028 - 3720 2968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 30' trong giờ hành chính  
 

Đồng hồ tủ điện AC96Đồng hồ tủ điện AC72Đồng hồ tủ điện AC48Chuyển mạch volt ampePCT đúc khốiMCT đúc khốiMCT hộp đúc đenCầu chì omega

 
 
 
Bán Nhiều Nhất
Ngắt mạch cầu chì có đèn báo 32A
33.000 VNĐ
Biến dòng đo lường 1 pha MCT 200/5A, CL.1, 3.75VA, hộp đúc
115.500 VNĐ
Biến dòng đo lường 1 pha MCT 400/5A, CL.1, 3VA, hộp đúc
121.000 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 200/5A, CL.5P10, 5VA, đúc tròn
748.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 400/5A, CL.1, 5VA, đúc tròn.
412.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 400/5A, CL.1, 10VA, đúc tròn
467.500 VNĐ
Đồng hồ Ampe 3000/5A, Class 1.5, DE72
174.900 VNĐ
Đồng hồ công suất KW kim 40-0-400kW - CT600/5A, BE96
2.145.000 VNĐ
Đồng hồ Ampe 200/5A, Class 1.5, DE96
174.900 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PR-PCT 600/5A, Class 5P10, 5VA, băng quấn.
936.100 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 600/5A, CL.5P10, 15VA, đúc tròn
715.000 VNĐ
Đồng hồ Công suất KW kim 10-0-100kW - CT150/5A, 72 x 72
2.145.000 VNĐ
Đồng hồ Ampe 6000/5A, Class 1.5, DE96
174.900 VNĐ
Biến dòng đo lường 1 pha MCT 300/5A, CL.1, 3VA, hộp đúc
121.000 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 100/5A, CL.5P10, 5VA, đúc tròn
869.000 VNĐ
Đồng hồ Ampe 50/5A, Class 1.5, DE72
174.900 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 3000/5A, CL.1, 15VA, đúc chữ nhật
594.000 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PR-PCT 400/5A, Class 5P10, 5VA, băng quấn.
999.900 VNĐ
Biến dòng đo lường 1 pha MCT 150/5A, CL.1, 3.75VA, hộp đúc
115.500 VNĐ
Đồng hồ Ampe 1000/5A, Class 1.5, DE72
174.900 VNĐ
Đồng hồ Công suất KW kim 25-0-250kW - CT400/5A, 72 x 72
2.145.000 VNĐ
Biến dòng đo lường 1 pha MCT 100/5A, CL.1, 2.5VA, hộp đúc
115.500 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 1600/5A, CL.5P10, 15VA, đúc tròn
731.500 VNĐ
Cầu chì dòng ngắt mạch cao NH000S-63A
60.500 VNĐ
Đồng hồ Ampe 2500/5A, Class 1.5, DE96
174.900 VNĐ
Đồng hồ chỉ thị kim Tần Số Hz, 220/380V, BE96
572.000 VNĐ
Biến dòng đo lường 1 pha MCT 75/5A, CL.1, 1.5VA, hộp đúc
115.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 300/5A, CL.1, 5VA, đúc tròn
407.000 VNĐ
Cầu chì dòng ngắt mạch cao NH00S-125A
69.300 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 600/5A, CL.1, 5VA, đúc tròn
434.500 VNĐ
Ngắt mạch cầu chì 3P 250A (Max)
1.210.000 VNĐ
Cầu chì dòng ngắt mạch cao NH1S-250A
148.500 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 600/5A, CL.5P10, 5VA, đúc tròn
649.000 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 400/5A, CL.5P10, 5VA, đúc tròn
671.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 250/5A, CL.1, 15VA, đúc tròn
539.000 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 400/5A, CL.5P10, 15VA, đúc tròn
742.500 VNĐ
Đế cầu chì dòng ngắt mạch cao 1P - 400A (Max) dùng cho NH2S
231.000 VNĐ
Đồng hồ Ampe 200/5A, Class 1.5, DE72
174.900 VNĐ
Đồng hồ Ampe 1600/5A, Class 1.5, DE96
174.900 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 1200/5A, CL.5P10, 15VA, đúc tròn
720.500 VNĐ
Biến dòng đo lường 1 pha MCT 50/5A, CL.1, 2.5VA (2T)*, hộp đúc
115.500 VNĐ
Đồng hồ Ampe 500/5A, Class 1.5, DE72
174.900 VNĐ
 
Đồng hồ Ampe 1200/5A, Class 1.5, DE96
174.900 VNĐ
Đồng hồ Ampe 600/5A, Class 1.5, DE96
174.900 VNĐ
Đồng hồ Ampe 400/5A, Class 1.5, DE96
174.900 VNĐ
Đồng hồ Ampe 1600/5A, Class 1.5, DE96
174.900 VNĐ
Đồng hồ Ampe 50/5A,Class 1.5, DE96
174.900 VNĐ
Đồng hồ Ampe 300/5A, Class 1.5, DE96
174.900 VNĐ
Đồng hồ Ampe 250/5A, Class 1.5, DE96
174.900 VNĐ
Đồng hồ Ampe 100/5A, Class 1.5, DE96
174.900 VNĐ
 
Đồng hồ Ampe 100/5A, Class 1.5, DE72
174.900 VNĐ
Đồng hồ Ampe trực tiếp 20A, Class 1.5, BE72
174.900 VNĐ
Đồng hồ Công suất KW kim 800kW - CT1200/5A, 72 x 72
2.145.000 VNĐ
Đồng hồ Ampe 1000/5A, Class 1.5, DE72
174.900 VNĐ
Đồng hồ Ampe 150/5A, Class 1.5, DE72
174.900 VNĐ
Đồng hồ Ampe 50/5A, Class 1.5, DE72
174.900 VNĐ
Đồng hồ Ampe trực tiếp 30A, Class 1.5, DE72
174.900 VNĐ
Đồng hồ Công suất KW kim 6-0-60kW - CT100/5A, 72 x 72
2.145.000 VNĐ
 
 
Biến dòng bảo vệ PR-PCT 2000/5A, Class 5P10, 15VA, băng quấn.
999.900 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PR-PCT 1600/5A, Class 5P10, 15VA, băng quấn.
936.100 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PR-PCT 200/5A, Class 5P10, 5VA, băng quấn.
1.075.800 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PR-PCT 4000/5A, Class 5P10, 15VA, băng quấn.
1.455.300 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PR-PCT 100/5A, Class 5P10, 5VA, băng quấn
1.391.500 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PR-PCT 2500/5A, Class 5P10, 15VA, băng quấn.
1.075.800 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PR-PCT 1000/5A, Class 5P10, 10VA, băng quấn.
936.100 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PR-PCT 1200/5A, Class 5P10, 10VA, băng quấn.
936.100 VNĐ
 
Biến dòng bảo vệ PCT 200/5A, CL.5P10, 5VA, đúc tròn
748.000 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 1600/5A, CL.5P10, 15VA, đúc tròn
731.500 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 300/5A, CL.5P10, 5VA, đúc tròn
698.500 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 600/5A, CL.5P10, 5VA, đúc tròn
649.000 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 400/5A, CL.5P10, 5VA, đúc tròn
671.000 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 400/5A, CL.5P10, 15VA, đúc tròn
742.500 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 100/5A, CL.5P10, 5VA, đúc tròn
869.000 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 1200/5A, CL.5P10, 15VA, đúc tròn
720.500 VNĐ
 
Biến dòng đo lường MCT 250/5A, CL.1, 10VA, đúc tròn
440.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 50/5A, CL.1, 5VA, đúc tròn, có busbar
616.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 300/5A, CL.1, 5VA, đúc tròn
407.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 200/5A, CL.1, 10VA, đúc tròn
440.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 2000/5A, CL.1, 15VA, đúc chữ nhật
566.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 1000/5A, CL.1, 15VA, đúc tròn
440.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 150/5A, CL.1, 5VA, đúc tròn.
429.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 6500/5A, CL.1, 15VA, đúc chữ nhật
1.277.500 VNĐ
 
Biến dòng đo lường 1 pha MCT 75/5A, CL.1, 1.5VA, hộp đúc
115.500 VNĐ
Biến dòng đo lường 1 pha MCT 100/5A, CL.1, 2.5VA, hộp đúc
115.500 VNĐ
Biến dòng đo lường 1 pha MCT 50/5A, CL.1, 2.5VA (2T)*, hộp đúc
115.500 VNĐ
Biến dòng đo lường 1 pha MCT 200/5A, CL.1, 3.75VA, hộp đúc
115.500 VNĐ
Biến dòng đo lường 3 pha MCT 150/5A, CL.1, 2.5VA, hộp đúc
473.000 VNĐ
Biến dòng đo lường 3 pha MCT 75/5A, CL.3, 1.5VA, hộp đúc
451.000 VNĐ
Biến dòng đo lường 1 pha MCT 150/5A, CL.1, 3.75VA, hộp đúc
115.500 VNĐ
Biến dòng đo lường 1 pha MCT 400/5A, CL.1, 3VA, hộp đúc
121.000 VNĐ
 
Cầu chì dòng ngắt mạch cao NH2S-300A
231.000 VNĐ
Cầu chì dòng ngắt mạch cao NH000S-50A
60.500 VNĐ
Cầu chì dòng ngắt mạch cao NH00S-160A
69.300 VNĐ
Cầu chì ống 10x38, dòng điện mức 6A
4.300 VNĐ
Ngắt mạch cầu chì 3P 160A (Max)
462.000 VNĐ
Cầu chì dòng ngắt mạch cao NH000S-80A
60.500 VNĐ
Cầu chì dòng ngắt mạch cao NH3S-500A
352.000 VNĐ
Đế cầu chì dòng ngắt mạch cao 1P - 160A (Max) dùng cho NH000S & NH00S
69.300 VNĐ
 
 
 

Bản quyền © 2008-2016 thuộc về thegioidien.com

Ghi rõ nguồn khi sử dụng các thông tin tại WWW.THEGIOIDIEN.COM.

WWW.THEGIOIDIEN.COM thuộc sở hữu và điều hành bởi Công ty TNHH Thế Giới Điện

Văn phòng giao dịch: 98D Linh Đông, Khu Phố 7, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP.HCM

GPKD : 0305921340 , Sở KHĐT TPHCM cấp ngày 23/08/2008. Địa chỉ : 32 Đường 35, KP.2, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM