028 - 3720 2968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 24h trong giờ hành chính  
 

 
 
 
Bán Nhiều Nhất
Biến dòng đo lường MCT 750/5A CL.1 15VA 61x41
2.135.100 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 200/5A CL.1 15VA Ø14 3P4W 3CT
638.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 50/5A CL.3 5VA Ø15
171.600 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 150/5A CL.3 5VA 21x10 3P4W 3CT
606.100 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 450/5A CL.1 15VA 60x40
414.700 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 800/5A CL.1 40VA 3P4W 3CT
1.032.900 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 400/5A CL.5P10 2.5VA Ø30 3P3W 2CT
801.900 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 50/5A CL.3 2.5VA Ø25
159.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 350/5A CL.1 15VA Ø32
1.548.800 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 1600/5A CL.5P10 5VA 60x40
696.300 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 75/5A CL.3 2.5VA 16x7 3P3W 2CT
447.700 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 250/5A CL.5P10 2.5VA Ø30
283.800 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 600/5A CL.5P10 5VA Ø30 3P4W 3CT
1.038.400 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 800/5A CL.1 15VA Ø61
2.410.100 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 1200/5A CL.1 15VA 105x50
2.685.100 VNĐ
Đồng hồ Ampe AC
293.700 VNĐ
Điện trở SHUNT 600A/50mV
792.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 100/5A CL.1 5VA Ø15
171.600 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 30/5A CL.1 15VA
413.600 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 1200/5A CL.1 15VA Ø30 3P4W 3CT
757.900 VNĐ
AC current transducer 4A2S
3.060.200 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 150/5A CL.1 5VA 26x9
413.600 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 15VA 80x12
513.700 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 600/5A CL.5P10 5VA Ø100
1.164.900 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 50/5A CL.5P5 1.5VA Ø14 3P3W 2CT
713.900 VNĐ
Bộ phát hiện dòng rò kỹ thuật số KGD-08
1.835.900 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 120/5A CL.1 5VA 26x9
413.600 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 15VA Ø30 3P4W 3CT
757.900 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 250/5A CL.1 5VA 105x25
535.700 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 1600/5A CL.1 40VA 210x85
1.721.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 50/5A CL.3 2.5VA 16x7 3P4W 3CT
546.700 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 15VA 46x25 3P4W 3CT
895.400 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 500/5A CL.1 5VA Ø61
2.410.100 VNĐ
Đồng hồ Volt AC 600V
581.900 VNĐ
Đồng hồ Ampe AC
305.800 VNĐ
Bộ phát hiện dòng rò kỹ thuật số KGD-16C
2.325.400 VNĐ
Đồng hồ Ampe 3 pha AC
1.122.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 800/5A CL.0.5 15VA
1.548.800 VNĐ
Đồng hồ Ampe AC
557.700 VNĐ
Đồng hồ Ampe AC
305.800 VNĐ
AC voltage transducer 4A1S
2.539.900 VNĐ
Đồng hồ Volt AC 600V
305.800 VNĐ
Đồng hồ Ampe AC
367.400 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 500/5A CL.1 40VA Ø40
240.900 VNĐ
Đồng hồ Volt 3 pha AC
1.122.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 15VA
551.100 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 15VA Ø32
1.548.800 VNĐ
Đồng hồ Volt AC 600V
305.800 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 150/5A CL.5P5 1.5VA Ø14 3P4W 3CT
734.800 VNĐ
DC isolated transducer KSD 2 output
2.295.700 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 450/5A CL.1 40VA 42x10
413.600 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 600/5A CL.1 15VA 210x85
1.721.500 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 150/5A CL.5P5 1.5VA 21x10 3P3W 2CT
646.800 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 250/5A CL.5P10 2.5VA Ø40
321.200 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 100/5A CL.1 5VA Ø14 3P4W 3CT
638.000 VNĐ
AC current transducer 4A1S
2.448.600 VNĐ
Biến dòng ZCT 210x30 (dùng cho busbar)
998.800 VNĐ
Portable power analyzer
36.723.500 VNĐ
Đồng hồ Volt AC 600V
293.700 VNĐ
Power factor transducer 2S
2.539.900 VNĐ
Đồng hồ Volt AC 600V
305.800 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 75/5A CL.3 2.5VA 16x7 3P4W 3CT
546.700 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 250/5A CL.1 15VA Ø40
206.800 VNĐ
Điện trở SHUNT 300A/50mV
344.300 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 1200/5A CL.1 40VA Ø40
275.000 VNĐ
Portable power tester
19.892.400 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 2500/5A CL.5P10 15VA 130x34
1.343.100 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 250/5A CL.5P5 1.5VA Ø21.5 3P3W 2CT
624.800 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 450/5A CL.0.5 15VA
1.548.800 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 15VA Ø27 3P4W 3CT
654.500 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 3000/5A CL.5P20 15VA 105x25
1.164.900 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 200/5A CL.1 15VA 16x7 3P4W 3CT
765.600 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 500/5A CL.1 5VA 32x20 3P4W 3CT
688.600 VNĐ
Đồng hồ Volt AC 600V
367.400 VNĐ
Đồng hồ Volt AC 600V
613.500 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 150/5A CL.5P5 1.5VA 16x7 3P3W 2CT
619.300 VNĐ
Bộ phát hiện dòng rò kỹ thuật số KGD-12
1.959.100 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 1600/5A CL.1 40VA Ø100
860.200 VNĐ
AC current transducer KSA
1.530.100 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 250/5A CL.1 15VA Ø25
159.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 120/5A CL.3 5VA Ø32
1.548.800 VNĐ
Đồng hồ Ampe AC
557.700 VNĐ
AC voltage transducer 2A1S
1.530.100 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 800/5A CL.1 40VA Ø60
413.600 VNĐ
Điện trở SHUNT 100A/50mV
203.500 VNĐ
Đồng hồ Volt AC
701.800 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 100/5A CL.5P10 1.5VA Ø14 3P4W 3CT
892.100 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 700/5A CL.5P10 5VA 46x20
619.300 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 60/5A CL.3 2.5VA Ø14 3P3W 2CT
398.200 VNĐ
Đồng hồ Ampe AC
887.700 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 15VA 61x41
2.135.100 VNĐ
AC current transducer 1A1S
887.700 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 200/5A CL.5P5 1.5VA Ø14 3P3W 2CT
551.100 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 120/5A CL.3 5VA Ø14 3P3W 2CT
398.200 VNĐ
Đồng hồ Ampe AC
581.900 VNĐ
Đồng hồ Ampe AC
701.800 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 800/5A CL.5P10 5VA Ø40
375.100 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 400/5A CL.5P10 5VA 26x9
642.400 VNĐ
Đồng hồ Ampe AC
557.700 VNĐ
Đồng hồ Ampe AC
305.800 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 450/5A CL.1 15VA Ø30
199.100 VNĐ
Biến dòng ZCT Ø62 (dùng cho cáp)
223.300 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 20/5A CL.1 15VA
413.600 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 50/5A CL.3 2.5VA Ø14 3P3W 2CT
510.400 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 1200/5A CL.5P10 15VA 80x12
856.900 VNĐ
Đồng hồ Volt AC 600V
367.400 VNĐ
Biến dòng ZCT Ø160 (dùng cho cáp)
1.204.500 VNĐ
AC voltage transducer 1A2S
1.131.900 VNĐ
AC voltage transducer KSB
1.530.100 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 15VA 32x12
382.800 VNĐ
Đồng hồ kỹ thuật số đa năng KDX-200
3.366.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 250/5A CL.1 5VA 61x41
2.135.100 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 75/5A CL.0.5 15VA
1.548.800 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 450/5A CL.1 5VA Ø61
2.410.100 VNĐ
Điện trở SHUNT 50A/50mV
171.600 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 100/5A CL.1 15VA
413.600 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 800/5A CL.5P10 5VA Ø30 3P3W 2CT
801.900 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 1500/5A CL.5P10 15VA Ø100
1.387.100 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 1200/5A CL.5P10 15VA Ø40
427.900 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 120/5A CL.5P10 1.5VA Ø14 3P3W 2CT
713.900 VNĐ
Đồng hồ kỹ thuật số đa năng KDX-300
3.366.000 VNĐ
 
Biến dòng đo lường MCT 5000/5A CL.1 40VA Ø100
1.032.900 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 50/5A CL.3 5VA Ø15
171.600 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 2000/5A CL.1 40VA Ø40
275.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 1600/5A CL.1 40VA Ø100
860.200 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 1500/5A CL.1 40VA Ø60
497.200 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 250/5A CL.1 15VA Ø40
206.800 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 2000/5A CL.1 40VA Ø100
860.200 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 1200/5A CL.1 40VA Ø60
497.200 VNĐ
 
Biến dòng đo lường MCT 250/5A CL.1 5VA 60x40
414.700 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 250/5A CL.1 5VA 21x10
365.200 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 5000/5A CL.1 40VA 180x43
1.392.600 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 800/5A CL.1 40VA 105x25
535.700 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 250/5A CL.1 15VA 26x9
413.600 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 2000/5A CL.1 40VA 105x25
750.200 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 2500/5A CL.1 40VA 130x34
1.060.400 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 600/5A CL.1 40VA 42x10
413.600 VNĐ
 
Biến dòng đo lường MCT 200/5A CL.1 5VA Ø30 3P4W 3CT
757.900 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 300/5A CL.1 5VA Ø21.5 3P4W 3CT
574.200 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 60/5A CL.3 2.5VA Ø14 3P4W 3CT
638.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 100/5A CL.1 5VA Ø14 3P4W 3CT
638.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 250/5A CL.1 5VA Ø27 3P4W 3CT
654.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 15VA Ø27 3P4W 3CT
654.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 250/5A CL.1 5VA Ø30 3P3W 2CT
585.200 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 100/5A CL.3 2.5VA Ø14 3P4W 3CT
530.200 VNĐ
 
Biến dòng đo lường MCT 150/5A CL.1 5VA 16x7 3P4W 3CT
546.700 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 50/5A CL.3 2.5VA 16x7 3P4W 3CT
546.700 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 800/5A CL.1 15VA 46x25 3P4W 3CT
895.400 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 300/5A CL.1 5VA 21x10 3P3W 2CT
462.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 75/5A CL.3 2.5VA 16x7 3P4W 3CT
546.700 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 150/5A CL.1 5VA 16x7 3P4W 3CT
765.600 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 750/5A CL.1 15VA 3P4W 3CT
963.600 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 100/5A CL.3 5VA 16x7 3P3W 2CT
447.700 VNĐ