028 - 3720 2968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 24h trong giờ hành chính  
 

 
 
 
Bán Nhiều Nhất
-17%
Cáp nhôm LV-ABC-3x50 - 0.6/1kV
51.800 VNĐ
-17%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-0.5mm² - 300/500V
286.700 VNĐ
-17%
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCmd-2x0.75mm² (2x24/0.20) - 0.6/1kV
406.700 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới CY 2x0.5 - 300/500V
14.600 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới CY 4x0.75 - 300/500V
23.700 VNĐ
-17%
Cáp điện lực hạ thế CV-25 (7x2.13) - 450/750V
55.300 VNĐ
-17%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-16 - 450/750V
37.300 VNĐ
-19%
Dây điện đồng bọc nhựa PVC 26/10 (F2.6) - 0.6/1kV
1.249.000 VNĐ
-17%
Cáp điện VVCm-2x10 - 0.6/1kV
5.700.800 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới CY 2x2.5 - 300/500V
30.500 VNĐ
-17%
Cáp điện CXV-25 (7x2.14) - 0.6/1kV
58.800 VNĐ
-17%
Cáp điện CXV-4x10 - 0.6/1kV
106.100 VNĐ
-17%
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng VCmo-2x1.0mm² - 300/500V
589.300 VNĐ
-17%
Cáp điện CXV-2x35 - 0.6/1kV
175.600 VNĐ
-17%
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng VCmo2x2.5mm² - 300/500V
1.340.500 VNĐ
Cáp điều khiển YY 12x0.75 - 300/500V
36.600 VNĐ
M25
Cáp hàn M25 100% đồng nguyên chất
71.700 VNĐ
-17%
Cáp điện lực hạ thế CV-250 (61x2.3) - 0.6/1kV
563.600 VNĐ
M35
Cáp hàn M35 100% đồng nguyên chất
98.500 VNĐ
-17%
Cáp điện lực hạ thế CV-95 (37x1.8) - 450/750V
206.200 VNĐ
-17%
Cáp nhôm AV-50 (7x3.00) - 0.6/1kV
15.800 VNĐ
-17%
Cáp điện CVV-2x2.5 - 300/500V
17.900 VNĐ
Cáp điều khiển YY 3x1.0 - 300/500V
16.300 VNĐ
-17%
Cáp điện VVCm-2x16 - 0.6/1kV
86.900 VNĐ
-17%
Cáp nhôm AV-240 (61x2.25) - 0.6/1kV
70.000 VNĐ
-17%
Cáp nhôm LV-ABC-2x50 - 0.6/1kV
37.500 VNĐ
-18%
Cáp nhôm AV-16 (7x1.70) - 0.6/1kV
6.100 VNĐ
-17%
Cáp điện CXV-3x25 - 0.6/1kV
186.900 VNĐ
-17%
Dây điện đồng bọc nhựa PVC 16/10 (F 1.6) - 0.6/1kV
489.400 VNĐ
-17%
Cáp nhôm LV-ABC-2x25 - 0.6/1kV
20.100 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới CY 2x0.75 - 300/500V
17.000 VNĐ
-17%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-150 - 450/750V
351.700 VNĐ
-17%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-95 - 450/750V
214.300 VNĐ
-17%
Cáp nhôm AV-185 (37x2.52) - 0.6/1kV
55.200 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới CY 2x1.0 - 300/500V
20.200 VNĐ
-17%
Cáp điện CVV-3x10+1x6.0 - 0.6/1kV
97.700 VNĐ
-17%
Cáp điện CXV-2.5 (7x0.67) - 0.6/1kV
7.900 VNĐ
-17%
Cáp nhôm LV-ABC-4x70 - 0.6/1kV
91.900 VNĐ
-17%
Cáp điện lực hạ thế CV-14 (7x1.6) - 0.6/1kV
32.400 VNĐ
-17%
Cáp điện VVCm-2x2.5mm² - 300/500V
1.468.100 VNĐ
-17%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-4.0mm² - 450/750V
928.500 VNĐ
-17%
Cáp điện CVV-3x25 - 0.6/1kV
186.500 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới CY 2x1.5 - 300/500V
23.800 VNĐ
-17%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-10 - 450/750V
2.523.500 VNĐ
-17%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-6.0mm² - 450/750V
1.404.200 VNĐ
-17%
Cáp điện lực hạ thế CV-1.5mm² (7x0.52) - 450/750V
381.800 VNĐ
-17%
Cáp điện CXV-3x6.0 - 0.6/1kV
51.800 VNĐ
-17%
Cáp điện VVCm-3x10+1x6.0 - 0.6/1kV
95.200 VNĐ
-17%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-2.5mm² - 450/750V
594.400 VNĐ
-17%
Cáp điện CVV-3x2.5 - 300/500V
23.900 VNĐ
-17%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-25 - 450/750V
57.700 VNĐ
-17%
Cáp nhôm LV-ABC-3x95 - 0.6/1kV
92.500 VNĐ
-17%
Cáp điện VVCm-4x10 - 0.6/1kV
106.200 VNĐ
-17%
Cáp điện VVCm-3x6.0 - 300/500V
46.600 VNĐ
 
-17%
Dây điện đồng bọc nhựa PVC 12/10 (F 1.13) - 300/500V
301.400 VNĐ
250.200 VNĐ
-17%
Dây điện đồng bọc nhựa PVC 20/10 (F 2.0) - 0.6/1kV
904.200 VNĐ
750.500 VNĐ
-17%
Dây điện đồng bọc nhựa PVC 16/10 (F 1.6) - 0.6/1kV
589.600 VNĐ
489.400 VNĐ
-19%
Dây điện đồng bọc nhựa PVC 26/10 (F2.6) - 0.6/1kV
1.548.000 VNĐ
1.249.000 VNĐ
-17%
Dây điện đồng bọc nhựa PVC 32/10 (F 3.20) - 300/500V
2.275.900 VNĐ
1.889.000 VNĐ
 
-17%
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCmd-2x2.5mm² (2x50/0.25) - 0.6/1kV
1.440.000 VNĐ
1.195.200 VNĐ
-17%
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCmd-2x0.5mm² (2x16/0.20) - 0.6/1kV
340.000 VNĐ
282.200 VNĐ
-17%
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCmd-2x0.75mm² (2x24/0.20) - 0.6/1kV
490.000 VNĐ
406.700 VNĐ
-17%
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCmd-2x1.5mm² (2x30/0.25) - 0.6/1kV
890.000 VNĐ
738.700 VNĐ
-17%
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCmd-2x1.0mm² (2x32/0.20) - 0.6/1kV
620.000 VNĐ
514.600 VNĐ
 
-17%
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng VCmo2x2.5mm² - 300/500V
1.615.000 VNĐ
1.340.500 VNĐ
-17%
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng VCmo-2x0.75mm² - 300/500V
570.000 VNĐ
473.100 VNĐ
-17%
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng VCmo-2x1.0mm² - 300/500V
710.000 VNĐ
589.300 VNĐ
-17%
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng VCmo-2x6.0mm² - 300/500V
3.650.000 VNĐ
3.029.500 VNĐ
-17%
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng VCmo-2x1.5mm² - 300/500V
1.000.000 VNĐ
830.000 VNĐ
-17%
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng VCmo-2x4.0mm² - 300/500V
2.440.000 VNĐ
2.025.200 VNĐ
 
-17%
Cáp điện lực hạ thế CV-16 (7x1.7) - 450/750V
42.500 VNĐ
35.300 VNĐ
-17%
Cáp điện lực hạ thế CV-6.0mm² (7x1.04) - 450/750V
1.690.000 VNĐ
1.402.700 VNĐ
-17%
Cáp điện lực hạ thế CV-185 (37x2.52) - 450/750V
482.800 VNĐ
400.700 VNĐ
-17%
Cáp điện lực hạ thế CV-2.5mm² (7x0.67) - 450/750V
760.000 VNĐ
630.800 VNĐ
-17%
Cáp điện lực hạ thế CV-35 (7x2.52) - 450/750V
92.000 VNĐ
76.400 VNĐ
-17%
Cáp điện lực hạ thế CV-3.5mm² (7x0.80) - 0.6/1kV
1.110.000 VNĐ
921.300 VNĐ
-17%
Cáp điện lực hạ thế CV-240 (61x2.25) - 750V
632.700 VNĐ
525.100 VNĐ
-17%
Cáp điện lực hạ thế CV-2.0mm2 (7x0.60) - 0.6/1kV
590.000 VNĐ
489.700 VNĐ
 
-17%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-16 - 450/750V
44.900 VNĐ
37.300 VNĐ
-17%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-8.0mm² - 600V
2.271.500 VNĐ
1.885.300 VNĐ
-17%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-1.0mm² - 300/500V
308.000 VNĐ
255.600 VNĐ
-17%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-95 - 450/750V
258.200 VNĐ
214.300 VNĐ
-17%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-4.0mm² - 450/750V
1.118.700 VNĐ
928.500 VNĐ
-17%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-10 - 450/750V
3.040.400 VNĐ
2.523.500 VNĐ
-17%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-120 - 450/750V
326.800 VNĐ
271.200 VNĐ
-17%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-2.5mm² - 450/750V
716.100 VNĐ
594.400 VNĐ
 
-17%
Cáp điện VVCm-2x8.0 - 0.6/1kV
5.305.300 VNĐ
4.403.400 VNĐ
-17%
Cáp điện VVCm-2x1.5mm²- 300/500V
1.112.100 VNĐ
923.000 VNĐ
-17%
Cáp điện VVCm-3x25 - 0.6/1kV
227.700 VNĐ
189.000 VNĐ
-17%
Cáp điện VVCm-2x4.0mm² - 300/500V
2.646.600 VNĐ
2.196.700 VNĐ
-17%
Cáp điện VVCm-3x2.5 - 300/500V
24.800 VNĐ
20.600 VNĐ
-17%
Cáp điện VVCm-2x6.0mm² - 300/500V
3.919.300 VNĐ
3.253.000 VNĐ
-17%
Cáp điện VVCm-2x25 - 0.6/1kV
157.400 VNĐ
130.600 VNĐ
-17%
Cáp điện VVCm-4x4.0 - 0.6/1kV
48.500 VNĐ
40.300 VNĐ
 
-17%
Cáp điện CVV-3x35+1x25 - 0.6/1kV
369.700 VNĐ
306.900 VNĐ
-17%
Cáp điện CVV-2x10 - 0.6/1kA
70.200 VNĐ
58.300 VNĐ
-17%
Cáp điện CVV-2x1.5 - 300/500V
14.700 VNĐ
12.200 VNĐ
-17%
Cáp điện CVV-4x4.0 - 300/500V
55.100 VNĐ
45.700 VNĐ
-17%
Cáp điện CVV-4x16 - 0.6/1kV
193.300 VNĐ
160.400 VNĐ
-17%
Cáp điện CVV-3x10 - 0.6/1kA
97.500 VNĐ
80.900 VNĐ
-17%
Cáp điện CVV-3x16 - 0.6/1kV
150.600 VNĐ
125.000 VNĐ
-17%
Cáp điện CVV-2x6.0 - 300/500V
43.200 VNĐ
35.900 VNĐ
 
-17%
Cáp điện CXV-3x4.0 - 0.6/1kV
44.800 VNĐ
37.200 VNĐ
-17%
Cáp điện CXV-4.0 (7x0.85) - 0.6/1kV
13.600 VNĐ
11.300 VNĐ
-17%
Cáp điện CXV-3x2.5+1x1.5 - 0.6/1kV
35.100 VNĐ
29.100 VNĐ
-17%
Cáp điện CXV-4x2.5 - 0.6/1kV
39.100 VNĐ
32.500 VNĐ
-17%
Cáp điện CXV-2x16 - 0.6/1kV
105.200 VNĐ
87.300 VNĐ
-17%
Cáp điện CXV-2x2.5 - 0.6/1kV
23.500 VNĐ
19.500 VNĐ
-17%
Cáp điện CXV-6.0 (7x1.04) - 0.6/1kV
19.100 VNĐ
15.900 VNĐ
-17%
Cáp điện CXV-4x25 - 0.6/1kV
301.100 VNĐ
249.900 VNĐ
 
 
-17%
Cáp nhôm LV-ABC-3x35 - 0.6/1kV
45.100 VNĐ
37.400 VNĐ
-17%
Cáp nhôm LV-ABC-2x150 - 0.6/1kV
113.700 VNĐ
94.400 VNĐ
-17%
Cáp nhôm LV-ABC-4x35 - 0.6/1kV
59.600 VNĐ
49.500 VNĐ
-17%
Cáp nhôm LV-ABC-4x16 - 0.6/1kV
34.300 VNĐ
28.500 VNĐ
-17%
Cáp nhôm LV-ABC-2x35 - 0.6/1kV
30.800 VNĐ
25.600 VNĐ
-17%
Cáp nhôm LV-ABC-4x50 - 0.6/1kV
80.800 VNĐ
67.100 VNĐ
-17%
Cáp nhôm LV-ABC-2x120 - 0.6/1kV
94.500 VNĐ
78.400 VNĐ
-17%
Cáp nhôm LV-ABC-2x16 - 0.6/1kV
18.000 VNĐ
14.900 VNĐ
 
 
Cáp điều khiển YY 12x2.5 - 300/500V
99.400 VNĐ
Cáp điều khiển YY 12x1.5 - 300/500V
66.000 VNĐ
Cáp điều khiển YY 12x1.0 - 300/500V
49.400 VNĐ
Cáp điều khiển YY 8x1.5 - 300/500V
45.800 VNĐ
Cáp điều khiển YY 3x2.5 - 300/500V
27.400 VNĐ
Cáp điều khiển YY 4x1.5 - 300/500V
24.400 VNĐ
Cáp điều khiển YY 8x0.5 - 300/500V
20.500 VNĐ
Cáp điều khiển YY 3x0.75 - 300/500V
12.700 VNĐ
 
Cáp điều khiển có lưới CY 2x0.75 - 300/500V
17.000 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới CY 7x0.75 - 300/500V
32.800 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới CY 5x1.5 - 300/500V
40.800 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới CY 2x1.0 - 300/500V
20.200 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới CY 7x1.5 - 300/500V
51.600 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới CY 2x0.5 - 300/500V
14.600 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới CY 8x1.0 - 300/500V
47.800 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới CY 8x0.5 - 300/500V
32.100 VNĐ
 
 
 

Bản quyền © 2008-2020 thuộc về thegioidien.com

Ghi rõ nguồn khi sử dụng các thông tin tại WWW.THEGIOIDIEN.COM.

WWW.THEGIOIDIEN.COM thuộc sở hữu và điều hành bởi Công ty TNHH Thế Giới Điện

Văn phòng giao dịch: 98D Linh Đông, Khu Phố 7, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP.HCM

GPKD : 0305921340 , Sở KHĐT TPHCM cấp ngày 23/08/2008. Địa chỉ : 32 Đường 35, KP.2, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM