028 - 3720 2968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 30' trong giờ hành chính  
 

Đồng hồ tủ điện AC96Đồng hồ tủ điện AC72Đồng hồ tủ điện AC48Chuyển mạch volt ampePCT đúc khốiMCT đúc khốiMCT hộp đúc đenCầu chì omega

 
 
 
Bán Nhiều Nhất
Biến dòng đo lường MCT 400/5A, CL.1, 5VA, đúc tròn.
412.500 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 600/5A, CL.5P10, 5VA, đúc tròn
649.000 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 400/5A, CL.5P10, 15VA, đúc tròn
742.500 VNĐ
Đồng hồ Ampe 1000/5A, Class 1.5, DE72
174.900 VNĐ
Ngắt mạch cầu chì 3P 250A (Max)
1.210.000 VNĐ
Đồng hồ Ampe 2500/5A, Class 1.5, DE96
174.900 VNĐ
Đồng hồ công suất KW kim 12-0-120kW - CT200/5A, BE96
2.145.000 VNĐ
Biến dòng đo lường 1 pha MCT 400/5A, CL.1, 3VA, hộp đúc
121.000 VNĐ
Đồng hồ Ampe 200/5A, Class 1.5, DE72
174.900 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 200/5A, CL.1, 5VA, đúc tròn.
407.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 300/5A, CL.1, 5VA, đúc tròn
407.000 VNĐ
Chuyển mạch Ampe 4 vị trí, 48 x 60
163.900 VNĐ
Cầu chì dòng ngắt mạch cao NH000S-32A
60.500 VNĐ
Biến dòng đo lường 1 pha MCT 50/5A, CL.1, 2.5VA (2T)*, hộp đúc
115.500 VNĐ
Ngắt mạch cầu chì có đèn báo 32A
33.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 75/5A, CL.1, 5VA, đúc tròn, có busbar
616.000 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 100/5A, CL.5P10, 5VA, đúc tròn
869.000 VNĐ
Cầu chì ống 10x38, dòng điện mức 6A
4.300 VNĐ
Đồng hồ chỉ thị kim Tần Số Hz, 220/380V, BE96
572.000 VNĐ
Biến dòng đo lường 1 pha MCT 100/5A, CL.1, 2.5VA, hộp đúc
115.500 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 400/5A, CL.5P10, 5VA, đúc tròn
671.000 VNĐ
Cầu chì dòng ngắt mạch cao NH000S-63A
60.500 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 1600/5A, CL.5P10, 15VA, đúc tròn
731.500 VNĐ
Đồng hồ Ampe 1600/5A, Class 1.5, DE96
174.900 VNĐ
Đồng hồ Ampe 1000/5A, Class 1.5, DE96
174.900 VNĐ
Biến dòng đo lường 1 pha MCT 150/5A, CL.1, 3.75VA, hộp đúc
115.500 VNĐ
Đồng hồ Ampe 6000/5A, Class 1.5, DE96
174.900 VNĐ
Đồng hồ Ampe 3000/5A, Class 1.5, DE72
174.900 VNĐ
Biến dòng đo lường 1 pha MCT 75/5A, CL.1, 1.5VA, hộp đúc
115.500 VNĐ
Đồng hồ Ampe 50/5A, Class 1.5, DE72
174.900 VNĐ
Biến dòng đo lường 1 pha MCT 200/5A, CL.1, 3.75VA, hộp đúc
115.500 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 200/5A, CL.5P10, 5VA, đúc tròn
748.000 VNĐ
Cầu chì dòng ngắt mạch cao NH1S-250A
148.500 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 1200/5A, CL.5P10, 15VA, đúc tròn
720.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 3000/5A, CL.1, 15VA, đúc chữ nhật
594.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 400/5A, CL.1, 10VA, đúc tròn
467.500 VNĐ
 
Đồng hồ Ampe 4000/5A, Class 1.5, DE96
174.900 VNĐ
Đồng hồ Ampe 600/5A, Class 1.5, DE96
174.900 VNĐ
Đồng hồ chỉ thị kim Tần Số Hz, 220/380V, BE96
572.000 VNĐ
Đồng hồ hệ số công suất loại 3 dây, 440V, 50Hz, BE96
869.000 VNĐ
Đồng hồ Ampe 1600/5A, Class 1.5, DE96
174.900 VNĐ
Đồng hồ Ampe 400/5A, Class 1.5, DE96
174.900 VNĐ
Đồng hồ Ampe 200/5A, Class 1.5, DE96
174.900 VNĐ
Đồng hồ Volt 500V, Class 1.5, DE96
174.900 VNĐ
 
Đồng hồ Ampe 50/5A, Class 1.5, DE72
174.900 VNĐ
Đồng hồ Ampe 100/5A, Class 1.5, DE72
174.900 VNĐ
Đồng hồ Công suất KW kim 6-0-60kW - CT100/5A, 72 x 72
2.145.000 VNĐ
Đồng hồ Công suất KW kim 800kW - CT1200/5A, 72 x 72
2.145.000 VNĐ
Đồng hồ Ampe 300/5A, Class 1.5, DE72
174.900 VNĐ
Đồng hồ Volt 500V, Class 1.5, DE72
174.900 VNĐ
Đồng hồ Ampe trực tiếp 20A, Class 1.5, DE72
174.900 VNĐ
Đồng hồ Ampe trực tiếp 10A, Class 1.5, DE72
174.900 VNĐ
 
 
Biến dòng bảo vệ PCT 400/5A, CL.5P10, 15VA, đúc tròn
742.500 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 1600/5A, CL.5P10, 15VA, đúc tròn
731.500 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 200/5A, CL.5P10, 5VA, đúc tròn
748.000 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 1200/5A, CL.5P10, 15VA, đúc tròn
720.500 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 100/5A, CL.5P10, 5VA, đúc tròn
869.000 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 400/5A, CL.5P10, 5VA, đúc tròn
671.000 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 600/5A, CL.5P10, 15VA, đúc tròn
715.000 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 300/5A, CL.5P10, 5VA, đúc tròn
698.500 VNĐ
 
Biến dòng đo lường MCT 600/5A, CL.1, 5VA, đúc tròn
434.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 500/5A, CL.1, 5VA, đúc tròn
423.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 400/5A, CL.1, 15VA, đúc tròn
539.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 100/5A, CL.1, 5VA, đúc tròn
484.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 300/5A, CL.1, 5VA, đúc tròn
407.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 250/5A, CL.1, 10VA, đúc tròn
440.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 150/5A, CL.1, 5VA, đúc tròn.
429.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 200/5A, CL.1, 10VA, đúc tròn
440.000 VNĐ
 
Biến dòng đo lường 1 pha MCT 300/5A, CL.1, 3VA, hộp đúc
121.000 VNĐ
Biến dòng đo lường 3 pha MCT 250/5A, CL.1, 2.5VA, hộp đúc
495.000 VNĐ
Biến dòng đo lường 1 pha MCT 50/5A, CL.1, 2.5VA (2T)*, hộp đúc
115.500 VNĐ
Biến dòng đo lường 3 pha MCT 75/5A, CL.3, 1.5VA, hộp đúc
451.000 VNĐ
Biến dòng đo lường 3 pha MCT 200/5A, CL.1, 2.5VA, hộp đúc
484.000 VNĐ
Biến dòng đo lường 1 pha MCT 150/5A, CL.1, 3.75VA, hộp đúc
115.500 VNĐ
Biến dòng đo lường 1 pha MCT 100/5A, CL.1, 2.5VA, hộp đúc
115.500 VNĐ
Biến dòng đo lường 3 pha MCT 150/5A, CL.1, 2.5VA, hộp đúc
473.000 VNĐ
 
Cầu chì ống 10x38, dòng điện mức 6A
4.300 VNĐ
Cầu chì dòng ngắt mạch cao NH3S-500A
352.000 VNĐ
Ngắt mạch cầu chì 3P 100A (Max)
330.000 VNĐ
Cầu chì dòng ngắt mạch cao NH000S-20A
60.500 VNĐ
Cầu chì dòng ngắt mạch cao NH000S-50A
60.500 VNĐ
Cầu chì ống 10x38, dòng điện mức 2A
4.300 VNĐ
Cầu chì dòng ngắt mạch cao NH2S-300A
231.000 VNĐ
Cầu chì dòng ngắt mạch cao NH3S-630A
352.000 VNĐ
 
 
 

Bản quyền © 2008-2016 thuộc về thegioidien.com

Ghi rõ nguồn khi sử dụng các thông tin tại WWW.THEGIOIDIEN.COM.

WWW.THEGIOIDIEN.COM thuộc sở hữu và điều hành bởi Công ty TNHH Thế Giới Điện

Văn phòng giao dịch: 98D Linh Đông, Khu Phố 7, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP.HCM

GPKD : 0305921340 , Sở KHĐT TPHCM cấp ngày 23/08/2008. Địa chỉ : 32 Đường 35, KP.2, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM