV-70 - 0.6/1kV
18.200 VNĐ
Cáp điều khiển DVV-24x0.75 (24x1/1) - 0.6/1kV
61.000 VNĐ
Cáp điện AXV-2x120 - 0.6/1kV
122.600 VNĐ
-17%
Cáp vặn xoắn hạ thế LV-ABC-2x25 - 0.6/1kV
17.200 VNĐ
-17%
Cáp điện CVV-3x4 (3x7/0.85) 300/500V
31.000 VNĐ
Cáp điện CXV/S-50-12/20(24) kV
203.600 VNĐ
-17%
Cáp điện CVV-3x16+1x10 - 0.6/1KV
132.900 VNĐ
-17%
Cáp điện CVV-2x1.5 (2x7/0.52) 300/500V
10.900 VNĐ
Cáp điều khiển DVV-5x1 (5x7/0.4) - 0.6/1kV
20.900 VNĐ
Cáp điện chậm cháy CXV/FRT-3x50+1x35 - 0.6/1kV
446.700 VNĐ
Cáp điều khiển DVV-4x1 (4x7/0.4) - 0.6/1kV
17.700 VNĐ
-17%
Dây nhôm lõi thép các loại ≤ 50 mm²
55.200 VNĐ
Cáp điện AXV-4x50 - 0.6/1kV
92.200 VNĐ
Cáp điện CXV/DSTA-2x16 - 0.6/1kV
106.800 VNĐ
Cáp điện CXV/S-DATA-150-12/20(24) kV
553.800 VNĐ
Cáp điện CXV/DSTA-3x50+1x25 - 0.6/1kV
446.600 VNĐ
Cáp điều khiển DVV/Sc-4x1 (4x7/0.4) - 0.6/1kV
25.700 VNĐ
-16%
Dây điện đôi vỏ nhựa ruột đồng mềm VCmd 2x1 (2x32/0.2) 0.6/1KV
4.600 VNĐ
Cáp điều khiển DVV/Sc-19x1.5 (19x7/0.52) - 0.6/1kV
105.700 VNĐ
Cáp điện CXV/SE-3x120-12/20(24) kV
1.248.400 VNĐ
Cáp điện AXV/DSTA-2x240 - 0.6/1kV
281.700 VNĐ
Cáp điện CXV/S-AWA-50-12/20(24) kV
243.800 VNĐ
Cáp điện CVV/DATA-25 - 0.6/1kV
85.300 VNĐ
Cáp điện CVV/DATA-50 - 0.6/1kV
142.900 VNĐ
Cáp điện CXV/S-DATA-300-12/20(24) kV
949.400 VNĐ
Cáp điện chống cháy CXV/FR-4x6 (4x7/1.04) - 0.6/1kV
100.600 VNĐ
Cáp điện CVV/DSTA-4x50 - 0.6/1kV
500.100 VNĐ
Cáp điện chống cháy CXV/FR-3x95+1x50 - 0.6/1kV
888.300 VNĐ
-17%
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-35 - 750V
67.000 VNĐ
Cáp điều khiển DVV-19x0.5 (19x1/0.8) - 0.6/1kV
36.900 VNĐ
Cáp điện CX1V-50-12/20(24) kV
160.200 VNĐ
Cáp điện CXV/SE-DSTA-3x150-12/20(24) kV (3x37/2.33)
1.690.900 VNĐ
Cáp điện CXV/DATA-300 - 0.6/1kV
700.600 VNĐ
 
-17%
Dây điện đôi vỏ nhựa ruột đồng mềm VCmo 2x4 (56/0.3) 300/500V
21.700 VNĐ
18.000 VNĐ
-17%
Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-50 (399/0.4) 450/750V
125.500 VNĐ
104.200 VNĐ
-17%
Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-4 (56/0.3) 450/750V
990.000 VNĐ
821.700 VNĐ
-17%
Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-0.75 (1x24/0.2) 300/500V
210.000 VNĐ
174.300 VNĐ
-17%
Dây điện đôi vỏ nhựa ruột đồng mềm VCmd 2x2.5 (2x50/0.25) 0.6/1KV
12.683 VNĐ
10.500 VNĐ
-17%
Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-1 (1x32/0.2) 300/500V
270.000 VNĐ
224.100 VNĐ
-17%
Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-1.5 (30/0.25) 450/750V
400.000 VNĐ
332.000 VNĐ
-17%
Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-2.5 (50/0.25) 450/750V
640.000 VNĐ
531.200 VNĐ
 
-17%
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-4 (7/0.85) 450/750V
1.010.000 VNĐ
838.300 VNĐ
-17%
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-150 - 750V
339.000 VNĐ
281.400 VNĐ
-17%
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-6 (7/1.04) 450/750V
1.480.000 VNĐ
1.228.400 VNĐ
-17%
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-2.5 (7/0.67) 450/750V
670.000 VNĐ
556.100 VNĐ
-17%
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-120 - 750V
283.600 VNĐ
235.400 VNĐ
-17%
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-240 - 750V
554.500 VNĐ
460.200 VNĐ
-17%
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-1.5 (7/0.52) 450/750V
410.000 VNĐ
340.300 VNĐ
-17%
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-400 - 750V
887.200 VNĐ
736.400 VNĐ
 
-17%
Cáp điện CVV-4x50 - 0.6/1KV
470.900 VNĐ
390.800 VNĐ
-17%
Cáp điện CVV-3x120+1x95 - 0.6/1KV
1.130.600 VNĐ
938.400 VNĐ
-17%
Cáp điện CVV-3x240+1x150 - 0.6/1KV
2.162.200 VNĐ
1.794.600 VNĐ
-17%
Cáp điện CVV-3x95+1x50 - 0.6/1KV
808.400 VNĐ
671.000 VNĐ
-17%
Cáp điện CVV-4x4 (4x7/0.85) 300/500V
48.900 VNĐ
40.600 VNĐ
-17%
Cáp điện CVV-3x6 (3x7/1.04) 300/500V
53.300 VNĐ
44.200 VNĐ
-17%
Cáp điện CVV-2x6 (2x7/1.04) 300/500V
38.300 VNĐ
31.800 VNĐ
-17%
Cáp điện CVV-3x1.5 (3x7/0.52) 300/500V
17.300 VNĐ
14.400 VNĐ
 
 
Cáp điện CVV/DSTA-2x6 (2x7/1.04) - 0.6/1kV
56.300 VNĐ
Cáp điện CVV/DSTA-3x150+1x70 - 0.6/1kV
1.356.300 VNĐ
Cáp điện CVV/DSTA-3x10 (3x7/1.35) - 0.6/1kV
102.200 VNĐ
Cáp điện CVV/DSTA-2x10 (2x7/1.35) - 0.6/1kV
76.900 VNĐ
Cáp điện CVV/DSTA-4x10 (4x7/1.35) - 0.6/1kV
130.000 VNĐ
Cáp điện CVV/DSTA-2x4 (2x7/0.85) - 0.6/1kV
43.900 VNĐ
Cáp điện CVV/DSTA-4x25 - 0.6/1kV
276.300 VNĐ
Cáp điện CVV/DSTA-3x50+1x25 - 0.6/1kV
447.500 VNĐ
 
-17%
Cáp điện CXV-3x120+1x95 - 0.6/1kV
1.141.700 VNĐ
947.600 VNĐ
-17%
Cáp điện CXV-4x16 - 0.6/1kV
169.500 VNĐ
140.700 VNĐ
-17%
Cáp điện CXV-3x16 - 0.6/1kV
130.500 VNĐ
108.300 VNĐ
-16%
Cáp điện CXV-2.5 (1x7/0.67) - 0.6/1kV
8.500 VNĐ
7.100 VNĐ
-17%
Cáp điện CXV-150 - 0.6/1kV
351.900 VNĐ
292.100 VNĐ
-18%
Cáp điện CXV-1.5 (1x7/0.52) - 0.6/1kV
5.700 VNĐ
4.700 VNĐ
-17%
Cáp điện CXV-3x50+1x25 - 0.6/1kV
422.100 VNĐ
350.300 VNĐ
-17%
Cáp điện CXV-6 (1x7/1.04) - 0.6/1kV
17.000 VNĐ
14.100 VNĐ