028 3720 2968 - 0967 266 277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 24h trong giờ hành chính  
Tài khoản
Mật khẩu
 

 
Trang Chủ   Thiết Bị Điện Trung Thế, Đường Dây
 
Thiết Bị Điện Trung Thế, Đường Dây
 
Bán Nhiều Nhất
img
Máy biến áp 3 pha Ecotrans, 100KVA, 22/0.4kV, QĐ-3370 HCMC
112.047.100 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Ecotrans, 50KVA, 22/0.23kV, QĐ-62 EVN
48.683.800 VNĐ
img
Hộp nối thẳng 24kV 1x120mm² (Ceet China)
2.240.000 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Amorphous chất lượng cao, 37.5KVA, 22/0.23kV, QĐ-62 EVN
58.441.900 VNĐ
img
Cầu chì trung thế 10/24kV, 50A, D = 76.2mm
4.026.000 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Amorphous dòng chất lượng cao, 37.5KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-3370 HCMC
56.441.000 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous Ecotrans, 180KVA, 22/0.4kV, QĐ-2608 SPC
168.065.700 VNĐ
img
Đầu cáp co rút nguội 24kV ngoài trời, 3x(120~185mm²)
6.773.600 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 400KVA, 22/0.4kV, QĐ-3709 CPC
307.927.400 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous chất lượng cao, 630KVA, 22/0.4kV, QĐ-2608 SPC
423.030.300 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 50KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
105.387.700 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 3x300mm² (ngoài trời)
1.800.000 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 75KVA, 22/0.23kV, QĐ-62 EVN
75.901.100 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous, 2000KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
978.054.000 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 2500KVA, 22/0.4kV, QĐ-2608 SPC
903.298.000 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Amorphous dòng chất lượng cao, 15KVA, 22/0.23kV, QĐ-3079 SPC
37.591.400 VNĐ
img
Đầu cáp ELBOW 50-95mm²
6.998.600 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 3x(70~120)mm² (ngoài trời)
1.405.000 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Ecotrans, 630KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
309.120.900 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 25KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-62 EVN
37.620.000 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Amorphous dòng chất lượng cao, 15KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-2608 SPC
36.290.100 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous dòng chất lượng cao, 180KVA, 22/0.4kV, QĐ-2608 SPC
198.410.300 VNĐ
img
Đầu T-Plug bộ 3 pha 24kV, 3x50/70mm²
8.855.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 1x300mm² - không đầu cosse (ngoài trời)
1.405.000 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Ecotrans, 100KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-2608 SPC
73.439.300 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 1kV, (3x185+1x90)mm² - không đầu cosse
253.000 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 100KVA, 22/0.4kV, QĐ-3370 HCMC
132.278.300 VNĐ
img
Đầu cáp co rút nhiệt 24kV trong nhà, 3x150mm²
3.978.500 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous Ecotrans, 2000KVA, 22/0.4kV, QĐ-2608 SPC
828.489.200 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous chất lượng cao, 560KVA, 22/0.4kV, QĐ-3079 SPC
409.382.600 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Ecotrans, 15KVA, 22/0.23kV, QĐ-6945 CPC
25.889.600 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous chất lượng cao, 180KVA, 22/0.4kV, QĐ-3079 SPC
198.410.300 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous chất lượng cao, 100KVA, 22/0.4kV, QĐ-2608 SPC
153.442.300 VNĐ
img
Đầu cáp co nguội trong nhà, 3 pha 24kV, 3x35/50x3
4.541.900 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous chất lượng cao, 2000KVA, 22/0.4kV, QĐ-3079 SPC
978.077.100 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 320KVA, 22/0.4kV, QĐ-3370 HCMC
263.638.100 VNĐ
 
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous dòng chất lượng cao, 2000KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
978.077.100 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 50KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-2608 SPC
55.403.700 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 75KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-2608 SPC
73.168.700 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Amorphous dòng chất lượng cao, 25KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-62 EVN
45.664.300 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Ecotrans, 1000KVA, 22/0.4kV, QĐ-3370 HCMC
419.548.800 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 3200KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
1.150.517.500 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous Ecotrans, 1500KVA, 22/0.4kV, QĐ-6945 CPC
666.910.200 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Ecotrans, 250KVA, 22/0.4kV, QĐ-3370 HCMC
185.047.500 VNĐ
 
EMC
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous chất lượng cao, 160KVA, 22/0.4kV, QĐ-3079 SPC
176.229.900 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous chất lượng cao, 1250KVA, 22/0.4kV, QĐ-2608 SPC
678.500.900 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 75KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-3370 HCMC
73.168.700 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 630KVA, 22/0.4kV, QĐ-2608 SPC
364.934.900 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous chất lượng cao, 630KVA, 22/0.4kV, QĐ-3079 SPC
423.030.300 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 320KVA, 22/0.4kV, QĐ-2608 SPC
263.638.100 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous chất lượng cao, 100KVA, 22/0.4kV, QĐ-3370 HCMC
153.442.300 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Amorphous chất lượng cao, 50KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-3370 HCMC
64.168.500 VNĐ
 
