028 - 3720 2968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 30' trong giờ hành chính  
 
 
 
 
Bán Nhiều Nhất
Biến dòng đo lường MCT 800/5A CL.1 40VA Ø60
414.700 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 250/5A CL.1 15VA Ø25
148.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 500/5A CL.1 15VA 32x20 3P4W 3CT
562.100 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 250/5A CL.1 5VA 105x25
355.300 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 15VA 46x25 3P4W 3CT
740.300 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 600/5A CL.1 15VA 210x85
1.776.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 60/5A CL.3 2.5VA Ø14 3P3W 2CT
325.600 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 150/5A CL.3 5VA 21x10 3P4W 3CT
474.100 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 15VA 32x12
295.900 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 15VA Ø30 3P4W 3CT
621.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 40VA 26x9
295.900 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 50/5A CL.3 2.5VA Ø25
148.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 200/5A CL.1 15VA 16x7 3P4W 3CT
651.200 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 1200/5A CL.5P10 15VA Ø40
355.300 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 800/5A CL.1 15VA 105x50
444.400 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 15VA 80x12
325.600 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 500/5A CL.1 40VA Ø40
206.800 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 150/5A CL.1 5VA 26x9
295.900 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 1600/5A CL.1 15VA 60x40
295.900 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 1200/5A CL.1 15VA 105x25
355.300 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 1500/5A CL.1 15VA 210x85
1.776.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 600/5A CL.1 15VA 42x10
295.900 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 15VA Ø27 3P4W 3CT
562.100 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 250/5A CL.1 15VA Ø40
177.100 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 800/5A CL.1 40VA 3P4W 3CT
1.183.600 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 50/5A CL.3 2.5VA 16x7 3P4W 3CT
444.400 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 450/5A CL.1 15VA 60x40
295.900 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 450/5A CL.1 40VA 42x10
295.900 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 200/5A CL.1 15VA Ø14 3P4W 3CT
474.100 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 100/5A CL.1 5VA Ø14 3P4W 3CT
474.100 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 1200/5A CL.1 40VA Ø40
236.500 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 600/5A CL.5P10 5VA Ø100
1.554.300 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 800/5A CL.5P10 5VA Ø40
311.300 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 1500/5A CL.1 15VA 80x12
325.600 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 1500/5A CL.1 15VA 105x50
444.400 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 100/5A CL.1 5VA Ø15
148.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 120/5A CL.3 5VA Ø14 3P3W 2CT
325.600 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 250/5A CL.5P10 2.5VA Ø30
222.200 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 250/5A CL.5P10 2.5VA Ø40
266.200 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 1200/5A CL.1 15VA Ø30 3P4W 3CT
621.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 1600/5A CL.1 40VA 210x85
1.776.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 50/5A CL.3 2.5VA Ø14 3P3W 2CT
385.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 50/5A CL.3 5VA Ø15
148.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 75/5A CL.3 2.5VA 16x7 3P3W 2CT
385.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 450/5A CL.1 15VA Ø30
177.100 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 120/5A CL.1 5VA 21x10
295.900 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 8000/5A CL.1 15VA 180x43
887.700 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 1500/5A CL.5P10 15VA Ø100
1.776.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 120/5A CL.1 5VA 26x9
295.900 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 75/5A CL.3 5VA Ø14 3P3W 2CT
385.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 75/5A CL.3 2.5VA 16x7 3P4W 3CT
444.400 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 1600/5A CL.1 40VA Ø100
1.183.600 VNĐ
 
Biến dòng đo lường MCT 500/5A CL.1 15VA Ø30
177.100 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 120/5A CL.1 5VA Ø15
148.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 5000/5A CL.1 40VA Ø100
1.480.600 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 15VA Ø30
177.100 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 500/5A CL.1 15VA Ø100
947.100 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 100/5A CL.1 5VA Ø23
148.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 2500/5A CL.1 40VA Ø60
532.400 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 60/5A CL.3 2.5VA Ø25
148.500 VNĐ
 
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 15VA 105x25
355.300 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 6000/5A CL.1 15VA 130x34
740.300 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 5000/5A CL.1 40VA 180x43
1.036.200 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 800/5A CL.1 15VA 60x40
295.900 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 600/5A CL.1 15VA 60x40
295.900 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 2000/5A CL.1 15VA 80x12
325.600 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 6000/5A CL.1 15VA 180x43
887.700 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 2500/5A CL.1 15VA 180x43
887.700 VNĐ
 
Biến dòng đo lường MCT 200/5A CL.1 15VA Ø14 3P4W 3CT
474.100 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 250/5A CL.1 5VA Ø30 3P3W 2CT
444.400 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 200/5A CL.1 5VA Ø21.5 3P4W 3CT
532.400 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 200/5A CL.1 5VA Ø30 3P4W 3CT
621.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 150/5A CL.1 5VA Ø21.5 3P3W 2CT
385.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 200/5A CL.1 5VA Ø14 3P4W 3CT
444.400 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 15VA Ø27 3P4W 3CT
562.100 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 500/5A CL.1 15VA Ø30 3P4W 3CT
621.500 VNĐ
 
Biến dòng đo lường MCT 450/5A CL.1 15VA 46x25 3P3W 2CT
651.200 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 75/5A CL.3 2.5VA 16x7 3P4W 3CT
444.400 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 150/5A CL.1 5VA 16x7 3P3W 2CT
385.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 150/5A CL.3 5VA 21x10 3P4W 3CT
474.100 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 50/5A CL.3 2.5VA 16x7 3P3W 2CT
385.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 1600/5A CL.1 40VA 3P4W 3CT
1.183.600 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 1200/5A CL.1 15VA 46x25 3P4W 3CT
740.300 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 100/5A CL.3 5VA 16x7 3P3W 2CT
385.000 VNĐ
 
Biến dòng bảo vệ PCT 600/5A CL.5P10 5VA Ø30
266.200 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 450/5A CL.5P10 5VA Ø40
311.300 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 1000/5A CL.5P10 15VA Ø40
355.300 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 1200/5A CL.5P10 15VA Ø60
799.700 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 4000/5A CL.5P10 15VA Ø100
2.219.800 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 1600/5A CL.5P10 15VA Ø40
355.300 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 600/5A CL.5P10 5VA Ø40
311.300 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 2500/5A CL.5P10 15VA Ø60
799.700 VNĐ