Trang Chủ   Thiết Bị Điện Trung Thế, Đường Dây
 
Thiết Bị Điện Trung Thế, Đường Dây
 
Bán Nhiều Nhất
img
Ống co nhiệt trung thế 24KV D40 - L=1m
440.000 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous Ecotrans, 630KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
358.331.600 VNĐ
img
Ống co nhiệt trung thế 24KV D50 - L=25m/cuộn
350.000 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous Ecotrans, 250KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
214.506.600 VNĐ
img
Ống co nhiệt trung thế 24KV D150 - L=25m/cuộn
820.000 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 400KVA, 22/0.4kV, QĐ-3709 CPC
307.927.400 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 37.5KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-2608 SPC
46.944.700 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 37.5KVA, 22/0.23kV, QĐ-62 EVN
48.686.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 3x(25~50)mm² - không Cosse (trong nhà)
2.343.000 VNĐ
img
Ống co nhiệt trung thế 24KV D70 - L=25m/cuộn
510.000 VNĐ
img
Cầu chì trung thế 10/24kV, 31.5A, D = 50.8mm
3.443.000 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Amorphous chất lượng cao, 37.5KVA, 22/0.23kV, QĐ-62 EVN
58.441.900 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Ecotrans, 15KVA, 22/0.23kV, QĐ-6945 CPC
25.889.600 VNĐ
img
Hộp nối thẳng 24kV 1x120mm² (Ceet China)
2.240.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 1x(70~120)mm² (trong nhà)
578.000 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Ecotrans, 100KVA, 22/0.4kV, QĐ-6945 CPC
112.047.100 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous chất lượng cao, 560KVA, 22/0.4kV, QĐ-3079 SPC
409.382.600 VNĐ
img
Hộp nối thẳng cáp ngầm co nhiệt 1kV, (3x120+1x70)mm² - không ống nối
375.000 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Amorphous Ecotrans, 37.5KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-3370 HCMC
47.808.200 VNĐ
img
Hộp nối cáp co nguội 24kV 70mm²
8.746.900 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Ecotrans, 100KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-2608 SPC
73.439.300 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 1kV, (3x95+1x50)mm² - không đầu cosse
234.000 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Amorphous dòng chất lượng cao, 15KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-2608 SPC
36.290.100 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Ecotrans, 630KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
309.120.900 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 1x300mm² (ngoài trời)
890.000 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Amorphous chất lượng cao, 15KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-2608 SPC
36.290.100 VNĐ
img
Đầu cáp co nguội trong nhà, 3 pha 24kV, 3x35/50x3
4.541.900 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Amorphous, 25KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-62 EVN
45.650.000 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Ecotrans, 15KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-62 EVN
24.893.000 VNĐ
img
Ống co nhiệt trung thế 24KV D50 - L=1m
500.000 VNĐ
img
Đầu T-Plug bộ 3 pha 24kV, 3x50/70mm²
8.855.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 3x(70~120)mm² (ngoài trời)
1.405.000 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous chất lượng cao, 630KVA, 22/0.4kV, QĐ-2608 SPC
423.030.300 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 25KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-3370 HCMC
37.640.900 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 37.5KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-3370 HCMC
46.944.700 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Amorphous dòng chất lượng cao, 15KVA, 22/0.23kV, QĐ-3079 SPC
37.591.400 VNĐ
 
img
Máy biến áp 1 pha Amorphous Ecotrans, 75KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-2608 SPC
71.783.800 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous dòng chất lượng cao, 100KVA, 22/0.4kV, QĐ-3370 HCMC
153.442.300 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 560KVA, 22/0.4kV, ĐL HCM
416.441.300 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous Ecotrans, 1250KVA, 22/0.4kV, QĐ-3370 HCMC
574.730.200 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Ecotrans, 250KVA, 22/0.4kV, QĐ-6945 CPC
185.047.500 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Ecotrans, 75KVA, 22/0.23kV, QĐ-62 EVN
64.292.800 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 560KVA, 22/0.4kV, ĐL HCM
416.441.300 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous Ecotrans, 400KVA, 22/0.4kV, QĐ-6945 CPC
302.566.000 VNĐ
 
EMC
img
Máy biến áp 3 pha, 320KVA, 22/0.4kV, QĐ-3709 CPC
263.638.100 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous chất lượng cao, 2000KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
978.077.100 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 100KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
132.278.300 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 2500KVA, 22/0.4kV, QĐ-2608 SPC
903.298.000 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Amorphous chất lượng cao, 100KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-62 EVN
100.416.800 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous chất lượng cao, 1250KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
678.500.900 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous chất lượng cao, 800KVA, 22/0.4kV, QĐ-3079 SPC
479.804.600 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous chất lượng cao, 320KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
305.608.600 VNĐ
 
img
Máy biến áp 1 pha, 37.5KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-62 EVN
46.915.000 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous, 75KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
142.340.000 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 1250KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
584.430.000 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous, 2500KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
1.215.610.000 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Amorphous, 15KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-62 EVN
36.278.000 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 250KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
218.438.000 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Amorphous, 75KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-62 EVN
84.700.000 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 750KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
387.717.000 VNĐ
 
3M
img
Đầu cáp co rút nhiệt 24kV ngoài trời, 3x(25~50mm²)
3.024.600 VNĐ
img
Băng keo điện trung thế 3M Scotch 23 24kV
330.000 VNĐ
img
Đầu cáp co rút nhiệt 24kV ngoài trời, 3x120mm²
3.840.500 VNĐ
img
Đầu cáp SUB T 50-300mm²
15.035.500 VNĐ
img
Đầu cáp co rút nhiệt 24kV trong nhà, 3x150mm²
3.978.500 VNĐ
img
Đầu cáp ELBOW 50-95mm²
6.998.600 VNĐ
img
Đầu cáp co rút nhiệt 24kV ngoài trời, 3x300mm²
4.504.100 VNĐ
img
Đầu cáp STRAIGHT 50-95mm²
6.998.600 VNĐ
 
img
Ống co nhiệt trung thế 24KV D60 - L=25m/cuộn
440.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 1x(25~50)mm² - không đầu cosse (trong nhà)
937.000 VNĐ
img
Hộp nối thẳng cáp ngầm co nhiệt 1kV, (3x95+1x50)mm² - không ống nối
375.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 1x(150~240)mm² (ngoài trời)
781.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 3x(70~120)mm² - không Cosse (ngoài trời)
2.740.000 VNĐ
img
Hộp nối thẳng cáp ngầm co nhiệt 1kV, (3x185+1x90)mm² - không ống nối
400.000 VNĐ
img
Hộp nối thẳng cáp ngầm co nhiệt 24kV, 3x(25~50)mm²
3.124.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 3x(25~50)mm² (ngoài trời)
1.250.000 VNĐ
 
img
Đầu cáp co nguội ngoài trời, 3 pha 24kV, 3x35/50x3
5.222.800 VNĐ
img
Đầu T-Plug bộ 3 pha 36kV, 3x240mm²
18.845.200 VNĐ
img
Đầu cáp co nguội ngoài trời, 3 pha 24kV, 3x240/300x3
6.813.400 VNĐ
img
Đầu T-Plug bộ 3 pha 36kV, 3x70mm²
18.164.300 VNĐ
img
Đầu cáp co nguội trong nhà, 3 pha 24kV, 3x120/185x3
5.450.500 VNĐ
img
Đầu T-Plug bộ 3 pha 24kV, 3x95-185mm²
11.470.800 VNĐ
img
Đầu T-Plug bộ 3 pha 24kV, 3x50/70mm²
8.855.000 VNĐ
img
Đầu Elbow bộ 3 pha 24kv, 3x50mm²
7.266.600 VNĐ
 
img
Cầu chì trung thế 10/24kV, 20A, D = 50.8mm
2.625.700 VNĐ
img
Cầu chì trung thế 10/24kV, 31.5A, D = 50.8mm
3.443.000 VNĐ
img
Cầu chì trung thế 10/24kV, 10A, D = 50.8mm
2.625.700 VNĐ
img
Cầu chì trung thế 10/24kV, 25A, D = 50.8mm
2.858.900 VNĐ
img
Cầu chì trung thế 10/24kV, 6.3A, D = 50.8mm
2.625.700 VNĐ
img
Cầu chì trung thế 10/24kV, 80A, D = 65mm
5.380.100 VNĐ
img
Cầu chì trung thế 10/24kV, 50A, D = 76.2mm
4.026.000 VNĐ
img
Cầu chì trung thế 10/24kV, 63A, D = 76.2mm
4.539.700 VNĐ
 
 
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 

Bản quyền © 2008-2020 thuộc về thegioidien.com

Ghi rõ nguồn khi sử dụng các thông tin tại WWW.THEGIOIDIEN.COM.

WWW.THEGIOIDIEN.COM thuộc sở hữu và điều hành bởi Công ty TNHH Thế Giới Điện

Văn phòng giao dịch: 98D Linh Đông, Khu Phố 7, Phường Linh Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM

GPKD: 0305921340 , Sở KHĐT TPHCM cấp ngày 23/08/2008. Địa chỉ: 32 đường số 35, khu phố 2, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, TP HCM