028 - 3720 2968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 24h trong giờ hành chính  
 
 
 
 
Bán Nhiều Nhất
Đèn báo điện áp 50~500VAC Ø22 IP54 màu vàng đậm
42.900 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 600/5A CL.5P10 15VA (tròn)
715.000 VNĐ
Đèn báo phẳng Ø22 IP54 220VAC màu đỏ
16.400 VNĐ
Đồng hồ Ampe 1600A (1600/5A)
192.500 VNĐ
Đồng hồ Ampe 1000A (1000/5A)
192.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 5000/5A CL.1 15VA (tròn)
957.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 250/5A CL.1 15VA (tròn)
539.000 VNĐ
Nút dừng khẩn Ø22 1NO 1NC màu đỏ, xoay để nhả
49.500 VNĐ
Ngắt mạch cầu chì 3P 250A
1.210.000 VNĐ
Cầu chì 63A NH000S 500VAC gG 120kA
60.500 VNĐ
Ngắt mạch cầu chì có đèn báo 32A
33.000 VNĐ
Nắp bảo vệ cho nút nhấn Ø22
15.400 VNĐ
Đèn báo phẳng Ø22 IP54 220VAC màu vàng nhạt
16.400 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 400/5A CL.5P10 15VA (tròn)
742.500 VNĐ
Nhãn khẩn cấp dùng cho nút nhấn Ø22
6.100 VNĐ
Chuyển mạch Ampe 4 vị trí
163.900 VNĐ
Chuông báo Ø22 220VAC màu đỏ
49.500 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 200/5A CL.5P10 5VA (tròn)
748.000 VNĐ
Công tắc xoay 3 vị trí tự giữ 2NO
46.200 VNĐ
Cầu chì 100A NH000S 500VAC gG 120kA
60.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 600/5A CL.1 5VA (tròn)
434.500 VNĐ
Cầu chì ống 10x38mm 6A
4.300 VNĐ
Đèn báo phẳng Ø22 IP54 24V AC/DC màu đỏ
16.400 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 600/5A CL.5P10 5VA (tròn)
649.000 VNĐ
Cầu chì 32A NH000S 500VAC gG 120kA
60.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 300/5A CL.1 5VA (tròn)
407.000 VNĐ
Đồng hồ Ampe 3000A (3000/5A)
192.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 3000/5A CL.1 15VA (chữ nhật)
594.000 VNĐ
Nút nhấn nhả đôi ON OFF Ø22 IP65 1NO 1NC
61.600 VNĐ
Nút nhấn khẩn Ø22 có đèn LED 220VAC 1NO 1NC màu đỏ, xoay để nhả
108.900 VNĐ
Nút nhấn nhả Ø22 có đèn LED 220VAC 1NO màu xanh lá
66.000 VNĐ
Đồng hồ Ampe 200A (200/5A)
192.500 VNĐ
Nút nhấn nhả ON Ø22 IP65 1NO màu xanh lá
42.900 VNĐ
Đồng hồ Ampe 6000A (6000/5A)
192.500 VNĐ
Công tắc xoay 2 vị trí tự giữ 1NO
38.500 VNĐ
Nhãn tên cho nút nhấn Ø22
3.900 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 100/5A CL.5P10 5VA (tròn)
869.000 VNĐ
Nút nhấn nhả Ø22 1NO màu xanh lá
27.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 10VA (tròn)
467.500 VNĐ
Chuyển mạch Volt 7 vị trí
163.900 VNĐ
Nút nhấn nhả Ø22 IP65 1NO màu xanh lá
38.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 200/5A CL.1 5VA (tròn)
407.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 10000/5A CL.1 15VA (chữ nhật)
2.420.000 VNĐ
Công tắc xoay 3 vị trí tự giữ Ø22 2NO
38.500 VNĐ
Nút nhấn khẩn Ø22 1NO 1NC màu đỏ, xoay để nhả
53.900 VNĐ
Đồng hồ Ampe 2500A (2500/5A)
192.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 5VA (tròn)
412.500 VNĐ
Đồng hồ Ampe 200A (200/5A)
192.500 VNĐ
Đèn báo phẳng Ø22 IP54 220VAC màu vàng đậm
16.400 VNĐ
Đế cầu chì NH2S
231.000 VNĐ
Đèn báo phẳng Ø22 IP54 220VAC màu xanh lá
16.400 VNĐ
Nút nhấn nhả Ø22 1NC màu đỏ
27.500 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 300/5A CL.5P10 5VA (tròn)
698.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 75/5A CL.1 5VA (tròn)
616.000 VNĐ
 
Đồng hồ Ampe 1600A (1600/5A)
192.500 VNĐ
Đồng hồ Volt 500V
192.500 VNĐ
Đồng hồ Ampe 1200A (1200/5A)
192.500 VNĐ
Đồng hồ Ampe 600A (600/5A)
192.500 VNĐ
Đồng hồ Ampe 400A (400/5A)
192.500 VNĐ
Đồng hồ Ampe 500A (500/5A)
192.500 VNĐ
Đồng hồ Ampe 2500A (2500/5A)
192.500 VNĐ
Đồng hồ Ampe 200A (200/5A)
192.500 VNĐ
 
Đồng hồ Ampe 1600A (1600/5A)
192.500 VNĐ
Đồng hồ Ampe 20A
192.500 VNĐ
Đồng hồ Ampe 1000A (1000/5A)
192.500 VNĐ
Đồng hồ Ampe 100A (100/5A)
192.500 VNĐ
Đồng hồ Ampe 30A
192.500 VNĐ
Đồng hồ Ampe 400A (400/5A)
192.500 VNĐ
Đồng hồ Volt 500V
192.500 VNĐ
Đồng hồ Ampe 50A (50/5A)
192.500 VNĐ
 
 
Biến dòng bảo vệ PCT 1600/5A CL.5P10 15VA (tròn)
731.500 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 400/5A CL.5P10 15VA (tròn)
742.500 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 400/5A CL.5P10 5VA (tròn)
671.000 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 600/5A CL.5P10 5VA (tròn)
649.000 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 600/5A CL.5P10 15VA (tròn)
715.000 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 200/5A CL.5P10 5VA (tròn)
748.000 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 1200/5A CL.5P10 15VA (tròn)
720.500 VNĐ
Biến dòng bảo vệ PCT 100/5A CL.5P10 5VA (tròn)
869.000 VNĐ
 
Biến dòng đo lường MCT 100/5A CL.1 5VA (tròn)
484.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 50/5A CL.1 5VA (tròn)
616.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 2000/5A CL.1 15VA (chữ nhật)
566.500 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 1000/5A CL.1 15VA (tròn)
440.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 300/5A CL.1 5VA (tròn)
407.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 1000/5A CL.1 15VA (chữ nhật)
440.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 300/5A CL.1 10VA (tròn)
440.000 VNĐ
Biến dòng đo lường MCT 600/5A CL.1 5VA (tròn)
434.500 VNĐ
 
 
Cầu chì 160A NH00S 500VAC gG 120kA
69.300 VNĐ
Ngắt mạch cầu chì 3P 160A
462.000 VNĐ
Cầu chì 500A NH3S 500VAC gG 120kA
352.000 VNĐ
Cầu chì 40A NH000S 500VAC gG 120kA
60.500 VNĐ
Ngắt mạch cầu chì 3P 400A
1.870.000 VNĐ
Ngắt mạch cầu chì có đèn báo 32A
33.000 VNĐ
Đế cầu chì NH1S
148.500 VNĐ
Cầu chì ống 10x38mm 25A
7.700 VNĐ
 
Đèn báo vòm Ø22 IP65 220VAC màu vàng nhạt
27.400 VNĐ
Đèn báo phẳng Ø22 IP54 220VAC màu vàng nhạt
16.400 VNĐ
Đèn báo vòm Ø22 IP65 220VAC màu vàng đậm
27.400 VNĐ
Nút nhấn nhả Ø22 1NC màu đỏ
27.500 VNĐ
Nút dừng khẩn Ø22 1NO 1NC màu đỏ, xoay để nhả
49.500 VNĐ
Đèn báo vòm Ø22 IP65 220VAC màu xanh dương
27.400 VNĐ
Đèn báo phẳng Ø22 IP54 24V AC/DC màu đỏ
16.400 VNĐ
Đèn báo vòm Ø22 IP65 220VAC màu đỏ
27.400 VNĐ
 
Công tắc xoay 2 vị trí tự giữ 1NO
38.500 VNĐ
Công tắc xoay 2 vị trí tự giữ 1NO có chìa khóa
58.300 VNĐ
Tiếp điểm 1NO dùng cho PBH
22.000 VNĐ
Tiếp điểm 1NC dùng cho PBH
22.000 VNĐ
Công tắc xoay 3 vị trí tự giữ 2NO có chìa khóa
68.200 VNĐ
Nút nhấn nhả OFF Ø22 IP65 1NC màu đỏ
42.900 VNĐ
Tiếp điểm 2NO dùng cho PBH
28.600 VNĐ
Nút nhấn nhả lồi Ø22 có đèn LED 220VAC 1NO màu xanh lá
68.200 VNĐ
 
 
 
 

Bản quyền © 2008-2020 thuộc về thegioidien.com

Ghi rõ nguồn khi sử dụng các thông tin tại WWW.THEGIOIDIEN.COM.

WWW.THEGIOIDIEN.COM thuộc sở hữu và điều hành bởi Công ty TNHH Thế Giới Điện

Văn phòng giao dịch: 98D Linh Đông, Khu Phố 7, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP.HCM

GPKD : 0305921340 , Sở KHĐT TPHCM cấp ngày 23/08/2008. Địa chỉ : 32 Đường 35, KP.2, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM