028 3720 2968 - 0967 266 277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 24h trong giờ hành chính  
Tài khoản
Mật khẩu
 
 
 
 
Bán Nhiều Nhất
img
-7%
Cáp điện CVV-2x2.5 (2x7/0.67) 300/500V
20.100 VNĐ
img
-7%
Cáp điện CXV-3x185+1x120 - 0.6/1kV
1.761.600 VNĐ
img
Cáp điện CX1V-95-12/20(24) kV
322.740 VNĐ
img
Cáp điện CXV/SE-SWA-3x70-12/20(24) kV
1.115.620 VNĐ
img
-7%
Dây nhôm AV-240 - 0.6/1kV
67.100 VNĐ
img
-7%
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-4 (7/0.85) 0.6/1kV
1.050.600 VNĐ
img
Cáp điều khiển DVV-3x1 (3x7/0.4) - 0.6/1kV
16.236 VNĐ
img
-7%
Cáp điện CVV-4x4 (4x7/0.85) 300/500V
51.200 VNĐ
img
Cáp điện AsXV-150/19-12/20(24) kV
105.200 VNĐ
img
Cáp điều khiển DVV-12x1.5 (12x7/0.52) - 0.6/1kV
65.890 VNĐ
img
Cáp điện chống cháy CXV/FR-1x240 - 0.6/1kV
664.070 VNĐ
img
Cáp điện chậm cháy CXV/FRT-1x10 (1x7/1.35) - 0.6/1kV
32.010 VNĐ
img
-7%
Cáp điện CVV-3x4 (3x7/0.85) 300/500V
39.200 VNĐ
img
-7%
Cáp điện CXV-50 - 0.6/1kV
121.400 VNĐ
img
Cáp điện CVV/DSTA-3x50 - 0.6/1kV
427.900 VNĐ
img
Cáp điện CVV/DSTA-3x120+1x70 - 0.6/1kV
1.283.260 VNĐ
img
Cáp điện chống cháy CXV/FR-3x95+1x50 - 0.6/1kV
982.410 VNĐ
img
Cáp điện CVV/DATA-25 - 0.6/1kV
95.920 VNĐ
img
-7%
Dây nhôm AV-70 - 0.6/1kV
20.400 VNĐ
img
Cáp điện CVV/DATA-300 - 0.6/1kV
856.350 VNĐ
img
Cáp điện AXV/SE-3x70-12/20(24) kV
381.000 VNĐ
img
Cáp điện AXV/S-AWA-300-12/20(24) kV
330.600 VNĐ
img
Cáp điện chậm cháy CXV/FRT-1x2.5 (1x7/0.67) - 0.6/1kV
10.989 VNĐ
img
Cáp điện chậm cháy CXV/FRT-1x50 - 0.6/1kV
132.220 VNĐ
img
Cáp điều khiển DVV/Sc-8x2.5 (8x7/0.67) - 0.6/1kV
82.280 VNĐ
img
Cáp điện CXV/DSTA-3x50+1x25 - 0.6/1kV
502.480 VNĐ
img
Cáp điện chậm cháy CXV/FRT-4x25 - 0.6/1kV
295.900 VNĐ
img
-7%
Cáp điện CVV-3x2.5 (3x7/0.67) 300/500V
26.700 VNĐ
img
Cáp điện chậm cháy CXV/FRT-2x70 - 0.6/1kV
394.790 VNĐ
img
-7%
Dây nhôm lõi thép các loại ≤ 50 mm²
61.800 VNĐ
img
Cáp điện AXV/S-AWA-150-12/20(24) kV
230.000 VNĐ
img
Cáp điện AXV/DSTA-2x240 - 0.6/1kV
281.700 VNĐ
img
-7%
Cáp điện CVV-2x4 (2x7/0.85) 300/500V
29.100 VNĐ
img
Cáp điều khiển DVV-24x0.75 (24x1/1) - 0.6/1kV
68.530 VNĐ
img
Cáp điện chống cháy CV/FR-1x16 - 0.6/1kV
48.730 VNĐ
img
-7%
Dây nhôm AV-150 - 0.6/1kV
43.300 VNĐ
img
Cáp điện AXV-4x50 - 0.6/1kV
92.200 VNĐ
img
Cáp điện CVV/DSTA-3x16+1x10 - 0.6/1kV
200.750 VNĐ
img
-7%
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-10 (7/1.35) 0.6/1kV
25.600 VNĐ
