028 - 3720 2968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 30' trong giờ hành chính  
 

 
 
 
Bán Nhiều Nhất
Contactor 4P, cuộn dây điều khiển 220VDC, 20A, 2NO-2NC
2.172.500 VNĐ
Contactor 4P, cuộn dây điều khiển 220VAC, 50/60Hz, 25A, 4N/O
1.678.600 VNĐ
Contactor 4P, cuộn dây điều khiển 220VDC, 20A, 4N/O
2.172.500 VNĐ
Contactor 4P, cuộn dây điều khiển 400VAC, 50/60Hz, 60A, 4N/O
4.539.700 VNĐ
Khởi động mềm Altistart 48 3P 355KW 400V 50/60Hz
154.198.000 VNĐ
Khởi động mềm Altistart 48 3P 15KW 400V 50/60Hz
22.429.000 VNĐ
Contactor 3P 6A 1N/C 440VAC LC1E
260.700 VNĐ
Biến tần Altivar 312 1P 0.75KW 200-240V 50/60Hz
12.375.000 VNĐ
Contactor 3P 6A 1N/O 240VAC LC1E
260.700 VNĐ
Contactor 3P, cuộn dây điều khiển 48VAC, 50/60Hz, 18A, 1N/O, 1N/C
754.600 VNĐ
Contactor 3P, cuộn dây điều khiển 42VAC, 50/60Hz, 9A, 1N/O, 1N/C
473.000 VNĐ
Rơle nhiệt 0.40..0.63A sử dụng với Contactor LC1E06..E38
322.300 VNĐ
Contactor 3P 160A 1N/O 1N/C 440VAC LC1E
5.349.300 VNĐ
TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 13…18A, Rotary knob control
1.754.500 VNĐ
TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 0.40…0.63A, Rotary knob control
1.403.600 VNĐ
Contactor 3P 80A 1N/O 1N/C 415VAC LC1E
1.565.300 VNĐ
Contactor 3P, cuộn dây điều khiển 240VAC, 50/60Hz, 9A, 1N/O, 1N/C
473.000 VNĐ
Contactor 4P, cuộn dây điều khiển 380VAC, 50/60Hz, 125A, 2NO-2NC
11.447.700 VNĐ
Khởi động mềm Altistart 48 3P 45KW 400V 50/60Hz
30.932.000 VNĐ
Biến tần Altivar 12 1P 2.2KW 200-240V 50/60Hz
8.162.000 VNĐ
Khởi động mềm Altistart 48 3P 22KW 400V 50/60Hz
25.036.000 VNĐ
Khởi động mềm Altistart 22 3P 22KW 400V 50/60Hz
22.869.000 VNĐ
Contactor 3P 18A 1N/O 380VAC LC1E
502.700 VNĐ
Rơle nhiệt 17..25A sử dụng với Contactor LC1E40..E95
651.200 VNĐ
Biến tần Altivar 212 3P 22KW 200-240V 50/60Hz IP21
104.896.000 VNĐ
Rơle nhiệt 12..18A sử dụng với Contactor LC1E06..E38
322.300 VNĐ
Contactor 3P, cuộn dây điều khiển 230VAC, 50/60Hz, 12A, 1N/O, 1N/C
565.400 VNĐ
Contactor 3P, cuộn dây điều khiển 220VAC, 50/60Hz, 32A, 1N/O, 1N/C
1.316.700 VNĐ
Contactor 3P 40A 1N/O 1N/C 415VAC LC1E
1.090.100 VNĐ
Khởi động mềm Altistart 22 3P 90KW 400V 50/60Hz
45.397.000 VNĐ
Contactor 3P 9A 1N/C 240VAC LC1E
300.300 VNĐ
Contactor 3P, cuộn dây điều khiển 24VAC, 50/60Hz, 12A, 1N/O, 1N/C
565.400 VNĐ
Contactor 3P 9A 1N/C 440VAC LC1E
300.300 VNĐ
Khởi động mềm Altistart 48 3P 110KW 400V 50/60Hz
66.803.000 VNĐ
Contactor 3P, cuộn dây điều khiển 415VAC, 50/60Hz, 25A, 1N/O, 1N/C
1.056.000 VNĐ
Khởi động mềm Altistart 22 3P 37KW 400V 50/60Hz
27.027.000 VNĐ
Contactor 3P 6A 1N/O 440VAC LC1E
260.700 VNĐ
Contactor 3P loại K, điện áp điều khiển 12VDC, 9A, 1 N/C
773.300 VNĐ
Contactor 3P 120A 1N/O 1N/C 440VAC LC1E
2.460.700 VNĐ
Contactor 3P 200A 380VAC LC1E (Đấu nối bằng thanh đồng)
5.865.200 VNĐ
Contactor 3P 120A 1N/O 1N/C 220VAC LC1E
2.460.700 VNĐ
Contactor 4P, cuộn dây điều khiển 240VAC, 50/60Hz, 32A, 2NO-2NC
1.975.600 VNĐ
Khởi động mềm Altistart 22 3P 75KW 400V 50/60Hz
44.352.000 VNĐ
Contactor 3P, cuộn dây điều khiển 380VAC, 50/60Hz, 18A, 1N/O, 1N/C
754.600 VNĐ
Contactor 3P loại K, điện áp điều khiển 24VDC, 9A, 1 N/O
773.300 VNĐ
TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 4…6.3A, Pushbutton control
1.235.300 VNĐ
Tiếp điểm phụ 2NO gắn ở mặt trước
75.900 VNĐ
Contactor 3P 300A 220VAC LC1E (Đấu nối bằng thanh đồng)
9.948.400 VNĐ
 
Rơle nhiệt 0.10..0.16A sử dụng với Contactor LC1E06..E38
322.300 VNĐ
Contactor 3P 95A 1N/O 1N/C 440VAC LC1E
1.970.100 VNĐ
Rơle nhiệt 37..50A sử dụng với Contactor LC1E50..E95
651.200 VNĐ
Contactor 3P 40A 1N/O 1N/C 220VAC LC1E
1.090.100 VNĐ
Contactor 3P 120A 1N/O 1N/C 240VAC LC1E
2.460.700 VNĐ
Contactor 3P 6A 1N/O 415VAC LC1E
260.700 VNĐ
Contactor 3P 18A 1N/C 380VAC LC1E
502.700 VNĐ
Rơle nhiệt 2.5..4A sử dụng với Contactor LC1E06..E38
322.300 VNĐ
 
TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 4…6.3A, Rotary knob control
1.516.900 VNĐ
TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 0.40…0.63A, Pushbutton control
1.140.700 VNĐ
TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 0.1…1.5A, Pushbutton control
1.140.700 VNĐ
TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 30-40A, rotary knob
3.747.700 VNĐ
TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 2.5…4A, Pushbutton control
1.235.300 VNĐ
TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 24…32A, Rotary knob control
1.754.500 VNĐ
TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 1.6…2.5A, Pushbutton control
1.235.300 VNĐ
TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 0.63…1A, Rotary knob control
1.457.500 VNĐ
 
Tiếp điểm phụ cho Contactor loại K (LA1KN31)
227.700 VNĐ
Contactor 3P, điện áp điều khiển 48VAC, 50/60Hz, 6A, 1 N/C
387.200 VNĐ
Contactor 3P loại K, điện áp điều khiển 24VAC, 50/60Hz, 9A, 1 N/O
435.600 VNĐ
Contactor 3P, điện áp điều khiển 110VAC, 50/60Hz, 6A, 1 N/C
387.200 VNĐ
Contactor 3P loại K, điện áp điều khiển 110VAC, 50/60Hz, 9A, 1 N/C
435.600 VNĐ
Contactor 3P loại K, điện áp điều khiển 24VAC, 50/60HZ, 16A, 1 N/O
552.200 VNĐ
Contactor 3P loại K, điện áp điều khiển 24VAC, 50/60Hz, 6A, 1 N/C
387.200 VNĐ
Contactor 3P loại K, điện áp điều khiển 48VDC, 9A, 1 N/C
773.300 VNĐ
 
Contactor 3P, cuộn dây điều khiển 230VAC, 50/60Hz, 9A, 1N/O, 1N/C
473.000 VNĐ
Contactor 3P, cuộn dây điều khiển 400VAC, 50/60Hz, 12A, 1N/O, 1N/C
565.400 VNĐ
Contactor 3P, cuộn dây điều khiển 440VAC, 50/60Hz, 38A, 1N/O, 1N/C
1.548.800 VNĐ
Contactor 3P, cuộn dây điều khiển 24VAC, 50/60Hz, 9A, 1N/O, 1N/C
473.000 VNĐ
Contactor 3P, cuộn dây điều khiển 24VAC, 50/60Hz, 25A, 1N/O, 1N/C
1.056.000 VNĐ
Contactor 3P, cuộn dây điều khiển 115VAC, 50/60Hz, 9A, 1N/O, 1N/C
473.000 VNĐ
Khóa liên động cơ khí cho contactor LC1D09...D38
196.900 VNĐ
Contactor 3P, cuộn dây điều khiển 220VAC, 50/60Hz, 9A, 1N/O, 1N/C
473.000 VNĐ
 
Khởi động mềm Altistart 48 3P 500KW 400V 50/60Hz
282.117.000 VNĐ
Khởi động mềm Altistart 22 3P 55KW 400V 50/60Hz
39.622.000 VNĐ
Khởi động mềm Altistart 48 3P 250KW 400V 50/60Hz
132.220.000 VNĐ
Khởi động mềm Altistart 48 3P 15KW 400V 50/60Hz
22.429.000 VNĐ
Khởi động mềm Altistart 48 3P 37KW 400V 50/60Hz
28.897.000 VNĐ
Khởi động mềm Altistart 48 3P 55KW 400V 50/60Hz
40.788.000 VNĐ
Khởi động mềm Altistart 22 3P 45KW 400V 50/60Hz
29.568.000 VNĐ
Khởi động mềm Altistart 48 3P 18.5KW 400V 50/60Hz
23.342.000 VNĐ
 
Biến tần Altivar 12 1P 0.75KW 200-240V 50/60Hz
4.983.000 VNĐ
Biến tần Altivar 12 1P 0.18KW 100-120V 50/60Hz
7.843.000 VNĐ
Biến tần Altivar 12 1P 0.37KW 100-120V 50/60Hz
8.547.000 VNĐ
Biến tần Altivar 12 1P 1.5KW 200-240V 50/60Hz
7.029.000 VNĐ
Biến tần Altivar 312 3P 0.18KW 200-240V 50/60Hz
13.453.000 VNĐ
Biến tần Altivar 212 3P 11KW 200-240V 50/60Hz IP21
51.073.000 VNĐ
Biến tần Altivar 12 1P 0.55KW 200-240V 50/60Hz
4.873.000 VNĐ
Biến tần Altivar 312 1P 0.37KW 200-240V 50/60Hz
10.560.000 VNĐ