028 3720 2968 - 0967 266 277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 24h trong giờ hành chính  
Tài khoản
Mật khẩu
 

 
Trang Chủ   Thiết Bị Điện Trung Thế, Đường Dây
 
Thiết Bị Điện Trung Thế, Đường Dây
 
Bán Nhiều Nhất
img
Máy biến áp 1 pha, 15KVA, 22/0.23kV, QĐ-3079 CPC
30.562.400 VNĐ
img
Băng keo điện trung thế 3M Scotch 130C 24kV
440.000 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous dòng chất lượng cao, 2500KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
1.215.634.200 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 320KVA, 22/0.4kV, QĐ-3370 HCMC
263.638.100 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous, 160KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
176.209.000 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Ecotrans, 630KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
309.120.900 VNĐ
img
Ống co nhiệt trung thế 24KV D50 - L=1m
500.000 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Ecotrans, 100KVA, 22/0.4kV, QĐ-6945 CPC
112.047.100 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Amorphous Ecotrans, 37.5KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-3370 HCMC
47.808.200 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 1x(70~120)mm² - không đầu cosse (trong nhà)
1.046.000 VNĐ
img
Ống co nhiệt trung thế 24KV D150 - L=25m/cuộn
820.000 VNĐ
img
Băng keo trung thế
110.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 3x(150~240)mm² - không Cosse (ngoài trời)
2.900.000 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 1600KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
686.400.000 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 37.5KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-2608 SPC
46.944.700 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous Ecotrans, 630KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
358.331.600 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous chất lượng cao, 100KVA, 22/0.4kV, QĐ-2608 SPC
153.442.300 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Ecotrans, 37.5KVA, 22/0.23kV, QĐ-6945 CPC
41.254.400 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 30KVA, 22/0.4kV, QĐ-3079 CPC
83.997.100 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 160KVA, 22/0.4kV, QĐ-3370 HCMC
152.027.700 VNĐ
img
Hộp nối cáp co nguội 24kV 70mm²
8.746.900 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 3x300mm² - không Cosse (ngoài trời)
3.124.000 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 2500KVA, 22/0.4kV, QĐ-2608 SPC
903.298.000 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 75KVA, 22/0.23kV, QĐ-62 EVN
75.901.100 VNĐ
img
Hộp nối thẳng cáp ngầm co nhiệt 1kV, (3x120+1x70)mm² - không ống nối
375.000 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous chất lượng cao, 2000KVA, 22/0.4kV, QĐ-2608 SPC
978.077.100 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Ecotrans, 100KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-2608 SPC
73.439.300 VNĐ
img
Đầu cáp co rút nguội 24kV ngoài trời, 3x(120~185mm²)
6.773.600 VNĐ
img
Ống co nhiệt trung thế 24KV D40 - L=1m
440.000 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous dòng chất lượng cao, 180KVA, 22/0.4kV, QĐ-2608 SPC
198.410.300 VNĐ
img
Đầu cáp co rút nguội 24kV trong nhà, 3x(70~95mm²)
4.944.100 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Amorphous dòng chất lượng cao, 100KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-3370 HCMC
100.416.800 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 800KVA, 22/0.4kV, QĐ-2608 SPC
413.624.200 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous chất lượng cao, 560KVA, 22/0.4kV, QĐ-3079 SPC
409.382.600 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Ecotrans, 2000KVA, 22/0.4kV, QĐ-2608 SPC
696.539.800 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 15KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-62 EVN
29.370.000 VNĐ
 
img
Máy biến áp 1 pha Ecotrans, 50KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-2608 SPC
46.930.400 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Ecotrans, 750KVA, 22/0.4kV, QĐ-3370 HCMC
328.440.200 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Ecotrans, 75KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-62 EVN
61.978.400 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 30KVA, 22/0.4kV, QĐ-3079 CPC
83.997.100 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Ecotrans, 320KVA, 22/0.4kV, QĐ-6945 CPC
223.316.500 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Amorphous Ecotrans, 25KVA, 22/0.23kV, QĐ-62 EVN
39.692.400 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 2500KVA, 22/0.4kV, QĐ-3370 HCMC
969.392.600 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Ecotrans, 15KVA, 22/0.23kV, QĐ-6945 CPC
25.889.600 VNĐ
 
EMC
img
Máy biến áp 1 pha, 75KVA, 22/0.23kV, QĐ-62 EVN
75.901.100 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 2500KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
903.298.000 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous chất lượng cao, 50KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
122.249.600 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 1600KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
686.444.000 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 3200KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
1.149.984.000 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous chất lượng cao, 250KVA, 22/0.4kV, QĐ-3079 SPC
253.236.500 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 50KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
105.387.700 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous chất lượng cao, 100KVA, 22/0.4kV, QĐ-2608 SPC
153.442.300 VNĐ
 
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous, 560KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
409.365.000 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 50KVA, 22/0.23kV, QĐ-62 EVN
57.453.000 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 15KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-62 EVN
29.370.000 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 75KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-62 EVN
73.150.000 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Amorphous, 50KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-62 EVN
64.130.000 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous, 75KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
142.340.000 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 750KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
387.717.000 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous, 750KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
449.438.000 VNĐ
 
3M
img
Đầu cáp co rút nhiệt 24kV trong nhà, 3x120mm²
3.126.200 VNĐ
img
Hộp nối cáp co nguội 24kV 185mm²
9.131.700 VNĐ
img
Hộp nối cáp co nguội 24kV 70mm²
8.746.900 VNĐ
img
Đầu cáp SUB T 50-300mm²
15.035.500 VNĐ
img
Hộp nối cáp co nguội 24kV 120mm²
8.939.900 VNĐ
img
Hộp nối cáp co nguội 24kV 240mm²
9.329.100 VNĐ
img
Đầu cáp co rút nguội 24kV ngoài trời, 3x(70~95mm²)
5.779.000 VNĐ
img
Đầu cáp co rút nhiệt 24kV ngoài trời, 3x300mm²
4.504.100 VNĐ
 
img
Hộp nối thẳng cáp ngầm co nhiệt 1kV, (3x240+1x120)mm² - không ống nối
400.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 3x(70~120)mm² - không Cosse (trong nhà)
2.580.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 3x(25~50)mm² (trong nhà)
1.171.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 3x(150~240)mm² - không Cosse (trong nhà)
2.800.000 VNĐ
img
Hộp nối thẳng 24kV 1x400mm² (Ceet China)
2.925.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 1x(70~120)mm² - không đầu cosse (trong nhà)
1.046.000 VNĐ
img
Ống co nhiệt trung thế 24KV D30 - L=1m
400.000 VNĐ
img
Đầu cáp ngầm co nhiệt 24kV, 1x(150~240)mm² (ngoài trời)
781.000 VNĐ
 
img
Đầu cáp co nguội trong nhà, 3 pha 24kV, 3x35/50x3
4.541.900 VNĐ
img
Đầu T-Plug bộ 3 pha 36kV, 3x120mm²
18.618.600 VNĐ
img
Đầu T-Plug bộ 3 pha 24kV, 3x50/70mm²
8.855.000 VNĐ
img
Đầu cáp co nguội ngoài trời, 3 pha 24kV, 3x240/300x3
6.813.400 VNĐ
img
Đầu T-Plug bộ 3 pha 36kV, 3x240mm²
18.845.200 VNĐ
img
Đầu Elbow bộ 3 pha 24kv, 3x50mm²
7.266.600 VNĐ
img
Đầu T-Plug bộ 3 pha 24kV, 3x95/120mm²
9.083.800 VNĐ
img
Đầu cáp co nguội ngoài trời, 3 pha 24kV, 3x35/50x3
5.222.800 VNĐ
 
img
Cầu chì trung thế 10/24kV, 16A, D = 50.8mm
2.625.700 VNĐ
img
Cầu chì trung thế 10/24kV, 63A, D = 76.2mm
4.539.700 VNĐ
img
Cầu chì trung thế 10/24kV, 6.3A, D = 50.8mm
2.625.700 VNĐ
img
Cầu chì trung thế 10/24kV, 40A, D = 76.2mm
3.747.200 VNĐ
img
Cầu chì trung thế 10/24kV, 50A, D = 76.2mm
4.026.000 VNĐ
img
Cầu chì trung thế 10/24kV, 20A, D = 50.8mm
2.625.700 VNĐ
img
Cầu chì trung thế 10/24kV, 80A, D = 65mm
5.380.100 VNĐ
img
Cầu chì trung thế 10/24kV, 100A, D = 78mm
6.880.500 VNĐ
 
 
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 

Bản quyền © 2008-2020 thuộc về thegioidien.com

Ghi rõ nguồn khi sử dụng các thông tin tại WWW.THEGIOIDIEN.COM.

WWW.THEGIOIDIEN.COM thuộc sở hữu và điều hành bởi Công ty TNHH Thế Giới Điện

Văn phòng giao dịch: 98D Linh Đông, Khu Phố 7, Phường Linh Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM

GPKD: 0305921340 , Sở KHĐT TPHCM cấp ngày 23/08/2008. Địa chỉ: 32 đường số 35, khu phố 2, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, TP HCM