028 - 3720 2968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 24h trong giờ hành chính  
 

 
 
 
Bán Nhiều Nhất
Cáp điều khiển có lưới CY 2x0.5 - 300/500V
14.600 VNĐ
-17%
Cáp điện CXV-4x10 - 0.6/1kV
106.100 VNĐ
-17%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-150 - 450/750V
351.700 VNĐ
-17%
Cáp nhôm LV-ABC-4x70 - 0.6/1kV
91.900 VNĐ
-17%
Cáp điện CVV-3x10+1x6.0 - 0.6/1kV
97.700 VNĐ
-17%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-95 - 450/750V
214.300 VNĐ
Cáp điều khiển YY 12x0.75 - 300/500V
36.600 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới CY 4x0.75 - 300/500V
23.700 VNĐ
-17%
Cáp điện lực hạ thế CV-14 (7x1.6) - 0.6/1kV
32.400 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới CY 2x1.5 - 300/500V
23.800 VNĐ
-17%
Cáp điện VVCm-2x2.5mm² - 300/500V
14.700 VNĐ
-17%
Cáp nhôm LV-ABC-3x95 - 0.6/1kV
92.500 VNĐ
-17%
Cáp nhôm AV-240 (61x2.25) - 0.6/1kV
70.000 VNĐ
-17%
Cáp điện VVCm-3x6.0 - 300/500V
46.600 VNĐ
-17%
Cáp điện VVCm-2x10 - 0.6/1kV
57.000 VNĐ
-17%
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng VCmo-2x1.0mm² - 300/500V
589.300 VNĐ
-17%
Cáp nhôm LV-ABC-2x25 - 0.6/1kV
20.100 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới CY 2x1.0 - 300/500V
20.200 VNĐ
-17%
Cáp điện CVV-2x2.5 - 300/500V
17.900 VNĐ
-17%
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng VCmo2x2.5mm² - 300/500V
1.469.100 VNĐ
-17%
Cáp nhôm LV-ABC-3x50 - 0.6/1kV
51.800 VNĐ
-17%
Cáp điện lực hạ thế CV-25 (7x2.13) - 450/750V
55.300 VNĐ
-17%
Cáp nhôm LV-ABC-2x50 - 0.6/1kV
37.500 VNĐ
-17%
Cáp điện VVCm-2x16 - 0.6/1kV
86.900 VNĐ
-17%
Cáp điện VVCm-4x10 - 0.6/1kV
106.200 VNĐ
-17%
Cáp điện CXV-3x6.0 - 0.6/1kV
51.800 VNĐ
-17%
Cáp điện CVV-3x2.5 - 300/500V
23.900 VNĐ
-17%
Cáp nhôm AV-185 (37x2.52) - 0.6/1kV
55.200 VNĐ
-17%
Cáp nhôm AV-50 (7x3.00) - 0.6/1kV
15.800 VNĐ
-17%
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCmd-2x0.75mm² (2x24/0.20) - 0.6/1kV
406.700 VNĐ
-17%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-0.5mm² - 300/500V
315.300 VNĐ
-17%
Cáp điện CXV-25 (7x2.14) - 0.6/1kV
58.800 VNĐ
Cáp điều khiển YY 3x1.0 - 300/500V
16.300 VNĐ
-17%
Cáp điện CXV-2.5 (7x0.67) - 0.6/1kV
7.900 VNĐ
-17%
Cáp điện VVCm-3x10+1x6.0 - 0.6/1kV
95.200 VNĐ
-18%
Cáp nhôm AV-16 (7x1.70) - 0.6/1kV
6.100 VNĐ
-17%
Cáp điện lực hạ thế CV-250 (61x2.3) - 0.6/1kV
563.600 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới CY 2x2.5 - 300/500V
30.500 VNĐ
-17%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-25 - 450/750V
57.700 VNĐ
-17%
Cáp điện lực hạ thế CV-95 (37x1.8) - 450/750V
206.200 VNĐ
-17%
Cáp điện CXV-2x35 - 0.6/1kV
175.600 VNĐ
-17%
Cáp điện lực hạ thế CV-1.5mm² (7x0.52) - 450/750V
381.800 VNĐ
-17%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-2.5mm² - 450/750V
1.188.700 VNĐ
-17%
Cáp điện CVV-3x25 - 0.6/1kV
186.500 VNĐ
-17%
Cáp điện CXV-3x25 - 0.6/1kV
186.900 VNĐ
M35
Cáp hàn M35 100% đồng nguyên chất
98.500 VNĐ
M25
Cáp hàn M25 100% đồng nguyên chất
71.700 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới CY 2x0.75 - 300/500V
17.000 VNĐ
-17%
Dây điện đồng bọc nhựa PVC 16/10 (F 1.6) - 0.6/1kV
489.700 VNĐ
-17%
Dây điện đồng bọc nhựa PVC 26/10 (F2.6) - 0.6/1kV
1.245.000 VNĐ
 
-17%
Dây điện đồng bọc nhựa PVC 12/10 (F 1.13) - 300/500V
300.000 VNĐ
249.000 VNĐ
-17%
Dây điện đồng bọc nhựa PVC 16/10 (F 1.6) - 0.6/1kV
590.000 VNĐ
489.700 VNĐ
-17%
Dây điện đồng bọc nhựa PVC 26/10 (F2.6) - 0.6/1kV
1.500.000 VNĐ
1.245.000 VNĐ
-17%
Dây điện đồng bọc nhựa PVC 20/10 (F 2.0) - 0.6/1kV
900.000 VNĐ
747.000 VNĐ
-17%
Dây điện đồng bọc nhựa PVC 32/10 (F 3.20) - 300/500V
2.280.000 VNĐ
1.892.400 VNĐ
 
-17%
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCmd-2x1.0mm² (2x32/0.20) - 0.6/1kV
620.000 VNĐ
514.600 VNĐ
-17%
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCmd-2x0.75mm² (2x24/0.20) - 0.6/1kV
490.000 VNĐ
406.700 VNĐ
-17%
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCmd-2x1.5mm² (2x30/0.25) - 0.6/1kV
890.000 VNĐ
738.700 VNĐ
-17%
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCmd-2x2.5mm² (2x50/0.25) - 0.6/1kV
1.440.000 VNĐ
1.195.200 VNĐ
-17%
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCmd-2x0.5mm² (2x16/0.20) - 0.6/1kV
340.000 VNĐ
282.200 VNĐ
 
-17%
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng VCmo-2x1.5mm² - 300/500V
1.000.000 VNĐ
830.000 VNĐ
-17%
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng VCmo2x2.5mm² - 300/500V
1.770.000 VNĐ
1.469.100 VNĐ
-17%
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng VCmo-2x1.0mm² - 300/500V
710.000 VNĐ
589.300 VNĐ
-17%
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng VCmo-2x0.75mm² - 300/500V
570.000 VNĐ
473.100 VNĐ
-17%
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng VCmo-2x4.0mm² - 300/500V
2.680.000 VNĐ
2.224.400 VNĐ
-17%
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng VCmo-2x6.0mm² - 300/500V
3.650.000 VNĐ
3.029.500 VNĐ
 
-17%
Cáp điện lực hạ thế CV-10mm² (7x1.35) - 450/750V
2.790.000 VNĐ
2.315.700 VNĐ
-17%
Cáp điện lực hạ thế CV-60 (19x2.0) - 0.6/1kV
161.500 VNĐ
134.000 VNĐ
-17%
Cáp điện lực hạ thế CV-240 (61x2.25) - 750V
632.700 VNĐ
525.100 VNĐ
-17%
Cáp điện lực hạ thế CV-185 (37x2.52) - 450/750V
482.800 VNĐ
400.700 VNĐ
-17%
Cáp điện lực hạ thế CV-6.0mm² (7x1.04) - 450/750V
1.690.000 VNĐ
1.402.700 VNĐ
-17%
Cáp điện lực hạ thế CV-3.5mm² (7x0.80) - 0.6/1kV
1.110.000 VNĐ
921.300 VNĐ
-17%
Cáp điện lực hạ thế CV-35 (7x2.52) - 450/750V
92.000 VNĐ
76.400 VNĐ
-17%
Cáp điện lực hạ thế CV-2.5mm² (7x0.67) - 450/750V
760.000 VNĐ
630.800 VNĐ
 
-17%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-50 - 450/750V
141.600 VNĐ
117.500 VNĐ
-17%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-1.0mm² - 300/500V
616.000 VNĐ
511.300 VNĐ
-17%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-6.0mm² - 450/750V
3.383.600 VNĐ
2.808.400 VNĐ
-17%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-4.0mm² - 450/750V
2.237.400 VNĐ
1.857.000 VNĐ
-17%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-120 - 450/750V
326.800 VNĐ
271.200 VNĐ
-17%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-8.0mm² - 600V
4.543.000 VNĐ
3.770.700 VNĐ
-17%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-16 - 450/750V
44.900 VNĐ
37.300 VNĐ
 
-17%
Cáp điện VVCm-2x4.0mm² - 300/500V
26.500 VNĐ
22.000 VNĐ
-17%
Cáp điện VVCm-2x8.0 - 0.6/1kV
53.100 VNĐ
44.100 VNĐ
-17%
Cáp điện VVCm-4x8.0 - 0.6/1kV
99.500 VNĐ
82.600 VNĐ
-17%
Cáp điện VVCm-3x4.0+1x2.5 - 0.6/1kV
48.300 VNĐ
40.100 VNĐ
-17%
Cáp điện VVCm-4x16 - 0.6/1kV
198.400 VNĐ
164.700 VNĐ
-17%
Cáp điện VVCm-2x25 - 0.6/1kV
157.400 VNĐ
130.600 VNĐ
-17%
Cáp điện VVCm-3x2.5 - 300/500V
24.800 VNĐ
20.600 VNĐ
-17%
Cáp điện VVCm-2x6.0mm² - 300/500V
39.200 VNĐ
32.500 VNĐ
 
-17%
Cáp điện CVV-3x16 - 0.6/1kV
150.600 VNĐ
125.000 VNĐ
-17%
Cáp điện CVV-4x16 - 0.6/1kV
193.300 VNĐ
160.400 VNĐ
-17%
Cáp điện CVV-2x10 - 0.6/1kA
70.200 VNĐ
58.300 VNĐ
-17%
Cáp điện CVV-2x1.5 - 300/500V
14.700 VNĐ
12.200 VNĐ
-17%
Cáp điện CVV-3x10 - 0.6/1kA
97.500 VNĐ
80.900 VNĐ
-17%
Cáp điện CVV-4x4.0 - 300/500V
55.100 VNĐ
45.700 VNĐ
-17%
Cáp điện CVV-3x35+1x25 - 0.6/1kV
369.700 VNĐ
306.900 VNĐ
-17%
Cáp điện CVV-2x6.0 - 300/500V
43.200 VNĐ
35.900 VNĐ
 
-17%
Cáp điện CXV-2x2.5 - 0.6/1kV
23.500 VNĐ
19.500 VNĐ
-17%
Cáp điện CXV-2x16 - 0.6/1kV
105.200 VNĐ
87.300 VNĐ
-17%
Cáp điện CXV-3x16 - 0.6/1kV
148.000 VNĐ
122.800 VNĐ
-17%
Cáp điện CXV-3x4.0 - 0.6/1kV
44.800 VNĐ
37.200 VNĐ
-17%
Cáp điện CXV-3x2.5+1x1.5 - 0.6/1kV
35.100 VNĐ
29.100 VNĐ
-17%
Cáp điện CXV-4.0 (7x0.85) - 0.6/1kV
13.600 VNĐ
11.300 VNĐ
-17%
Cáp điện CXV-4x25 - 0.6/1kV
301.100 VNĐ
249.900 VNĐ
-17%
Cáp điện CXV-16 (7x1.70) - 0.6/1kV
45.700 VNĐ
37.900 VNĐ
 
 
-17%
Cáp nhôm LV-ABC-3x120 - 0.6/1kV
139.600 VNĐ
115.900 VNĐ
-17%
Cáp nhôm LV-ABC-2x35 - 0.6/1kV
30.800 VNĐ
25.600 VNĐ
-17%
Cáp nhôm LV-ABC-2x16 - 0.6/1kV
18.000 VNĐ
14.900 VNĐ
-17%
Cáp nhôm LV-ABC-2x120 - 0.6/1kV
94.500 VNĐ
78.400 VNĐ
-17%
Cáp nhôm LV-ABC-2x70 - 0.6/1kV
58.000 VNĐ
48.100 VNĐ
-17%
Cáp nhôm LV-ABC-2x95 - 0.6/1kV
74.800 VNĐ
62.100 VNĐ
-17%
Cáp nhôm LV-ABC-4x50 - 0.6/1kV
80.800 VNĐ
67.100 VNĐ
-17%
Cáp nhôm LV-ABC-2x150 - 0.6/1kV
113.700 VNĐ
94.400 VNĐ
 
 
Cáp điều khiển YY 3x1.5 - 300/500V
20.400 VNĐ
Cáp điều khiển YY 4x0.5 - 300/500V
12.700 VNĐ
Cáp điều khiển YY 4x1.5 - 300/500V
24.400 VNĐ
Cáp điều khiển YY 8x0.5 - 300/500V
20.500 VNĐ
Cáp điều khiển YY 3x0.5 - 300/500V
10.900 VNĐ
Cáp điều khiển YY 12x1.5 - 300/500V
66.000 VNĐ
Cáp điều khiển YY 3x2.5 - 300/500V
27.400 VNĐ
Cáp điều khiển YY 4x0.75 - 300/500V
15.600 VNĐ
 
Cáp điều khiển có lưới CY 8x0.5 - 300/500V
32.100 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới CY 2x0.75 - 300/500V
17.000 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới CY 4x0.5 - 300/500V
20.400 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới CY 8x2.5 - 300/500V
82.500 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới CY 8x1.0 - 300/500V
47.800 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới CY 2x2.5 - 300/500V
30.500 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới CY 2x1.5 - 300/500V
23.800 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới CY 2x0.5 - 300/500V
14.600 VNĐ
 
 
 

Bản quyền © 2008-2016 thuộc về thegioidien.com

Ghi rõ nguồn khi sử dụng các thông tin tại WWW.THEGIOIDIEN.COM.

WWW.THEGIOIDIEN.COM thuộc sở hữu và điều hành bởi Công ty TNHH Thế Giới Điện

Văn phòng giao dịch: 98D Linh Đông, Khu Phố 7, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP.HCM

GPKD : 0305921340 , Sở KHĐT TPHCM cấp ngày 23/08/2008. Địa chỉ : 32 Đường 35, KP.2, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM