028 - 3720 2968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 30' trong giờ hành chính  
 

 
 
 
Bán Nhiều Nhất
MCCB 2P 100A 30kA, loại A1N
2.385.900 VNĐ
MCCB 3P 630A 70kA, loại T5H
37.306.500 VNĐ
MCCB 3P 40A 18kA, loại XT1B
2.612.500 VNĐ
RCBO 1P+N 40A 30mA 6kA, loại DS201 C40 AC30
2.572.900 VNĐ
MCB 2P 20A 6kA, loại SH202-C20
420.200 VNĐ
MCB 3P 20A 6kA, loại SH203-C20
676.500 VNĐ
RCCB 4P 63A 300mA, loại FH204 AC-63/0.3
3.102.000 VNĐ
RCBO 1P+N 6A 30mA 6kA, loại DS201 C6 AC30
2.349.600 VNĐ
MCB 4P 25A 4.5kA, loại SH204L-C25
1.458.600 VNĐ
MCCB 1P 63A 25kA, loại A1N
2.226.400 VNĐ
MCCB 3P 1250A 50kA, loại T7S
52.760.400 VNĐ
MCCB 3P 25A 10kA, loại A1A
1.653.300 VNĐ
RCCB 4P 40A 30mA, loại FH204 AC-40/0.03
2.784.100 VNĐ
MCCB 4P 250A 18kA, loại A2B
6.950.900 VNĐ
MCB 1P 16A 6kA, loại SH201-C16
155.100 VNĐ
Cuộn Shunt trip 12…60VAC/DC, loại S2C-A1
1.123.100 VNĐ
RCCB 4P 100A 300mA, loại F204 AC-100/0.3
4.418.700 VNĐ
MCCB 3P 10A 36kA, loại XT2N
7.016.900 VNĐ
MCCB 1P 25A 18kA, loại A1C
1.607.100 VNĐ
MCB 2P 25A 4.5kA, loại SH202L-C25
359.700 VNĐ
Tay xoay RHD - tay nắm xoay trực tiếp, dùng cho A3
1.722.600 VNĐ
MCCB 4P 90A 18kA, loại A1B
3.194.400 VNĐ
MCCB 4P 225A 36kA, loại A2N
8.108.100 VNĐ
Cuộn bảo vệ điện áp thấp 24VAC, loại S2-UA24
2.073.500 VNĐ
MCB 3P 20A 10kA, loại S203M-C20
1.403.600 VNĐ
Tay xoay RHE - tay nắm xoay loại có trục nối dài, dùng cho A1-A2
2.278.100 VNĐ
ACB 3P 800A 66kA Fixed
135.506.800 VNĐ
MCCB 1P 32A 25kA, loại A1N
1.690.700 VNĐ
RCBO 1P+N 32A 30mA 4.5kA, loại DS201 L C32 AC30
1.829.300 VNĐ
MCB 4P 32A 6kA, loại SH204-C32
1.404.700 VNĐ
MCCB 4P 1600A 120kA, loại T7L
132.460.900 VNĐ
RCCB 2P 63A 100mA, loại F202 AC-63/0.1
2.412.300 VNĐ
MCB 1P 16A 10kA, loại S201M-C16
305.800 VNĐ
MCCB 3P 25A 18kA, loại A1B
1.942.600 VNĐ
MCCB 3P 200A 18kA, loại A2B
5.562.700 VNĐ
ACB 3P 1600A 50kA Fixed
119.950.600 VNĐ
MCCB 1P 200A 18kA, loại A2C
4.434.100 VNĐ
RCCB 2P 63A 30mA, loại FH202 AC-63/0.03
2.384.800 VNĐ
MCCB 4P 32A 36kA, loại XT1N
6.080.800 VNĐ
ACB 3P 800A 50kA Fixed
122.078.000 VNĐ
MCCB 2P 32A 30kA, loại A1N
1.811.700 VNĐ
MCCB 2P 80A 30kA, loại A1N
2.385.900 VNĐ
MCB 2P 10A 4.5kA, loại SH202L-C10
359.700 VNĐ
MCCB 3P 70A 25kA, loại A1C
3.021.700 VNĐ
MCCB 4P 32A 18kA, loại A1B
2.426.600 VNĐ
MCB 4P 10A 4.5kA, loại SH204L-C10
1.458.600 VNĐ
MCB 4P 16A 10kA, loại S204M-C16
2.480.500 VNĐ
Tiếp phụ đóng sớm AUE-C, dùng cho A3
2.164.800 VNĐ
MCB 2P 40A 6kA, loại SH202-C40
444.400 VNĐ
MCB 3P 25A 4.5kA, loại SH203L-C25
613.800 VNĐ
MCCB 4P 20A 10kA, loại A1A
2.065.800 VNĐ
MCCB 4P 5A 36kA, loại XT2N
9.122.300 VNĐ
MCCB 4P 25A 36kA, loại XT2N
9.122.300 VNĐ
RCCB 4P 100A 30mA, loại F204 AC-100/0.03
4.418.700 VNĐ
MCB 1P 10A 4.5kA, loại SH201L-C10
135.300 VNĐ
RCCB 2P 25A 100mA, loại FH202 AC-25/0.1
1.669.800 VNĐ
MCB 3P 32A 6kA, loại SH203-C32
676.500 VNĐ
RCBO 1P+N 10A 30mA 4.5kA, loại DS201 L C10 AC30
1.711.600 VNĐ
ACB 4P 630A 42kA Fixed
137.964.200 VNĐ
MCCB 4P 80A 18kA, loại XT1B
3.920.400 VNĐ
 
MCCB 2P 63A 30kA, loại A1N
2.385.900 VNĐ
MCCB 2P 20A 30kA, loại A1N
1.811.700 VNĐ
MCCB 1P 63A 18kA, loại A1C
2.114.200 VNĐ
MCCB 1P 50A 18kA, loại A1C
1.776.500 VNĐ
MCCB 1P 40A 18kA, loại A1C
1.607.100 VNĐ
MCCB 2P 160A 30kA, loại A2N
4.523.200 VNĐ
MCCB 2P 250A 30kA, loại A2N
4.864.200 VNĐ
MCCB 1P 160A 18kA, loại A2C
4.123.900 VNĐ
 
MCCB 4P 16A 10kA, loại A1A
2.065.800 VNĐ
MCCB 4P 500A 36kA, loại A3N
24.746.700 VNĐ
MCCB 3P 50A 10kA, loại A1A
1.827.100 VNĐ
MCCB 4P 80A 25kA, loại A1C
3.775.200 VNĐ
MCCB 4P 25A 25kA, loại A1C
2.869.900 VNĐ
MCCB 3P 320A 50kA, loại A3S
12.938.200 VNĐ
MCCB 4P 50A 25kA, loại A1C
3.172.400 VNĐ
MCCB 4P 125A 18kA, loại A1B
3.513.400 VNĐ
 
Tiếp điểm phụ AUX-C 2Q 1SY 250VAC/DC 3-4 poles, dùng cho A1-A2
2.645.500 VNĐ
Tiếp phụ đóng sớm AUE-C, dùng cho A1-A2
1.991.000 VNĐ
Tiếp điểm phụ AUX-C 1Q 1SY 250VAC/DC 3-4 poles, dùng cho A3
1.922.800 VNĐ
Cuộn shunt ngắt SOR-C 480…500VAC, dùng cho A1-A2
1.719.300 VNĐ
Cuộn bảo vệ điện áp thấp UVR-C 220-240VAC; 220-250VDC, dùng cho A3
4.998.400 VNĐ
Cuộn shunt ngắt SOR-C 380…440VAC, dùng cho A1-A2
1.719.300 VNĐ
Cuộn shunt ngắt SOR-C 24…30VAC/DC, dùng cho A1-A2
1.719.300 VNĐ
Cuộn shunt ngắt SOR-C 12VDC, dùng cho A3
3.238.400 VNĐ
 
MCCB 3P 125A 36kA, loại XT1N
5.728.800 VNĐ
MCCB 4P 100A 36kA, loại XT1N
6.080.800 VNĐ
MCCB 3P 20A 36kA, loại XT2N
7.016.900 VNĐ
MCCB 4P 16A 36kA, loại XT2N
9.122.300 VNĐ
MCCB 4P 1250A 120kA, loại T7L
92.167.900 VNĐ
MCCB 3P 25A 18kA, loại XT1B
2.612.500 VNĐ
MCCB 3P 320A 70kA, loại T4H
20.871.400 VNĐ
MCCB 4P 80A 36kA, loại XT1N
6.080.800 VNĐ
 
MCB 4P 16A 4.5kA, loại SH204L-C16
1.458.600 VNĐ
MCB 1P 25A 4.5kA, loại SH201L-C25
135.300 VNĐ
MCB 4P 6A 4.5kA, loại SH204L-C6
1.458.600 VNĐ
MCB 2P 6A 4.5kA, loại SH202L-C6
359.700 VNĐ
MCB 1P 6A 4.5kA, loại SH201L-C6
135.300 VNĐ
MCB 3P 16A 4.5kA, loại SH203L-C16
613.800 VNĐ
MCB 1P 20A 4.5kA, loại SH201L-C20
135.300 VNĐ
MCB 2P 20A 4.5kA, loại SH202L-C20
359.700 VNĐ
 
MCB 3P 63A 6kA, loại SH203-C63
941.600 VNĐ
MCB 1P 10A 6kA, loại SH201-C10
155.100 VNĐ
MCB 2P 16A 6kA, loại SH202-C16
420.200 VNĐ
MCB 4P 6A 6kA, loại SH204-C6
1.404.700 VNĐ
MCB 3P 10A 6kA, loại SH203-C10
676.500 VNĐ
MCB 3P 16A 6kA, loại SH203-C16
676.500 VNĐ
MCB 4P 20A 6kA, loại SH204-C20
1.404.700 VNĐ
MCB 1P 25A 6kA, loại SH201-C25
155.100 VNĐ
 
MCB 4P 10A 10kA, loại S204M-C10
2.480.500 VNĐ
MCB 1P 32A 10kA, loại S201M-C32
305.800 VNĐ
MCB 1P 25A 10kA, loại S201M-C25
305.800 VNĐ
MCB 1P 50A 10kA, loại S201M-C50
726.000 VNĐ
MCB 3P 6A 10kA, loại S203M-C6
1.403.600 VNĐ
MCB 3P 32A 10kA, loại S203M-C32
1.403.600 VNĐ
MCB 2P 6A 10kA, loại S202M-C10
930.600 VNĐ
MCB 1P 6A 10kA, loại S201M-C6
305.800 VNĐ
 
 
RCCB 4P 80A 30mA, loại F204 AC-80/0.03
3.977.600 VNĐ
RCCB 2P 40A 100mA, loại FH202 AC-40/0.1
1.837.000 VNĐ
RCCB 2P 25A 300mA, loại FH202 AC-25/0.3
1.590.600 VNĐ
RCCB 4P 80A 100mA, loại F204 AC-80/0.1
3.977.600 VNĐ
RCCB 2P 100A 30mA, loại F202 AC-100/0.03
3.534.300 VNĐ
RCCB 2P 25A 30mA, loại FH202 AC-25/0.03
1.428.900 VNĐ
RCCB 2P 63A 300mA, loại FH202 AC-63/0.3
2.299.000 VNĐ
RCCB 2P 40A 30mA, loại FH202 AC-40/0.03
1.590.600 VNĐ
 
RCBO 1P+N 16A 30mA 4.5kA, loại DS201 L C16 AC30
1.711.600 VNĐ
RCBO 1P+N 6A 30mA 4.5kA, loại DS201 L C6 AC30
1.769.900 VNĐ
RCBO 1P+N 25A 30mA 4.5kA, loại DS201 L C25 AC30
1.829.300 VNĐ
RCBO 1P+N 10A 300mA 4.5kA, loại DS201 L C10 AC300
3.648.700 VNĐ
RCBO 1P+N 32A 30mA 4.5kA, loại DS201 L C32 AC30
1.829.300 VNĐ
RCBO 1P+N 32A 100mA 6kA, loại DS201 C32 AC100
4.665.100 VNĐ
RCBO 1P+N 6A 300mA 4.5kA, loại DS201 L C6 AC300
4.015.000 VNĐ
RCBO 1P+N 32A 300mA 4.5kA, loại DS201 L C32 AC300
4.197.600 VNĐ
 
ACB 4P 1600A 50kA Fixed
148.140.300 VNĐ
ACB 4P 1600A 66kA Fixed
164.436.800 VNĐ
ACB 3P 1600A 66kA Fixed
133.145.100 VNĐ
ACB 3P 3200A 66kA Fixed
247.857.500 VNĐ
ACB 4P 630A 50kA Fixed