028 - 3720 2968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 24h trong giờ hành chính  
 
 
 
 
Bán Nhiều Nhất
Cầu chì ống 10x38mm 6A
4.300 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 300/5A CL.5P10 5VA (tròn)
698.500 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 400/5A CL.5P10 15VA (tròn)
742.500 VNĐ
Biến dòng đo lường 1 pha MCT 75/5A CL.1 1.5VA
115.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 5000/5A CL.1 15VA (tròn)
957.000 VNĐ
Đồng hồ Ampe 1000A (1000/5A)
174.900 VNĐ
Cầu chì 63A NH000S 500VAC gG 120kA
60.500 VNĐ
Biến dòng đo lường 1 pha MCT 400/5A CL.1 3VA
121.000 VNĐ
Đồng hồ Ampe 200A (200/5A)
174.900 VNĐ
Chuyển mạch Ampe 4 vị trí
163.900 VNĐ
Đồng hồ Ampe 6000A (6000/5A)
174.900 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 100/5A CL.5P10 5VA (tròn)
869.000 VNĐ
Đồng hồ Ampe 1000A (1000/5A)
174.900 VNĐ
Biến dòng đo lường 1 pha MCT 50/5A CL.1 2.5VA (2T)
115.500 VNĐ
Ngắt mạch cầu chì 3P 250A
1.210.000 VNĐ
Biến dòng đo lường 1 pha MCT 200/5A CL.1 3.75VA
115.500 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 600/5A CL.5P10 5VA (tròn)
649.000 VNĐ
Biến dòng đo lường 1 pha MCT 150/5A CL.1 3.75VA
115.500 VNĐ
Cầu chì 250A NH1S 500VAC gG 120kA
148.500 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 600/5A CL.5P10 15VA (tròn)
715.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 3000/5A CL.1 15VA (chữ nhật)
594.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 300/5A CL.1 5VA (tròn)
407.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 5VA (tròn)
412.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 250/5A CL.1 15VA (tròn)
539.000 VNĐ
Cầu chì 32A NH000S 500VAC gG 120kA
60.500 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 200/5A CL.5P10 5VA (tròn)
748.000 VNĐ
Đồng hồ Ampe 1600A (1600/5A)
174.900 VNĐ
Chuyển mạch Volt 7 vị trí
163.900 VNĐ
Đồng hồ Ampe 200A (200/5A)
174.900 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 75/5A CL.1 5VA (tròn)
616.000 VNĐ
Đồng hồ Ampe 2500A (2500/5A)
174.900 VNĐ
Ngắt mạch cầu chì có đèn báo 32A
33.000 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 1600/5A CL.5P10 15VA (tròn)
731.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 600/5A CL.1 5VA (tròn)
434.500 VNĐ
Biến dòng đo lường 1 pha MCT 100/5A CL.1 2.5VA
115.500 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 400/5A CL.5P10 5VA (tròn)
671.000 VNĐ
 
Đồng hồ Ampe 200A (200/5A)
174.900 VNĐ
Đồng hồ Ampe 100A (100/5A)
174.900 VNĐ
Đồng hồ Ampe 400A (400/5A)
174.900 VNĐ
Đồng hồ Ampe 1600A (1600/5A)
174.900 VNĐ
Đồng hồ Ampe 300A (300/5A)
174.900 VNĐ
Đồng hồ Ampe 250A (250/5A)
174.900 VNĐ
Đồng hồ Ampe 500A (500/5A)
174.900 VNĐ
Đồng hồ Ampe 50A (50/5A)
174.900 VNĐ
 
Đồng hồ Ampe 20A
174.900 VNĐ
Đồng hồ Ampe 1000A (1000/5A)
174.900 VNĐ
Đồng hồ Ampe 30A
174.900 VNĐ
Đồng hồ Ampe 300A (300/5A)
174.900 VNĐ
Đồng hồ Ampe 200A (200/5A)
174.900 VNĐ
Đồng hồ Ampe 100A (100/5A)
174.900 VNĐ
Đồng hồ Ampe 600A (600/5A)
174.900 VNĐ
Đồng hồ Ampe 50A (50/5A)
174.900 VNĐ
 
 
Biến dòng bảo vệ PCT 600/5A CL.5P10 15VA (tròn)
715.000 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 100/5A CL.5P10 5VA (tròn)
869.000 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 400/5A CL.5P10 15VA (tròn)
742.500 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 200/5A CL.5P10 5VA (tròn)
748.000 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 1200/5A CL.5P10 15VA (tròn)
720.500 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 600/5A CL.5P10 5VA (tròn)
649.000 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 400/5A CL.5P10 5VA (tròn)
671.000 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 300/5A CL.5P10 5VA (tròn)
698.500 VNĐ
 
Biến dòng đo lường MCT 6500/5A CL.1 15VA (chữ nhật)
1.277.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 50/5A CL.1 5VA (tròn)
616.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 300/5A CL.1 10VA (tròn)
440.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 250/5A CL.1 10VA (tròn)
440.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 300/5A CL.1 5VA (tròn)
407.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 250/5A CL.1 5VA (tròn)
407.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 2000/5A CL.1 15VA (chữ nhật)
566.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 15VA (tròn)
539.000 VNĐ
 
Biến dòng đo lường 1 pha MCT 400/5A CL.1 3VA
121.000 VNĐ
Biến dòng đo lường 1 pha MCT 100/5A CL.1 2.5VA
115.500 VNĐ
Biến dòng đo lường 1 pha MCT 50/5A CL.1 2.5VA (2T)
115.500 VNĐ
Biến dòng đo lường 1 pha MCT 200/5A CL.1 3.75VA
115.500 VNĐ
Biến dòng đo lường 3 pha MCT 50/5A CL.3 1VA
451.000 VNĐ
Biến dòng đo lường 1 pha MCT 150/5A CL.1 3.75VA
115.500 VNĐ
Biến dòng đo lường 1 pha MCT 75/5A CL.1 1.5VA
115.500 VNĐ
Biến dòng đo lường 3 pha MCT 200/5A CL.1 2.5VA
484.000 VNĐ
 
Cầu chì 500A NH3S 500VAC gG 120kA
352.000 VNĐ
Cầu chì ống 10x38mm 6A
4.300 VNĐ
Cầu chì dòng ngắt mạch cao NH3S-630A
352.000 VNĐ
Ngắt mạch cầu chì 3P 160A
462.000 VNĐ
Đế cầu chì NH000S, NH00S
69.300 VNĐ
Cầu chì ống 10x38mm 25A
7.700 VNĐ
Cầu chì 200A NH1S 500VAC gG 120kA
148.500 VNĐ
Ngắt mạch cầu chì 3P 400A
1.870.000 VNĐ
 
 
 

Bản quyền © 2008-2020 thuộc về thegioidien.com

Ghi rõ nguồn khi sử dụng các thông tin tại WWW.THEGIOIDIEN.COM.

WWW.THEGIOIDIEN.COM thuộc sở hữu và điều hành bởi Công ty TNHH Thế Giới Điện

Văn phòng giao dịch: 98D Linh Đông, Khu Phố 7, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP.HCM

GPKD : 0305921340 , Sở KHĐT TPHCM cấp ngày 23/08/2008. Địa chỉ : 32 Đường 35, KP.2, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM