028 - 3720 2968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 24h trong giờ hành chính  
 

 
 
 
Bán Nhiều Nhất
Contactor AX300-30-11-88 3P 305A 160kW 230~240V 1NO 1NC
17.318.400 VNĐ
Rơle nhiệt điện tử E16DU-0.32 dùng cho contactor AX09~AX18
2.919.400 VNĐ
Contactor AF96-30-00-13 3P 96A 45kW 100~250V
7.670.300 VNĐ
Rơle nhiệt tiêu chuẩn TF42-4.2 dùng cho contactor AF09~AF38
686.400 VNĐ
Rơle nhiệt tiêu chuẩn TF42-0.31 dùng cho contactor AF09~AF38
686.400 VNĐ
Rơle nhiệt điện tử EF45-30 dùng cho contactor AF26~AF38
5.932.300 VNĐ
Rơle nhiệt tiêu chuẩn TF42-13 dùng cho contactor AF09~AF38
759.000 VNĐ
Rơle nhiệt tiêu chuẩn TA42DU-32M dùng cho contactor AX32~AX40
1.104.400 VNĐ
Contactor AF460-30-11 3P 460A 250kW 100~250V 1NO 1NC
38.453.800 VNĐ
Contactor EK550-40-11 4P 800A 220~230V 1NO 1NC
88.056.100 VNĐ
Contactor AF265-40-00-13 4P 400A 100~250V
40.444.800 VNĐ
Aptomat khởi động động cơ 10...16A 100kA
4.477.000 VNĐ
Contactor AF09-30-10-41 3P 9A 4kW 24~60V 1NO
665.500 VNĐ
Aptomat khởi động động cơ 2.5...4A 100kA
1.489.400 VNĐ
Contactor ESB16-11N 16A 230VAC 1NO 1NC
842.600 VNĐ
Rơle nhiệt tiêu chuẩn TA25DU-0.25M dùng cho contactor AX09~AX32
564.300 VNĐ
Aptomat khởi động động cơ 52...65A 30kA
5.645.200 VNĐ
Aptomat khởi động động cơ 6.03...10A 50kA
1.247.400 VNĐ
Contactor AF30-30-00-41 3P 32A 15kW 24~60V
1.861.200 VNĐ
Contactor ESB40-20N 40A 230VAC 2NO
1.260.600 VNĐ
Aptomat khởi động động cơ 20...25A 10kA
1.997.600 VNĐ
Contactor AX65-30-11-80 3P 65A 30kW 220~230V 1NO 1NC
2.846.800 VNĐ
Rơle nhiệt điện tử EF19-2.7 dùng cho contactor AF09~AF16
2.919.400 VNĐ
Contactor AX95-30-11-80 3P 95A 45kW 220~230V 1NO 1NC
4.691.500 VNĐ
Rơle nhiệt tiêu chuẩn TF42-38 dùng cho contactor AF09~AF38
1.140.700 VNĐ
Contactor AF12-30-10-14 3P 12A 5.5kW 250~500V 1NO
798.600 VNĐ
Contactor AX25-30-10-88 3P 25A 11kW 230~240V 1NO
909.700 VNĐ
Contactor AF09-40-00-41 4P 25A 24~60V
765.600 VNĐ
Rơle nhiệt tiêu chuẩn TF96-51 dùng cho contactor AF80, AF96
2.660.900 VNĐ
Contactor AF30-30-00-14 3P 32A 15kW 250~500V
1.861.200 VNĐ
Contactor AF80-40-00-11 4P 125A 24~60V
8.603.100 VNĐ
Rơle nhiệt tiêu chuẩn TA25DU-1.8M dùng cho contactor AX09~AX32
535.700 VNĐ
Contactor AF09-40-00-13 4P 25A 100~250V
765.600 VNĐ
Rơle nhiệt tiêu chuẩn TA200DU-90 dùng cho contactor AX185~AX205
3.918.200 VNĐ
Contactor AF370-40-00-13 4P 525A 100~250V
53.936.300 VNĐ
Aptomat khởi động động cơ 10...16A 16kA
1.247.400 VNĐ
 
Contactor ESB40-30N 40A 230VAC 3NO
1.282.600 VNĐ
Contactor ESB25-04N 25A 230~240VAC 4NC
779.900 VNĐ
Contactor ESB20-11N 20A 230VAC 1NO 1NC
935.000 VNĐ
Contactor ESB63-20N 63A 230VAC 2NO
1.865.600 VNĐ
Contactor ESB63-31N 63A 230VAC 3NO 1NC
1.865.600 VNĐ
Contactor ESB25-31N 25A 230~240VAC 3NO 1NC
741.400 VNĐ
Contactor ESB20-20N 20A 230VAC 2NO
935.000 VNĐ
Contactor ESB16-20N 16A 230VAC 2NO
842.600 VNĐ
 
Aptomat khởi động động cơ 23...32A 100kA
4.979.700 VNĐ
Aptomat khởi động động cơ 10...16A 16kA
1.247.400 VNĐ
Aptomat khởi động động cơ 4...6.3A 50kA
1.060.400 VNĐ
Aptomat khởi động động cơ 0.4...0.63A 50kA
1.026.300 VNĐ
Aptomat khởi động động cơ 1.0...1.6A 50kA
1.060.400 VNĐ
Aptomat khởi động động cơ 8...12A 25kA
1.247.400 VNĐ
Aptomat khởi động động cơ 20...25A 50kA
2.156.000 VNĐ
Aptomat khởi động động cơ 20...25A 10kA
1.997.600 VNĐ
 
Contactor AF40-30-00-41 3P 40A 18.5kW 24~60V
3.658.600 VNĐ
Contactor AF146-30-11-13 3P 146A 75kW 100~250V 1NO 1NC
12.282.600 VNĐ
Contactor AF12-30-10-14 3P 12A 5.5kW 250~500V 1NO
798.600 VNĐ
Contactor AF16-30-10-14 3P 18A 7.5kW 250~500V 1NO
1.064.800 VNĐ
Contactor AF30-30-00-14 3P 32A 15kW 250~500V
1.861.200 VNĐ
Contactor AF30-30-00-41 3P 32A 15kW 24~60V
1.861.200 VNĐ
Contactor AF40-30-00-13 3P 40A 18.5kW 100~250V
3.658.600 VNĐ
Contactor AF30-30-00-13 3P 32A 15kW 100~250V
1.861.200 VNĐ
 
Contactor EK1000-40-11 4P 1000A 220~230V 1NO 1NC
109.870.200 VNĐ
Contactor AF205-40-00-11 4P 350A 24~60V
38.132.600 VNĐ
Contactor AF40-40-00-13 4P 70A 100~250V
4.714.600 VNĐ
Contactor AF305-40-00-13 4P 500A 100~250V
51.217.100 VNĐ
Contactor AF116-40-00-13 4P 160A 100~250V
16.157.900 VNĐ
Contactor AF52-40-00-11 4P 100A 24~60V
5.977.400 VNĐ
Contactor AF80-40-00-13 4P 125A 100~250V
6.235.900 VNĐ
Contactor EK550-40-11 4P 800A 220~230V 1NO 1NC
88.056.100 VNĐ
 
Rơle nhiệt tiêu chuẩn TF42-1.0 dùng cho contactor AF09~AF38
686.400 VNĐ
Rơle nhiệt tiêu chuẩn TF42-10 dùng cho contactor AF09~AF38
686.400 VNĐ
Rơle nhiệt điện tử EF45-30 dùng cho contactor AF26~AF38
5.932.300 VNĐ
Rơle nhiệt điện tử EF205-210 dùng cho contactor AF190, AF205
9.747.100 VNĐ
Rơle nhiệt tiêu chuẩn TF42-4.2 dùng cho contactor AF09~AF38
686.400 VNĐ
Rơle nhiệt điện tử EF96-56 dùng cho contactor AF80, AF96
9.353.300 VNĐ
Rơle nhiệt tiêu chuẩn TF42-0.55 dùng cho contactor AF09~AF38
686.400 VNĐ
Rơle nhiệt tiêu chuẩn TF65-33 dùng cho contactor AF40, AF52, AF65
2.113.100 VNĐ
 
Contactor AX300-30-11-88 3P 305A 160kW 230~240V 1NO 1NC
17.318.400 VNĐ
Contactor AX18-30-10-88 3P 18A 7.5kW 230~240V 1NO
649.000 VNĐ
Contactor AX150-30-11-88 3P 150A 75kW 230~240V 1NO 1NC
8.041.000 VNĐ
Contactor AX18-30-10-80 3P 18A 7.5kW 220~230V 1NO
649.000 VNĐ
Contactor AX32-30-10-80 3P 32A 15kW 220~230V 1NO
1.263.900 VNĐ
Contactor AX80-30-00-80 3P 80A 37kW 220~230V
3.769.700 VNĐ
Contactor AX80-30-00-88 3P 80A 37kW 230~240V
3.769.700 VNĐ
Contactor AX95-30-11-80 3P 95A 45kW 220~230V 1NO 1NC
4.691.500 VNĐ
 
Rơle nhiệt tiêu chuẩn TA25DU-3.1M dùng cho contactor AX09~AX32
535.700 VNĐ
Rơle nhiệt tiêu chuẩn TA42DU-25M dùng cho contactor AX32~AX40
939.400 VNĐ
Rơle nhiệt tiêu chuẩn TA42DU-32M dùng cho contactor AX32~AX40
1.104.400 VNĐ
Rơle nhiệt tiêu chuẩn TA75DU-32M dùng cho contactor AX50~AX80
1.442.100 VNĐ
Rơle nhiệt tiêu chuẩn TA25DU-4.0M dùng cho contactor AX09~AX32
535.700 VNĐ
Rơle nhiệt tiêu chuẩn TA110DU-110 dùng cho contactor AX95~AX150
3.844.500 VNĐ
Rơle nhiệt tiêu chuẩn TA25DU-0.16M dùng cho contactor AX09~AX32
564.300 VNĐ
Rơle nhiệt tiêu chuẩn TA75DU-42M dùng cho contactor AX50~AX80
1.442.100 VNĐ
 
 
 

Bản quyền © 2008-2020 thuộc về thegioidien.com

Ghi rõ nguồn khi sử dụng các thông tin tại WWW.THEGIOIDIEN.COM.

WWW.THEGIOIDIEN.COM thuộc sở hữu và điều hành bởi Công ty TNHH Thế Giới Điện

Văn phòng giao dịch: 98D Linh Đông, Khu Phố 7, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP.HCM

GPKD : 0305921340 , Sở KHĐT TPHCM cấp ngày 23/08/2008. Địa chỉ : 32 Đường 35, KP.2, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM