08 - 37202968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 30' trong giờ hành chính  
 

 
Trang Chủ   Công Tắc Ổ Cắm và Phụ Kiện   Mennekes   Ổ Cắm Có Khóa Liên Động Không Kín Nước (IP44)
 
Ổ Cắm Có Khóa Liên Động Không Kín Nước (IP44)
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 3P – 230V – 6H – IP44 (Vertical)
3.375.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 4P – 400V – 6H – IP44 (Vertical)
3.458.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 5P – 400V – 6H – IP44 (Vertical)
3.907.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 32A – 3P – 230V – 6H – IP44 (Vertical)
3.900.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 32A – 4P – 400V – 6H – IP44 (Vertical)
4.054.500 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 32A – 5P – 400V – 6H – IP44 (Vertical)
4.138.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 63A – 3P – 230V – 6H – IP44 (Vertical)
9.225.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 63A – 4P – 400V – 6H – IP44 (Vertical)
8.642.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 63A – 5P – 400V – 6H – IP44 (Vertical)
9.064.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 3P – 230V – 6H – IP44 (Horizontal)
3.038.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 4P – 400V – 6H – IP44 (Horizontal)
3.111.000 VNĐ
New
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 4P – 400V – 6H – IP44 (Horizontal)
3.111.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 5P – 400V – 6H – IP44 (Horizontal)
3.518.000 VNĐ
New
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 5P – 400V – 6H – IP44 (Horizontal)
3.518.000 VNĐ
1