028 - 3720 2968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 24h trong giờ hành chính  
 

 
 
 
Bán Nhiều Nhất
Đồng hồ ampe 10A
210.100 VNĐ
MCT băng quấn 600/5A, CL.1, 10VA
203.500 VNĐ
Chuyển mạch ampe 4 vị trí 48x60
177.100 VNĐ
MCT băng quấn 100/5A, CL.1, 5VA
176.000 VNĐ
Bộ ổn nhiệt (Thermostat) 0~60°C 1NC
189.200 VNĐ
Đồng hồ ampe IP65 1200A (1200/5A)
207.900 VNĐ
Đồng hồ ampe 1200A (1200/5A)
159.500 VNĐ
MCT 3 pha 50/5A CL.1 1.5VA
557.700 VNĐ
Đồng hồ ampe IP65 250A (250/5A)
207.900 VNĐ
MCT 75/5A CL.1 5VA
123.200 VNĐ
Đồng hồ ampe 300A (300/5A)
159.500 VNĐ
MCT 400/5A CL.1 10VA
179.300 VNĐ
MCT băng quấn 50/5A, CL.3, 5VA
165.000 VNĐ
Đồng hồ ampe IP65 600A (600/5A)
207.900 VNĐ
MCT 600/5A CL.0.5 5VA
184.800 VNĐ
MCT băng quấn 250/5A, CL.1, 5VA
176.000 VNĐ
MCT băng quấn 400/5A, CL.1, 10VA
203.500 VNĐ
MCT 1200/5A CL.0.5 15VA
348.700 VNĐ
Đồng hồ ampe 250A (250/5A)
159.500 VNĐ
Đồng hồ ampe IP65 40A
264.000 VNĐ
MCT 3 pha 600/5A CL.1 3.75VA
717.200 VNĐ
Đồng hồ ampe IP65 20A
264.000 VNĐ
Đồng hồ ampe 3200A (3200/5A)
159.500 VNĐ
Chuyển mạch ampe 4 vị trí IP55 48x60
207.900 VNĐ
Đồng hồ ampe 75A (75/5A)
159.500 VNĐ
Đồng hồ Volt IP65 500V
207.900 VNĐ
MCT 200/5A CL.1 5VA
132.000 VNĐ
Đồng hồ Volt IP65 500V
207.900 VNĐ
MCT 1200/5A CL.1 15VA
319.000 VNĐ
Đồng hồ ampe IP65 250A (250/5A)
207.900 VNĐ
MCT 3 pha 150/5A CL.1 2.5VA
586.300 VNĐ
Đồng hồ ampe 1600A (1600/5A)
159.500 VNĐ
Chuyển mạch volt 7 vị trí 48x60
177.100 VNĐ
MCT 2000/5A CL.0.5 15VA
636.900 VNĐ
MCT 75/5A CL.0.5 2.5VA (2T)
161.700 VNĐ
Đồng hồ ampe IP65 100A (100/5A)
207.900 VNĐ
Đồng hồ ampe IP65 2500A (2500/5A)
207.900 VNĐ
Đồng hồ ampe IP65 3200A (3200/5A)
207.900 VNĐ
Đồng hồ ampe 6000A (6000/5A)
159.500 VNĐ
MCT 600/5A CL.1 10VA
234.300 VNĐ
MCT 250/5A CL.1 5VA
132.000 VNĐ
Đồng hồ ampe 600A (600/5A)
159.500 VNĐ
MCT 100/5A CL.1 5VA
123.200 VNĐ
MCT băng quấn 6000/5A, CL.1, 15VA
1.787.500 VNĐ
Đồng hồ ampe IP65 100A (100/5A)
207.900 VNĐ
Đồng hồ ampe 500A (500/5A)
159.500 VNĐ
Đồng hồ ampe 3200A (3200/5A)
159.500 VNĐ
Đồng hồ ampe 50A (50/5A)
159.500 VNĐ
Đồng hồ Volt 500V
159.500 VNĐ
Bộ kiểm soát nhiệt độ
715.000 VNĐ
Chuyển mạch volt 7 vị trí IP55 48x60
207.900 VNĐ
MCT 150/5A CL.0.5 3.75VA
161.700 VNĐ
Đồng hồ ampe 800A (800/5A)
159.500 VNĐ
Đồng hồ ampe IP65 800A (800/5A)
207.900 VNĐ
MCT 1600/5A CL.1 15VA
421.300 VNĐ
Đồng hồ ampe IP65 800A (800/5A)
207.900 VNĐ
Đồng hồ ampe 200A (200/5A)
159.500 VNĐ
Đồng hồ ampe 30A
210.100 VNĐ
MCT băng quấn 1600/5A, CL.1, 15VA
508.200 VNĐ
Đồng hồ Volt 500V
159.500 VNĐ
 
MCT 1200/5A CL.0.5 15VA
348.700 VNĐ
MCT 1600/5A CL.0.5 15VA
601.700 VNĐ
MCT 800/5A CL.0.5 10VA
287.100 VNĐ
MCT 500/5A CL.0.5 5VA
184.800 VNĐ
MCT 3000/5A CL.0.5 15VA
836.000 VNĐ
MCT 50/5A CL.0.5 2.5VA (2T)
161.700 VNĐ
MCT 2000/5A CL.0.5 15VA
636.900 VNĐ
MCT 600/5A CL.0.5 5VA
184.800 VNĐ
 
 
MCT băng quấn 400/5A, CL.1, 10VA
217.800 VNĐ
MCT băng quấn 600/5A, CL.1, 10VA
261.800 VNĐ
MCT băng quấn 800/5A, CL.1, 15VA
330.000 VNĐ
MCT băng quấn 5000/5A, CL.1, 15VA
1.540.000 VNĐ
MCT băng quấn 600/5A, CL.1, 10VA
203.500 VNĐ
MCT băng quấn 100/5A, CL.1, 5VA
176.000 VNĐ
MCT băng quấn 6000/5A, CL.1, 15VA
1.787.500 VNĐ
MCT băng quấn 500/5A, CL.1, 10VA
247.500 VNĐ
 
 
 
Đồng hồ ampe 75A (75/5A)
159.500 VNĐ
Đồng hồ ampe 3200A (3200/5A)
159.500 VNĐ
Đồng hồ ampe 2000A (2000/5A)
159.500 VNĐ
Đồng hồ ampe 200A (200/5A)
159.500 VNĐ
Đồng hồ ampe 6000A (6000/5A)
159.500 VNĐ
Đồng hồ ampe 400A (400/5A)
159.500 VNĐ
Đồng hồ ampe 250A (250/5A)
159.500 VNĐ
Đồng hồ ampe 4000A (4000/5A)
159.500 VNĐ
 
Đồng hồ ampe IP65 600A (600/5A)
207.900 VNĐ
Đồng hồ ampe IP65 1200A (1200/5A)
207.900 VNĐ
Đồng hồ ampe IP65 200A (200/5A)
207.900 VNĐ
Đồng hồ ampe IP65 300A (300/5A)
207.900 VNĐ
Đồng hồ ampe IP65 4000A (4000/5A)
207.900 VNĐ
Đồng hồ ampe IP65 400A (400/5A)
207.900 VNĐ
Đồng hồ ampe IP65 1600A (1600/5A)
207.900 VNĐ
Đồng hồ ampe IP65 5000A (5000/5A)
207.900 VNĐ
 
Đồng hồ ampe 3000A (3000/5A)
159.500 VNĐ
Đồng hồ ampe 1200A (1200/5A)
159.500 VNĐ
Đồng hồ ampe 800A (800/5A)
159.500 VNĐ
Đồng hồ ampe 150A (150/5A)
159.500 VNĐ
Đồng hồ Volt 500V
159.500 VNĐ
Đồng hồ ampe 400A (400/5A)
159.500 VNĐ
Đồng hồ ampe 100A (100/5A)
159.500 VNĐ
Đồng hồ ampe 3200A (3200/5A)
159.500 VNĐ
 
Đồng hồ ampe IP65 3200A (3200/5A)
207.900 VNĐ
Đồng hồ ampe IP65 600A (600/5A)
207.900 VNĐ
Đồng hồ ampe IP65 250A (250/5A)
207.900 VNĐ
Đồng hồ ampe IP65 1200A (1200/5A)
207.900 VNĐ
Đồng hồ ampe IP65 5000A (5000/5A)
207.900 VNĐ
Đồng hồ ampe IP65 50A (50/5A)
207.900 VNĐ
Đồng hồ ampe IP65 800A (800/5A)
207.900 VNĐ
Đồng hồ ampe IP65 400A (400/5A)
207.900 VNĐ
 
 
 
 
 

Bản quyền © 2008-2020 thuộc về thegioidien.com

Ghi rõ nguồn khi sử dụng các thông tin tại WWW.THEGIOIDIEN.COM.

WWW.THEGIOIDIEN.COM thuộc sở hữu và điều hành bởi Công ty TNHH Thế Giới Điện

Văn phòng giao dịch: 98D Linh Đông, Khu Phố 7, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP.HCM

GPKD : 0305921340 , Sở KHĐT TPHCM cấp ngày 23/08/2008. Địa chỉ : 32 Đường 35, KP.2, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM