028 - 3720 2968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 30' trong giờ hành chính  
 

Phụ kiện điện CNCĐồng hồ tủ điện AC 96x96Đồng hồ tủ điện AC 72x72Chuyển mạch Volt AmpeBiến dòng đo lường băng quấn CNCBiến dòng đo lường vỏ nhựa có đếBiến dòng đo lường vuôngBiến dòng bảo vệ băng quấnNút nhấn đèn báo CNCCầu chì RT18

 
 
 
Bán Nhiều Nhất
Biến dòng đo lường RCT 100/5A đế sắt, Class 1, 5VA
100.100 VNĐ
Đồng hồ Ampe AC 800/5A, 72x72
95.700 VNĐ
Đồng hồ Ampe AC 200/5A, 96x96
100.100 VNĐ
Biến dòng đo lường băng quấn MR 75/5A, Class 1, 5VA
110.000 VNĐ
Biến dòng đo lường RCT 250/5A đế sắt, Class 1, 5VA
100.100 VNĐ
Đồng hồ Ampe AC 100/5A, 72x72
95.700 VNĐ
Đồng hồ KW 3P 3W 415V - 300KW, 96x96
627.000 VNĐ
Chuyển mạch Volt, 48x60
96.800 VNĐ
Đồng hồ KW 3P 3W 415V - 150KW, 96x96
627.000 VNĐ
Đồng hồ Ampe AC 2000/5A, 96x96
100.100 VNĐ
Biến dòng đo lường băng quấn MR 100/5A, Class 1, 5VA
121.000 VNĐ
Biến dòng đo lường nhựa vuông 600/5A, Class 1, 10VA
132.000 VNĐ
Biến dòng đo lường nhựa vuông 1600/5A, Class 1, 15VA
264.000 VNĐ
Đèn báo D22 Led 220VAC, màu đỏ
12.100 VNĐ
Đồng hồ Ampe AC 75/5A, 72x72
95.700 VNĐ
Biến dòng bảo vệ băng quấn PR 4000/5A, 5P10, 15VA
1.100.000 VNĐ
Biến dòng đo lường RCT 200/5A đế sắt, Class 1, 5VA
100.100 VNĐ
Nút nhấn siêu khẩn Ø25, 1NO-1NC
30.800 VNĐ
Biến dòng bảo vệ băng quấn PR 600/5A, 5P10, 15VA
786.500 VNĐ
Đồng hồ Ampe AC 200/5A, 72x72
95.700 VNĐ
Đồng hồ Ampe AC 250/5A, 72x72
95.700 VNĐ
Đồng hồ Ampe AC 150/5A, 96x96
100.100 VNĐ
Biến dòng đo lường RCT 600/5A đế sắt, Class 1, 10VA
151.800 VNĐ
Đồng hồ Ampe AC 75/5A, 96x96
100.100 VNĐ
Chuyển mạch Volt, 64x79
115.500 VNĐ
Chuyển mạch Ampe, 48x60
96.800 VNĐ
Biến dòng đo lường nhựa vuông 400/5A, Class 1, 10VA
110.000 VNĐ
Biến dòng đo lường băng quấn MR 600/5A, Class 1, 10VA
184.800 VNĐ
Biến dòng đo lường băng quấn MR 1000/5A, Class 1, 10VA
303.600 VNĐ
Bộ cầu chì RT-18, có đèn 220VA, 2A/5A/6A
24.800 VNĐ
Biến dòng bảo vệ băng quấn PR 2000/5A, 5P10, 15VA
720.500 VNĐ
Biến dòng bảo vệ băng quấn PR 1000/5A, 5P10, 15VA
731.500 VNĐ
Chuyển mạch Ampe, 64x79
115.500 VNĐ
Biến dòng đo lường nhựa vuông 150/5A, Class 1, 5VA
100.100 VNĐ
Biến dòng đo lường nhựa vuông 100/5A, Class 1, 5VA
100.100 VNĐ
Đồng hồ Ampe AC 1200/5A, 96x96
100.100 VNĐ
Biến dòng đo lường băng quấn MR 250/5A, Class 1, 5VA
121.000 VNĐ
 
Đồng hồ Ampe AC 600/5A, 96x96
100.100 VNĐ
Đồng hồ Cos 3P 3W 415V, 96x96
462.000 VNĐ
Đồng hồ KW 3P 3W 415V - 1000KW, 96x96
627.000 VNĐ
Đồng hồ Ampe AC 100/5A, 96x96
100.100 VNĐ
Đồng hồ Ampe AC 300/5A, 96x96
100.100 VNĐ
Đồng hồ Ampe AC 200/5A, 96x96
100.100 VNĐ
Đồng hồ Ampe AC 50/5A, 96x96
100.100 VNĐ
Đồng hồ 45Hz - 55Hz, 220V
330.000 VNĐ
 
Đồng hồ Ampe AC 300/5A, 72x72
95.700 VNĐ
Đồng hồ Ampe AC 3000/5A, 72x72
95.700 VNĐ
Đồng hồ Ampe AC 100/5A, 72x72
95.700 VNĐ
Đồng hồ Ampe AC 150/5A, 72x72
95.700 VNĐ
Đồng hồ Ampe AC 250/5A, 72x72
95.700 VNĐ
Đồng hồ Ampe AC 1200/5A, 72x72
95.700 VNĐ
Đồng hồ Volt AC 500V, 72x72
95.700 VNĐ
Đồng hồ Ampe AC 500/5A, 72x72
95.700 VNĐ
 
 
Biến dòng đo lường băng quấn MR 50/5A, Class 1, 5VA
110.000 VNĐ
Biến dòng đo lường băng quấn MR 400/5A, Class 1, 10VA
151.800 VNĐ
Biến dòng đo lường băng quấn MR 2500/5A, Class 1, 15VA
627.000 VNĐ
Biến dòng đo lường băng quấn MR 300/5A, Class 1, 10VA
121.000 VNĐ
Biến dòng đo lường băng quấn MR 800/5A, Class 1, 10VA
283.800 VNĐ
Biến dòng đo lường băng quấn MR 500/5A, Class 1, 10VA
168.800 VNĐ
Biến dòng đo lường băng quấn MR 100/5A, Class 1, 5VA
121.000 VNĐ
Biến dòng đo lường băng quấn MR 150/5A, Class 1, 5VA
121.000 VNĐ
 
Biến dòng đo lường RCT 500/5A đế sắt, Class 1, 10VA
145.200 VNĐ
Biến dòng đo lường RCT 800/5A đế sắt, Class 1, 15VA
200.800 VNĐ
Biến dòng đo lường RCT 4000/5A đế sắt, Class 1, 15VA
541.200 VNĐ
Biến dòng đo lường RCT 1000/5A đế sắt, Class 1, 15VA
217.800 VNĐ
Biến dòng đo lường RCT 1600/5A đế sắt, Class 1, 15VA
316.800 VNĐ
Biến dòng đo lường RCT 2500/5A đế sắt, Class 1, 15VA
369.600 VNĐ
Biến dòng đo lường RCT 75/5A đế sắt, Class 1, 5VA
100.100 VNĐ
Biến dòng đo lường RCT 50/5A đế sắt, Class 1, 5VA
100.100 VNĐ
 
Biến dòng đo lường nhựa vuông 300/5A, Class 1, 5VA
100.100 VNĐ
Biến dòng đo lường nhựa vuông 200/5A, Class 1, 5VA
100.100 VNĐ
Biến dòng đo lường nhựa vuông 1200/5A, Class 1, 15VA
231.000 VNĐ
Biến dòng đo lường nhựa vuông 2500/5A, Class 1, 15VA
343.200 VNĐ
Biến dòng đo lường nhựa vuông 100/5A, Class 1, 5VA
100.100 VNĐ
Biến dòng đo lường nhựa vuông 2000/5A, Class 1, 15VA
297.000 VNĐ
Biến dòng đo lường nhựa vuông 75/5A, Class 1, 5VA
100.100 VNĐ
Biến dòng đo lường nhựa vuông 250/5A, Class 1, 5VA
100.100 VNĐ
 
Biến dòng bảo vệ băng quấn PR 500/5A, 5P10, 15VA
733.400 VNĐ
Biến dòng bảo vệ băng quấn PR 300/5A, 5P10, 15VA
858.000 VNĐ
Biến dòng bảo vệ băng quấn PR 1600/5A, 5P10, 15VA
803.000 VNĐ
Biến dòng bảo vệ băng quấn PR 250/5A, 5P10, 15VA
858.000 VNĐ
Biến dòng bảo vệ băng quấn PR 800/5A, 5P10, 15VA
836.000 VNĐ
Biến dòng bảo vệ băng quấn PR 150/5A, 5P10, 15VA
1.045.000 VNĐ
Biến dòng bảo vệ băng quấn PR 1200/5A, 5P10, 15VA
786.500 VNĐ
Biến dòng bảo vệ băng quấn PR 3000/5A, 5P10, 15VA
932.300 VNĐ
 
Đèn báo D22 Led 220VAC, màu vàng
12.100 VNĐ
Nút nhấn siêu khẩn Ø25, 1NO-1NC
30.800 VNĐ
Nút nhấn không đèn Ø25, 1NC, màu đỏ
18.700 VNĐ
Đèn báo D22 Led 220VAC, màu đỏ
12.100 VNĐ
Nút nhấn không đèn Ø25, 1NO, màu xanh lá
18.700 VNĐ
Công tắc xoay 3 vị trí, tự giữ Ø25, 2 NO
27.500 VNĐ
Nút nhấn có đèn LED Ø25, 1NO, màu xanh lá
34.100 VNĐ
Đèn báo D22 Led 220VAC, màu xanh lá
12.100 VNĐ
 
 
 
 

Bản quyền © 2008-2016 thuộc về thegioidien.com

Ghi rõ nguồn khi sử dụng các thông tin tại WWW.THEGIOIDIEN.COM.

WWW.THEGIOIDIEN.COM thuộc sở hữu và điều hành bởi Công ty TNHH Thế Giới Điện

Văn phòng giao dịch: 98D Linh Đông, Khu Phố 7, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP.HCM

GPKD : 0305921340 , Sở KHĐT TPHCM cấp ngày 23/08/2008. Địa chỉ : 32 Đường 35, KP.2, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM