028 - 3720 2968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 24h trong giờ hành chính  
 

 
 
 
Bán Nhiều Nhất
MCB 4P 16A 10kA, loại S204M-C16
2.546.500 VNĐ
MCCB 4P 5A 36kA, loại XT2N
9.409.400 VNĐ
MCCB 2P 32A 30kA, loại A1N
1.867.800 VNĐ
MCB 1P 10A 4.5kA, loại SH201L-C10
136.400 VNĐ
MCB 4P 16A 6kA, loại SH204-C16
1.445.400 VNĐ
MCB 1P 10A 10kA, loại S201M-C10
314.600 VNĐ
MCB 4P 10A 4.5kA, loại SH204L-C10
1.467.400 VNĐ
MCB 4P 32A 6kA, loại SH204-C32
1.445.400 VNĐ
Tay xoay RHD - tay nắm xoay trực tiếp, dùng cho A3
1.776.500 VNĐ
MCB 2P 20A 6kA, loại SH202-C20
431.200 VNĐ
RCCB 2P 25A 100mA, loại FH202 AC-25/0.1
1.733.600 VNĐ
MCCB 2P 175A 30kA, loại A2N
4.666.200 VNĐ
MCCB 3P 200A 18kA, loại A2B
5.737.600 VNĐ
MCB 4P 50A 6kA, loại SH204-C50
1.871.100 VNĐ
Cuộn shunt ngắt SOR-C 110-127VAC; 110-125VDC, dùng cho A1-A2
1.773.200 VNĐ
MCB 2P 25A 6kA, loại SH202-C25
431.200 VNĐ
MCCB 4P 32A 36kA, loại XT1N
6.273.300 VNĐ
MCB 1P 16A 6kA, loại SH201-C16
159.500 VNĐ
ACB 4P 630A 42kA Fixed
142.309.200 VNĐ
MCCB 4P 90A 18kA, loại A1B
3.294.500 VNĐ
MCB 4P 32A 10kA, loại S204M-C32
2.546.500 VNĐ
MCCB 4P 80A 18kA, loại XT1B
4.044.700 VNĐ
MCCB 1P 32A 18kA, loại A1C
1.658.800 VNĐ
ACB 3P 800A 50kA Fixed
125.922.500 VNĐ
MCB 3P 50A 10kA, loại S203M-C50
2.259.400 VNĐ
MCB 3P 32A 4.5kA, loại SH203L-C32
619.300 VNĐ
RCCB 4P 100A 300mA, loại F204 AC-100/0.3
4.588.100 VNĐ
MCCB 3P 70A 25kA, loại A1C
3.117.400 VNĐ
MCB 4P 20A 4.5kA, loại SH204L-C20
1.467.400 VNĐ
RCBO 1P+N 40A 30mA 6kA, loại DS201 C40 AC30
2.497.000 VNĐ
MCCB 4P 225A 36kA, loại A2N
8.363.300 VNĐ
MCCB 2P 100A 30kA, loại A1N
2.460.700 VNĐ
MCCB 3P 630A 70kA, loại T5H
38.480.200 VNĐ
RCCB 4P 40A 30mA, loại FH204 AC-40/0.03
3.669.600 VNĐ
MCCB 3P 25A 10kA, loại A1A
1.705.000 VNĐ
RCCB 2P 63A 30mA, loại FH202 AC-63/0.03
2.399.100 VNĐ
RCCB 2P 63A 100mA, loại F202 AC-63/0.1
2.503.600 VNĐ
MCCB 4P 20A 10kA, loại A1A
2.130.700 VNĐ
MCB 2P 40A 6kA, loại SH202-C40
456.500 VNĐ
MCB 2P 10A 4.5kA, loại SH202L-C10
363.000 VNĐ
MCCB 4P 1600A 50kA, loại T7S
102.341.800 VNĐ
MCB 2P 25A 4.5kA, loại SH202L-C25
363.000 VNĐ
MCCB 4P 250A 25kA, loại A2C
8.248.900 VNĐ
MCB 1P 16A 4.5kA, loại SH201L-C16
136.400 VNĐ
MCCB 4P 1600A 120kA, loại T7L
136.632.100 VNĐ
ACB 3P 1600A 50kA Fixed
123.728.000 VNĐ
Tiếp điểm phụ AUX-C 1Q 1SY 250VAC/DC 2 poles A1, dùng cho A1-A2
2.052.600 VNĐ
MCB 2P 100A 10kA, loại S292-C100
3.628.800 VNĐ
MCCB 4P 250A 18kA, loại A2B
7.169.800 VNĐ
MCB 3P 20A 10kA, loại S203M-C20
1.441.000 VNĐ
MCCB 4P 25A 36kA, loại XT2N
9.409.400 VNĐ
RCBO 1P+N 10A 30mA 4.5kA, loại DS201 L C10 AC30
1.661.000 VNĐ
ACB 3P 1000A 50kA Fixed
127.787.000 VNĐ
MCCB 4P 32A 18kA, loại A1B
2.502.500 VNĐ
MCCB 1P 32A 25kA, loại A1N
1.744.600 VNĐ
MCCB 3P 25A 18kA, loại A1B
2.004.200 VNĐ
RCBO 1P+N 6A 30mA 6kA, loại DS201 C6 AC30
2.280.300 VNĐ
RCBO 1P+N 32A 30mA 4.5kA, loại DS201 L C32 AC30
1.776.500 VNĐ
Cuộn Shunt trip 12…60VAC/DC, loại S2C-A1
1.155.000 VNĐ
MCB 3P 20A 6kA, loại SH203-C20
695.200 VNĐ
 
MCCB 1P 30A 18kA, loại A1C
1.658.800 VNĐ
MCCB 2P 20A 30kA, loại A1N
1.867.800 VNĐ
MCCB 2P 150A 30kA, loại A2N
6.597.800 VNĐ
MCCB 1P 20A 18kA, loại A1C
1.658.800 VNĐ
MCCB 1P 40A 18kA, loại A1C
1.658.800 VNĐ
MCCB 2P 250A 30kA, loại A2N
5.017.100 VNĐ
MCCB 1P 63A 18kA, loại A1C
2.181.300 VNĐ
MCCB 1P 50A 18kA, loại A1C
1.831.500 VNĐ
 
MCCB 4P 16A 10kA, loại A1A
2.130.700 VNĐ
MCCB 4P 175A 18kA, loại A2B
6.668.200 VNĐ
MCCB 3P 160A 18kA, loại A2B
5.335.000 VNĐ
MCCB 4P 15A 10kA, loại A1A
2.130.700 VNĐ
MCCB 3P 20A 10kA, loại A1A
1.705.000 VNĐ
MCCB 4P 500A 36kA, loại A3N
25.525.500 VNĐ
MCCB 3P 32A 25kA, loại A1C
2.367.200 VNĐ
MCCB 3P 320A 50kA, loại A3S
13.345.200 VNĐ
 
Cuộn shunt ngắt SOR-C 220-240VAC; 220-250VDC, dùng cho A1-A2
1.773.200 VNĐ
Tiếp điểm phụ AUX-C 1Q 1SY 250VAC/DC 3-4 poles, dùng cho A1-A2
2.052.600 VNĐ
Tay xoay RHD - tay nắm xoay trực tiếp, dùng cho A1-A2
1.419.000 VNĐ
Cuộn shunt ngắt SOR-C 24…30VAC/DC, dùng cho A1-A2
1.773.200 VNĐ
Cuộn shunt ngắt SOR-C 380…440VAC, dùng cho A1-A2
1.773.200 VNĐ
Tiếp phụ đóng sớm AUE-C, dùng cho A1-A2
2.052.600 VNĐ
Cuộn shunt ngắt SOR-C 48…60VAC/DC, dùng cho A1-A2
1.773.200 VNĐ
Tiếp điểm phụ AUX-C 2Q 1SY 250VAC/DC 3-4 poles, dùng cho A1-A2
2.729.100 VNĐ
 
MCCB 4P 25A 18kA, loại XT1B
3.503.500 VNĐ
MCCB 4P 1250A 120kA, loại T7L
95.070.800 VNĐ
MCCB 3P 80A 18kA, loại XT1B
3.111.900 VNĐ
MCCB 4P 50A 18kA, loại XT1B
4.044.700 VNĐ
MCCB 3P 63A 18kA, loại XT1B
3.111.900 VNĐ
MCCB 3P 2.5A 36kA, loại XT2N
7.239.100 VNĐ
MCCB 4P 630A 36kA, loại T5N
38.303.100 VNĐ
MCCB 3P 50A 18kA, loại XT1B
3.111.900 VNĐ
 
