028 - 3720 2968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 24h trong giờ hành chính  
 

 
 
 
Bán Nhiều Nhất
-17%
Cáp điện lực hạ thế CXV 35mm² (7x2.52) - 0.6/1kV
80.500 VNĐ
-17%
Cáp nhôm hạ thế AV 50mm²
12.500 VNĐ
-17%
Cáp nhôm hạ thế LV-ABC-2x16mm²
10.700 VNĐ
-17%
Cáp điện lực hạ thế CV 200mm² (37x2.6) - 0.6/1kV
437.400 VNĐ
-17%
Cáp điện lực hạ thế CXV 3x16mm² - 0.6/1kV
122.800 VNĐ
-17%
Cáp điện lực hạ thế CVV 3x10mm² - 0.6/1kA
80.900 VNĐ
-17%
Cáp điện mềm Fa 4x25mm²
152.600 VNĐ
-17%
Cáp nhôm hạ thế LV-ABC-4x16mm²
21.300 VNĐ
-17%
Cáp nhôm hạ thế LV-ABC-4x50mm²
56.400 VNĐ
-17%
Cáp Duplex 2 ruột nhôm DuAV 2x16mm²
8.700 VNĐ
-17%
Cáp điện mềm Fa 4x10mm²
63.400 VNĐ
-17%
Cáp điện lực hạ thế CV 1.5mm²
383.500 VNĐ
-17%
Cáp điện lực hạ thế CVV 4x4.0mm² - 300/500V
45.700 VNĐ
-17%
Cáp nhôm hạ thế LV-ABC-3x95+1x70mm²
93.500 VNĐ
-17%
Cáp điện lực hạ thế CV 4.0mm²
955.000 VNĐ
-17%
Dây đơn cứng VC8 32/10 (3.20)
1.889.000 VNĐ
-17%
Cáp điện lực hạ thế CXV 16mm² (7x1.7) - 0.6/1kV
37.900 VNĐ
-17%
Cáp Duplex 2 ruột nhôm DuAV 2x25mm²
12.900 VNĐ
-17%
Cáp điện lực hạ thế CV 16mm² (7x1.7) - 450/750V
35.300 VNĐ
-17%
Cáp nhôm hạ thế LV-ABC-4x150mm²
152.000 VNĐ
-17%
Cáp Duplex 2 ruột đồng DuCV 8.0mm²
38.800 VNĐ
-17%
Cáp điện lực hạ thế CXV 3x6.0mm² - 0.6/1kV
51.800 VNĐ
-17%
Cáp điện mềm Fa 2x2.5mm²
1.029.200 VNĐ
-17%
Cáp nhôm hạ thế LV-ABC-2x120mm²
62.700 VNĐ
-17%
Cáp điện mềm Fa 3x6.0mm²
30.000 VNĐ
-17%
Cáp điện mềm Fa 2x16mm²
62.100 VNĐ
-17%
Cáp nhôm hạ thế LV-ABC-3x35mm²
31.000 VNĐ
-17%
Dây đôi mềm ruột đồng 2x24T (2x0.75 mm²)
356.900 VNĐ
-17%
Cáp điện lực hạ thế CXV 4x10mm² - 0.6/1kV
106.100 VNĐ
-17%
Cáp điện lực hạ thế CV 95mm² (37x1.8) - 450/750V
206.200 VNĐ
-17%
Cáp nhôm hạ thế AV 120mm²
28.900 VNĐ
-17%
Cáp điện lực hạ thế CVV 2x16mm - 0.6/1kV
90.300 VNĐ
-17%
Cáp nhôm hạ thế AV 14mm²
3.900 VNĐ
-17%
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng DEP 2x6.0mm²
2.116.500 VNĐ
 
-17%
Dây đơn cứng VC5 26/10 (2.60)
1.504.800 VNĐ
1.249.000 VNĐ
-17%
Dây đơn cứng VC2 16/10 (1.60)
589.600 VNĐ
489.400 VNĐ
-17%
Dây đơn cứng VC1 12/10 (1.13)
301.400 VNĐ
250.200 VNĐ
-17%
Dây đơn cứng VC8 32/10 (3.20)
2.275.900 VNĐ
1.889.000 VNĐ
-17%
Dây đơn cứng VC3 20/10 (2.00)
904.200 VNĐ
750.500 VNĐ
 
-17%
Dây đôi mềm ruột đồng 2x32T (2x1 mm²)
590.000 VNĐ
489.700 VNĐ
-17%
Dây đôi mềm ruột đồng 2x30T (2x1.5 mm²)
860.000 VNĐ
713.800 VNĐ
-17%
Dây đôi mềm ruột đồng 2x24T (2x0.75 mm²)
430.000 VNĐ
356.900 VNĐ
-17%
Dây đôi mềm ruột đồng 2x16T (2x0.5 mm²)
310.000 VNĐ
257.300 VNĐ
-17%
Dây đôi mềm ruột đồng 2x50T (2x2.5 mm²)
1.400.000 VNĐ
1.162.000 VNĐ
 
 
-17%
Cáp điện lực hạ thế CV 2.5mm²
759.000 VNĐ
630.000 VNĐ
-17%
Cáp điện lực hạ thế CV 1.0mm²
333.300 VNĐ
276.600 VNĐ
-17%
Cáp điện lực hạ thế CV 5.5mm²
1.558.700 VNĐ
1.293.700 VNĐ
-17%
Cáp điện lực hạ thế CV 70mm² (19x2.14) - 450/750V
179.600 VNĐ
149.100 VNĐ
-17%
Cáp điện lực hạ thế CV 14mm² (7x1.6) - 0.6/1kV
39.000 VNĐ
32.400 VNĐ
-17%
Cáp điện lực hạ thế CV 100mm² (37x1.85) - 0.6/1kV
270.000 VNĐ
224.100 VNĐ
-17%
Cáp điện lực hạ thế CV 6.0mm²
1.689.600 VNĐ
1.402.400 VNĐ
-17%
Cáp điện lực hạ thế CV 2.0mm²
594.000 VNĐ
493.000 VNĐ
 
-17%
Cáp Duplex 2 ruột đồng DuCV 6.0mm²
35.500 VNĐ
29.500 VNĐ
-17%
Cáp Duplex 2 ruột đồng DuCV 10mm²
58.900 VNĐ
48.900 VNĐ
-17%
Cáp Duplex 2 ruột đồng DuCV 16mm²
89.500 VNĐ
74.300 VNĐ
-17%
Cáp Duplex 2 ruột đồng DuCV 8.0mm²
46.800 VNĐ
38.800 VNĐ
 
-17%
Cáp điện mềm Fa 2x10mm²
46.400 VNĐ
38.500 VNĐ
-17%
Cáp điện mềm Fa 3x4.0mm²
23.300 VNĐ
19.300 VNĐ
-17%
Cáp điện mềm Fa 4x16mm²
120.100 VNĐ
99.700 VNĐ
-17%
Cáp điện mềm Fa 3x16mm²
106.000 VNĐ
88.000 VNĐ
-17%
Cáp điện mềm Fa 2x6.0mm²
26.500 VNĐ
22.000 VNĐ
-17%
Cáp điện mềm Fa 3x8.0mm²
49.000 VNĐ
40.700 VNĐ
-17%
Cáp điện mềm Fa 2x1.5mm²
800.000 VNĐ
664.000 VNĐ
-17%
Cáp điện mềm Fa 2x4.0mm²
17.200 VNĐ
14.300 VNĐ
 
-17%
Cáp điện lực hạ thế CVV 2x4.0mm² - 300/500V
31.300 VNĐ
26.000 VNĐ
-17%
Cáp điện lực hạ thế CVV 4x16mm² - 0.6/1kV
193.300 VNĐ
160.400 VNĐ
-17%
Cáp điện lực hạ thế CVV 3x4.0mm² - 300/500V
42.200 VNĐ
35.000 VNĐ
-17%
Cáp điện lực hạ thế CVV 2x6.0mm² - 300/500V
43.200 VNĐ
35.900 VNĐ
-17%
Cáp điện lực hạ thế CVV 2x2.5mm² - 300/500V
21.600 VNĐ
17.900 VNĐ
-17%
Cáp điện lực hạ thế CVV 4x10mm² - 0.6/1kA
127.000 VNĐ
105.400 VNĐ
-17%
Cáp điện lực hạ thế CVV 3x16mm² - 0.6/1kV
150.600 VNĐ
125.000 VNĐ
-17%
Cáp điện lực hạ thế CVV 4x25mm² - 0.6/1kV
292.500 VNĐ
242.800 VNĐ
 
-17%
Cáp điện lực hạ thế CXV 25mm² (7x2.14) - 0.6/1kV
70.800 VNĐ
58.800 VNĐ
-17%
Cáp điện lực hạ thế CXV 2x6.0mm² - 0.6/1kV
45.500 VNĐ
37.800 VNĐ
-17%
Cáp điện lực hạ thế CXV 4x25mm² - 0.6/1kV
301.100 VNĐ
249.900 VNĐ
-17%
Cáp điện lực hạ thế CXV 10mm² (7x1.35) - 0.6/1kV
30.500 VNĐ
25.300 VNĐ
-17%
Cáp điện lực hạ thế CXV 185mm² (37x2.52) - 0.6/1kV
497.600 VNĐ
413.000 VNĐ
-17%
Cáp điện lực hạ thế CXV 4x4.0mm² - 0.6/1kV
57.500 VNĐ
47.700 VNĐ
 
 
-17%
Cáp Duplex 2 ruột nhôm DuAV 2x25mm²
15.500 VNĐ
12.900 VNĐ
-17%
Cáp Duplex 2 ruột nhôm DuAV 2x35mm²
22.400 VNĐ
18.600 VNĐ
-17%
Cáp Duplex 2 ruột nhôm DuAV 2x14mm²
9.500 VNĐ
7.900 VNĐ
-17%
Cáp Duplex 2 ruột nhôm DuAV 2x12mm²
8.900 VNĐ
7.400 VNĐ
-17%
Cáp Duplex 2 ruột nhôm DuAV 2x16mm²
10.500 VNĐ
8.700 VNĐ
 
-17%
Cáp nhôm hạ thế LV-ABC-3x50+1x35mm²
62.500 VNĐ
51.900 VNĐ
-17%
Cáp nhôm hạ thế LV-ABC-2x35mm²
25.000 VNĐ
20.800 VNĐ
-17%
Cáp nhôm hạ thế LV-ABC-3x150+1x120mm²
169.900 VNĐ
141.000 VNĐ
-17%
Cáp nhôm hạ thế LV-ABC-2x70mm²
44.600 VNĐ
37.000 VNĐ
-17%
Cáp nhôm hạ thế LV-ABC-2x25mm²
18.700 VNĐ
15.500 VNĐ
-17%
Cáp nhôm hạ thế LV-ABC-2x95mm²
61.500 VNĐ
51.000 VNĐ
-17%
Cáp nhôm hạ thế LV-ABC-3x25mm²
27.900 VNĐ
23.200 VNĐ
-17%
Cáp nhôm hạ thế LV-ABC-4x120mm²
150.300 VNĐ
124.700 VNĐ
 
 
 

Bản quyền © 2008-2020 thuộc về thegioidien.com

Ghi rõ nguồn khi sử dụng các thông tin tại WWW.THEGIOIDIEN.COM.

WWW.THEGIOIDIEN.COM thuộc sở hữu và điều hành bởi Công ty TNHH Thế Giới Điện

Văn phòng giao dịch: 98D Linh Đông, Khu Phố 7, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP.HCM

GPKD : 0305921340 , Sở KHĐT TPHCM cấp ngày 23/08/2008. Địa chỉ : 32 Đường 35, KP.2, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM