028 3720 2968 - 0967 266 277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 24h trong giờ hành chính  
Tài khoản
Mật khẩu
 

 
 
 
Bán Nhiều Nhất
img
Tiếp điểm phụ UT-AX11 1A1B 1NO 1NC dùng cho S-T10, S-T32, S-T35, S-T50
577.500 VNĐ
img
Contactor SD-T100 DC220V 2NO 2NC 100A 55kW
16.021.500 VNĐ
img
Contactor S-T20 AC24V 1NO 1NC 18A 7.5kW
1.065.900 VNĐ
img
Rơle nhiệt bảo vệ quá tải TH-N120 42A dùng cho S(D)-N125, S(D)-N150
1.609.300 VNĐ
img
Contactor S-T100 AC100V 2NO 2NC 100A 55kW
5.728.800 VNĐ
img
Contactor SD-T21 DC24V 2NO 2NC 23A 11kW
3.925.900 VNĐ
img
Contactor S-T80 AC400V 2NO 2NC 80A 45kW
5.003.900 VNĐ
img
Contactor S-N180 AC200V 2NO 2NC 180A 90kW
12.975.600 VNĐ
img
Contactor SD-N125 DC24V 2NO 2NC 120A 60kW
22.129.800 VNĐ
img
Rơle nhiệt bảo vệ quá tải, mất pha TH-T100KP 95A dùng cho S(D)-T100
1.475.100 VNĐ
img
Tiếp điểm phụ UT-AX2 2A 2NO dùng cho S-T10, S-T32, S-T35, S-T50
366.300 VNĐ
img
Contactor S-T35 AC200V 2NO 2NC 40A 18.5kW
1.639.000 VNĐ
img
Tiếp điểm phụ UT-AX2 2A2B 2NO 2NC dùng cho S-T10, S-T32, S-T35, S-T50
646.800 VNĐ
img
Rơle nhiệt bảo vệ quá tải TH-T65 22A dùng cho S(D)-T65, S(D)-T80
1.030.700 VNĐ
img
Contactor S-T21 AC100V 2NO 2NC 23A 11kW
1.216.600 VNĐ
img
Contactor SD-N800 DC220V 2NO 2NC 800A 440kW
207.175.100 VNĐ
img
Contactor S-T100 AC500V 2NO 2NC 100A 55kW
5.728.800 VNĐ
img
Contactor S-T20 AC500V 1NO 1NC 18A 7.5kW
1.065.900 VNĐ
img
Thiết bị đóng ngắt động cơ MMP-T32BCLF 13A 3P 15kA
2.480.500 VNĐ
img
Contactor SD-T12 DC125V 2NO 12A 5.5kW
2.065.800 VNĐ
img
Rơle nhiệt bảo vệ quá tải TH-T18 0.12A dùng cho S-T10, S(D)-T12, S(D)-T20
552.200 VNĐ
img
Contactor SD-T12 DC12V 1NO 1NC 12A 5.5kW
2.065.800 VNĐ
img
Tiếp điểm phụ UN-AX2 2B 2NC dùng cho S-T65, S-T80
349.800 VNĐ
img
Contactor S-N38 AC200V 32A 15kW
2.390.300 VNĐ
img
Contactor SD-N600 DC24V 2NO 2NC 630A 330kW
188.522.400 VNĐ
img
Contactor SD-T100 DC24V 2NO 2NC 100A 55kW
15.541.900 VNĐ
img
Contactor S-N600 AC400V 2NO 2NC 630A 330kW
72.737.500 VNĐ
img
Rơle nhiệt bảo vệ quá tải, mất pha TH-N120KP 67A dùng cho S(D)-N125, S(D)-N150
2.316.600 VNĐ
img
Contactor S-T10 AC24V 1NO 9A 4kW
595.100 VNĐ
img
Contactor SD-T21 DC12V 2NO 2NC 23A 11kW
3.925.900 VNĐ
img
Contactor S-N300 AC400V 2NO 2NC 300A 160kW
23.221.000 VNĐ
img
Rơle nhiệt bảo vệ quá tải, mất pha TH-N120KP 42A dùng cho S(D)-N125, S(D)-N150
2.316.600 VNĐ
img
Contactor SD-N220 DC24V 2NO 2NC 250A 132kW
41.489.800 VNĐ
img
Contactor SD-T35 DC12V 2NO 2NC 40A 18.5kW
5.789.300 VNĐ
img
Contactor S-T12 AC24V 2NO 12A 5.5kW
716.100 VNĐ
img
Thiết bị đóng ngắt động cơ MMP-T32BCLF 4.0A 3P 100kA
2.480.500 VNĐ
img
Contactor SD-T20 DC12V 2NO 18A 7.5kW
2.954.600 VNĐ
img
Rơle nhiệt bảo vệ quá tải TH-T65 42A dùng cho S(D)-T65, S(D)-T80
1.030.700 VNĐ
img
Contactor S-T35 AC24V 2NO 2NC 40A 18.5kW
1.639.000 VNĐ
img
Thiết bị đóng ngắt động cơ MMP-T32 0.4A 3P 100kA
3.308.800 VNĐ
img
Contactor S-T65 AC200V 2NO 2NC 65A 30kW
3.459.500 VNĐ
img
Contactor S-T12 AC200V 2NC 12A 5.5kW
716.100 VNĐ
 
