Bán Nhiều Nhất
img
Đồng hồ ampe 500A (500/5A)
159.500 VNĐ
img
MCT 2000/5A CL.0.5 15VA
625.900 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 3200A (3200/5A)
159.500 VNĐ
img
MCT 1200/5A CL.0.5 15VA
355.300 VNĐ
img
MCT băng quấn 250/5A, CL.1, 5VA
179.300 VNĐ
img
MCT 600/5A CL.0.5 5VA
188.100 VNĐ
img
Đồng hồ ampe IP65 2500A (2500/5A)
207.900 VNĐ
img
MCT 1600/5A CL.1 15VA
430.100 VNĐ
img
Chuyển mạch volt 7 vị trí 48x60
177.100 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 75A (75/5A)
159.500 VNĐ
img
Đồng hồ ampe IP65 100A (100/5A)
207.900 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 30A
210.100 VNĐ
img
MCT băng quấn 6000/5A, CL.1, 15VA
1.823.800 VNĐ
img
Đồng hồ ampe IP65 3200A (3200/5A)
207.900 VNĐ
img
Đồng hồ ampe IP65 250A (250/5A)
207.900 VNĐ
img
Đồng hồ ampe IP65 100A (100/5A)
207.900 VNĐ
img
Chuyển mạch ampe 4 vị trí IP55 48x60
207.900 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 3200A (3200/5A)
159.500 VNĐ
img
Đồng hồ ampe IP65 800A (800/5A)
207.900 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 10A
210.100 VNĐ
img
Bộ kiểm soát nhiệt độ
638.000 VNĐ
img
MCT băng quấn 600/5A, CL.1, 10VA
207.900 VNĐ
img
MCT 150/5A CL.0.5 3.75VA
165.000 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 800A (800/5A)
159.500 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 1200A (1200/5A)
159.500 VNĐ
img
Chuyển mạch ampe 4 vị trí 48x60
177.100 VNĐ
img
MCT 600/5A CL.1 10VA
238.700 VNĐ
img
MCT 200/5A CL.1 5VA
134.200 VNĐ
img
MCT 3 pha 150/5A CL.1 2.5VA
603.900 VNĐ
img
MCT 75/5A CL.0.5 2.5VA (2T)
165.000 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 50A (50/5A)
159.500 VNĐ
img
Đồng hồ Volt 500V
159.500 VNĐ
img
MCT băng quấn 1600/5A, CL.1, 15VA
518.100 VNĐ
img
MCT 3 pha 50/5A CL.1 1.5VA
574.200 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 1600A (1600/5A)
159.500 VNĐ
img
Đồng hồ ampe IP65 40A
264.000 VNĐ
img
Đồng hồ ampe IP65 1600A (1600/5A)
207.900 VNĐ
img
Bộ ổn nhiệt (Thermostat) 0~60°C 1NO
159.500 VNĐ
img
Đồng hồ ampe IP65 150A (150/5A)
207.900 VNĐ
img
Đồng hồ ampe IP65 800A (800/5A)
207.900 VNĐ
img
Đồng hồ ampe IP65 20A
264.000 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 6000A (6000/5A)
159.500 VNĐ
img
MCT 3 pha 600/5A CL.1 3.75VA
745.800 VNĐ
img
MCT 100/5A CL.1 5VA
125.400 VNĐ
img
Đồng hồ ampe IP65 250A (250/5A)
207.900 VNĐ
img
Đồng hồ Volt IP65 500V
207.900 VNĐ
img
Đồng hồ ampe IP65 600A (600/5A)
207.900 VNĐ
img
MCT băng quấn 100/5A, CL.1, 5VA
179.300 VNĐ
img
Chuyển mạch volt 7 vị trí IP55 48x60
207.900 VNĐ
img
MCT 1200/5A CL.1 15VA
325.600 VNĐ
img
MCT 250/5A CL.0.5 5VA
188.100 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 1600A (1600/5A)
159.500 VNĐ
img
MCT 400/5A CL.1 10VA
182.600 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 600A (600/5A)
159.500 VNĐ
img
Đồng hồ ampe IP65 2500A (2500/5A)
207.900 VNĐ
img
Đồng hồ Volt 500V
159.500 VNĐ
img
Đồng hồ Volt IP65 500V
207.900 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 200A (200/5A)
159.500 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 250A (250/5A)
159.500 VNĐ
img
MCT 250/5A CL.1 5VA
134.200 VNĐ
img
MCT băng quấn 400/5A, CL.1, 10VA
207.900 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 300A (300/5A)
159.500 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 6000A (6000/5A)
159.500 VNĐ
img
MCT băng quấn 50/5A, CL.3, 5VA
168.300 VNĐ
img
MCT 75/5A CL.1 5VA
125.400 VNĐ
img
Bộ ổn nhiệt (Thermostat) 0~60°C 1NC
159.500 VNĐ
 