MCB 2P 20A 4.5kA, loại SH202L-C20
363.000 VNĐ
MCB 2P 32A 4.5kA, loại SH202L-C32
363.000 VNĐ
MCB 4P 32A 4.5kA, loại SH204L-C32
1.467.400 VNĐ
MCB 3P 16A 4.5kA, loại SH203L-C16
619.300 VNĐ
MCB 1P 40A 4.5kA, loại SH201L-C40
144.100 VNĐ
MCB 4P 16A 4.5kA, loại SH204L-C16
1.467.400 VNĐ
MCB 1P 25A 4.5kA, loại SH201L-C25
136.400 VNĐ
MCB 2P 6A 4.5kA, loại SH202L-C6
363.000 VNĐ
 
MCB 2P 6A 6kA, loại SH202-C6
431.200 VNĐ
MCB 1P 32A 6kA, loại SH201-C32
159.500 VNĐ
MCB 1P 10A 6kA, loại SH201-C10
159.500 VNĐ
MCB 3P 16A 6kA, loại SH203-C16
695.200 VNĐ
MCB 1P 25A 6kA, loại SH201-C25
159.500 VNĐ
MCB 1P 20A 6kA, loại SH201-C20
159.500 VNĐ
MCB 3P 10A 6kA, loại SH203-C10
695.200 VNĐ
MCB 1P 6A 6kA, loại SH201-C6
159.500 VNĐ
 
MCB 3P 16A 10kA, loại S203M-C16
1.441.000 VNĐ
MCB 3P 63A 10kA, loại S203M-C63
2.259.400 VNĐ
MCB 2P 80A 10kA, loại S292-C80
3.469.100 VNĐ
MCB 3P 6A 10kA, loại S203M-C6
1.441.000 VNĐ
MCB 1P 20A 10kA, loại S201M-C20
314.600 VNĐ
MCB 1P 6A 10kA, loại S201M-C6
314.600 VNĐ
MCB 2P 6A 10kA, loại S202M-C10
954.800 VNĐ
MCB 4P 40A 10kA, loại S204M-C40
2.696.100 VNĐ
 
 
RCCB 2P 40A 30mA, loại FH202 AC-40/0.03
1.600.500 VNĐ
RCCB 4P 80A 30mA, loại F204 AC-80/0.03
4.129.400 VNĐ
RCCB 2P 63A 300mA, loại FH202 AC-63/0.3
2.387.000 VNĐ
RCCB 4P 80A 100mA, loại F204 AC-80/0.1
4.129.400 VNĐ
RCCB 2P 40A 100mA, loại FH202 AC-40/0.1
1.907.400 VNĐ
RCCB 2P 80A 30mA, loại F202 AC-80/0.03
3.304.400 VNĐ
RCCB 4P 40A 100mA, loại FH204 AC-40/0.1
2.862.200 VNĐ
RCCB 2P 100A 300mA, loại F202 AC-100/0.3
3.669.600 VNĐ
 
RCBO 1P+N 16A 30mA 4.5kA, loại DS201 L C16 AC30
1.661.000 VNĐ
RCBO 1P+N 10A 300mA 4.5kA, loại DS201 L C10 AC300
3.542.000 VNĐ
RCBO 1P+N 6A 30mA 4.5kA, loại DS201 L C6 AC30
1.718.200 VNĐ
RCBO 1P+N 32A 300mA 4.5kA, loại DS201 L C32 AC300
4.074.400 VNĐ
RCBO 1P+N 32A 30mA 4.5kA, loại DS201 L C32 AC30
1.776.500 VNĐ
RCBO 1P+N 32A 30mA 6kA, loại DS201 C32 AC30
2.497.000 VNĐ
RCBO 1P+N 6A 300mA 4.5kA, loại DS201 L C6 AC300
3.897.300 VNĐ
RCBO 1P+N 25A 30mA 4.5kA, loại DS201 L C25 AC30
1.776.500 VNĐ
 
ACB 3P 1250A 50kA Fixed
124.097.600 VNĐ