028 - 3720 2968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 24h trong giờ hành chính  
 

 
 
 
Bán Nhiều Nhất
MCCB 2P 63A 25kA
1.419.000 VNĐ
MCCB 2P 63A 15kA
1.285.900 VNĐ
ELCB 3P 32A 5kA
4.413.200 VNĐ
MCB 4P 63A 10kA
1.786.400 VNĐ
RCCB 4P 63A 30mA
4.478.100 VNĐ
MCCB 2P 50A 50kA
2.830.300 VNĐ
MCCB 3P 25A 5kA
1.578.500 VNĐ
MCCB 2P 35~50A T/Adj 85kA
4.766.300 VNĐ
MCCB 4P 63~125A E/Adj 75kA
39.440.500 VNĐ
ELCB 4P 75A 50kA
31.262.000 VNĐ
ELCB 4P 200~400A Adj 70kA
84.057.600 VNĐ
MCB 3P 63A 6kA
1.457.500 VNĐ
ACB 4P 4000A 130kA (DRAWOUT)
1.163.398.500 VNĐ
ELCB 3P 30A 10kA
8.269.800 VNĐ
MCCB 3P 125~250A E/Adj 75kA
26.317.500 VNĐ
MCCB 2P 16A 7.5kA
1.156.100 VNĐ
RCBO 1PN 10A 4.5kA 30mA
1.542.200 VNĐ
MCB 3P 32A 6kA
768.900 VNĐ
Tay vặn xoay kiểu S cho 2/3/4P, NF125,160,250-SGV/HGV
2.334.200 VNĐ
MCCB 4P 125~160A T/Adj 75kA
23.001.000 VNĐ
Bảo vệ thấp áp UVT 48VDC INST
33.239.800 VNĐ
ELCB 4P 30A 30kA
23.333.200 VNĐ
MCCB 4P 63A 50kA
8.360.000 VNĐ
ELCB 3P 125A 75kA
28.418.500 VNĐ
ELCB 3P 30A 5kA
3.649.800 VNĐ
MCB 2P 10A 6kA
396.000 VNĐ
MCB 3P+N 63A 6kA
1.932.700 VNĐ
Display onto panel board cho ACB
33.239.800 VNĐ
ELCB 4P 40A 50kA
31.262.000 VNĐ
ELCB 3P 50A 7.5kA
4.649.700 VNĐ
Khóa liên động cơ khí MI for 630SW-2000SWA 3P D/O
18.700.000 VNĐ
MCB 1P 13A 10kA
228.800 VNĐ
MCB 3P 16A 10kA
913.000 VNĐ
ELCB 3P 63A 10kA
8.269.800 VNĐ
MCCB 3P 200A 36kA
6.772.700 VNĐ
MCCB 3P 16A 5kA
1.518.000 VNĐ
Bảo vệ thấp áp UVT 200-240VAC INST
33.239.800 VNĐ
MCCB 2P 80A 100kA
4.395.600 VNĐ
Tiếp điểm phụ AX (2a2b)
6.638.500 VNĐ
ACB 3P 2000A 85kA (FIXED)
196.543.600 VNĐ
MCCB 3P 300~630A Adj 50kA
29.190.700 VNĐ
MCCB 4P 400A 45kA
21.154.100 VNĐ
Biến dòng ZT 30B
11.426.800 VNĐ
ELCB 3P 100A 30kA
12.681.900 VNĐ
ACB 3P 1250A 65kA (DRAWOUT)
159.228.300 VNĐ
ACB 4P 2500A 85kA (FIXED)
258.228.300 VNĐ
MCCB 2P 6A 7.5kA
1.156.100 VNĐ
MCCB 3P 100A 10kA
2.674.100 VNĐ
MCCB 3P 6A 5kA
1.518.000 VNĐ
MCCB 2P 50A 7.5kA
1.129.700 VNĐ
Shunt trip 110-400VAC cho BH-D6S/BH-D10
2.173.600 VNĐ
Tiếp điểm phụ cho NV2/3/4P-TRÁI, NV400,630,800-CW/SW/HW/SEW/HEW
2.187.900 VNĐ
MCCB 3P 25A 30kA
3.649.800 VNĐ
Bộ nguồn P2 : 24-60VDC
9.350.000 VNĐ
MCCB 3P 250A 25kA
4.620.000 VNĐ
MCCB 4P 63A 30kA
5.133.700 VNĐ
Phụ kiện kết nối mạng cho ACB PROFIBUDP interface
51.939.800 VNĐ
RCBO 1PN 25A 4.5kA 30mA
1.849.100 VNĐ
MCCB 3P 32~63A E/Adj 75kA
24.696.100 VNĐ
MCCB 2P 125A 36kA
3.769.700 VNĐ
Tiếp điểm cảnh báo cho NF2P/3P/4P-PHẢI, NF32-SV, NF63-CV/SV/HV
1.146.200 VNĐ
MCCB 4P 125A 36kA
10.093.600 VNĐ
ELCB 3P 100A 10kA
5.957.600 VNĐ
MCCB 3P 250A 45kA
15.330.700 VNĐ
MCB 2P 2A 6kA
1.282.600 VNĐ
Tay vặn xoay kiểu F cho NF2/3/4P, NV3P, NF/NV-800
2.700.500 VNĐ
MCCB 4P 16A 30kA
5.133.700 VNĐ
Neutral Current Transformer 20
18.700.000 VNĐ
MCCB 3P 32A 50kA
6.043.400 VNĐ
Electronic Trip Relay WM1 : General Protection use
31.161.900 VNĐ
ELCB 3P 20A 5kA
4.413.200 VNĐ
ELCB 3P 40A 30kA
12.681.900 VNĐ
MCCB 3P 40A 5kA
1.518.000 VNĐ
MCCB 2P 25~32A T/Adj 85kA
4.766.300 VNĐ
RCCB 2P 63A 30mA
2.569.600 VNĐ
MCCB 4P 20A 7.5kA
2.282.500 VNĐ
ELCB 4P 200~400A Adj 50kA
68.682.900 VNĐ
MCCB 3P 50A 10kA
1.923.900 VNĐ
ELCB 3P 125~250A Adj 75kA
74.131.200 VNĐ
MCCB 2P 20A 15kA
1.285.900 VNĐ
MCCB 3P 20A 10kA
1.923.900 VNĐ
MCB 4P 25A 6kA
1.042.800 VNĐ
MCCB 4P 32~40A T/Adj 75kA
18.432.700 VNĐ
MCB 2P 32A 6kA
447.700 VNĐ
ELCB 3P 200A 25kA
9.821.900 VNĐ
ELCB 3P 63A 5kA
3.649.800 VNĐ
MCCB 4P 25A 10kA
2.476.100 VNĐ
Tay vặn xoay kiểu V cho NF/NV-2/3/4P, NF250-CV/SV/HV, NV250-CV/SV/HV/SEV/HEV
2.291.300 VNĐ
MCCB 3P 32~40A T/Adj 36kA
5.962.000 VNĐ
MCCB 2P 100A 30kA
2.006.400 VNĐ
Condenser Trip Device KF-200
33.672.100 VNĐ
MCCB 2P 25A 25kA
1.419.000 VNĐ
MCB 3P 63A 6kA
1.035.100 VNĐ
ACB 3P 1250A 65kA (FIXED)
122.430.000 VNĐ
MCCB 2P 140~200A T/Adj 100kA
11.603.900 VNĐ
MCCB 4P 63A 10kA
2.476.100 VNĐ
Tiếp điểm phụ & cảnh báo cho NF2/3/4P, NV3/4P-TRÁI
3.468.300 VNĐ
ACB 4P 630A 65kA (DRAWOUT)
167.659.800 VNĐ
MCCB 2P 16A 7.5kA
1.129.700 VNĐ
ACB 4P 4000A 130kA (FIXED)
830.998.300 VNĐ
MCB 1P 16A 6kA
162.800 VNĐ
ELCB 3P 100A 50kA
21.577.600 VNĐ
MCB 1P 1.6A 6kA
577.500 VNĐ
Tay vặn xoay kiểu F cho NF/NV-3/4P, NF/NV32-SV, NF/NV63-CV/SV/HV
1.735.800 VNĐ
MCB 2P 13A 10kA
573.100 VNĐ
MCB 3P+N 25A 6kA
1.237.500 VNĐ
ACB 3P 1600A 65kA (DRAWOUT)
173.483.200 VNĐ
RCBO 1PN 16A 4.5kA 100mA
1.542.200 VNĐ
Tiếp điểm phụ 2AX cho BH-D6S/BH-D10
1.427.800 VNĐ
MCCB 3P 630A 36kA
20.188.300 VNĐ
MCCB 3P 25A 7.5kA
1.699.500 VNĐ
ACB 4P 630A 65kA (FIXED)
130.130.000 VNĐ
MCB 4P 20A 6kA
961.400 VNĐ
Motor nạp vận hành điện 200-220VAC 50/60Hz cho 3P+4P, NF800
57.402.400 VNĐ
MCB 1P 20A 10kA
228.800 VNĐ
ELCB 3P 30A 2.5kA
2.894.100 VNĐ
Khối liên động cơ khí cho MCCB 4P
5.857.500 VNĐ
MCCB 4P 63~125A E/Adj 36kA
18.283.100 VNĐ
MCB 2P 63A 6kA
943.800 VNĐ
ELCB 3P 250A 45kA
42.585.400 VNĐ
Relay thấp áp 380-415/440-480V-PHẢI cho NF2/3/4P, NF160-SW/HW
6.892.600 VNĐ
ACB 3P 4000A 85kA (DRAWOUT)
531.293.400 VNĐ
MCB 3P 2A 6kA
1.951.400 VNĐ
Shunt trip 100-240VAC, lắp phải cho NF160-SV/HV, NF250-CV/SV/HV
2.318.800 VNĐ
Biến dòng ZCT 323
1.142.693.200 VNĐ
Electronic Trip Relay E1: Earth leakage Protection
10.391.700 VNĐ
 
