028 - 3720 2968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 30' trong giờ hành chính  
 
 
 
 
Bán Nhiều Nhất
Cosse pin dẹp trần 1-10
58.600 VNĐ
Đồng hồ AC Ampe 100/5A, 72x72
184.800 VNĐ
Cosse nối 2.0
102.600 VNĐ
Cosse pin đôi bọc nhựa 1508
40.300 VNĐ
Cosse pin rỗng bọc nhựa 10-18 -RED/BROWN
84.200 VNĐ
Cosse vòng trần 1-8
102.600 VNĐ
Cosse chỉa bọc nhựa 2-4
84.200 VNĐ
Biến dòng bảo vệ băng quấn PR-600/5A, 5P10, 5VA
1.023.000 VNĐ
Cosse pin rỗng trần 2512
28.100 VNĐ
Biến dòng đo lường băng quấn MR 100/5A, Class 1, 5VA
181.500 VNĐ
Cosse chỉa trần 2-3.7
69.600 VNĐ
Biến dòng bảo vệ băng quấn PR-1000/5A, 5P10, 10VA
1.023.000 VNĐ
Đầu cosse đồng 6-4
402.900 VNĐ
Đồng hồ AC Ampe 150/5A, 72x72
184.800 VNĐ
Biến dòng đo lường nhựa vuông MFO-100-1600/5A
462.000 VNĐ
Cosse chỉa trần 5-6
134.300 VNĐ
Cosse vòng bọc nhựa 3-5 (M)
150.200 VNĐ
Cosse ngắt phụ đực - có bọc nhựa 2-250
72.000 VNĐ
Biến dòng bảo vệ băng quấn PR-500/5A, 5P10, 5VA
1.045.000 VNĐ
Đầu chụp cosse cao su 14 màu xanh lá
107.400 VNĐ
Đồng hồ AC Ampe 250/5A, 96x96
187.000 VNĐ
Biến dòng đo lường nhựa vuông MFO-100-1000/5A
330.000 VNĐ
Biến dòng đo lường nhựa vuông MFO-60-800/5A
286.000 VNĐ
Đồng hồ KW 3P3W 5A 380V, 96x96
1.760.000 VNĐ
Dây rút inox (316) 152 x 4.5
401.700 VNĐ
Cosse pin rỗng trần 1508
19.500 VNĐ
Đầu chụp cosse cao su 125 màu đen
286.000 VNĐ
Đế cầu chì 32A + Ruột chì 6A - 10x38mm
51.700 VNĐ
Biến dòng đo lường băng quấn MR 2000/5A, Class 1, 15VA
737.000 VNĐ
Cosse pin tròn đặc phủ nhựa PTV2-12
102.600 VNĐ
Dây rút bằng nhựa loại 200 x 3.6 trắng
37.900 VNĐ
Cosse chỉa bọc nhựa 2-6
94.000 VNĐ
Đồng hồ Volt 500V, 72x72
184.800 VNĐ
Đầu chụp cosse cao su 8.0 màu xanh dương
73.300 VNĐ
Cosse vòng bọc nhựa 1-10
144.100 VNĐ
Cosse pin rỗng bọc nhựa 1508
22.000 VNĐ
Dây rút bằng nhựa loại 100 x 2.5 màu
11.500 VNĐ
Cosse vòng bọc nhựa 5-5
162.900 VNĐ
Biến dòng đo lường nhựa vuông MFO-40-250/5A
165.000 VNĐ
Dây xoắn 8
136.800 VNĐ
Đầu cosse đồng 50-8
2.266.200 VNĐ
Đầu cosse đồng 150-16
105.700 VNĐ
Dây rút inox (316) 500 x 4.5
783.900 VNĐ
Cosse chỉa bọc nhựa 1-4
73.900 VNĐ
Cosse vòng bọc nhựa 1-4 (L)
73.300 VNĐ
Đầu cosse đồng 300-14
240.500 VNĐ
Đầu cosse đồng 120-10
69.600 VNĐ
Cosse pin dẹp bọc nhựa 1-10
61.100 VNĐ
Cosse pin rỗng bọc nhựa 25-16
144.100 VNĐ
BV1
Đầu cos nối 2 đầu - có nhựa 0.5-1.5mm
89.100 VNĐ
Đế cầu chì 32A + Ruột chì 5A - 10x38mm
51.700 VNĐ
Cosse tròn bullet cái có nhựa 5-195
136.800 VNĐ
Cosse vòng bọc nhựa 1-3.7 (L)
74.500 VNĐ
Dây rút bằng nhựa loại 300 x 4.6 trắng
75.700 VNĐ
Cosse pin đặc trần 1-10
81.800 VNĐ
Cosse pin đặc trần 5-10
252.700 VNĐ
Cosse chỉa trần 3-5
134.300 VNĐ
Đầu chụp cosse cao su 60 màu đỏ
264.600 VNĐ
Dây rút nhựa chống UV 300 x 4.8 đen
86.700 VNĐ
Biến dòng bảo vệ băng quấn PR-800/5A, 5P10, 5VA
1.023.000 VNĐ
Cosse vòng bọc nhựa 2-3.7 (S)
75.700 VNĐ
Dây rút inox (316) 200 x 8.0
354.100 VNĐ
Cosse vòng trần 2-8
116.000 VNĐ
Đầu cosse đồng 25-10
980.500 VNĐ
Đầu chụp cosse cao su 3.5 màu nâu
47.600 VNĐ
