08 - 37202968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 30' trong giờ hành chính  
 

 
Trang Chủ   Công Tắc Ổ Cắm và Phụ Kiện   Mennekes   Ổ Cắm Âm Kín Nước (IP67)
 
 
Bán Nhiều Nhất
Ổ cắm gắn âm 32A – 3P – 230V – 6H – IP67 angled
388.500 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 5P – 400V – 6H – IP67 angled
482.500 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 5P – 400V – 6H – IP67 angled
402.000 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 4P – 400V – 6H – IP67 angled
404.000 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 3P – 230V – 6H – IP67 angled
273.500 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 4P – 400V – 6H – IP67 angled
323.500 VNĐ
 
Ổ Cắm Âm Kín Nước (IP67)
Ổ cắm gắn âm 16A – 3P – 230V – 6H – IP67 angled
273.500 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 3P – 230V – 6H – IP67 straight
273.500 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 4P – 400V – 6H – IP67 angled
323.500 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 4P – 400V – 6H – IP67 straight
323.500 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 5P – 400V – 6H – IP67 angled
402.000 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 16A – 5P – 400V – 6H – IP67 straight
402.000 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 3P – 230V – 6H – IP67 angled
388.500 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 3P – 230V – 6H – IP67 straight
388.500 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 4P – 400V – 6H – IP67 angled
404.000 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 4P – 400V – 6H – IP67 straight
404.000 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 5P – 400V – 6H – IP67 angled
482.500 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 32A – 5P – 400V – 6H – IP67 straight
482.500 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 63A – 4P – 400V – 6H – IP67 angled
1.101.500 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 63A – 4P – 400V – 6H – IP67 straight
1.101.500 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 63A – 5P – 400V – 6H – IP67 angled
1.224.500 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 63A – 5P – 400V – 6H – IP67 straight
1.224.500 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 125A – 4P – 400V – 6H – IP67 angled
3.913.500 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 125A – 4P – 400V – 6H – IP67 straight
3.913.500 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 125A – 5P – 400V – 6H – IP67 angled
4.212.500 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 125A – 5P – 400V – 6H – IP67 straight
4.212.500 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 125A – 3P – 230V – 6H – IP67 angled
3.863.800 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 200A – 5P – 400V – 6H – IP67
77.119.167 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 63A – 3P – 230V – 6H – IP67 angled
1.101.500 VNĐ
Ổ cắm gắn âm 63A – 3P – 230V – 6H – IP67 straight
1.148.400 VNĐ
12