028 - 3720 2968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 24h trong giờ hành chính  
 

 
 
 
Bán Nhiều Nhất
MCCB 3P 300A 65kA, chỉnh dòng Lr = (0.8~1) x In
7.150.000 VNĐ
ACB 4P 800A 65kA (Draw Out)
61.600.000 VNĐ
MCCB 2P 200A 50kA chỉnh dòng Lr = 0.8~1, Li = 5~10 x In
4.224.000 VNĐ
MCB 1P 40A 6KA
91.300 VNĐ
MCCB 4P 1000A 70kA chỉnh dòng rơle AG6
51.700.000 VNĐ
ELCB 2P 20A 2.5kA
335.500 VNĐ
MCCB 3P 63A 37kA, chỉnh dòng Lr = (0.7~1) x In
1.925.000 VNĐ
MCCB 3P 75A 22KA
1.122.000 VNĐ
MCCB 3P 80A 50kA
2.068.000 VNĐ
MCB 2P 25A 10KA
269.500 VNĐ
MCCB 2P 500A 65kA chỉnh dòng Lr = 0.8~1, Li = 5~10 x In
9.823.000 VNĐ
ELCB 3P 30A 14kA
1.760.000 VNĐ
MCCB 3P 100A 22KA
1.122.000 VNĐ
ACB 3P 1600A 65kA (Draw Out)
59.400.000 VNĐ
MCCB 3P 160A 50kA chỉnh dòng Lr = 0.8~1, Li = 5~10 x In
4.213.000 VNĐ
RCCB 1P+N 63A
682.000 VNĐ
MCCB 4P 400A 65kA chỉnh dòng Lr = 0.8~1, Li = 5~10 x In
10.802.000 VNĐ
MCCB 4P 125A 37kA, chỉnh dòng Lr = (0.7~1) x In
2.090.000 VNĐ
MCCB 3P 80A 16KA loại chỉnh dòng (0.8~1) x In max
1.650.000 VNĐ
ACB 3P 1250A 65kA (Draw Out)
57.200.000 VNĐ
MCCB 2P 125A 50kA chỉnh dòng Lr = 0.8~1, Li = 5~10 x In
4.224.000 VNĐ
MCCB 3P 400A 65kA chỉnh dòng rơle điện tử ETS33
8.745.000 VNĐ
MCB 1P 10A 6KA
86.900 VNĐ
MCB 2P 20A 6KA
190.300 VNĐ
MCCB 2P 160A 50kA chỉnh dòng Lr = 0.8~1, Li = 5~10 x In
4.224.000 VNĐ
MCCB 3P 40A 18KA
844.800 VNĐ
MCCB 3P 175A 30KA
2.128.500 VNĐ
MCB 3P 50A 6KA
305.800 VNĐ
MCCB 3P 200A 50kA, chỉnh dòng Lr = (0.8~1) x In
4.741.000 VNĐ
MCCB 4P 63A 50kA chỉnh dòng Lr = (0.8~1) x In
3.058.000 VNĐ
RCBO 1P+N 32A 4.5KA
429.000 VNĐ
MCCB 3P 30A 18KA
844.800 VNĐ
MCCB 4P 160A 37kA, chỉnh dòng Lr = (0.7~1) x In
3.410.000 VNĐ
MCCB 3P 60A 22KA
1.122.000 VNĐ
MCCB 3P 80A 50kA, chỉnh dòng Lr = (0.8~1) x In
2.145.000 VNĐ
MCCB 2P 400A 65kA chỉnh dòng Lr = 0.8~1, Li = 5~10 x In
7.392.000 VNĐ
MCCB 3P 160A 37kA, chỉnh dòng Lr = (0.7~1) x In
2.728.000 VNĐ
MCCB 3P 32A 50kA
2.068.000 VNĐ
MCCB 3P 400A 65kA chỉnh dòng Lr = 0.8~1, Li = 5~10 x In
7.832.000 VNĐ
MCCB 3P 150A 30KA
2.128.500 VNĐ
MCB 4P 32A 10KA
646.800 VNĐ
MCCB 3P 160A 50kA chỉnh dòng rơle điện tử ETS23
5.203.000 VNĐ
MCCB 3P 125A 50kA
2.596.000 VNĐ
MCCB 3P 125A 50kA chỉnh dòng Lr = 0.8~1, Li = 5~10 x In
3.234.000 VNĐ
ELCB 2P 30A 1.5KA
335.500 VNĐ
MCCB 4P 40A 37kA, chỉnh dòng Lr = (0.7~1) x In
2.090.000 VNĐ
MCCB 2P 60A 35KA
973.500 VNĐ
ELCB 3P 630A 37kA
15.620.000 VNĐ
MCCB 4P 1600A 70kA chỉnh dòng rơle AG6
64.900.000 VNĐ
MCCB 4P 63A 37kA, chỉnh dòng Lr = (0.7~1) x In
2.090.000 VNĐ
ELCB 4P 175A 37kA
6.908.000 VNĐ
MCCB 3P 80A 50kA chỉnh dòng rơle điện tử ETS23
5.203.000 VNĐ
Auxiliary switch for TD, TS100 ~ 800
324.500 VNĐ
MCB 2P 125A 10KA
572.000 VNĐ
ACB 4P 3200A 85kA (loại FIXED)
126.500.000 VNĐ
MCCB 3P 100A 37kA, chỉnh dòng Lr = (0.7~1) x In
1.925.000 VNĐ
MCCB 4P 630A 65kA chỉnh dòng Lr = (0.8~1) x In
14.212.000 VNĐ
ACB 3P 3200A 85kA (Draw Out)
121.000.000 VNĐ
MCCB 3P 160A 50kA
4.510.000 VNĐ
MCCB 4P 160A 50kA chỉnh dòng rơle điện tử ETS23
6.776.000 VNĐ
 
MCB 1P 6A 6KA
86.900 VNĐ
MCB 1P 20A 6KA
86.900 VNĐ
MCB 2P 6A 10KA
269.500 VNĐ
MCB 3P 6A 6KA
300.300 VNĐ
MCB 3P 20A 10KA
434.500 VNĐ
MCCB 2P 6A 1.5KA, CB cóc không vỏ
90.200 VNĐ
MCB 2P 32A 10KA
269.500 VNĐ
MCB 2P 10A 6KA
190.300 VNĐ
 
RCCB 3P+N 80A
1.485.000 VNĐ
RCCB 1P+N 40A
792.000 VNĐ
RCCB 1P+N 63A
880.000 VNĐ
RCBO 1P+N 20A 4.5KA
429.000 VNĐ
RCBO 1P+N 3A 4.5KA
429.000 VNĐ
RCCB 3P+N 63A
979.000 VNĐ
RCCB 1P+N 80A
990.000 VNĐ
RCBO 1P+N 16A 10KA
880.000 VNĐ
 
ELCB 2P 20A 1.5KA
335.500 VNĐ
ELCB 2P 60A 5KA
1.034.000 VNĐ
ELCB 3P 100A 18kA
2.178.000 VNĐ
ELCB 2P 15A 2.5kA
335.500 VNĐ
ELCB 4P 60A 18kA
3.135.000 VNĐ
ELCB 2P 40A 5kA
583.000 VNĐ
ELCB 3P 500A 37kA
15.620.000 VNĐ
ELCB 2P 15A 2.5kA
305.800 VNĐ
 
MCCB 2P 30A 30KA
722.700 VNĐ
MCCB 2P 60A 30KA
855.800 VNĐ
MCCB 2P 40A 35KA
973.500 VNĐ
MCCB 3P 150A 30KA
2.128.500 VNĐ
MCCB 3P 250A 42KA
5.346.000 VNĐ
MCCB 3P 100A 30KA
2.128.500 VNĐ
MCCB 3P 500A 45KA
10.450.000 VNĐ
MCCB 3P 60A 18KA
984.500 VNĐ
 
MCCB 3P 25A 37kA, chỉnh dòng Lr = (0.7~1) x In
1.925.000 VNĐ
MCCB 4P 63A 37kA, chỉnh dòng Lr = (0.7~1) x In
2.090.000 VNĐ
MCCB 4P 100A 37kA, chỉnh dòng Lr = (0.7~1) x In
2.090.000 VNĐ
MCCB 3P 100A 37kA, chỉnh dòng Lr = (0.7~1) x In
2.728.000 VNĐ
MCCB 4P 160A 37kA, chỉnh dòng Lr = (0.7~1) x In
3.410.000 VNĐ
MCCB 3P 50A 37kA, chỉnh dòng Lr = (0.7~1) x In
1.925.000 VNĐ
MCCB 3P 160A 37kA, chỉnh dòng Lr = (0.7~1) x In
2.728.000 VNĐ
MCCB 3P 200A 37kA, chỉnh dòng Lr = (0.7~1) x In
2.728.000 VNĐ
 
MCCB 3P 160A 50kA
3.575.000 VNĐ
MCCB 3P 160A 50kA
4.510.000 VNĐ
MCCB 4P 160A 50kA
5.940.000 VNĐ
MCCB 3P 250A 50kA
5.896.000 VNĐ
MCCB 4P 1000A 50kA
49.500.000 VNĐ
MCCB 2P 32A 50kA
1.738.000 VNĐ
MCCB 3P 16A 50kA
2.068.000 VNĐ
MCCB 3P 400A 65kA
6.765.000 VNĐ
 
MCCB 3P 100A 50kA, chỉnh dòng Lr = (0.8~1) x In
2.145.000 VNĐ
MCCB 4P 160A 50kA chỉnh dòng Lr = (0.8~1) x In
5.225.000 VNĐ
MCCB 4P 630A 65kA chỉnh dòng Lr = (0.8~1) x In
14.212.000 VNĐ
MCCB 4P 63A 50kA chỉnh dòng Lr = (0.8~1) x In
2.618.000 VNĐ
MCCB 2P 50A 50kA chỉnh dòng Lr = (0.8~1) x In
1.969.000 VNĐ
MCCB 2P 200A 50kA chỉnh dòng Lr = (0.8~1) x In
4.015.000 VNĐ
MCCB 2P 100A 50kA chỉnh dòng Lr = (0.8~1) x In
2.475.000 VNĐ
MCCB 2P 100A 50kA chỉnh dòng Lr = (0.8~1) x In
1.969.000 VNĐ
 
MCCB 3P 125A 50kA chỉnh dòng Lr = 0.8~1, Li = 5~10 x In
3.234.000 VNĐ
MCCB 3P 160A 50kA chỉnh dòng Lr = 0.8~1, Li = 5~10 x In
4.213.000 VNĐ
MCCB 4P 200A 50kA chỉnh dòng Lr = 0.8~1, Li = 5~10 x In
6.567.000 VNĐ
MCCB 4P 160A 50kA chỉnh dòng Lr = 0.8~1, Li = 5~10 x In
5.500.000 VNĐ
MCCB 2P 300A 50kA chỉnh dòng Lr = 0.8~1, Li = 5~10 x In
7.392.000 VNĐ
MCCB 3P 200A 50kA chỉnh dòng Lr = 0.8~1, Li = 5~10 x In
5.082.000 VNĐ
MCCB 4P 125A 50kA chỉnh dòng Lr = 0.8~1, Li = 5~10 x In
4.202.000 VNĐ
MCCB 4P 400A 65kA chỉnh dòng Lr = 0.8~1, Li = 5~10 x In
10.802.000 VNĐ
 
MCCB 3P 40A 50kA chỉnh dòng rơle điện tử ETS23
3.817.000 VNĐ
MCCB 3P 40A 50kA chỉnh dòng rơle điện tử ETS23
5.203.000 VNĐ
MCCB 4P 80A 50KA chỉnh dòng rơle điện tử ETS23
4.576.000 VNĐ
MCCB 3P 80A 50kA chỉnh dòng rơle điện tử ETS23
5.203.000 VNĐ