img
Cáp điện AXV-25 - 0.6/1kV
12.200 VNĐ
img
Cáp điện AXV/S-DATA-240-12/20(24) kV
258.000 VNĐ
img
Cáp điện CXV/S-DATA-300-12/20(24) kV
1.068.100 VNĐ
img
-7%
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-16 - 0.6/1kV
38.900 VNĐ
img
Cáp điện AX1V/WBC-50-12/20(24) kV
58.900 VNĐ
img
Cáp điện CXV/DATA-185 - 0.6/1kV
539.220 VNĐ
img
-7%
Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-35 (280/0.4) 0.6/1kV
91.400 VNĐ
img
-7%
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-50 - 0.6/1kV
115.400 VNĐ
img
Cáp điện CXV/DSTA-3x185 - 0.6/1kV
1.604.350 VNĐ
img
Cáp điện CXV/SE-DSTA-3x150-12/20(24) kV (3x37/2.33)
1.902.340 VNĐ
img
Cáp điện CXV/DSTA-2x16 - 0.6/1kV
120.120 VNĐ
img
Cáp điện CXV/DSTA-2x25 - 0.6/1kV
176.000 VNĐ
img
-7%
Dây nhôm AV-50 - 0.6/1kV
15.100 VNĐ
img
Cáp điện AXV/S-50-12/20(24) kV
99.200 VNĐ
img
-7%
Cáp điện CVV-3x1.5 (3x7/0.52) 300/500V
18.000 VNĐ
img
-7%
Cáp điện CVV-3x16+1x10 - 0.6/1KV
167.500 VNĐ
img
Cáp điện AXV-2x35 - 0.6/1kV
45.900 VNĐ
img
Cáp điện CX1V/WBC-70-12/20(24) kV
244.750 VNĐ
img
Cáp điện CXV/DSTA-4x150 - 0.6/1kV
1.706.760 VNĐ
img
Cáp điện kế DK-CVV-2x10 (2x7/1.35) - 0.6/1kV
84.370 VNĐ
img
-7%
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-25 - 0.6/1kV
61.000 VNĐ
img
-7%
Cáp vặn xoắn hạ thế LV-ABC-4x70 - 0.6/1kV
88.200 VNĐ
img
Cáp điện AXV/DATA-95 - 0.6/1kV
65.800 VNĐ
img
-7%
Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-1.5 (30/0.25) 450/750V
419.400 VNĐ
img
Cáp điều khiển DVV/Sc-37x2.5 (37x7/0.67) - 0.6/1kV
314.930 VNĐ
img
Cáp điều khiển DVV-19x0.5 (19x1/0.8) - 0.6/1kV
41.470 VNĐ
img
-7%
Cáp điện CXV-240 - 0.6/1kV
599.700 VNĐ
img
Cáp điện CXV/SE-3x35-12/20(24) kV
584.760 VNĐ
img
Cáp điện AXV/SE-DSTA-3x300-12/20(24) kV
992.700 VNĐ
img
Cáp điều khiển DVV/Sc-2x0.75 (2x1/1) - 0.6/1kV
16.929 VNĐ
img
-7%
Cáp điện CVV-4x16 - 0.6/1KV
178.200 VNĐ
img
-7%
Dây nhôm trần xoắn A có tiết diện 50~150 mm²
76.900 VNĐ
img
-7%
Cáp vặn xoắn hạ thế LV-ABC-3x16 - 0.6/1kV
21.100 VNĐ
img
-7%
Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-0.75 (1x24/0.2) 300/500V
222.000 VNĐ
img
Cáp điện AXV/S-150-12/20(24) kV
158.000 VNĐ
img
Cáp điện CXV/DATA-300 - 0.6/1kV
866.800 VNĐ
img
Cáp điện AXV/DSTA-2x25 - 0.6/1kV
55.000 VNĐ
img
Cáp điện CVV/DSTA-4x50 - 0.6/1kV
562.540 VNĐ
img
Cáp điện CVV/DSTA-3x120 - 0.6/1kV
1.080.860 VNĐ
img
-7%
Dây điện đôi vỏ nhựa ruột đồng mềm VCmd 2x1.5 (2x30/0.25) 0.6/1KV
