028 - 3720 2968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 24h trong giờ hành chính  
 

 
 
 
Bán Nhiều Nhất
Cuộn hút khởi động từ MC-65a, 220VAC
215.600 VNĐ
Rơle bảo vệ đa năng 0.5~6A 2a1b 220VAC
3.883.000 VNĐ
Dây đấu nối liên động dùng cho MC-32a & 40a
242.000 VNĐ
Khởi động từ 3P 40A (2a2b) coil 220VAC
1.133.000 VNĐ
Rơle bảo vệ đa năng 0.5~6A 2a1b 220VAC
3.949.000 VNĐ
Rơ le nhiệt (7-10A) dùng cho MC-6a đến MC-18a
291.500 VNĐ
Rơ le nhiệt (1-1.6A) dùng cho MC-9b đến MC-40a
330.000 VNĐ
Rơ le nhiệt (200-330A) dùng cho MC-265a, MC-330a và MC-400a
4.202.000 VNĐ
Rơ le nhiệt (2.5-4A) dùng cho MC-9b đến MC-40a
330.000 VNĐ
Hộp cho khởi động từ Steel dùng cho MC-32a,40a
825.000 VNĐ
Khởi động từ 3P 130A 1a1b coil 24 VDC
4.004.000 VNĐ
Rơ le nhiệt (4-6A) dùng cho MC-6a đến MC-18a
291.500 VNĐ
Khởi động từ 3P 225A (2a2b) coil 220VAC
6.633.000 VNĐ
Rơle bảo vệ đa năng 0.5~6A 2a1b 220VAC
4.037.000 VNĐ
Khởi động từ 3P 85A 1a1b coil 24 VDC
3.256.000 VNĐ
Rơle điện tử 4~20A, 8~40A 1SPDT dùng cho MC-32a, MC-40a
814.000 VNĐ
Khởi động từ 3P 9A 1a coil 24 VDC
451.000 VNĐ
Khởi động từ 4P 65A coil 220VAC
2.271.500 VNĐ
Khởi động từ 4P 100A coil 220VAC 2NO 2NC
5.662.800 VNĐ
Cuộn hút khởi động từ MC-12a, 220VAC
151.800 VNĐ
Rơle bảo vệ kỹ thuật số 50/51, 50/51N, 46, 79
12.650.000 VNĐ
Khởi động từ 3P 500A (2a2b) coil 220VAC
22.330.000 VNĐ
Khởi động động cơ 3P 17A 20kA
698.500 VNĐ
Khởi động từ 4P 9A coil 220VAC
440.000 VNĐ
Khởi động từ 4P 18A coil 220VAC
638.000 VNĐ
Rơ le nhiệt (80-100A) dùng cho MC-75a, MC-85a và MC-100a
1.078.000 VNĐ
Rơ le nhiệt (45-65A) dùng cho MC-50a và MC-65
748.000 VNĐ
Cuộn hút khởi động từ MC-9a, 220VAC
151.800 VNĐ
Rơ le nhiệt (520-800A) dùng cho MC-500a, MC-630a và MC-800a
7.480.000 VNĐ
Rơle điện tử 0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A 2STSP
1.122.000 VNĐ
Rơle bảo vệ đa năng 0.5~6A 2a1b 220VAC
3.531.000 VNĐ
Khởi động động cơ 3P 6A 100kA
638.000 VNĐ
Khởi động động cơ 3P 32A 10kA
698.500 VNĐ
Khởi động từ 4P 40A (2a2b) coil 220VAC
1.259.500 VNĐ
Khởi động động cơ 3P 10A 50kA
638.000 VNĐ
Rơ le nhiệt (22A-32A) dùng cho MC-9b đến MC-40a
346.500 VNĐ
Rơle điện tử 0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A 1SPDT dùng cho MC-9b, 12b, 18b, 22b
781.000 VNĐ
Cuộn hút khởi động từ MC-100a, 220VAC
258.500 VNĐ
Cuộn hút khởi động từ MC-150a, 220VAC
1.265.000 VNĐ
Khởi động từ 3P 12A (1a) coil 220VAC
332.200 VNĐ
Khởi động từ 3P 9A 1a1b coil 24 VDC
506.000 VNĐ
Cuộn hút khởi động từ MC-630a, 220VAC
3.872.000 VNĐ
Contactor relay 16A 4NO 4NC 220VAC
599.500 VNĐ
Khởi động từ 3P 800A (2a2b) coil 220VAC
29.810.000 VNĐ
Khởi động từ 4P 32A coil 220VAC
1.078.000 VNĐ
Khởi động động cơ 3P 2.5A 100kA
638.000 VNĐ
Khởi động từ 3P 100A (2a2b) coil 220VAC
2.816.000 VNĐ
Contactor relay 16A 2NO 2NC 220VAC
434.500 VNĐ
 
Khởi động động cơ 3P 26A 15kA
698.500 VNĐ
Khởi động động cơ 3P 75A 50kA
3.179.000 VNĐ
Khởi động động cơ 3P 100A 50kA
3.608.000 VNĐ
Khởi động động cơ 3P 10A 50kA
638.000 VNĐ
Khởi động động cơ 3P 13A 50kA
698.500 VNĐ
Khởi động động cơ 3P 8A 100kA
638.000 VNĐ
Khởi động động cơ 3P 17A 20kA
698.500 VNĐ
Khởi động động cơ 3P 1A 100kA
638.000 VNĐ
 
Khởi động từ 3P 6A (1a) coil 220VAC
297.000 VNĐ
Khởi động từ 3P 150A (2a2b) coil 220VAC
4.378.000 VNĐ
Khởi động từ 3P 50A (2a2b) coil 220VAC
1.375.000 VNĐ
Khởi động từ 3P 65A (2a2b) coil 220VAC
1.562.000 VNĐ
Khởi động từ 3P 630A (2a2b) coil 220VAC
23.430.000 VNĐ
Khởi động từ 3P 75A (2a2b) coil 220VAC
1.782.000 VNĐ
Khởi động từ 3P 400A (2a2b) coil 220VAC
11.165.000 VNĐ
Khởi động từ 3P 85A (2a2b) coil 220VAC
2.156.000 VNĐ
 
Khởi động từ 3P 18A 1a coil 24 VDC
660.000 VNĐ
Khởi động từ 3P 9A 1a coil 24 VDC
451.000 VNĐ
Khởi động từ 3P 40A 1a1b coil 24 VDC
1.232.000 VNĐ
Khởi động từ 3P 12A 1a coil 24 VDC
528.000 VNĐ
Khởi động từ 3P 22A 1a1b coil 24 VDC
913.000 VNĐ
Khởi động từ 3P 75A 1a1b coil 24 VDC
2.744.500 VNĐ
Khởi động từ 3P 65A 1a1b coil 24 VDC
2.112.000 VNĐ
Khởi động từ 3P 12A 1a1b coil 24 VDC
594.000 VNĐ
 
Khởi động từ 4P 100A coil 220VAC 2NO 2NC
5.662.800 VNĐ
Khởi động từ 4P 800A coil 220VAC 2NO 2NC
37.158.000 VNĐ
Khởi động từ 4P 9A coil 220VAC
440.000 VNĐ
Khởi động từ 4P 40A coil 220VAC
1.259.500 VNĐ
Khởi động từ 4P 630A coil 220VAC 2NO 2NC
30.272.000 VNĐ
Khởi động từ 4P 18A coil 220VAC
638.000 VNĐ
Khởi động từ 4P 85A coil 220VAC
3.146.000 VNĐ
Khởi động từ 4P 500A coil 220VAC 2NO 2NC
28.369.000 VNĐ
 
Khóa liên động dùng cho MC-185a~400a
726.000 VNĐ
Dây đấu nối liên động dùng cho MC-9b~22b
220.000 VNĐ
Tiếp điểm phụ 1NO+1NC dùng cho MC-6a~150a
82.500 VNĐ
Cuộn hút khởi động từ MC-75a, 220VAC
258.500 VNĐ
Hộp cho khởi động từ Steel dùng cho MC-6a~22b
605.000 VNĐ
Cuộn hút khởi động từ MC-400a, 220VAC
2.882.000 VNĐ
Cuộn hút khởi động từ MC-18a, 220VAC
151.800 VNĐ
Cuộn hút khởi động từ MC-330a, 220VAC
2.882.000 VNĐ
 
Rơ le nhiệt (1.6-2.5A) dùng cho MC-6a đến MC-18a
291.500 VNĐ
Rơ le (54-75A) dùng cho MC-75a, MC-85a và MC-100a
1.078.000 VNĐ
Rơ le nhiệt (80-105A) dùng cho MC-130a và MC-150a
1.628.000 VNĐ
Rơ le nhiệt (100-160A) dùng cho MC-185a và MC-225a
2.893.000 VNĐ
Rơ le nhiệt (9-13A) dùng cho MC-9b đến MC-40a
346.500 VNĐ
Rơ le nhiệt (6-9A) dùng cho MC-6a đến MC-18a
291.500 VNĐ
Rơ le nhiệt (34-50A) dùng cho MC-50a và MC-65
748.000 VNĐ
Rơ le nhiệt (63-85A) dùng cho MC-75a, MC-85a và MC-100a
1.078.000 VNĐ
 
Contactor relay 16A 4NO 4NC 220VAC
599.500 VNĐ
Contactor relay 16A 4NO 4NC 240VAC
649.000 VNĐ
Contactor relay 16A 2NO 2NC 220VAC
434.500 VNĐ
Contactor relay 16A 2NO 2NC 240VDC
478.500 VNĐ
Contactor relay 16A 3NO 3NC 240VDC
561.000 VNĐ
Contactor relay 16A 3NO 3NC 220VAC
517.000 VNĐ
 
Rơle điện tử 0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A 2STSP
781.000 VNĐ
Rơle điện tử 4~20A, 8~40A 2STSP
814.000 VNĐ
Rơle điện tử 0.5~6A, 3~30A, 5~60A 2STSP
704.000 VNĐ
Rơle điện tử 0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A 1SPDT dùng cho MC-9b, 12b, 18b, 22b
1.122.000 VNĐ
Rơle điện tử 0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A 2STSP
1.122.000 VNĐ
Rơle điện tử 4~20A, 8~40A 1SPDT dùng cho MC-32a, MC-40a
814.000 VNĐ
Rơle điện tử 4~20A, 8~40A 1SPDT dùng cho MC-32a, MC-40a
1.155.000 VNĐ
Rơle điện tử 0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A 1SPDT dùng cho MC-9b, 12b, 18b, 22b
781.000 VNĐ
 
Rơle bảo vệ đa năng 0.5~6A 1a1b 220VAC
4.444.000 VNĐ
Rơle bảo vệ kỹ thuật số 50/51, 50/51N, 46, 79
12.650.000 VNĐ
Rơle bảo vệ đa năng 0.5~6A 2a1b 220VAC
3.531.000 VNĐ
Rơle bảo vệ đa năng 5~60A 2a1b 220VAC
3.674.000 VNĐ
Rơle bảo vệ đa năng 5~60A 2a1b 220VAC
3.531.000 VNĐ
Rơle bảo vệ đa năng 0.5~6A 2a1b 220VAC
3.883.000 VNĐ
Rơle bảo vệ đa năng 0.5~6A 2a 220VAC
4.125.000 VNĐ
Rơle bảo vệ đa năng 0.5~6A 2a1b 220VAC
4.037.000 VNĐ
 
 
 

Bản quyền © 2008-2020 thuộc về thegioidien.com

Ghi rõ nguồn khi sử dụng các thông tin tại WWW.THEGIOIDIEN.COM.

WWW.THEGIOIDIEN.COM thuộc sở hữu và điều hành bởi Công ty TNHH Thế Giới Điện

Văn phòng giao dịch: 98D Linh Đông, Khu Phố 7, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP.HCM

GPKD : 0305921340 , Sở KHĐT TPHCM cấp ngày 23/08/2008. Địa chỉ : 32 Đường 35, KP.2, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM