08 - 37202968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 30' trong giờ hành chính  
 

 
Trang Chủ   Công Tắc Ổ Cắm và Phụ Kiện   Mennekes   Ổ Cắm Có Khóa Liên Động Kín Nước (IP67)
 
Ổ Cắm Có Khóa Liên Động Kín Nước (IP67)
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 3P – 230V – 6H – IP67 (Vertical)
4.240.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 4P – 400V – 6H – IP67 (Vertical)
4.269.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 5P – 400V – 6H – IP67 (Vertical)
4.794.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 32A – 3P – 230V – 6H – IP67 (Vertical)
5.409.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 32A – 4P – 400V – 6H – IP67 (Vertical)
4.896.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 32A – 5P – 400V – 6H – IP67 (Vertical)
5.576.500 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 63A – 4P – 400V – 6H – IP67 (Vertical)
10.020.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 63A – 5P – 400V – 6H – IP67 (Vertical)
10.799.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 3P – 230V – 6H – IP67 (Horizontal)
3.817.000 VNĐ
New
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 3P – 230V – 6H – IP67 (Horizontal)
3.817.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 4P – 400V – 6H – IP67 (Horizontal)
3.841.500 VNĐ
New
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 4P – 400V – 6H – IP67 (Horizontal)
3.841.500 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 5P – 400V – 6H – IP67 (Horizontal)
4.314.000 VNĐ
New
Ổ cắm có khóa liên động 16A – 5P – 400V – 6H – IP67 (Horizontal)
4.314.000 VNĐ
Ổ cắm có khóa liên động 63A – 3P – 230V – 6H – IP67 (Vertical)
9.857.100 VNĐ
1