Dây rút bằng nhựa loại 80 x 2.5 đen
8.000 VNĐ
Dây rút inox (316) màu đen 1050 x 4.5
1.184.400 VNĐ
Đồng hồ AC Ampe 800/5A, 72x72
184.800 VNĐ
Đồng hồ AC Ampe 100/5A, 96x96
187.000 VNĐ
Cosse ngắt phụ cái - có bọc nhựa 1-250
74.500 VNĐ
Dây rút bằng nhựa loại 450 x 9.0 đen
236.900 VNĐ
Cosse ngắt phụ đực - có bọc nhựa
51.300 VNĐ
Dây rút nhựa chống UV 150 x 3.6 đen
31.700 VNĐ
Đầu chụp cosse cao su 22 màu vàng
139.200 VNĐ
Dây rút inox (316) 300 x 8.0
404.200 VNĐ
Cosse pin rỗng trần 7508
17.100 VNĐ
CMA
Chuyển mạch Ampe 4 vị trí 3P4W, mặt 64x79
203.500 VNĐ
Cosse vòng bọc nhựa 2-8
116.000 VNĐ
Dây rút nhựa chống UV 370 x 7.6 đen
201.500 VNĐ
Cosse chỉa bọc nhựa 1-3.7
74.500 VNĐ
Cosse vòng trần 70-12
2.453.000 VNĐ
Đèn báo Led Phi 22, 220VAC (Xanh dương)
33.000 VNĐ
Cosse vòng trần 14-10
683.800 VNĐ
Biến dòng đo lường băng quấn MR 1200/5A, Class 1, 10VA
407.000 VNĐ
Cosse pin rỗng bọc nhựa 1008 - RED
23.200 VNĐ
Cosse vòng trần 1-4 (L)
76.400 VNĐ
Đồng hồ AC Ampe 800/5A, 96x96
187.000 VNĐ
Cosse pin rỗng bọc nhựa 4018
59.800 VNĐ
Cosse ngắt phụ cách điện hoàn toàn 2
103.800 VNĐ
BV2
Đầu cos nối 2 đầu - có nhựa 1.5-2.5mm
105.000 VNĐ
Đầu chụp cosse cao su 2.0 màu đen
36.600 VNĐ
Cosse chỉa bọc nhựa 1-6
78.100 VNĐ
Đầu chụp cosse cao su 14 màu xanh dương
107.400 VNĐ
Timer 24H 100-240V, 50/60Hz, không có hộp sắt DINRAIL - Có pin
627.000 VNĐ
Đầu cosse đồng 10-8
529.900 VNĐ
Cosse chỉa bọc nhựa 5-6
170.900 VNĐ
Chóp xoắn 1 đầu (có lò xo)-ORANGE
44.000 VNĐ
Cosse tròn bullet đực có nhựa 5-195
98.900 VNĐ
Cosse pin dẹp trần 5-10
125.800 VNĐ
Cosse vòng trần 2-4 (L)
92.800 VNĐ
Cosse vòng trần 5-10
214.900 VNĐ
Chóp xoắn 1 đầu (có lò xo)-xám
39.100 VNĐ
Chóp xoắn 1 đầu (có lò xo)-BLUE
44.000 VNĐ
CMA
Chuyển mạch Ampe 4 vị trí 3P4W, mặt 48x60
203.500 VNĐ
Đầu chụp cosse cao su 3.5 màu vàng
47.600 VNĐ
Dây xoắn 15
167.300 VNĐ
Cosse vòng trần 8-12
488.400 VNĐ
Cosse pin đặc trần 35-20
1.251.500 VNĐ
Biến dòng đo lường băng quấn MR 500/5A, Class 1, 10VA
220.000 VNĐ
Biến dòng bảo vệ băng quấn PR-150/5A, 5P10, 5VA
1.375.000 VNĐ
Biến dòng đo lường nhựa vuông MFO-30-100/5A
165.000 VNĐ
Đầu chụp cosse cao su 5.5 màu vàng
52.500 VNĐ
Đầu chụp cosse cao su 3.5 màu đen
47.600 VNĐ
Cosse pin rỗng trần 1008
18.300 VNĐ
Cosse vòng bọc nhựa 2-4 (S)
76.900 VNĐ
Cosse vòng bọc nhựa 1-6
108.700 VNĐ
Cosse nối 8.0
429.800 VNĐ
Đồng hồ AC Ampe 150/5A, 96x96
187.000 VNĐ
CE5
Cosse nối 1 đầu 5.5mm
120.900 VNĐ
Đèn báo Led Phi 22, 220VAC (Đỏ)
28.600 VNĐ
Dây rút inox (316) màu đen 200 x 4.5
801.000 VNĐ
Đồng hồ AC Ampe 600/5A, 96x96
187.000 VNĐ
Cosse chỉa trần 1-3.7
59.800 VNĐ
Cosse vòng bọc nhựa 5-6
194.100 VNĐ
Đồng hồ AC Ampe 600/5A, 72x72
184.800 VNĐ
Cosse pin dẹp trần 2-10
86.700 VNĐ
Đầu chụp cosse cao su 2.0 màu đỏ
36.600 VNĐ
Biến dòng đo lường băng quấn MR 1000/5A, Class 1, 10VA
374.000 VNĐ
Cosse chỉa móc câu có nhựa 1-4
103.800 VNĐ
Cosse pin dẹp bọc nhựa 2-14
86.700 VNĐ
Cosse pin rỗng bọc nhựa 2512
31.700 VNĐ
Đầu cosse đồng 2.5-6
362.600 VNĐ
Cosse pin rỗng trần 4012
35.400 VNĐ
 
Đầu cosse đồng 300-16
284.500 VNĐ
Đầu cosse đồng 150-12
88.600 VNĐ
Đầu cosse đồng 240-14
162.400 VNĐ
Đầu cosse đồng 50-12
2.074.500 VNĐ
Đầu cosse đồng 10-6
448.100 VNĐ
Đầu cosse đồng 4-6
363.900 VNĐ
Đầu cosse đồng 16-8
674.000 VNĐ
Đầu cosse đồng 16-6
674.000 VNĐ
 
Chóp xoắn 1 đầu (có lò xo)-ORANGE
44.000 VNĐ
Chóp xoắn 1 đầu (có lò xo)-xám
39.100 VNĐ
Chóp xoắn 1 đầu (có lò xo)-BLUE
44.000 VNĐ
CE5
Cosse nối 1 đầu 5.5mm
120.900 VNĐ
Chóp xoắn 1 đầu (có lò xo)-GREY
44.000 VNĐ
CE2
Cosse nối 1 đầu 2mm
58.600 VNĐ
CE8
Cosse nối 1 đầu CE8
262.500 VNĐ
CE1
Cosse nối 1 đầu 1.25mm
58.600 VNĐ
 
 
 
Cosse pin đôi bọc nhựa 1508
40.300 VNĐ
Cosse pin rỗng bọc nhựa 0508 - ORANGE
21.300 VNĐ
Cosse pin rỗng bọc nhựa 16-12
89.100 VNĐ
Cosse pin rỗng bọc nhựa 50-20
378.500 VNĐ
Cosse pin rỗng bọc nhựa 1012
28.100 VNĐ
Cosse pin rỗng bọc nhựa 1518
33.000 VNĐ
Cosse pin rỗng bọc nhựa 2508
26.300 VNĐ
Cosse pin đôi bọc nhựa 7508
35.400 VNĐ
 
Cosse pin rỗng trần 16-12
68.400 VNĐ
Cosse pin rỗng trần 1512
24.400 VNĐ
Cosse pin rỗng trần 25-16
111.100 VNĐ
Cosse pin rỗng trần 10-12
48.800 VNĐ
Cosse pin rỗng trần 50-25
350.400 VNĐ
Cosse pin rỗng trần 2508
23.200 VNĐ
Cosse pin rỗng trần 6012
44.000 VNĐ
Cosse pin rỗng trần 1008
18.300 VNĐ
 
 
Cosse ngắt phụ đực - có bọc nhựa 1-250
72.000 VNĐ
Cosse ngắt phụ cách điện hoàn toàn 2
103.800 VNĐ
Cosse ngắt phụ cách điện nylon cái 2
150.200 VNĐ
Cosse tròn bullet cái có nhựa 1-156
91.600 VNĐ
Cosse tròn bullet cái có nhựa 5-195
136.800 VNĐ
Cosse tròn bullet đực có nhựa 2-195
80.600 VNĐ
Cosse ngắt phụ cái - có bọc nhựa 1-187
62.300 VNĐ
Cosse tròn bullet đực có nhựa 1-156
69.600 VNĐ
 
Cosse vòng trần 100-14
5.120.900 VNĐ
Cosse vòng trần 2-10
134.300 VNĐ
Cosse vòng trần 8-10
366.300 VNĐ
Cosse vòng trần 2-12
221.000 VNĐ
Cosse vòng trần 22-10
842.500 VNĐ
Cosse vòng trần 60-12
1.873.000 VNĐ
Cosse vòng trần 150-14
7.431.000 VNĐ
Cosse vòng trần 38-6
1.147.700 VNĐ