028 3720 2968 - 0967 266 277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 24h trong giờ hành chính  
Tài khoản
Mật khẩu
 

 
 
 
Bán Nhiều Nhất
img
Cáp điều khiển có lưới 4x1.0 mm²
29.900 VNĐ
img
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E + Amiăng 4x1.5 mm²
60.900 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới 6x1.0 mm²
43.000 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới 16x1.25 mm²
139.400 VNĐ
img
Cáp camera thang máy SFTPCAT5E
63.900 VNĐ
img
Cáp điều khiển dẹp 8x0.75 mm²
49.000 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới 16x0.75 mm²
81.100 VNĐ
img
Cáp điều khiển không lưới 12x1.0 mm²
71.700 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới 12x0.5 mm²
46.200 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới 8x1.0 mm²
54.800 VNĐ
img
Cáp điều khiển dẹp 10x1.5 mm²
115.900 VNĐ
img
Cáp điều khiển không lưới 7x1.25 mm²
51.400 VNĐ
img
Cáp điều khiển dẹp 24x0.75 mm²
146.600 VNĐ
img
Cáp điều khiển dẹp 12x0.75 mm²
73.500 VNĐ
img
Cáp năng lượng mặt trời 1x2.5 mm²
22.400 VNĐ
img
Cáp điều khiển không lưới 8x1.0 mm²
48.300 VNĐ
img
Cáp điều khiển không lưới 4x0.75 mm²
20.400 VNĐ
img
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E + Amiăng 3x1.5 mm²
48.600 VNĐ
img
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E 2x2.5 mm²
48.600 VNĐ
img
Cáp điều khiển dẹp 4x1.25 mm²
42.100 VNĐ
img
Cáp điều khiển không lưới 18x1.0 mm²
106.300 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới 2x1.0 mm²
19.100 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới 8x0.75 mm²
44.700 VNĐ
img
Cáp điều khiển không lưới 4x6.0 mm²
145.200 VNĐ
img
Cáp điều khiển dẹp 8x1.5 mm²
91.200 VNĐ
img
Cáp vỏ bọc lưới đồng chống nhiễu 4x0.22 mm²
40.700 VNĐ
img
Cáp cao su 2x4mm² - 300/500V, có bố
63.900 VNĐ
img
Cáp điều khiển không lưới 8x0.5 mm²
25.300 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới 24x0.75 mm²
122.800 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới 30x1.0 mm²
183.400 VNĐ
img
Cáp điều khiển không lưới 24x1.25 mm²
171.800 VNĐ
img
Cáp điều khiển + sợi thép chịu lực 12x1.5 mm²
156.200 VNĐ
img
Cáp điều khiển + sợi thép chịu lực 8x1.25 mm²
111.800 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới 30x0.5 mm²
104.100 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới 20x1.0 mm²
126.100 VNĐ
img
Cáp điều khiển không lưới 30x1.0 mm²
177.500 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới 24x1.25 mm²
218.000 VNĐ
img
Cáp điều khiển dẹp 3x0.75 mm²
18.900 VNĐ
img
Cáp điều khiển không lưới 16x1.25 mm²
114.600 VNĐ
img
Cáp điều khiển không lưới 3x1.0 mm²
20.600 VNĐ
img
Cáp điều khiển + sợi thép chịu lực 16x1.5 mm²
196.000 VNĐ
img
Cáp điều khiển không lưới 10x2.5 mm²
157.200 VNĐ
img
Cáp vỏ bọc lưới đồng chậm cháy 2x1 mm²
48.000 VNĐ
img
Cáp điều khiển + sợi thép chịu lực 14x1.25 mm²
167.800 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới 2x0.5 mm²
12.500 VNĐ
img
Cáp điều khiển không lưới 4x1.25 mm²
30.800 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới 4x1.25 mm²
37.500 VNĐ
img
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E 3x2.5 mm²
71.200 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới 16x1.0 mm²
101.100 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới 28x1.5 mm²
242.200 VNĐ
img
Cáp camera thang máy RG6
49.400 VNĐ
img
Cáp điều khiển không lưới 12x0.5 mm²
38.100 VNĐ
img
Cáp điều khiển dẹp 3x1.5 mm²
33.400 VNĐ
img
Cáp điều khiển dẹp 16x1.25 mm²
169.200 VNĐ
img
Cáp điều khiển không lưới 4x0.5 mm²
14.000 VNĐ
img
Cáp điều khiển không lưới 8x0.75 mm²
36.700 VNĐ
img
Cáp hàn 16mm²
87.100 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới 10x1.5 mm²
100.300 VNĐ
img
Cáp điều khiển không lưới 20x0.75 mm²
89.800 VNĐ
img
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E + Amiăng 2x1 mm²
29.800 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới 3x1.5 mm²
40.000 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới 8x0.5 mm²
31.900 VNĐ
img
Cáp cao su 2x2.5mm² - 300/500V, có bố
47.600 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới 6x0.75 mm²
34.900 VNĐ
img
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E + Amiăng 4x1 mm²
50.200 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới 6x1.5 mm²
59.000 VNĐ
img
Cáp điều khiển dẹp 48x0.75 mm²
358.400 VNĐ
img
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E 4x1.5 mm²
58.100 VNĐ
img
Cáp điều khiển không lưới 4x1.5 mm²
38.200 VNĐ
img
Cáp điều khiển dẹp 24x1.5 mm²
273.400 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới 4x0.5 mm²
19.100 VNĐ
img
Cáp vỏ bọc lưới đồng chậm cháy 2x1.5 mm²
60.900 VNĐ
 
img
Cáp điều khiển không lưới 4x2.5 mm²
62.700 VNĐ
img
Cáp điều khiển không lưới 10x0.5 mm²
32.100 VNĐ
img
Cáp điều khiển không lưới 28x0.75 mm²
134.600 VNĐ
img
Cáp điều khiển không lưới 28x1.0 mm²
163.800 VNĐ
img
Cáp điều khiển không lưới 4x1.5 mm²
38.200 VNĐ
img
Cáp điều khiển không lưới 2x1.5 mm²
20.400 VNĐ
img
Cáp điều khiển không lưới 30x0.75 mm²
145.400 VNĐ
img
Cáp điều khiển không lưới 30x1.0 mm²
177.500 VNĐ
 
img
Cáp điều khiển có lưới 5x0.5 mm²
22.900 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới 5x2.5 mm²
94.900 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới 3x1.0 mm²
25.100 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới 4x0.5 mm²
19.100 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới 4x4.0 mm²
116.200 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới 6x1.5 mm²
59.000 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới 18x0.75 mm²
91.000 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới 16x0.75 mm²
81.100 VNĐ
 
img
Cáp điều khiển dẹp 8x1.25 mm²
84.500 VNĐ
img
Cáp điều khiển dẹp 3x0.75 mm²
18.900 VNĐ
img
Cáp điều khiển dẹp 3x1.5 mm²
33.400 VNĐ
img
Cáp điều khiển dẹp 12x0.5 mm²
49.000 VNĐ
img
Cáp điều khiển dẹp 12x2.5 mm²
199.200 VNĐ
img
Cáp điều khiển dẹp 20x2.5 mm²
331.900 VNĐ
img
Cáp điều khiển dẹp 12x1.25 mm²
126.600 VNĐ
img
Cáp điều khiển dẹp 10x1.5 mm²
115.900 VNĐ
 
 
img
Cáp điều khiển + sợi thép chịu lực 12x1.25 mm²
150.400 VNĐ
img
Cáp điều khiển + sợi thép chịu lực 16x1.5 mm²
196.000 VNĐ
img
Cáp điều khiển + sợi thép chịu lực 12x1.5 mm²
156.200 VNĐ
img
Cáp điều khiển + sợi thép chịu lực 8x1.25 mm²
111.800 VNĐ
img
Cáp điều khiển + sợi thép chịu lực 14x1.5 mm²
171.400 VNĐ
img
Cáp điều khiển + sợi thép chịu lực 10x1.5 mm²
137.300 VNĐ
img
Cáp điều khiển + sợi thép chịu lực 10x1.25 mm²
133.500 VNĐ
img
Cáp điều khiển + sợi thép chịu lực 14x1.25 mm²
167.800 VNĐ
 
img
Cáp điều khiển chống cháy 2x1 mm²
24.000 VNĐ
img
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E 4x2.5 mm²
93.000 VNĐ
img
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E 4x1mm²
46.400 VNĐ
img
Cáp điều khiển chống cháy 2x1.5 mm²
32.800 VNĐ
img
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E 3x1.5 mm²
45.000 VNĐ
img
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E 2x1.5 mm²
33.400 VNĐ
img
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E 3x2.5 mm²
71.200 VNĐ
img
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E 2x2.5 mm²
48.600 VNĐ
 
img
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E + Amiăng 2x1 mm²
29.800 VNĐ
img
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E + Amiăng 4x1 mm²
50.200 VNĐ
img
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E + Amiăng 2x1.5 mm²
37.700 VNĐ
img
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E + Amiăng 3x1 mm²
37.700 VNĐ
img
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E + Amiăng 3x2.5 mm²
74.000 VNĐ
img
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E + Amiăng 4x1.5 mm²
60.900 VNĐ
img
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E + Amiăng 4x2.5 mm²
95.800 VNĐ
img
Cáp điều khiển chống cháy + chống nhiễu phôi nhôm + E + Amiăng 3x1.5 mm²
48.600 VNĐ