818.400 VNĐ
img
-7%
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-2.5 (7/0.67) 0.6/1kV
693.600 VNĐ
img
Cáp điều khiển DVV/Sc-3x0.75 (3x1/1) - 0.6/1kV
20.196 VNĐ
img
Cáp điều khiển DVV-4x1 (4x7/0.4) - 0.6/1kV
19.921 VNĐ
img
Cáp điện kế DK-CVV-2x35 - 0.6/1kV
227.040 VNĐ
img
Cáp điện kế DK-CVV-2x16 - 0.6/1kV
109.450 VNĐ
img
Cáp điện AXV/DSTA-3x50 - 0.6/1kV
94.100 VNĐ
img
Cáp điện CXV/S-AWA-50-12/20(24) kV
274.230 VNĐ
img
Cáp điện CXV/DSTA-4x16 - 0.6/1kV
209.660 VNĐ
img
Cáp điện AXV/DSTA-4x35 - 0.6/1kV
89.500 VNĐ
img
Cáp điện CVV/DATA-50 - 0.6/1kV
160.710 VNĐ
img
-7%
Cáp điện CXV-2x50 - 0.6/1kV
259.600 VNĐ
img
-7%
Cáp vặn xoắn hạ thế LV-ABC-2x25 - 0.6/1kV
19.300 VNĐ
img
-7%
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-35 - 0.6/1kV
84.400 VNĐ
img
-7%
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-1.5 (7/0.52) 0.6/1kV
425.600 VNĐ
img
Cáp điều khiển DVV/Sc-4x1 (4x7/0.4) - 0.6/1kV
28.820 VNĐ
img
Cáp điện AXV-2x120 - 0.6/1kV
122.600 VNĐ
img
Cáp điều khiển DVV-8x10 (8x7/1.35) - 0.6/1kV
240.570 VNĐ
img
-7%
Cáp điện CXV-10 (1x7/1.35) - 0.6/1kV
28.100 VNĐ
img
-7%
Cáp điện CVV-4x1.5 (4x7/0.52) 300/500V
22.900 VNĐ
img
Cáp điện chống cháy CXV/FR-1x10 (1x7/1.35) - 0.6/1kV
37.400 VNĐ
img
-7%
Cáp điện CXV-16 - 0.6/1kV
42.100 VNĐ
img
Cáp điều khiển DVV/Sc-2x1 (2x7/0.4) - 0.6/1kV
20.097 VNĐ
img
Cáp điện CVV/DSTA-3x120+1x95 - 0.6/1kV
1.360.040 VNĐ
img
Cáp điện AXV/DATA-50 - 0.6/1kV
47.500 VNĐ
img
-7%
Cáp điện CVV-2x6 (2x7/1.04) 300/500V
40.100 VNĐ
img
Cáp điện AXV-120 - 0.6/1kV
45.600 VNĐ
img
Cáp điện CXV/S-50-12/20(24) kV
229.020 VNĐ
img
Cáp điện AXV-3x70 - 0.6/1kV
95.300 VNĐ
img
Cáp điện CXV/DSTA-3x25 - 0.6/1kV
244.420 VNĐ
img
-7%
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-6 (7/1.04) 0.6/1kV
1.544.700 VNĐ
img
Cáp điện chống cháy CV/FR-1x2.5 (1x7/0.67) - 0.6/1kV
11.341 VNĐ
img
-7%
Dây điện đôi vỏ nhựa ruột đồng mềm VCmd 2x1 (2x32/0.2) 0.6/1KV
573.900 VNĐ
img
Cáp điều khiển DVV-10x10 (10x7/1.35) - 0.6/1kV
300.630 VNĐ
img
Cáp điều khiển DVV-5x1 (5x7/0.4) - 0.6/1kV
23.540 VNĐ
img
Cáp điều khiển DVV/Sc-19x1.5 (19x7/0.52) - 0.6/1kV
118.910 VNĐ
 
img
-7%
Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-0.5 (1x16/0.2) 300/500V
171.600 VNĐ
159.600 VNĐ
img
-7%
Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-70 (361/0.5) 0.6/1kV
196.570 VNĐ
182.800 VNĐ
img
-7%
Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-50 (399/0.4) 0.6/1kV
141.240 VNĐ
131.400 VNĐ
img
-7%
Dây điện đôi vỏ nhựa ruột đồng mềm VCmo 2x4 (56/0.3) 300/500V
2.431.000 VNĐ
2.260.800 VNĐ
img
-7%
Dây điện đôi vỏ nhựa ruột đồng mềm VCmd 2x0.5 (2x16/0.2) 0.6/1KV
342.100 VNĐ
318.200 VNĐ
img
-7%
Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-2.5 (50/0.25) 450/750V
721.600 VNĐ
671.100 VNĐ
img
-7%
Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-25 (196/0.4) 0.6/1kV
69.300 VNĐ
64.400 VNĐ
img
-7%
Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-1.5 (30/0.25) 450/750V
451.000 VNĐ
419.400 VNĐ
 
img
-7%
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-150 - 0.6/1kV
381.260 VNĐ
354.600 VNĐ
img
-7%
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-120 - 0.6/1kV
319.000 VNĐ
296.700 VNĐ
img
-7%
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-50 - 0.6/1kV
124.080 VNĐ
115.400 VNĐ
img
-7%
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-95 - 0.6/1kV
244.860 VNĐ
227.700 VNĐ
img
-7%
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-25 - 0.6/1kV
65.560 VNĐ
61.000 VNĐ
img
-7%
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-1.5 (7/0.52) 0.6/1kV
457.600 VNĐ
425.600 VNĐ
img
-7%
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-400 - 0.6/1kV
998.030 VNĐ
928.200 VNĐ
img
-7%
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-35 - 0.6/1kV
90.750 VNĐ
84.400 VNĐ
 
img
-7%
Cáp điện CVV-3x70+1x35 - 0.6/1KV
660.990 VNĐ
614.700 VNĐ
img
-7%
Cáp điện CVV-3x35 - 0.6/1KV
299.090 VNĐ
278.200 VNĐ
img
-7%
Cáp điện CVV-3x16 - 0.6/1KV
149.270 VNĐ
138.800 VNĐ
img
-7%
Cáp điện CVV-3x120+1x95 - 0.6/1KV
1.271.930 VNĐ
1.182.900 VNĐ
img
-7%
Cáp điện CVV-2x10 (2x7/1.35) 300/500V
69.520 VNĐ
64.700 VNĐ
img
-7%
Cáp điện CVV-4x50 - 0.6/1KV
529.760 VNĐ
492.700 VNĐ
img
-7%
Cáp điện CVV-2x4 (2x7/0.85) 300/500V
31.240 VNĐ
29.100 VNĐ
img
-7%
Cáp điện CVV-3x10 (3x7/1.35) 300/500V
96.690 VNĐ
89.900 VNĐ
 
 
img
Cáp điện CVV/DSTA-3x25 - 0.6/1kV
243.320 VNĐ
img
Cáp điện CVV/DSTA-2x6 (2x7/1.04) - 0.6/1kV
63.360 VNĐ
img
Cáp điện CVV/DSTA-2x10 (2x7/1.35) - 0.6/1kV
86.460 VNĐ
img
Cáp điện CVV/DSTA-2x4 (2x7/0.85) - 0.6/1kV
49.390 VNĐ
img
Cáp điện CVV/DSTA-3x50+1x25 - 0.6/1kV
503.470 VNĐ
img
Cáp điện CVV/DSTA-3x150+1x70 - 0.6/1kV
1.525.810 VNĐ
img
Cáp điện CVV/DSTA-2x16 - 0.6/1kV
123.970 VNĐ
img
Cáp điện CVV/DSTA-4x25 - 0.6/1kV
310.860 VNĐ