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous, 560KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
409.365.000 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 1250KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
584.430.000 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 250KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
218.438.000 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous, 250KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
253.209.000 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 75KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-62 EVN
73.150.000 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 100KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
132.253.000 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Amorphous, 15KVA, 22/0.23kV, QĐ-62 EVN
46.838.000 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Amorphous, 100KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-62 EVN
100.397.000 VNĐ
 
3M
img
Đầu cáp co rút nhiệt 24kV trong nhà, 3x(25~50mm²)
2.607.800 VNĐ
img
Đầu cáp co rút nguội 24kV ngoài trời, 3x(70~95mm²)
5.779.000 VNĐ
img
Đầu cáp ELBOW 50-95mm²
6.998.600 VNĐ
img
Đầu cáp SUB T 50-300mm²
15.035.500 VNĐ
img
Hộp nối cáp co nguội 24kV 95mm²
8.842.700 VNĐ
img
Đầu cáp co rút nhiệt 24kV trong nhà, 3x70mm²
3.060.900 VNĐ
img
Đầu cáp co rút nguội 24kV trong nhà, 3x(120~185mm²)
5.906.800 VNĐ
img
Đầu cáp co rút nhiệt 24kV ngoài trời, 3x(25~50mm²)
3.024.600 VNĐ
 
img
Ống co nhiệt trung thế 24KV D60 - L=25m/cuộn
440.000 VNĐ
img
Ống co nhiệt trung thế 24KV D30 - L=1m
400.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 1x(70~120)mm² - không đầu cosse (trong nhà)
1.046.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 1kV, (3x120+1x70)mm² - không đầu cosse
234.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 1x(70~120)mm² (ngoài trời)
656.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 3x300mm² - không Cosse (trong nhà)
3.000.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 3x(25~50)mm² - không Cosse (ngoài trời)
2.500.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 3x(150~240)mm² (trong nhà)
1.500.000 VNĐ
 
img
Đầu cáp co nguội ngoài trời, 3 pha 24kV, 3x35/50x3
5.222.800 VNĐ
img
Đầu Elbow bộ 3 pha 24kV, 3x70mm²
7.266.600 VNĐ
img
Đầu T-Plug bộ 3 pha 24kV, 3x150/240mm²
9.309.300 VNĐ
img
Đầu T-Plug bộ 3 pha 36kV, 3x240mm²
18.845.200 VNĐ
img
Đầu cáp co nguội trong nhà, 3 pha 24kV, 3x120/185x3
5.450.500 VNĐ
img
Đầu cáp co nguội trong nhà, 3 pha 24kV, 3x35/50x3
4.541.900 VNĐ
img
Đầu T-Plug bộ 3 pha 36kV, 3x70mm²
18.164.300 VNĐ
img
Đầu T-Plug bộ 3 pha 24kV, 3x50/70mm²
8.855.000 VNĐ
 
img
Cầu chì trung thế 10/24kV, 10A, D = 50.8mm
2.625.700 VNĐ
img
Cầu chì trung thế 10/24kV, 16A, D = 50.8mm
2.625.700 VNĐ
img
Cầu chì trung thế 10/24kV, 100A, D = 78mm
6.880.500 VNĐ
img
Cầu chì trung thế 10/24kV, 6.3A, D = 50.8mm
2.625.700 VNĐ
img
Cầu chì trung thế 10/24kV, 31.5A, D = 50.8mm
3.443.000 VNĐ
img
Cầu chì trung thế 10/24kV, 25A, D = 50.8mm
2.858.900 VNĐ
img
Cầu chì trung thế 10/24kV, 40A, D = 76.2mm
3.747.200 VNĐ
img
Cầu chì trung thế 10/24kV, 50A, D = 76.2mm
4.026.000 VNĐ
 
 
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 

Bản quyền © 2008-2020 thuộc về thegioidien.com

Ghi rõ nguồn khi sử dụng các thông tin tại WWW.THEGIOIDIEN.COM.

WWW.THEGIOIDIEN.COM thuộc sở hữu và điều hành bởi Công ty TNHH Thế Giới Điện

Văn phòng giao dịch: 98D Linh Đông, Khu Phố 7, Phường Linh Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM

GPKD: 0305921340 , Sở KHĐT TPHCM cấp ngày 23/08/2008. Địa chỉ: 32 đường số 35, khu phố 2, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, TP HCM