028 3720 2968 - 0967 266 277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 24h trong giờ hành chính  
Tài khoản
Mật khẩu
 

 
Trang Chủ   Biến Áp, Ổn Áp, Tụ bù, Cuộn kháng
 
Biến Áp, Ổn Áp, Tụ bù, Cuộn kháng
 
Bán Nhiều Nhất
img
Cuộn kháng 7% - 400V/50Hz, dùng cho tụ bù 40KVAR/440V
10.736.000 VNĐ
img
Biến thế 3 pha 1000/500VAC 100VA
3.410.000 VNĐ
img
Biến thế 1 pha 380/220V AC 200VA
1.028.500 VNĐ
img
Tụ bù loại khô 3P 30KVAr 440V 50Hz
1.353.000 VNĐ
img
Tụ bù Enerlux 20KVAr, 415V
976.800 VNĐ
img
Reactor 415V - 7%, dùng cho tụ bù 3 pha - 20KVAr
5.412.000 VNĐ
img
Reactor 230V - 6%, dùng cho tụ bù 3 pha - 50KVAr
7.051.000 VNĐ
img
Tụ bù Samwha loại khô, 20KVAr, 440V
848.000 VNĐ
img
Cuộn kháng 3P, điện áp tụ 440V, 120KVAr, 380-400V
17.798.000 VNĐ
img
Biến thế 3 pha 380/220VAC 2000VA
7.381.000 VNĐ
img
Cuộn kháng 3P, điện áp tụ 525V, 50KVAr, 380-400V
10.098.000 VNĐ
img
Tụ bù Enerlux 30KVAr, 440V
1.246.400 VNĐ
img
Tụ bù Shizuki 25KVAr, 415V
2.017.700 VNĐ
img
Cuộn kháng 3P, điện áp tụ 440V, 40KVAr, 380-400V
6.039.000 VNĐ
img
Biến áp nguồn hạ thế 0.2kVA (Input: 220VAC, Output: 100~120VAC)
333.000 VNĐ
img
Biến thế 3 pha 380~220/220~110VAC 4000VA
13.370.500 VNĐ
img
Biến thế 1 pha 380/220V AC 1000VA
3.316.500 VNĐ
img
Bộ điều khiển tụ bù 8 cấp 144x144
6.405.000 VNĐ
img
Cuộn kháng hạ thế Reactor 3P 230V 50KVA
5.610.000 VNĐ
img
Biến thế 1 pha Input: 440V, 420V, 380V / Output: 220V, 200V, 110V 300VA
2.117.500 VNĐ
img
Cuộn kháng 3P, điện áp tụ 525V, 150KVAr, 380-400V
23.413.500 VNĐ
img
Tụ bù khô 3 pha 25KVA 440V/50Hz
1.313.000 VNĐ
img
Reactor 415V - 6%, dùng cho tụ bù 3 pha - 20KVAr
5.269.000 VNĐ
img
Cuộn kháng 3P, điện áp tụ 525V, 120KVAr, 380-400V
20.724.000 VNĐ
img
Cuộn kháng 3P, điện áp tụ 440V, 20KVAr, 380-400V
4.598.000 VNĐ
img
Tụ bù Shizuki 20KVAr, 415V
1.642.000 VNĐ
img
Cuộn kháng 3P, điện áp tụ 440V, 10KVAr, 380-400V
3.179.000 VNĐ
img
Cuộn kháng 7% - 400V/50Hz, dùng cho tụ bù 25KVAR/440V
8.976.000 VNĐ
img
Reactor 415V - 6%, dùng cho tụ bù 3 pha - 40KVAr
6.842.000 VNĐ
img
Cuộn kháng 3P, điện áp tụ 440V, 30KVAr, 380-400V
5.698.000 VNĐ
img
Tụ bù Samwha loại dầu, 30KVAr, 415V
1.595.000 VNĐ
img
Tụ bù loại khô 3P 25KVAr 440V 50Hz
1.127.500 VNĐ
img
Biến thế 1 pha 380/220V AC 300VA
1.336.500 VNĐ
img
Reactor 230V - 7%, dùng cho tụ bù 3 pha - 50KVAr
7.249.000 VNĐ
img
Cuộn kháng 3P, điện áp tụ 525V, 30KVAr, 380-400V
6.435.000 VNĐ
img
Ổn áp 1 pha 0.5 kVA, vào 90V ~ 250V, ra 220V - 110V(100V) ± 2~3%
1.661.000 VNĐ
img
Tụ bù Samwha loại khô, 15KVAr, 440V
735.000 VNĐ
img
Tụ bù khô 3 pha 15KVA 440V/50Hz
975.000 VNĐ
img
Tụ bù loại dầu 3P 20KVAr 440V 50Hz
1.133.000 VNĐ
img
Cuộn kháng 3P, điện áp tụ 440V, 75KVAr, 380-400V
10.549.000 VNĐ
img
Reactor 230V - 6%, dùng cho tụ bù 3 pha - 10KVAr
4.400.000 VNĐ
img
Tụ bù loại dầu 3P 25KVAr 440V 50Hz
1.416.000 VNĐ
 
img
Tụ bù Enerlux 10KVAr, 415V
976.800 VNĐ
img
Tụ bù Enerlux 20KVAr, 415V
976.800 VNĐ
img
Tụ bù Enerlux 30KVAr, 440V
1.246.400 VNĐ
img
Tụ bù Enerlux 15KVAr, 415V
1.025.600 VNĐ
img
Tụ bù Enerlux 25KVAr, 440V
1.037.900 VNĐ
img
Tụ bù 3P 25KVAr, 690V
1.856.250 VNĐ
 
img
Tụ bù Samwha loại dầu, 30KVAr, 415V
1.595.000 VNĐ
img
Tụ bù Samwha loại dầu, 20KVAr, 415V
1.063.400 VNĐ
img
Tụ bù Samwha loại dầu, 50KVAr, 415V
2.658.400 VNĐ
img
Tụ bù Samwha loại khô, 50KVAr, 440V
2.725.000 VNĐ
img
Tụ bù Samwha loại dầu, 10KVAr, 415V
531.700 VNĐ
img
Tụ bù Samwha loại khô, 25KVAr, 440V
1.060.000 VNĐ
img
Tụ bù Samwha loại khô, 15KVAr, 440V
735.000 VNĐ
img
Tụ bù Samwha loại dầu, 25KVAr, 415V
1.329.200 VNĐ
 
img
Ổn áp 1 pha 5 kVA, vào 90V ~ 250V, ra 220V - 110V(100V) ± 2~3%
4.752.000 VNĐ
img
Ổn áp 1 pha 5 kVA, vào 150V(130V) ~ 250V, ra 220V - 110V(100V) ± 2~3%
4.510.000 VNĐ
img
Ổn áp 1 pha 20 kVA, vào 150V(130V) ~ 250V, ra 220V - 110V(100V) ± 2~3%
15.059.000 VNĐ
img
Ổn áp 1 pha 2 kVA, vào 50V ~ 250V, ra 220V - 110V(100V) ± 2~3%
3.080.000 VNĐ
img
Ổn áp 1 pha 15 kVA, vào 150V(130V) ~ 250V, ra 220V - 110V(100V) ± 2~3%
14.850.000 VNĐ
img
Biến áp nguồn hạ thế 0.4kVA (Input: 220VAC, Output: 100~120VAC)
448.000 VNĐ
img
Ổn áp 1 pha 7.5 kVA, vào 90V ~ 250V, ra 220V - 110V(100V) ± 2~3%
7.524.000 VNĐ
img
Biến áp nguồn hạ thế 1kVA (Input: 220VAC, Output: 100~120VAC)
562.000 VNĐ
 
img
Tụ bù loại khô 3P 15KVAr 440V 50Hz
792.000 VNĐ
img
Cuộn kháng 3P, điện áp tụ 440V, 40KVAr, 380-400V
7.128.000 VNĐ
img
Cuộn kháng hạ thế Reactor 3P 230V 50KVA
5.610.000 VNĐ
img
Cuộn kháng 3P, điện áp tụ 440V, 50KVAr, 380-400V
8.778.000 VNĐ
img
Cuộn kháng 3P, điện áp tụ 525V, 75KVAr, 380-400V
14.366.000 VNĐ
img
Tụ bù loại khô 3P 30KVAr 440V 50Hz
1.353.000 VNĐ
img
Cuộn kháng 3P, điện áp tụ 525V, 80KVAr, 380-400V
15.130.500 VNĐ
img
Cuộn kháng 3P, điện áp tụ 525V, 10KVAr, 380-400V
3.663.000 VNĐ
 
img
Tụ bù Shizuki 3P 100KVAr 440V (RG-2)
16.269.000 VNĐ
img
Tụ bù Shizuki 40KVAr, 415V
4.480.600 VNĐ
img
Tụ bù Shizuki 3P 50KVAr 525V (RG-2)
10.494.000 VNĐ
img
Tụ bù Shizuki 20KVAr, 415V
1.642.000 VNĐ
img
Tụ bù Shizuki 30KVAr, 415V
3.130.900 VNĐ
img
Tụ bù Shizuki 50KVAr, 415V
5.600.800 VNĐ
img
Tụ bù Shizuki 3P 50KVAr 440V (RG-2)
8.827.500 VNĐ
img
Tụ bù Shizuki 25KVAr, 415V
2.017.700 VNĐ
 
img
Reactor 415V - 6%, dùng cho tụ bù 3 pha - 75KVAr
8.943.000 VNĐ
img
Reactor 415V - 7%, dùng cho tụ bù 3 pha - 50KVAr
7.249.000 VNĐ
img
Reactor 230V - 6%, dùng cho tụ bù 3 pha - 40KVAr
6.842.000 VNĐ
img
Biến thế 1 pha 220/24V AC 50VA
984.500 VNĐ
img
Reactor 230V - 7%, dùng cho tụ bù 3 pha - 40KVAr
6.985.000 VNĐ
img
Reactor 230V - 6%, dùng cho tụ bù 3 pha - 60KVAr
7.667.000 VNĐ
img
Reactor 230V - 7%, dùng cho tụ bù 3 pha - 60KVAr
7.909.000 VNĐ
img
Biến thế 1 pha 220/24V AC 200VA
1.694.000 VNĐ
 
img
Tụ bù khô 3 pha 15KVA 440V/50Hz
975.000 VNĐ
img
Cuộn kháng 7% - 400V/50Hz, dùng cho tụ bù 30KVAR/440V
8.976.000 VNĐ
img
Cuộn kháng 7% - 400V/50Hz, dùng cho tụ bù 40KVAR/440V
10.736.000 VNĐ
img
Bộ điều khiển 12 cấp PFR-X 12: 17236.006-12.1
6.270.000 VNĐ
img
Tụ bù khô 3 pha 20KVA 440V/50Hz
1.150.000 VNĐ
img
Cuộn kháng 7% - 400V/50Hz, dùng cho tụ bù 20KVAR/440V
8.107.000 VNĐ
img
Cuộn kháng 7% - 400V/50Hz, dùng cho tụ bù 60KVAR/440V
11.121.000 VNĐ
img
Cuộn kháng 7% - 400V/50Hz, dùng cho tụ bù 75KVAR/440V
15.004.000 VNĐ
 
img
Cuộn kháng 3P, điện áp tụ 440V, 25KVAr, 380-400V
4.279.000 VNĐ
img
Cuộn kháng 3P, điện áp tụ 440V, 15KVAr, 380-400V
3.619.000 VNĐ
img
Cuộn kháng 3P, điện áp tụ 440V, 150KVAr, 380-400V
17.589.000 VNĐ
img
Cuộn kháng 3P, điện áp tụ 440V, 60KVAr, 380-400V
8.789.000 VNĐ
img
Cuộn kháng 3P, điện áp tụ 440V, 75KVAr, 380-400V
10.549.000 VNĐ
img
Cuộn kháng 3P, điện áp tụ 440V, 50KVAr, 380-400V
7.469.000 VNĐ
img
Cuộn kháng 3P, điện áp tụ 440V, 120KVAr, 380-400V
15.389.000 VNĐ
img
Cuộn kháng 3P, điện áp tụ 440V, 200KVAr, 380-400V
22.759.000 VNĐ
 
 
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 

Bản quyền © 2008-2020 thuộc về thegioidien.com

Ghi rõ nguồn khi sử dụng các thông tin tại WWW.THEGIOIDIEN.COM.

WWW.THEGIOIDIEN.COM thuộc sở hữu và điều hành bởi Công ty TNHH Thế Giới Điện

Văn phòng giao dịch: 98D Linh Đông, Khu Phố 7, Phường Linh Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM

GPKD: 0305921340 , Sở KHĐT TPHCM cấp ngày 23/08/2008. Địa chỉ: 32 đường số 35, khu phố 2, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, TP HCM