img
Thiết bị đóng ngắt động cơ MMP-T32BCLF 4.0A 3P 100kA
2.480.500 VNĐ
img
Thiết bị đóng ngắt động cơ MMP-T32LF 10A 3P 100kA
2.157.100 VNĐ
img
Thiết bị đóng ngắt động cơ MMP-T32BC 25A 3P 50kA
3.524.400 VNĐ
img
Thiết bị đóng ngắt động cơ MMP-T32 0.63A 3P 100kA
3.308.800 VNĐ
img
Thiết bị đóng ngắt động cơ MMP-T32BC 2.5A 3P 100kA
3.382.500 VNĐ
img
Thiết bị đóng ngắt động cơ MMP-T32 1.0A 3P 100kA
3.308.800 VNĐ
img
Thiết bị đóng ngắt động cơ MMP-T32 0.16A 3P 100kA
3.308.800 VNĐ
img
Thiết bị đóng ngắt động cơ MMP-T32BC 13A 3P 100kA
3.524.400 VNĐ
 
img
Contactor S-T35 AC200V 2NO 2NC 40A 18.5kW
1.639.000 VNĐ
img
Contactor S-T32 AC24V 32A 15kW
1.268.300 VNĐ
img
Contactor S-T12 AC200V 2NC 12A 5.5kW
716.100 VNĐ
img
Contactor S-T10 AC24V 1NC 9A 4kW
595.100 VNĐ
img
Contactor S-T20 AC24V 2NO 18A 7.5kW
1.065.900 VNĐ
img
Contactor S-T10 AC400V 1NC 9A 4kW
595.100 VNĐ
img
Contactor S-T25 AC100V 2NO 2NC 30A 15kW
1.405.800 VNĐ
img
Contactor S-T100 AC500V 2NO 2NC 100A 55kW
5.728.800 VNĐ
 
img
Contactor SD-T50 DC12V 2NO 2NC 50A 22kW
6.793.600 VNĐ
img
Contactor SD-T21 DC12V 2NO 2NC 23A 11kW
3.925.900 VNĐ
img
Contactor SD-T21 DC200V 2NO 2NC 23A 11kW
3.925.900 VNĐ
img
Contactor SD-T32 DC200V 32A 15kW
3.994.100 VNĐ
img
Contactor SD-T100 DC24V 2NO 2NC 100A 55kW
15.541.900 VNĐ
img
Contactor SD-T100 DC12V 2NO 2NC 100A 55kW
16.021.500 VNĐ
img
Contactor SD-T50 DC110V 2NO 2NC 50A 22kW
6.793.600 VNĐ
img
Contactor SD-T12 DC48V 1NO 1NC 12A 5.5kW
2.065.800 VNĐ
 
img
Contactor S-N150 AC400V 2NO 2NC 150A 75kW
10.564.400 VNĐ
img
Contactor S-N38 AC220V 32A 15kW
2.390.300 VNĐ
img
Contactor S-N48 AC200V 35A 15kW
3.360.500 VNĐ
img
Contactor S-N300 AC500V 2NO 2NC 300A 160kW
22.242.000 VNĐ
img
Contactor S-N300 AC400V 2NO 2NC 300A 160kW
23.221.000 VNĐ
img
Contactor S-N300 AC200V 2NO 2NC 300A 160kW
23.221.000 VNĐ
img
Contactor S-N38 AC200V 32A 15kW
2.390.300 VNĐ
img
Contactor S-N800 AC200V 2NO 2NC 800A 440kW
99.051.700 VNĐ
 
img
Contactor SD-N800 DC48V 2NO 2NC 800A 440kW
207.680.000 VNĐ
img
Contactor SD-N600 DC24V 2NO 2NC 630A 330kW
188.522.400 VNĐ
img
Contactor SD-N400 DC110V 2NO 2NC 400A 220kW
110.185.900 VNĐ
img
Contactor SD-N220 DC110V 2NO 2NC 250A 132kW
41.489.800 VNĐ
img
Contactor SD-N220 DC24V 2NO 2NC 250A 132kW
41.489.800 VNĐ
img
Contactor SD-N300 DC100V 2NO 2NC 300A 160kW
75.753.700 VNĐ
img
Contactor SD-N150 DC200V 2NO 2NC 150A 75kW
30.135.600 VNĐ
img
Contactor SD-N800 DC24V 2NO 2NC 800A 440kW
207.680.000 VNĐ
 
img
Rơle nhiệt bảo vệ quá tải TH-T18 0.12A dùng cho S-T10, S(D)-T12, S(D)-T20
552.200 VNĐ
img
Rơle nhiệt bảo vệ quá tải, mất pha TH-T65KP 29A dùng cho S(D)-T65, S(D)-T80
1.246.300 VNĐ
img
Rơle nhiệt bảo vệ quá tải TH-T18 0.35A dùng cho S-T10, S(D)-T12, S(D)-T20
552.200 VNĐ
img
Rơle nhiệt bảo vệ quá tải, mất pha TH-T18KP 0.35A dùng cho S-T10, S(D)-T12, S(D)-T20
801.900 VNĐ
img
Rơle nhiệt bảo vệ quá tải, mất pha TH-T18KP 5A dùng cho S-T10, S(D)-T12, S(D)-T20
801.900 VNĐ
img
Rơle nhiệt bảo vệ quá tải, mất pha TH-T100KP 95A dùng cho S(D)-T100
1.475.100 VNĐ
img
Rơle nhiệt bảo vệ quá tải TH-T25 2.5A dùng cho S(D)-T21, S(D)-T25, S(D)-T35, S(D)-T50
625.900 VNĐ
img
Rơle nhiệt bảo vệ quá tải TH-T25 1.7A dùng cho S(D)-T21, S(D)-T25, S(D)-T35, S(D)-T50
625.900 VNĐ
 
img
Rơle nhiệt bảo vệ quá tải TH-N120TA 105A dùng cho S(D)-N125, S(D)-N150
1.782.000 VNĐ
img
Rơle nhiệt bảo vệ quá tải TH-N120 82A dùng cho S(D)-N125, S-N150
1.609.300 VNĐ
img
Rơle nhiệt bảo vệ quá tải, mất pha TH-N600KP 660A dùng cho S(D)-N600, S(D)-N800
1.501.500 VNĐ
img
Rơle nhiệt bảo vệ quá tải, mất pha TH-N400KPRH 330A dùng cho S(D)-N300, S(D)-N400
5.522.000 VNĐ
img
Rơle nhiệt bảo vệ quá tải, mất pha TH-N120KP 67A dùng cho S(D)-N125, S(D)-N150
2.316.600 VNĐ
img
Rơle nhiệt bảo vệ quá tải TH-N220RH 150A dùng cho S(D)-N180, S(D)-N220
3.917.100 VNĐ
img
Rơle nhiệt bảo vệ quá tải TH-N400RH 180A dùng cho S(D)-N300, S(D)-N400
4.602.400 VNĐ
img
Rơle nhiệt bảo vệ quá tải TH-N120 42A dùng cho S(D)-N125, S(D)-N150
1.609.300 VNĐ