028 - 3720 2968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 24h trong giờ hành chính  
 

 
 
 
Bán Nhiều Nhất
MCB 4P 10A 4.5kA, loại SH204L-C10
1.467.400 VNĐ
MCCB 2P 100A 30kA, loại A1N
2.460.700 VNĐ
RCCB 2P 63A 100mA, loại F202 AC-63/0.1
2.503.600 VNĐ
MCB 2P 10A 4.5kA, loại SH202L-C10
363.000 VNĐ
MCB 3P 32A 6kA, loại SH203-C32
695.200 VNĐ
ACB 3P 800A 42kA Fixed
118.794.500 VNĐ
MCB 1P 80A 6kA, loại S201-C80
986.700 VNĐ
Tiếp điểm phụ AUX-C 1Q 1SY 250VAC/DC 2 poles A1, dùng cho A1-A2
2.052.600 VNĐ
MCB 4P 32A 6kA, loại SH204-C32
1.445.400 VNĐ
MCB 2P 100A 10kA, loại S292-C100
3.628.800 VNĐ
MCB 2P 20A 6kA, loại SH202-C20
431.200 VNĐ
MCCB 2P 32A 30kA, loại A1N
1.867.800 VNĐ
MCCB 3P 25A 10kA, loại A1A
1.705.000 VNĐ
MCB 3P 25A 4.5kA, loại SH203L-C25
619.300 VNĐ
MCB 4P 16A 10kA, loại S204M-C16
2.546.500 VNĐ
MCCB 3P 200A 18kA, loại A2B
5.737.600 VNĐ
MCCB 3P 70A 25kA, loại A1C
3.117.400 VNĐ
RCCB 2P 25A 100mA, loại FH202 AC-25/0.1
1.733.600 VNĐ
MCB 1P 10A 10kA, loại S201M-C10
314.600 VNĐ
MCCB 3P 25A 18kA, loại A1B
2.004.200 VNĐ
Cuộn bảo vệ điện áp thấp UVR-C 380…440VAC, dùng cho A3
5.154.600 VNĐ
MCCB 2P 200A 30kA, loại A2N
5.017.100 VNĐ
MCCB 3P 1250A 50kA, loại T7S
54.421.400 VNĐ
RCBO 1P+N 32A 30mA 4.5kA, loại DS201 L C32 AC30
1.776.500 VNĐ
MCCB 4P 250A 25kA, loại A2C
8.248.900 VNĐ
MCCB 2P 175A 30kA, loại A2N
4.666.200 VNĐ
MCCB 4P 5A 36kA, loại XT2N
9.409.400 VNĐ
Cuộn Shuntrip 12…60VAC/DC, loại S2C-A1
1.155.000 VNĐ
MCB 3P 32A 4.5kA, loại SH203L-C32
619.300 VNĐ
MCCB 1P 32A 25kA, loại A1N
1.744.600 VNĐ
RCCB 4P 40A 30mA, loại FH204 AC-40/0.03
2.801.700 VNĐ
MCB 1P 16A 10kA, loại S201M-C16
314.600 VNĐ
Tay xoay RHD - tay nắm xoay trực tiếp, dùng cho A3
1.776.500 VNĐ
MCCB 4P 25A 36kA, loại XT2N
9.409.400 VNĐ
MCCB 4P 1600A 120kA, loại T7L
136.632.100 VNĐ
RCCB 2P 63A 30mA, loại FH202 AC-63/0.03
2.399.100 VNĐ
MCCB 1P 32A 18kA, loại A1C
1.658.800 VNĐ
MCB 4P 32A 10kA, loại S204M-C32
2.546.500 VNĐ
RCBO 1P+N 40A 30mA 6kA, loại DS201 C40 AC30
2.497.000 VNĐ
RCCB 4P 100A 300mA, loại F204 AC-100/0.3
4.588.100 VNĐ
ACB 3P 800A 66kA Fixed
139.773.700 VNĐ
MCCB 4P 20A 10kA, loại A1A
2.130.700 VNĐ
MCCB 1P 63A 25kA, loại A1N
2.296.800 VNĐ
MCCB 2P 80A 30kA, loại A1N
2.460.700 VNĐ
ACB 3P 1000A 50kA Fixed
127.787.000 VNĐ
ACB 3P 2000A 66kA Fixed
220.863.500 VNĐ
MCB 4P 40A 4.5kA, loại SH204L-C40
1.554.300 VNĐ
Tay xoay RHE - tay nắm xoay loại có trục nối dài, dùng cho A1-A2
2.349.600 VNĐ
MCB 1P 10A 4.5kA, loại SH201L-C10
136.400 VNĐ
Tiếp phụ đóng sớm AUE-C, dùng cho A3
2.233.000 VNĐ
Cuộn bảo vệ điện áp thấp UVR-C 220-240VAC; 220-250VDC, dùng cho A1-A2
2.250.600 VNĐ
MCB 2P 25A 10kA, loại S202M-C25
954.800 VNĐ
MCB 4P 25A 4.5kA, loại SH204L-C25
1.467.400 VNĐ
RCCB 4P 63A 300mA, loại FH204 AC-63/0.3
3.219.700 VNĐ
MCCB 4P 250A 18kA, loại A2B
7.169.800 VNĐ
MCB 2P 10A 6kA, loại SH202-C10
431.200 VNĐ
MCB 3P 20A 6kA, loại SH203-C20
695.200 VNĐ
MCCB 3P 630A 70kA, loại T5H
38.480.200 VNĐ
MCB 4P 20A 4.5kA, loại SH204L-C20
1.467.400 VNĐ
ACB 3P 1600A 50kA Fixed
123.728.000 VNĐ
 
MCCB 2P 63A 30kA, loại A1N
2.460.700 VNĐ
MCCB 2P 160A 30kA, loại A2N
4.666.200 VNĐ
MCCB 1P 60A 18kA, loại A1C
1.831.500 VNĐ
MCCB 1P 63A 18kA, loại A1C
2.181.300 VNĐ
MCCB 2P 20A 30kA, loại A1N
1.867.800 VNĐ
MCCB 1P 20A 18kA, loại A1C
1.658.800 VNĐ
MCCB 2P 250A 30kA, loại A2N
5.017.100 VNĐ
MCCB 2P 25A 30kA, loại A1N
1.867.800 VNĐ
 
MCCB 4P 15A 10kA, loại A1A
2.130.700 VNĐ
MCCB 4P 50A 25kA, loại A1C
3.272.500 VNĐ
MCCB 4P 80A 25kA, loại A1C
3.892.900 VNĐ
MCCB 4P 500A 50kA, loại A3S
28.198.500 VNĐ
MCCB 4P 125A 18kA, loại A1B
3.624.500 VNĐ
MCCB 4P 100A 10kA, loại A1A
2.802.800 VNĐ
MCCB 3P 100A 18kA, loại A1B
2.635.600 VNĐ
MCCB 4P 16A 10kA, loại A1A
2.130.700 VNĐ
 
Tiếp điểm phụ AUX-C 1Q 1SY 250VAC/DC 3-4 poles, dùng cho A1-A2
2.052.600 VNĐ
Cuộn shuntrip SOR-C 24…30VAC/DC, dùng cho A1-A2
1.773.200 VNĐ
Tay xoay RHD - tay nắm xoay trực tiếp, dùng cho A1-A2
1.419.000 VNĐ
Cuộn shuntrip SOR-C 12VDC, dùng cho A3
3.339.600 VNĐ
Cuộn shuntrip SOR-C 220-240VAC; 220-250VDC, dùng cho A1-A2
1.773.200 VNĐ
Cuộn shuntrip SOR-C 48…60VAC/DC, dùng cho A1-A2
1.773.200 VNĐ
Cuộn shuntrip SOR-C 380…440VAC, dùng cho A1-A2
1.773.200 VNĐ
Cuộn bảo vệ điện áp thấp UVR-C 220-240VAC; 220-250VDC, dùng cho A3
5.154.600 VNĐ
 
MCCB 3P 2.5A 36kA, loại XT2N
7.239.100 VNĐ
MCCB 3P 50A 18kA, loại XT1B
3.111.900 VNĐ
MCCB 3P 20A 36kA, loại XT2N
7.239.100 VNĐ
MCCB 3P 125A 36kA, loại XT1N
5.909.200 VNĐ
MCCB 3P 800A 36kA, loại T6N
40.235.800 VNĐ
MCCB 4P 16A 36kA, loại XT2N
9.409.400 VNĐ
MCCB 3P 25A 18kA, loại XT1B
2.695.000 VNĐ
MCCB 4P 100A 36kA, loại XT1N
6.273.300 VNĐ
 
ACB 4P 630A 66kA Fixed
167.440.900 VNĐ
ACB 4P 800A 50kA Fixed
155.513.600 VNĐ
ACB 4P 800A 42kA Fixed
146.711.400 VNĐ
ACB 3P 1250A 50kA Fixed
124.097.600 VNĐ
ACB 3P 630A 42kA Fixed
115.230.500 VNĐ
ACB 3P 1000A 66kA Fixed
141.845.000 VNĐ
ACB 4P 1600A 50kA Fixed
152.805.400 VNĐ
ACB 4P 630A 50kA Fixed
150.847.400 VNĐ
 
MCB 2P 20A 4.5kA, loại SH202L-C20
363.000 VNĐ
MCB 4P 32A 4.5kA, loại SH204L-C32
1.467.400 VNĐ
MCB 4P 16A 4.5kA, loại SH204L-C16
1.467.400 VNĐ
MCB 1P 6A 4.5kA, loại SH201L-C6
136.400 VNĐ
MCB 2P 6A 4.5kA, loại SH202L-C6
363.000 VNĐ
MCB 3P 16A 4.5kA, loại SH203L-C16
619.300 VNĐ
MCB 2P 32A 4.5kA, loại SH202L-C32
363.000 VNĐ
MCB 4P 6A 4.5kA, loại SH204L-C6
1.467.400 VNĐ
 
MCB 2P 6A 6kA, loại SH202-C6
431.200 VNĐ
MCB 1P 25A 6kA, loại SH201-C25
159.500 VNĐ
MCB 2P 16A 6kA, loại SH202-C16
431.200 VNĐ
MCB 1P 6A 6kA, loại SH201-C6
159.500 VNĐ
MCB 2P 32A 6kA, loại SH202-C32
431.200 VNĐ
MCB 4P 6A 6kA, loại SH204-C6
1.445.400 VNĐ
MCB 3P 100A 6kA, loại S203-C100
3.793.900 VNĐ
MCB 1P 20A 6kA, loại SH201-C20
159.500 VNĐ
 
MCB 1P 6A 10kA, loại S201M-C6
314.600 VNĐ
MCB 1P 20A 10kA, loại S201M-C20
314.600 VNĐ