028 3720 2968 - 0967 266 277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 24h trong giờ hành chính  
Tài khoản
Mật khẩu
 

 
 
 
Bán Nhiều Nhất
img
MCCB 3P 125A 25kA
5.543.000 VNĐ
img
Tiếp điểm phụ 1NO+1NC và báo sự cố 230VAC
1.245.800 VNĐ
img
RCCB 2P 80A 300mA
2.086.600 VNĐ
img
Công tắc thời gian 1 kênh - 7 ngày có nguồn dự trữ 200h, 1 chuyển đổi 16A 250VAC
1.711.100 VNĐ
img
MCCB 4P 125A 40kA
6.774.600 VNĐ
img
MCCB 4P 160-200-250A 50kA
23.095.100 VNĐ
img
MCCB 3P 100A 25kA
2.476.700 VNĐ
img
MCCB 1P 32A 18kA
961.000 VNĐ
img
MCCB 3P 100-125-160A 50kA
12.009.500 VNĐ
img
MCCB 4P 160A 25kA
4.633.500 VNĐ
img
Mô tơ điện MCCB X250, 24VDC
8.434.200 VNĐ
img
MCCB 3P 250A 25kA
7.390.500 VNĐ
img
MCB 4P 25A 6kA
1.122.900 VNĐ
img
MCCB 3P 40-50-63A 415V 70kA
7.233.300 VNĐ
img
MCB 2P 16A 6kA
389.200 VNĐ
img
Mô tơ điện H250, 110-240VAC
8.434.200 VNĐ
img
MCCB 3P 160-200-250A 415V 25kA
14.819.400 VNĐ
img
RCCB 4P 25A 30mA
1.460.600 VNĐ
img
MCCB 4P 160-400A 415V 70kA
33.738.300 VNĐ
img
MCCB 4P 125A 25kA
6.466.800 VNĐ
img
Bộ bảo vệ thấp áp loại trì thời H800-H1600, 200-240VAC
2.891.500 VNĐ
img
Cầu dao cách ly loại 2 cực 63A IP66 - dòng AC22A
1.270.900 VNĐ
img
MCB 3P 125A 10kA
4.648.000 VNĐ
img
MCB 3P 32A 10kA
1.357.400 VNĐ
img
MCB 4P 40A 10kA
2.434.400 VNĐ
img
Đầu nối vòng H250 4P
1.090.000 VNĐ
img
Cầu dao cách ly loại 4 cực 63A IP66 - dòng AC23A
2.092.600 VNĐ
img
Tay quay trực tiếp H400-H630
2.224.500 VNĐ
img
MCB 1P 20A 4.5kA
121.300 VNĐ
img
MCB 2P 63A 10kA
1.544.700 VNĐ
img
Công tắc thời gian loại Analog 72x72, 1 kênh - 24h không có nguồn dự trữ, nguồn cấp 48V, 110 đến 230V
1.389.400 VNĐ
img
Bộ thanh nối mở rộng X160 dạng thẳng 3P
545.000 VNĐ
img
MCB 1P 16A 10kA
361.000 VNĐ
img
Bộ bảo vệ thấp áp 100-120VAC
2.669.900 VNĐ
img
MCCB 1P 20A 18kA
961.000 VNĐ
img
Tay quay mở rộng MCCB X160
2.180.900 VNĐ
img
MCB 3P 63A 4.5kA
1.016.900 VNĐ
img
Đầu nối cáp phía sau X250 4P
2.102.100 VNĐ
img
MCB 2P 32A 6kA
389.200 VNĐ
img
MCCB 3P 63-80-100A 50kA
6.928.500 VNĐ
img
Cầu dao cách ly loại 2 cực 63A IP66 - dòng AC23A
1.413.300 VNĐ
img
Cầu dao cách ly loại 3 cực 125A IP65 - dòng AC22A
4.328.500 VNĐ
img
Thanh nối mở rộng H400-H630 1 bộ gồm 4 thanh H400 4P
622.800 VNĐ
img
MCCB 2P 63A 18kA
1.438.000 VNĐ
img
Cuộn ngắt từ xa H250-H1600, 48VDC
2.112.900 VNĐ
img
MCCB 3P 1000A 50kA LSI
53.888.600 VNĐ
img
MCB 3P 10A 6kA
628.900 VNĐ
img
MCCB 1P 32A 25kA
1.108.300 VNĐ
img
MCB 2P 25A 10kA
889.800 VNĐ
img
MCCB 3P 160-200-250A 415V 25kA
14.819.400 VNĐ
img
Đầu nối vòng H400-H630 3P
934.400 VNĐ
img
Cuộn ngắt từ xa X160-X250, 100-120VAC
1.780.200 VNĐ
img
MCCB 3P 160-200-250A 415V 25kA
14.819.400 VNĐ
img
Bộ bảo vệ thấp áp loại trì thời H250-H630, 110VAC
3.114.300 VNĐ
img
MCCB 2P 32A 25kA
1.616.600 VNĐ
img
MCCB 3P 25A 18kA
1.924.700 VNĐ
img
MCCB 4P 160A 25kA
7.390.600 VNĐ
img
MCB 3P 25A 10kA
1.357.400 VNĐ
img
MCB 1P 16A 6kA
125.100 VNĐ
img
MCCB 4P 63A 18kA
2.556.400 VNĐ
img
Cầu dao cách ly loại 4 cực 32A IP66 - dòng AC22A
1.100.300 VNĐ
img
RCBO 1P+N 6A 30mA
1.071.200 VNĐ
img
MCCB 3P 160-400A 415V 70kA
25.150.400 VNĐ
img
MCB 1P 20A 6kA
125.100 VNĐ
img
MCCB 4P 160-200-250A 40kA
12.009.500 VNĐ
img
MCB 3P 32A 6kA
628.900 VNĐ
img
MCB 2P 6A 6kA
389.200 VNĐ
img
MCCB 1P 100A 25kA
1.150.400 VNĐ
img
MCB 1P 100A 10kA
1.815.700 VNĐ
img
MCCB 4P 125-160-200A 40kA
10.469.800 VNĐ
img
MCB 1P 32A 10kA
361.000 VNĐ
img
RCCB 4P 100A 100mA
3.616.700 VNĐ
img
RCCB 2P 63A 100mA
1.321.400 VNĐ
img
MCCB 3P 32A 25kA
2.335.700 VNĐ
img
MCCB 2P 50A 18kA
1.438.000 VNĐ
img
Bộ bảo vệ thấp áp X160-X250, 380-450VAC
2.335.700 VNĐ
img
MCB 3P 20A 4.5kA
610.100 VNĐ
img
MCCB 4P 63A 40kA
3.994.600 VNĐ
img
Công tắc thời gian loại Analog 72x72, 1 kênh - 24h có nguồn dự trữ 200h, nguồn cấp 230V 50Hz
1.206.500 VNĐ
img
Bộ che đầu nối H800-H1000 cho đầu nối mở rộng 4P
1.401.600 VNĐ
img
RCCB 2P 80A 30mA
1.738.800 VNĐ
img
RCCB 4P 25A 100mA
1.460.600 VNĐ
img
RCCB 2P 100A 100mA
2.782.000 VNĐ
img
Móc khóa H400-H1000
334.200 VNĐ
 
img
MCB 1P 16A 4.5kA
121.300 VNĐ
img
MCB 2P 32A 4.5kA
377.700 VNĐ
img
MCB 3P 25A 4.5kA
610.100 VNĐ
img
MCB 2P 20A 4.5kA
377.700 VNĐ
img
MCB 2P 10A 4.5kA
377.700 VNĐ
img
MCB 1P 25A 4.5kA
121.300 VNĐ
img
MCB 3P 50A 4.5kA
1.016.900 VNĐ
img
MCB 3P 16A 4.5kA
610.100 VNĐ
 
img
MCB 1P 32A 6kA
125.100 VNĐ
img
MCB 1P 25A 6kA
125.100 VNĐ
img
MCB 2P 10A 6kA
389.200 VNĐ
img
MCB 4P 63A 6kA
1.796.800 VNĐ
img
MCB 2P 20A 6kA
389.200 VNĐ
img
MCB 1P 10A 6kA
125.100 VNĐ
img
MCB 4P 32A 6kA
1.122.900 VNĐ
img
MCB 1P 6A 6kA
125.100 VNĐ
 
img
MCB 3P 25A 10kA
1.357.400 VNĐ
img
MCB 1P 40A 10kA
608.700 VNĐ
img
MCB 4P 20A 10kA
2.059.800 VNĐ
img
MCB 4P 10A 10kA
2.059.800 VNĐ
img
MCB 2P 32A 10kA
889.800 VNĐ
img
MCB 3P 16A 10kA
1.357.400 VNĐ
img
MCB 1P 25A 10kA
361.000 VNĐ
img
MCB 4P 63A 10kA
3.136.800 VNĐ
 
 
img
RCCB 2P 40A 100mA
1.128.000 VNĐ
img
RCCB 4P 100A 30mA
3.616.700 VNĐ
img
RCCB 4P 63A 100mA
1.947.500 VNĐ
img
RCCB 4P 63A 300mA
1.947.500 VNĐ
img
RCCB 2P 25A 30mA
1.068.400 VNĐ
img
RCCB 4P 63A 30mA
1.947.500 VNĐ
img
RCBO 1P+N 10A 30mA
1.071.200 VNĐ
img
RCCB 2P 63A 300mA
1.599.700 VNĐ
 
img
Công tắc thời gian loại Analog 72x72, 1 kênh chu kỳ tuần có nguồn dự trữ 200h, nguồn cấp 230V 50Hz
1.535.500 VNĐ
img
Công tắc thời gian loại Analog 72x72, 1 kênh - 24h không có nguồn dự trữ, nguồn cấp 230V 50Hz
1.316.300 VNĐ
img
Công tắc thời gian 1 kênh - 24h có nguồn dự trữ 200h, ngõ ra 1N/O 16A 250VAC
2.060.800 VNĐ
img
Công tắc thời gian 1 kênh - ngày + tuần có nguồn dự trữ 200h, 1 chuyển đổi 16A 250VAC
3.027.100 VNĐ
img
Công tắc thời gian loại Analog 72x72, 1 kênh - 24h có nguồn dự trữ 200h, nguồn cấp 230V 50Hz
1.206.500 VNĐ
img
Công tắc thời gian loại Analog 72x72, 1 kênh - 24h có nguồn dự trữ 200h, nguồn cấp 48V, 110 đến 230V
1.389.400 VNĐ
img
Công tắc thời gian 1 kênh - 24h có nguồn dự trữ 200h, ngõ ra 1N/O 16A 250VAC
1.861.200 VNĐ
 
img
MCCB 2P 32A 18kA
1.385.800 VNĐ
img
MCCB 2P 125A 18kA
1.597.800 VNĐ
img
MCCB 1P 16A 18kA
961.000 VNĐ
img
MCCB 2P 100A 25kA
1.677.700 VNĐ
img
MCCB 1P 125A 25kA
1.438.000 VNĐ
img
MCCB 1P 80A 18kA
997.100 VNĐ
img
MCCB 1P 25A 25kA
1.108.300 VNĐ
img
MCCB 1P 63A 25kA
1.150.400 VNĐ
 
img
MCCB 4P 125A 25kA
3.994.600 VNĐ
img
MCCB 3P 16A 40kA
2.709.800 VNĐ
img
MCCB 3P 16A 18kA
1.924.700 VNĐ
img
MCCB 4P 100A 18kA
2.556.400 VNĐ
img
MCCB 3P 100A 18kA
1.997.300 VNĐ
img
MCCB 3P 63A 40kA
2.812.000 VNĐ
img
MCCB 3P 32A 18kA
1.924.700 VNĐ
img
MCCB 4P 16A 18kA
2.463.500 VNĐ