MCB 1P 6A 6kA
233.200 VNĐ
MCB 2P 63A 6kA
691.900 VNĐ
MCB 1P 20A 6kA
162.800 VNĐ
MCB 1P 40A 6kA
211.200 VNĐ
MCB 4P 13A 6kA
961.400 VNĐ
MCB 3P 6A 6kA
853.600 VNĐ
MCB 3P 50A 6kA
969.100 VNĐ
MCB 4P 32A 6kA
1.042.800 VNĐ
 
MCB 1P 16A 10kA
228.800 VNĐ
MCB 3P 32A 10kA
994.400 VNĐ
MCB 2P 20A 10kA
573.100 VNĐ
MCB 1P 6A 10kA
314.600 VNĐ
MCB 2P 50A 10kA
831.600 VNĐ
MCB 1P 32A 10kA
266.200 VNĐ
MCB 1P 40A 10kA
303.600 VNĐ
MCB 2P 40A 10kA
739.200 VNĐ
 
MCB 1P 3A 6kA
577.500 VNĐ
MCB 3P 6A 6kA
1.164.900 VNĐ
MCB 1P 4A 6kA
577.500 VNĐ
MCB 2P 6A 6kA
789.800 VNĐ
MCB 1P 1A 6kA
577.500 VNĐ
MCB 3P 16A 6kA
943.800 VNĐ
MCB 1P 50A 6kA
394.900 VNĐ
MCB 3P 1A 6kA
1.951.400 VNĐ
 
 
RCBO 1PN 20A 4.5kA 30mA
1.542.200 VNĐ
RCBO 1PN 25A 4.5kA 100mA
1.849.100 VNĐ
RCCB 2P 25A 300mA
2.104.300 VNĐ
RCCB 4P 40A 30mA
3.452.900 VNĐ
RCBO 1PN 40A 4.5kA 30mA
2.121.900 VNĐ
RCCB 4P 40A 300mA
2.132.900 VNĐ
RCBO 1PN 32A 4.5kA 100mA
1.849.100 VNĐ
RCCB 2P 40A 30mA
2.132.900 VNĐ
 
MCCB 2P 3A 1.5kA
565.400 VNĐ
MCCB 2P 20A 1.5kA
565.400 VNĐ
MCCB 2P 60A 5kA
1.129.700 VNĐ
MCCB 2P 15A 1.5kA
565.400 VNĐ
MCCB 2P 20A 7.5kA
1.129.700 VNĐ
MCCB 2P 15A 5kA
1.129.700 VNĐ
MCCB 2P 25A 7.5kA
1.129.700 VNĐ
MCCB 2P 63A 7.5kA
1.129.700 VNĐ
 
MCCB 2P 125~160A T/Adj 85kA
6.198.500 VNĐ
MCCB 2P 32A 50kA
2.830.300 VNĐ
MCCB 2P 4A 7.5kA
1.156.100 VNĐ
MCCB 2P 16~20A T/Adj 85kA
4.766.300 VNĐ
MCCB 2P 10A 15kA
1.285.900 VNĐ
MCCB 2P 32A 7.5kA
1.156.100 VNĐ
MCCB 2P 10A 7.5kA
1.156.100 VNĐ
MCCB 2P 20A 7.5kA
1.156.100 VNĐ
 
MCCB 2P 16A 25kA
1.419.000 VNĐ
MCCB 2P 250A 100kA
7.437.100 VNĐ
MCCB 2P 63A 100kA
4.395.600 VNĐ
MCCB 2P 16~20A T/Adj 100kA
6.867.300 VNĐ
MCCB 2P 16A 100kA
4.395.600 VNĐ
MCCB 2P 32~40A T/Adj 100kA
6.867.300 VNĐ
MCCB 2P 10A 25kA
1.419.000 VNĐ
MCCB 2P 20A 25kA
1.419.000 VNĐ
 
MCCB 3P 4A 5kA
1.518.000 VNĐ
MCCB 3P 60A 10kA
2.674.100 VNĐ
MCCB 3P 500A 36kA
20.188.300 VNĐ
MCCB 3P 100A 10kA
2.674.100 VNĐ
MCCB 3P 30A 5kA
1.518.000 VNĐ
MCCB 3P 60A 5kA
1.518.000 VNĐ
MCCB 3P 75A 10kA
2.674.100 VNĐ
MCCB 3P 50A 5kA
1.518.000 VNĐ