028 - 3720 2968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 24h trong giờ hành chính  
 

 
 
 
Bán Nhiều Nhất
Cáp điều khiển có lưới CY 4x0.75 - 300/500V
23.700 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới CY 2x2.5 - 300/500V
30.500 VNĐ
Cáp điện CXV-3x6.0 - 0.6/1kV
62.400 VNĐ
Cáp điện VVCm-2x2.5mm2 - 300/500V
17.700 VNĐ
Dây điện đồng bọc nhựa PVC 16/10 (F 1.6) - 0.6/1kV
590.000 VNĐ
Cáp nhôm AV-50 (7x3.00) - 0.6/1kV
19.000 VNĐ
Cáp nhôm LV-ABC-3x50 - 0.6/1kV
62.400 VNĐ
Cáp điện CXV-3x25 - 0.6/1kV
225.200 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CV-1.5mm2 (7x0.52) - 750V
460.000 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới CY 2x0.5 - 300/500V
14.600 VNĐ
Cáp điện VVCm-2x16 - 0.6/1kV
104.700 VNĐ
Cáp điều khiển YY 3x1.0 - 300/500V
16.300 VNĐ
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng VCmo2x2.5mm2 - 0.6/1kV
1.770.000 VNĐ
Cáp nhôm LV-ABC-4x70 - 0.6/1kV
110.700 VNĐ
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-0.5mm2 - 300/500V
170.000 VNĐ
Cáp điện VVCm-2x10 - 0.6/1kV
68.700 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới CY 2x0.75 - 300/500V
17.000 VNĐ
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-2.5mm2 - 750V
720.000 VNĐ
M25
Cáp hàn M25 100% đồng nguyên chất
71.700 VNĐ
Cáp nhôm AV-16 (7x1.70) - 0.6/1kV
7.400 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới CY 2x1.5 - 300/500V
23.800 VNĐ
Cáp điện VVCm-3x10+1x6.0 - 0.6/1kV
114.700 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CV-250 (61x2.3) - 0.6/1kV
679.000 VNĐ
Cáp điện CXV-4x10 - 0.6/1kV
127.800 VNĐ
Cáp điều khiển YY 12x0.75 - 300/500V
36.600 VNĐ
Cáp điện CVV-2x2.5 - 300/500V
21.600 VNĐ
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-25 - 750V
69.500 VNĐ
Cáp điện CXV-25 (7x2.14) - 0.6/1kV
70.800 VNĐ
Cáp điện CVV-3x10+1x6.0 - 0.6/1kV
117.700 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CV-25 (7x2.13) - 750V
66.600 VNĐ
Cáp điện VVCm-4x10 - 0.6/1kV
128.000 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CV-95 (37x1.8) - 750V
248.400 VNĐ
Cáp điện CXV-2.5 (7x0.67) - 0.6/1kV
9.500 VNĐ
Cáp điện CXV-2x35 - 0.6/1kV
211.600 VNĐ
C50
Cáp đồng trần C 50mm2 (~3m/kg)
253.000 VNĐ
M35
Cáp hàn M35 100% đồng nguyên chất
98.500 VNĐ
Cáp nhôm AV-185 (37x2.52) - 0.6/1kV
66.500 VNĐ
Cáp nhôm LV-ABC-2x50 - 0.6/1kV
45.200 VNĐ
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng VCmo-2x1.0mm2 - 300/500V
710.000 VNĐ
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCmd-2x0.75mm2 (2x24/0.20) - 0.6/1kV
490.000 VNĐ
Cáp nhôm AV-240 (61x2.25) - 0.6/1kV
84.300 VNĐ
Cáp điện VVCm-3x6.0 - 0.6/1kV
56.100 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CV-14 (7x1.6) - 0.6/1kV
39.000 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới CY 2x1.0 - 300/500V
20.200 VNĐ
Cáp điện CVV-3x2.5 - 300/500V
28.800 VNĐ
Dây điện đồng bọc nhựa PVC 26/10 (F2.6) - 0.6/1kV
1.500.000 VNĐ
Cáp nhôm LV-ABC-3x95 - 0.6/1kV
111.500 VNĐ
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-95 - 750V
258.200 VNĐ
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-150 - 750V
423.700 VNĐ
Cáp nhôm LV-ABC-2x25 - 0.6/1kV
24.200 VNĐ
Cáp điện CVV-3x25 - 0.6/1kV
224.700 VNĐ
 
 
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCmd-2x1.5mm2 (2x30/0.25) - 0.6/1kV
890.000 VNĐ
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCmd-2x0.5mm2 (2x16/0.20) - 0.6/1kV
340.000 VNĐ
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCmd-2x2.5mm2 (2x50/0.25) - 0.6/1kV
1.440.000 VNĐ
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCmd-2x1.0mm2 (2x32/0.20) - 0.6/1kV
620.000 VNĐ
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCmd-2x0.75mm2 (2x24/0.20) - 0.6/1kV
490.000 VNĐ
 
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng VCmo-2x1.5mm2 - 0.6/1kV
1.000.000 VNĐ
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng VCmo-2x6.0mm2 - 0.6/1kV
3.650.000 VNĐ
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng VCmo-2x0.75mm2 - 300/500V
570.000 VNĐ
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng VCmo-2x1.0mm2 - 300/500V
710.000 VNĐ
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng VCmo-2x4.0mm2 - 0.6/1kV
2.680.000 VNĐ
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng VCmo2x2.5mm2 - 0.6/1kV
1.770.000 VNĐ
 
Cáp điện lực hạ thế CV-60 (19x2.0) - 0.6/1kV
161.500 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CV-3.5mm2 (7x0.80) - 0.6/1kV
1.110.000 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CV-2.5mm2 (7x0.67) - 750V
760.000 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CV-10mm2 (7x1.35) - 750V
2.790.000 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CV-240 (61x2.25) - 750V
632.700 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CV-16 (7x1.7) - 750V
42.500 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CV-185 (37x2.52) - 750V
482.800 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CV-35 (7x2.52) - 750V
92.000 VNĐ
 
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-1.0mm2 - 300/500V
310.000 VNĐ
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-4.0mm2 - 750V
1.120.000 VNĐ
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-6.0mm2 - 750V
1.690.000 VNĐ
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-16 - 750V
44.900 VNĐ
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-8.0mm2 - 0.6/1kV
2.270.000 VNĐ
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-120 - 750V
326.800 VNĐ
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-50 - 750V
141.600 VNĐ
 
Cáp điện VVCm-3x10 - 0.6/1kV
97.300 VNĐ
Cáp điện VVCm-3x4.0+1x2.5 - 0.6/1kV
48.300 VNĐ
Cáp điện VVCm-2x4.0 - 0.6/1kV
26.500 VNĐ
Cáp điện VVCm-2x8.0 - 0.6/1kV
53.100 VNĐ
Cáp điện VVCm-3x2.5 - 300/500V
24.800 VNĐ
Cáp điện VVCm-3x25 - 0.6/1kV
227.700 VNĐ
Cáp điện VVCm-4x8.0 - 0.6/1kV
99.500 VNĐ
Cáp điện VVCm-2x1.5mm2- 300/500V
11.100 VNĐ
 
Cáp điện CVV-2x6.0 - 300/500V
43.200 VNĐ
Cáp điện CVV-2x1.5 - 300/500V
14.700 VNĐ
Cáp điện CVV-3x16 - 0.6/1kV
150.600 VNĐ
Cáp điện CVV-4x4.0 - 300/500V
55.100 VNĐ
Cáp điện CVV-2x10 - 300/500V
70.200 VNĐ
Cáp điện CVV-3x10 - 300/500V
97.500 VNĐ
Cáp điện CVV-4x16 - 0.6/1kV
193.300 VNĐ
Cáp điện CVV-3x35+1x25 - 0.6/1kV
369.700 VNĐ
 
Cáp điện CXV-16 (7x1.70) - 0.6/1kV
45.700 VNĐ
Cáp điện CXV-3x2.5+1x1.5 - 0.6/1kV
35.100 VNĐ
Cáp điện CXV-6.0 (7x1.04) - 0.6/1kV
19.100 VNĐ
Cáp điện CXV-4x2.5 - 0.6/1kV
39.100 VNĐ
Cáp điện CXV-4.0 (7x0.85) - 0.6/1kV
13.600 VNĐ
Cáp điện CXV-3x16 - 0.6/1kV
148.000 VNĐ
Cáp điện CXV-2x2.5 - 0.6/1kV
23.500 VNĐ
Cáp điện CXV-3x4.0 - 0.6/1kV
44.800 VNĐ
 
 
Cáp nhôm LV-ABC-3x35 - 0.6/1kV
45.100 VNĐ
Cáp nhôm LV-ABC-3x120 - 0.6/1kV
139.600 VNĐ
Cáp nhôm LV-ABC-2x70 - 0.6/1kV
58.000 VNĐ
Cáp nhôm LV-ABC-4x16 - 0.6/1kV
34.300 VNĐ
Cáp nhôm LV-ABC-2x16 - 0.6/1kV
18.000 VNĐ
Cáp nhôm LV-ABC-2x95 - 0.6/1kV
74.800 VNĐ
Cáp nhôm LV-ABC-2x120 - 0.6/1kV
94.500 VNĐ
Cáp nhôm LV-ABC-4x50 - 0.6/1kV
80.800 VNĐ
 
 
Cáp điều khiển YY 3x0.5 - 300/500V
10.900 VNĐ
Cáp điều khiển YY 8x0.5 - 300/500V
20.500 VNĐ
Cáp điều khiển YY 4x0.75 - 300/500V
15.600 VNĐ
Cáp điều khiển YY 4x0.5 - 300/500V
12.700 VNĐ
Cáp điều khiển YY 3x1.5 - 300/500V
20.400 VNĐ
Cáp điều khiển YY 12x2.5 - 300/500V
99.400 VNĐ
Cáp điều khiển YY 12x1.0 - 300/500V
49.400 VNĐ
Cáp điều khiển YY 12x1.5 - 300/500V
66.000 VNĐ
 
Cáp điều khiển có lưới CY 2x2.5 - 300/500V
30.500 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới CY 8x2.5 - 300/500V
82.500 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới CY 2x1.0 - 300/500V
20.200 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới CY 8x0.5 - 300/500V
32.100 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới CY 7x0.75 - 300/500V
32.800 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới CY 4x0.5 - 300/500V
20.400 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới CY 2x0.5 - 300/500V
14.600 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới CY 5x1.5 - 300/500V
40.800 VNĐ
 
 
 
 

Bản quyền © 2008-2016 thuộc về thegioidien.com

Ghi rõ nguồn khi sử dụng các thông tin tại WWW.THEGIOIDIEN.COM.

WWW.THEGIOIDIEN.COM thuộc sở hữu và điều hành bởi Công ty TNHH Thế Giới Điện

Văn phòng giao dịch: 98D Linh Đông, Khu Phố 7, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP.HCM

GPKD : 0305921340 , Sở KHĐT TPHCM cấp ngày 23/08/2008. Địa chỉ : 32 Đường 35, KP.2, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM