028 - 3720 2968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 30' trong giờ hành chính  
 
 
 
 
Bán Nhiều Nhất
AC voltage transducer 4A1S
2.604.800 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 600/5A CL.5P10 5VA Ø30 3P4W 3CT
1.119.400 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 800/5A CL.5P10 5VA Ø30 3P3W 2CT
798.600 VNĐ
AC voltage transducer 2A1S
1.568.600 VNĐ
Đồng hồ Volt AC 600V
282.700 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 150/5A CL.3 5VA 21x10 3P4W 3CT
474.100 VNĐ
Điện trở SHUNT 600A/50mV
888.400 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 600/5A CL.5P10 5VA 80x12
586.100 VNĐ
Đồng hồ Ampe AC
240.900 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 1200/5A CL.1 15VA Ø30 3P4W 3CT
621.500 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 300/5A CL.5P10 1.5VA 32x20 3P4W 3CT
1.012.400 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 450/5A CL.1 40VA 42x10
295.900 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 1500/5A CL.1 15VA 80x12
325.600 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 450/5A CL.1 15VA 60x40
295.900 VNĐ
Đồng hồ Ampe AC
240.900 VNĐ
Đồng hồ Volt 3 pha AC
1.133.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 30/5A CL.1 15VA
385.000 VNĐ
Biến dòng ZCT Ø160 (dùng cho cáp)
1.183.600 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 450/5A CL.0.5 15VA
1.450.900 VNĐ
Power factor transducer 2S
3.936.900 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 100/5A CL.1 5VA Ø15
148.500 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 3000/5A CL.5P20 15VA 105x25
959.600 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 400/5A CL.5P10 2.5VA Ø30 3P3W 2CT
798.600 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 75/5A CL.3 2.5VA 16x7 3P4W 3CT
444.400 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 1600/5A CL.1 40VA 210x85
1.776.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 60/5A CL.3 2.5VA Ø14 3P3W 2CT
325.600 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 500/5A CL.1 5VA Ø61
2.249.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 800/5A CL.1 40VA Ø60
414.700 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 120/5A CL.3 5VA Ø14 3P3W 2CT
325.600 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 150/5A CL.5P5 1.5VA Ø14 3P4W 3CT
798.600 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 1500/5A CL.5P10 15VA 3P4W 3CT
2.131.800 VNĐ
Đồng hồ Ampe 3 pha AC
1.133.000 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 150/5A CL.5P5 1.5VA 21x10 3P3W 2CT
693.000 VNĐ
Đồng hồ Ampe AC
668.800 VNĐ
Đồng hồ Volt AC 600V
240.900 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 120/5A CL.1 5VA 21x10
295.900 VNĐ
Đồng hồ Ampe AC
240.900 VNĐ
Đồng hồ kỹ thuật số đa năng KDX-300
3.964.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 50/5A CL.3 5VA Ø15
148.500 VNĐ
Điện trở SHUNT 50A/50mV
178.200 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 50/5A CL.5P5 1.5VA Ø14 3P3W 2CT
693.000 VNĐ
Đồng hồ Ampe AC
240.900 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 700/5A CL.5P10 5VA 46x20
693.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 15VA 80x12
325.600 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 750/5A CL.1 15VA 61x41
1.953.600 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 1600/5A CL.5P10 5VA 46x20
693.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 15VA 61x41
1.953.600 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 800/5A CL.1 40VA 3P4W 3CT
1.183.600 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 120/5A CL.1 5VA 26x9
295.900 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 800/5A CL.1 15VA 105x50
444.400 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 200/5A CL.5P5 1.5VA Ø14 3P3W 2CT
586.100 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 500/5A CL.1 40VA Ø40
206.800 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 600/5A CL.1 15VA 42x10
295.900 VNĐ
Đồng hồ Ampe AC
502.700 VNĐ
Đồng hồ Volt AC 600V
502.700 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 1200/5A CL.5P10 15VA Ø40
426.400 VNĐ
Điện trở SHUNT 100A/50mV
212.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 20/5A CL.1 15VA
385.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 600/5A CL.1 15VA 210x85
1.776.500 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 600/5A CL.5P10 5VA 3P4W 3CT
1.972.100 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 75/5A CL.3 2.5VA 16x7 3P3W 2CT
385.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 40VA 26x9
295.900 VNĐ
Đồng hồ Ampe AC
502.700 VNĐ
Đồng hồ Ampe AC
502.700 VNĐ
AC current transducer 1A1S
917.400 VNĐ
Điện trở SHUNT 300A/50mV
390.700 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 100/5A CL.1 5VA Ø14 3P4W 3CT
474.100 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 75/5A CL.0.5 15VA
1.450.900 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 50/5A CL.3 2.5VA Ø25
148.500 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 1200/5A CL.5P10 15VA 80x12
693.000 VNĐ
AC current transducer 4A2S
3.137.200 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 250/5A CL.5P10 2.5VA Ø40
319.400 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 1600/5A CL.1 15VA 60x40
295.900 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 50/5A CL.3 2.5VA Ø14 3P3W 2CT
385.000 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 120/5A CL.5P10 1.5VA Ø14 3P3W 2CT
693.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 350/5A CL.1 15VA Ø32
1.480.600 VNĐ
Portable power tester
18.018.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 1600/5A CL.1 40VA Ø100
1.183.600 VNĐ
Đồng hồ Ampe AC
481.800 VNĐ
Bộ phát hiện dòng rò kỹ thuật số KGD-08
1.673.100 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 600/5A CL.5P10 5VA Ø100
1.865.200 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 120/5A CL.3 5VA Ø32
1.480.600 VNĐ
Biến dòng ZCT Ø62 (dùng cho cáp)
206.800 VNĐ
Đồng hồ Ampe AC
849.200 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 1500/5A CL.1 15VA 105x50
444.400 VNĐ
Bộ phát hiện dòng rò kỹ thuật số KGD-12
1.776.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 15VA Ø30 3P4W 3CT
621.500 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 450/5A CL.5P10 2.5VA Ø30 3P4W 3CT
1.119.400 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 15VA Ø27 3P4W 3CT
562.100 VNĐ
Đồng hồ Volt AC
668.800 VNĐ
Đồng hồ Volt AC 600V
481.800 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 15VA 46x25 3P4W 3CT
740.300 VNĐ
DC isolated transducer KSD 2 output
2.368.300 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 1200/5A CL.1 15VA 105x50
2.486.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 250/5A CL.1 15VA Ø40
177.100 VNĐ
AC current transducer 4A1S
2.604.800 VNĐ
Đồng hồ Ampe AC
282.700 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 1500/5A CL.5P10 15VA Ø100
2.131.800 VNĐ
Đồng hồ Volt AC 600V
282.700 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 250/5A CL.1 5VA 105x25
355.300 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 15VA Ø32
1.480.600 VNĐ
Biến dòng ZCT 210x30 (dùng cho busbar)
887.700 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 15VA
532.400 VNĐ
Portable power analyzer
30.888.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 8000/5A CL.1 15VA 180x43
887.700 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 1200/5A CL.1 15VA 105x25
355.300 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 800/5A CL.1 15VA Ø61
2.249.500 VNĐ
Đồng hồ Volt AC 600V
240.900 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 800/5A CL.0.5 15VA
1.450.900 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 450/5A CL.1 5VA Ø61
2.249.500 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 250/5A CL.5P10 2.5VA Ø30
266.600 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 500/5A CL.1 15VA 32x20 3P4W 3CT
562.100 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 1500/5A CL.1 15VA 210x85
1.776.500 VNĐ
Bộ phát hiện dòng rò kỹ thuật số KGD-16C
1.955.800 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 400/5A CL.5P10 5VA 26x9
533.300 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 500/5A CL.5P5 1.5VA 32x20 3P4W 3CT
1.012.400 VNĐ
Đồng hồ kỹ thuật số đa năng KDX-200
3.603.600 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 2500/5A CL.5P10 15VA 130x34
1.331.900 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 15VA 32x12
295.900 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 75/5A CL.3 5VA Ø14 3P3W 2CT
385.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 250/5A CL.1 5VA 61x41
1.953.600 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 50/5A CL.3 2.5VA 16x7 3P4W 3CT
444.400 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 1200/5A CL.1 40VA Ø40
236.500 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 150/5A CL.5P5 1.5VA 16x7 3P3W 2CT
693.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 250/5A CL.1 15VA Ø25
148.500 VNĐ
AC current transducer KSA
1.568.600 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 250/5A CL.5P10 1.5VA Ø27 3P4W 3CT
1.012.400 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 250/5A CL.5P5 1.5VA Ø21.5 3P3W 2CT
693.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 200/5A CL.1 15VA Ø14 3P4W 3CT
474.100 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 100/5A CL.1 15VA
385.000 VNĐ
AC voltage transducer KSB
1.568.600 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 1600/5A CL.5P10 5VA 60x40
638.900 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 800/5A CL.5P10 5VA Ø40
373.600 VNĐ
Đồng hồ Volt AC 600V
240.900 VNĐ
Đồng hồ Volt AC 600V
240.900 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 150/5A CL.1 5VA 26x9
295.900 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 100/5A CL.5P10 1.5VA Ø14 3P4W 3CT
852.700 VNĐ
AC voltage transducer 1A2S
1.183.600 VNĐ
 
Biến dòng đo lường MCT 50/5A CL.3 5VA Ø15
148.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 200/5A CL.1 15VA Ø30
148.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 250/5A CL.1 15VA Ø40
177.100 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 2000/5A CL.1 40VA Ø40
236.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 4000/5A CL.1 40VA Ø100
1.480.600 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 250/5A CL.1 15VA Ø25
148.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 75/5A CL.3 5VA Ø15
148.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 120/5A CL.1 5VA Ø15
148.500 VNĐ
 
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 15VA 105x25
355.300 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 1500/5A CL.1 15VA 105x50
444.400 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 1000/5A CL.1 15VA 80x12
325.600 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 1200/5A CL.1 40VA 46x20
385.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 1000/5A CL.1 40VA 210x85
1.776.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 250/5A CL.1 5VA 46x20
355.300 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 150/5A CL.1 5VA 26x9
295.900 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 250/5A CL.1 15VA 26x9
295.900 VNĐ
 
Biến dòng đo lường MCT 60/5A CL.3 2.5VA Ø14 3P4W 3CT
474.100 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 150/5A CL.1 5VA Ø21.5 3P3W 2CT
385.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 200/5A CL.1 5VA Ø14 3P4W 3CT
444.400 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 100/5A CL.1 5VA Ø14 3P4W 3CT
474.100 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 500/5A CL.1 15VA Ø30 3P4W 3CT
621.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 100/5A CL.3 2.5VA Ø14 3P4W 3CT
444.400 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 1200/5A CL.1 15VA Ø30 3P4W 3CT
621.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 75/5A CL.3 2.5VA Ø14 3P4W 3CT
444.400 VNĐ
 
Biến dòng đo lường MCT 750/5A CL.1 15VA 3P4W 3CT
1.095.600 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 150/5A CL.1 5VA 16x7 3P3W 2CT
385.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 150/5A CL.3 5VA 21x10 3P4W 3CT
474.100 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 150/5A CL.1 5VA 16x7 3P4W 3CT
651.200 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 800/5A CL.1 40VA 3P4W 3CT
1.183.600 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 50/5A CL.3 2.5VA 16x7 3P4W 3CT
444.400 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 50/5A CL.3 2.5VA 16x7 3P4W 3CT
444.400 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 350/5A CL.1 5VA 32x20 3P4W 3CT
562.100 VNĐ