028 - 3720 2968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 24h trong giờ hành chính  
 

 
 
 
Bán Nhiều Nhất
Nút nhấn nhả Ø22, 1NO, màu đen
56.100 VNĐ
Đèn báo Ø22, 110VAC, màu đỏ
62.700 VNĐ
Miniature relays 2 C/O 12A 230VAC LED
184.800 VNĐ
Nút nhấn nhả Ø22, 1NO, màu xanh lá
56.100 VNĐ
Đèn báo Ø22, 220~230VAC, màu vàng
59.400 VNĐ
Đầu nối dạng siết ốc 6mm²
38.500 VNĐ
Rơle REXO 4 C/O 3A 230VAC LED
126.500 VNĐ
Công tắc xoay 2 vị trí Ø22 1NO 1NC
140.800 VNĐ
Cầu chì aM 10x38 0.5A 500VAC
59.400 VNĐ
Nút nhấn nhả Ø22, 1NO, màu đen
56.100 VNĐ
Đèn báo Ø22, 110VAC, màu vàng
62.700 VNĐ
Nút nhấn nhả Ø22, 1NC, màu đỏ
56.100 VNĐ
Đế cắm rơle REXO 2 C/O
49.500 VNĐ
Đèn báo Ø22 230V AC bóng LED vàng
104.500 VNĐ
Đầu nối dạng siết ốc 10mm²
50.600 VNĐ
Đèn báo Ø22, 24V AC/DC, màu vàng
59.400 VNĐ
Đèn báo Ø22 24V AC/DC bóng LED vàng
104.500 VNĐ
Nút nhấn nhả Ø22, N/O, màu vàng, loại XB5
144.100 VNĐ
Đèn báo Ø22, 24V AC/DC, màu xanh lá
59.400 VNĐ
Miniature relays 4 C/O 6A 24VDC LED
245.300 VNĐ
Nút nhấn nhả Ø22 1NC đèn LED 230VAC màu đỏ
248.600 VNĐ
Công tắc xoay Ø22, 2NO, 3 vị trí tự giữ, tay nắm ngắn
106.700 VNĐ
Nút nhấn nhả Ø22, 1NO, màu trắng
56.100 VNĐ
Ngắt mạch cầu chì có đèn báo 10x38 3P 32A
700.700 VNĐ
Nút nhấn nhả Ø22 1NC màu đỏ
73.700 VNĐ
Ngắt mạch cầu chì có đèn báo 10x38 1P 32A
255.200 VNĐ
Cầu chì aM 10x38 2A 500VAC
59.400 VNĐ
Rơle REXO 2 C/O 5A 24VAC LED
105.600 VNĐ
Rơle REXO 2 C/O 5A 230VAC
96.800 VNĐ
Công tắc xoay có khóa Ø22, 1NO, 2 vị trí, tay nắm ngắn
190.300 VNĐ
Đèn báo Ø22, 24V AC/DC, màu trắng
59.400 VNĐ
Nút nhấn nhả Ø22, 1NC, màu đỏ
56.100 VNĐ
Nút nhấn nhả Ø22, 1NO, màu vàng
56.100 VNĐ
Ngắt mạch cầu chì 10x38 1N 32A
177.100 VNĐ
Power Meter class 0.5S, 4DI/2DO, Modbus RS485
15.286.700 VNĐ
Cầu chì aM 10x38 12A 500VAC
59.400 VNĐ
Nút nhấn nhả Ø22, 1NC, màu đỏ
56.100 VNĐ
Nút nhấn nhả Ø22, 1NO, màu xanh lá
56.100 VNĐ
Ngắt mạch cầu chì 14x51 1P+N 50A
398.200 VNĐ
Đèn báo Ø22, 220~230VAC, màu xanh dương
59.400 VNĐ
Đầu nối dạng siết ốc 4mm²
22.000 VNĐ
Công tắc xoay 2 vị trí Ø22 1NO có chìa khóa
194.700 VNĐ
Nút nhấn nhả Ø22 1NO đèn LED 24V AC/DC màu xanh lá
191.400 VNĐ
Đèn báo Ø22, 220~230VAC, màu đỏ
59.400 VNĐ
Đèn báo Ø22 24V AC/DC bóng LED xanh lá
104.500 VNĐ
Rơle REXO 4 C/O 3A 120VAC LED
137.500 VNĐ
Nút nhấn nhả Ø22, 1NO, màu trắng
56.100 VNĐ
Đèn báo Ø22, 24V AC/DC, màu đỏ
59.400 VNĐ
Cầu chì aM 8.5x31.5 2A 400VAC
59.400 VNĐ
Đèn báo Ø22, 220~230VAC, màu trắng
59.400 VNĐ
Nút nhấn nhả Ø22 1NO màu xanh lá
73.700 VNĐ
Đèn báo Ø22, 110VAC, màu trắng
62.700 VNĐ
Miniature relays 4 C/O 6A 230VAC LED
255.200 VNĐ
Đèn báo Ø22 230V AC bóng LED đỏ
104.500 VNĐ
 
Đèn báo Ø22 230V AC bóng LED xanh lá
104.500 VNĐ
Đèn báo Ø22 230V AC bóng LED đỏ
104.500 VNĐ
Đèn báo Ø22 24V AC/DC bóng LED xanh dương
104.500 VNĐ
Đèn báo Ø22 24V AC/DC bóng LED đỏ
104.500 VNĐ
Đèn báo Ø22 24V AC/DC bóng LED vàng
104.500 VNĐ
Đèn báo Ø22 24V AC/DC bóng LED xanh lá
104.500 VNĐ
Đèn báo Ø22 230V AC bóng LED vàng
104.500 VNĐ
Đèn báo Ø22 230V AC bóng LED xanh dương
104.500 VNĐ
 
Nút nhấn nhả Ø22 1NO 1NC màu xanh lá
110.000 VNĐ
Nút nhấn nhả Ø22 1NO màu đen
73.700 VNĐ
Nút nhấn nhả Ø22 1NO đèn LED 230VAC màu đỏ
248.600 VNĐ
Nút nhấn nhả Ø22 1NO màu đen
144.100 VNĐ
Nút nhấn nhả Ø22 1NO 1NC màu đen
110.000 VNĐ
Nút nhấn nhả Ø22 1NO 1NC màu đỏ
110.000 VNĐ
Nút nhấn nhả Ø22 1NO đèn LED 24V AC/DC màu đỏ
191.400 VNĐ
Nút nhấn nhả Ø22 1NO 1NC màu vàng
112.200 VNĐ
 
 
Power Meter Class 0.5S, 4 tariff, 2DI/2DO, Modbus RS485, Analyze Harmonic up to level 31st
15.925.800 VNĐ
Power Meter class 0.5S, 4DI/2DO, Modbus RS485
15.286.700 VNĐ
Đông hồ đo đa năng VAF P&E THD
6.829.900 VNĐ
 
Miniature relays 4 C/O 6A 230VAC LED
255.200 VNĐ
Rơle REXO 4 C/O 3A 120VAC
114.000 VNĐ
Miniature relays 2 C/O 12A 230VAC LED
184.800 VNĐ
Đế cắm rơle REXO 4 C/O
66.000 VNĐ
Miniature relays 4 C/O 6A 24VDC LED
245.300 VNĐ
Rơle REXO 4 C/O 3A 24VDC
107.800 VNĐ
Rơle REXO 4 C/O 3A 230VAC
107.800 VNĐ
Rơle REXO 4 C/O 3A 12VDC
114.400 VNĐ
 
Cầu chì aM 10x38 10A 500VAC
59.400 VNĐ
Cầu chì aM 10x38 0.16A 500VAC
59.400 VNĐ
Cầu chì aM 10x38 1A 500VAC
59.400 VNĐ
Cầu chì aM 8.5x31.5 4A 400VAC
59.400 VNĐ
Ngắt mạch cầu chì 10x38 1P+N 32A
227.700 VNĐ
Ngắt mạch cầu chì 14x51 3P 50A
777.700 VNĐ
Cầu chì aM 10x38 20A 500VAC
59.400 VNĐ
Ngắt mạch cầu chì 10x38 3P+N 32A
628.100 VNĐ
 
Đầu nối dạng siết ốc 6mm²
38.500 VNĐ
Đầu nối dạng siết ốc 10mm²
50.600 VNĐ
Đầu nối dạng siết ốc 70mm²
861.300 VNĐ
Đầu nối dạng siết ốc 95mm²
514.800 VNĐ
Đầu nối dạng siết ốc 35mm²
127.600 VNĐ
Đầu nối dạng siết ốc 150mm²
1.007.600 VNĐ
Đầu nối dạng siết ốc 50mm²
484.000 VNĐ
Đầu nối dạng siết ốc 2.5mm²
22.000 VNĐ
 
Nút nhấn nhả Ø22, 1NO, màu trắng
56.100 VNĐ
Nút nhấn nhả Ø22, 1NO, màu xanh dương
56.100 VNĐ
Nút nhấn nhả Ø22, 1NC, màu đỏ
56.100 VNĐ
Nút nhấn nhả Ø22, 1NO, màu đen
56.100 VNĐ
Nút nhấn nhả Ø22, 1NC, màu đỏ
56.100 VNĐ
Nút nhấn nhả Ø22, 1NO, màu trắng
56.100 VNĐ
Nút nhấn nhả Ø22, 1NO, màu đen
56.100 VNĐ
Nút nhấn nhả Ø22, 1NO, màu xanh lá
56.100 VNĐ
 
Đèn báo Ø22, 220~230VAC, màu xanh dương
59.400 VNĐ
Đèn báo Ø22, 24V AC/DC, màu vàng
59.400 VNĐ
Đèn báo Ø22, 24V AC/DC, màu xanh dương
59.400 VNĐ
Đèn báo Ø22, 220~230VAC, màu xanh lá
59.400 VNĐ
Đèn báo Ø22, 220~230VAC, màu đỏ
59.400 VNĐ
Đèn báo Ø22, 220~230VAC, màu vàng
59.400 VNĐ
Đèn báo Ø22, 24V AC/DC, màu trắng
59.400 VNĐ
Đèn báo Ø22, 220~230VAC, màu trắng
59.400 VNĐ
 
Công tắc xoay có khóa Ø22, 2NO, 3 vị trí, tay nắm ngắn
224.400 VNĐ
Công tắc xoay Ø22, 2NO, 3 vị trí tự nhả, tay nắm ngắn
106.700 VNĐ
Công tắc xoay có khóa Ø22, 1NO, 2 vị trí, tay nắm ngắn
190.300 VNĐ
Công tắc xoay Ø22, 1NO+NC, 2 vị trí tự giữ, tay nắm dài
106.700 VNĐ
Công tắc xoay có khóa Ø22, 2NO, 2 vị trí, tay nắm ngắn
224.400 VNĐ
Công tắc xoay Ø22, 1NO+NC, 2 vị trí tự giữ, tay nắm ngắn
106.700 VNĐ
Công tắc xoay có khóa Ø22, 2NO, 2 vị trí tự nhả, tay nắm ngắn
224.400 VNĐ
Công tắc xoay Ø22, 1NO, 2 vị trí tự nhả, tay nắm ngắn
80.300 VNĐ
 
 
 

Bản quyền © 2008-2020 thuộc về thegioidien.com

Ghi rõ nguồn khi sử dụng các thông tin tại WWW.THEGIOIDIEN.COM.

WWW.THEGIOIDIEN.COM thuộc sở hữu và điều hành bởi Công ty TNHH Thế Giới Điện

Văn phòng giao dịch: 98D Linh Đông, Khu Phố 7, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP.HCM

GPKD : 0305921340 , Sở KHĐT TPHCM cấp ngày 23/08/2008. Địa chỉ : 32 Đường 35, KP.2, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM