028 - 3720 2968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 24h trong giờ hành chính  
 
 
 
 
Bán Nhiều Nhất
Biến dòng đo lường MCT 1600/5A CL.1 40VA 210x85
1.776.500 VNĐ
AC current transducer 1A1S
917.400 VNĐ
Đồng hồ kỹ thuật số đa năng KDX-200
3.603.600 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 40VA 26x9
295.900 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 50/5A CL.3 2.5VA 16x7 3P4W 3CT
444.400 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 800/5A CL.5P10 5VA Ø40
373.600 VNĐ
Biến dòng ZCT Ø160 (dùng cho cáp)
1.183.600 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 30/5A CL.1 15VA
385.000 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 600/5A CL.5P10 5VA Ø100
1.865.200 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 150/5A CL.1 5VA 26x9
295.900 VNĐ
Đồng hồ Volt AC 600V
282.700 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 600/5A CL.5P10 5VA 3P4W 3CT
1.972.100 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 200/5A CL.5P5 1.5VA Ø14 3P3W 2CT
586.100 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 600/5A CL.1 15VA 210x85
1.776.500 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 150/5A CL.5P5 1.5VA 16x7 3P3W 2CT
693.000 VNĐ
Đồng hồ Volt AC 600V
240.900 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 400/5A CL.5P10 2.5VA Ø30 3P3W 2CT
798.600 VNĐ
AC voltage transducer 2A1S
1.568.600 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 250/5A CL.1 5VA 105x25
355.300 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 20/5A CL.1 15VA
385.000 VNĐ
Biến dòng ZCT 210x30 (dùng cho busbar)
887.700 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 500/5A CL.1 40VA Ø40
206.800 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 1200/5A CL.1 15VA 105x50
2.486.000 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 3000/5A CL.5P20 15VA 105x25
959.600 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 15VA 46x25 3P4W 3CT
740.300 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 250/5A CL.5P10 2.5VA Ø40
319.400 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 600/5A CL.5P10 5VA 80x12
586.100 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 800/5A CL.1 15VA Ø61
2.249.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 100/5A CL.1 5VA Ø15
148.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 1200/5A CL.1 15VA Ø30 3P4W 3CT
621.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 450/5A CL.0.5 15VA
1.450.900 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 200/5A CL.1 15VA 16x7 3P4W 3CT
651.200 VNĐ
AC current transducer KSA
1.568.600 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 500/5A CL.1 5VA Ø61
2.249.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 1500/5A CL.1 15VA 210x85
1.776.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 60/5A CL.3 2.5VA Ø14 3P3W 2CT
325.600 VNĐ
Đồng hồ Ampe AC
282.700 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 250/5A CL.1 5VA 61x41
1.953.600 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 100/5A CL.5P10 1.5VA Ø14 3P4W 3CT
852.700 VNĐ
Đồng hồ Volt AC 600V
282.700 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 450/5A CL.1 15VA 60x40
295.900 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 150/5A CL.5P5 1.5VA 21x10 3P3W 2CT
693.000 VNĐ
Đồng hồ Ampe AC
502.700 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 100/5A CL.1 5VA Ø14 3P4W 3CT
474.100 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 800/5A CL.0.5 15VA
1.450.900 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 2500/5A CL.5P10 15VA 130x34
1.331.900 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 800/5A CL.5P10 5VA Ø30 3P3W 2CT
798.600 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 1600/5A CL.5P10 5VA 60x40
638.900 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 1200/5A CL.1 40VA Ø40
236.500 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 700/5A CL.5P10 5VA 46x20
693.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 800/5A CL.1 15VA 105x50
444.400 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 50/5A CL.3 2.5VA Ø25
148.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 1500/5A CL.1 15VA 105x50
444.400 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 1200/5A CL.5P10 15VA Ø40
426.400 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 500/5A CL.5P5 1.5VA 32x20 3P4W 3CT
1.012.400 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 450/5A CL.1 5VA Ø61
2.249.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 50/5A CL.3 2.5VA Ø14 3P3W 2CT
385.000 VNĐ
Đồng hồ Ampe AC
240.900 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 120/5A CL.1 5VA 26x9
295.900 VNĐ
AC voltage transducer 4A1S
2.604.800 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 15VA Ø32
1.480.600 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 120/5A CL.3 5VA Ø32
1.480.600 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 50/5A CL.3 5VA Ø15
148.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 1600/5A CL.1 40VA Ø100
1.183.600 VNĐ
Điện trở SHUNT 50A/50mV
178.200 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 8000/5A CL.1 15VA 180x43
887.700 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 150/5A CL.5P5 1.5VA Ø14 3P4W 3CT
798.600 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 600/5A CL.5P10 5VA Ø30 3P4W 3CT
1.119.400 VNĐ
Đồng hồ Volt 3 pha AC
1.133.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 350/5A CL.1 15VA Ø32
1.480.600 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 500/5A CL.1 15VA 32x20 3P4W 3CT
562.100 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 450/5A CL.5P10 2.5VA Ø30 3P4W 3CT
1.119.400 VNĐ
Đồng hồ kỹ thuật số đa năng KDX-300
3.964.000 VNĐ
Đồng hồ Volt AC 600V
240.900 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 120/5A CL.5P10 1.5VA Ø14 3P3W 2CT
693.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 200/5A CL.1 15VA Ø14 3P4W 3CT
474.100 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 1500/5A CL.1 15VA 80x12
325.600 VNĐ
Đồng hồ Volt AC 600V
240.900 VNĐ
Bộ phát hiện dòng rò kỹ thuật số KGD-08
1.673.100 VNĐ
Power factor transducer 2S
3.936.900 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 15VA 61x41
1.953.600 VNĐ
DC isolated transducer KSD 2 output
2.368.300 VNĐ
Bộ phát hiện dòng rò kỹ thuật số KGD-12
1.776.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 450/5A CL.1 15VA Ø30
177.100 VNĐ
Đồng hồ Ampe AC
502.700 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 1500/5A CL.5P10 15VA 3P4W 3CT
2.131.800 VNĐ
Điện trở SHUNT 100A/50mV
212.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 600/5A CL.1 15VA 42x10
295.900 VNĐ
Portable power tester
18.018.000 VNĐ
AC current transducer 4A1S
2.604.800 VNĐ
Đồng hồ Ampe AC
240.900 VNĐ
Đồng hồ Ampe AC
502.700 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 250/5A CL.5P10 1.5VA Ø27 3P4W 3CT
1.012.400 VNĐ
Đồng hồ Ampe AC
481.800 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 250/5A CL.1 15VA Ø25
148.500 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 50/5A CL.5P5 1.5VA Ø14 3P3W 2CT
693.000 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 250/5A CL.5P10 2.5VA Ø30
266.600 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 150/5A CL.3 5VA 21x10 3P4W 3CT
474.100 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 15VA Ø30 3P4W 3CT
621.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 450/5A CL.1 40VA 42x10
295.900 VNĐ
Biến dòng ZCT Ø62 (dùng cho cáp)
206.800 VNĐ
Đồng hồ Ampe AC
240.900 VNĐ
Điện trở SHUNT 300A/50mV
390.700 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 15VA 80x12
325.600 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 120/5A CL.1 5VA 21x10
295.900 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 1200/5A CL.5P10 15VA 80x12
693.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 120/5A CL.3 5VA Ø14 3P3W 2CT
325.600 VNĐ
Đồng hồ Ampe 3 pha AC
1.133.000 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 1500/5A CL.5P10 15VA Ø100
2.131.800 VNĐ
AC voltage transducer 1A2S
1.183.600 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 800/5A CL.1 40VA Ø60
414.700 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 300/5A CL.5P10 1.5VA 32x20 3P4W 3CT
1.012.400 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 15VA
532.400 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 15VA Ø27 3P4W 3CT
562.100 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 800/5A CL.1 40VA 3P4W 3CT
1.183.600 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 1200/5A CL.1 15VA 105x25
355.300 VNĐ
Bộ phát hiện dòng rò kỹ thuật số KGD-16C
1.955.800 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 75/5A CL.0.5 15VA
1.450.900 VNĐ
Đồng hồ Volt AC 600V
502.700 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 750/5A CL.1 15VA 61x41
1.953.600 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 15VA 32x12
295.900 VNĐ
Đồng hồ Ampe AC
240.900 VNĐ
Đồng hồ Ampe AC
668.800 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 100/5A CL.1 15VA
385.000 VNĐ
Portable power analyzer
30.888.000 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 250/5A CL.5P5 1.5VA Ø21.5 3P3W 2CT
693.000 VNĐ
Đồng hồ Volt AC 600V
481.800 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 250/5A CL.1 15VA Ø40
177.100 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 1600/5A CL.1 15VA 60x40
295.900 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 75/5A CL.3 5VA Ø14 3P3W 2CT
385.000 VNĐ
Đồng hồ Volt AC
668.800 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 75/5A CL.3 2.5VA 16x7 3P4W 3CT
444.400 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 1600/5A CL.5P10 5VA 46x20
693.000 VNĐ
Đồng hồ Ampe AC
849.200 VNĐ
AC voltage transducer KSB
1.568.600 VNĐ
AC current transducer 4A2S
3.137.200 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 75/5A CL.3 2.5VA 16x7 3P3W 2CT
385.000 VNĐ
Đồng hồ Volt AC 600V
240.900 VNĐ
 
Biến dòng đo lường MCT 250/5A CL.1 15VA Ø40
177.100 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 200/5A CL.1 15VA Ø30
148.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 100/5A CL.1 5VA Ø23
148.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 800/5A CL.1 40VA Ø60
414.700 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 150/5A CL.1 5VA Ø40
177.100 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 500/5A CL.1 15VA Ø100
947.100 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 500/5A CL.1 40VA Ø40
206.800 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 2500/5A CL.1 40VA Ø60
532.400 VNĐ
 
Biến dòng đo lường MCT 600/5A CL.1 40VA 42x10
295.900 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 1600/5A CL.1 15VA 105x50
444.400 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 600/5A CL.1 40VA 46x20
355.300 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 750/5A CL.1 15VA 105x25
355.300 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 250/5A CL.1 5VA 80x12
325.600 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 2000/5A CL.1 15VA 80x12
325.600 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 1000/5A CL.1 40VA 210x85
1.776.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 3200/5A CL.1 40VA 105x25
532.400 VNĐ
 
Biến dòng đo lường MCT 800/5A CL.1 15VA Ø30 3P4W 3CT
621.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 300/5A CL.1 5VA Ø21.5 3P4W 3CT
532.400 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 250/5A CL.1 5VA Ø30 3P3W 2CT
444.400 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 100/5A CL.3 2.5VA Ø14 3P4W 3CT
444.400 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 200/5A CL.1 15VA Ø14 3P4W 3CT
474.100 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 75/5A CL.3 2.5VA Ø14 3P4W 3CT
444.400 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 15VA Ø27 3P4W 3CT
562.100 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 150/5A CL.1 5VA Ø14 3P4W 3CT
444.400 VNĐ
 
Biến dòng đo lường MCT 75/5A CL.3 2.5VA 16x7 3P4W 3CT
444.400 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 150/5A CL.1 5VA 16x7 3P4W 3CT
444.400 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 200/5A CL.1 5VA 16x7 3P4W 3CT
444.400 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 15VA 46x25 3P4W 3CT
740.300 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 450/5A CL.1 15VA 46x25 3P3W 2CT
651.200 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 75/5A CL.3 2.5VA 16x7 3P4W 3CT
444.400 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 150/5A CL.1 5VA 16x7 3P3W 2CT
385.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 750/5A CL.1 15VA 3P4W 3CT