img
MCT 1600/5A CL.0.5 15VA
466.400 VNĐ
img
MCT 50/5A CL.0.5 2.5VA (2T)
165.000 VNĐ
img
MCT 800/5A CL.0.5 15VA
404.800 VNĐ
img
MCT 1600/5A CL.0.5 15VA
579.700 VNĐ
img
MCT 200/5A CL.0.5 5VA
165.000 VNĐ
img
MCT 2000/5A CL.0.5 15VA
557.700 VNĐ
img
MCT 500/5A CL.0.5 5VA
188.100 VNĐ
img
MCT 800/5A CL.0.5 10VA
292.600 VNĐ
 
 
img
MCT băng quấn 600/5A, CL.1, 10VA
207.900 VNĐ
img
MCT băng quấn 300/5A, CL.1, 5VA
179.300 VNĐ
img
MCT băng quấn 3000/5A, CL.1, 15VA
1.065.900 VNĐ
img
MCT băng quấn 2000/5A, CL.1, 15VA
608.300 VNĐ
img
MCT băng quấn 150/5A, CL.1, 5VA
179.300 VNĐ
img
MCT băng quấn 5000/5A, CL.1, 15VA
1.570.800 VNĐ
img
MCT băng quấn 1000/5A, CL.1, 15VA
365.200 VNĐ
img
MCT băng quấn 75/5A, CL.3, 5VA
168.300 VNĐ
 
 
 
img
Đồng hồ ampe 4000A (4000/5A)
159.500 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 150A (150/5A)
159.500 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 200A (200/5A)
159.500 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 400A (400/5A)
159.500 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 100A (100/5A)
159.500 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 2000A (2000/5A)
159.500 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 250A (250/5A)
159.500 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 500A (500/5A)
159.500 VNĐ
 
img
Đồng hồ ampe IP65 300A (300/5A)
207.900 VNĐ
img
Đồng hồ ampe IP65 1200A (1200/5A)
207.900 VNĐ
img
Đồng hồ ampe IP65 75A (75/5A)
207.900 VNĐ
img
Đồng hồ ampe IP65 100A (100/5A)
207.900 VNĐ
img
Đồng hồ ampe IP65 150A (150/5A)
207.900 VNĐ
img
Đồng hồ ampe IP65 2500A (2500/5A)
207.900 VNĐ
img
Đồng hồ ampe IP65 2000A (2000/5A)
207.900 VNĐ
img
Đồng hồ ampe IP65 3000A (3000/5A)
207.900 VNĐ
 
img
Đồng hồ ampe 20A
210.100 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 6000A (6000/5A)
159.500 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 4000A (4000/5A)
159.500 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 30A
210.100 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 3000A (3000/5A)
159.500 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 400A (400/5A)
159.500 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 250A (250/5A)
159.500 VNĐ
img
Đồng hồ ampe 5000A (5000/5A)
159.500 VNĐ
 
img
Đồng hồ ampe IP65 5000A (5000/5A)
207.900 VNĐ
img
Đồng hồ ampe IP65 600A (600/5A)
207.900 VNĐ
img
Đồng hồ ampe IP65 10A
264.000 VNĐ
img
Đồng hồ ampe IP65 500A (500/5A)
207.900 VNĐ
img
Đồng hồ ampe IP65 250A (250/5A)
207.900 VNĐ
img
Đồng hồ ampe IP65 3000A (3000/5A)
207.900 VNĐ
img
Đồng hồ ampe IP65 1200A (1200/5A)
207.900 VNĐ
img
Đồng hồ ampe IP65 3200A (3200/5A)
207.900 VNĐ
 
 
 
 
 
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 

Bản quyền © 2008-2020 thuộc về thegioidien.com

Ghi rõ nguồn khi sử dụng các thông tin tại WWW.THEGIOIDIEN.COM.

WWW.THEGIOIDIEN.COM thuộc sở hữu và điều hành bởi Công ty TNHH Thế Giới Điện

Văn phòng giao dịch: 98D Linh Đông, Khu Phố 7, Phường Linh Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM

GPKD: 0305921340 , Sở KHĐT TPHCM cấp ngày 23/08/2008. Địa chỉ: 32 đường số 35, khu phố 2, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, TP HCM