028 3720 2968 - 0967 266 277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 24h trong giờ hành chính  
Tài khoản
Mật khẩu
 

 
 
 
Bán Nhiều Nhất
img
-17%
Cáp nhôm hạ thế LV-ABC-2x16mm²
11.700 VNĐ
img
-17%
Cáp nhôm hạ thế AV 120mm²
31.600 VNĐ
img
-10%
Cáp điện lực hạ thế CV 4.0mm²
1.046.700 VNĐ
img
-17%
Cáp nhôm hạ thế AV 14mm²
4.300 VNĐ
img
-17%
Dây đơn cứng VC8 32/10 (3.20)
1.889.000 VNĐ
img
-17%
Cáp Duplex 2 ruột nhôm DuAV 2x25mm²
14.000 VNĐ
img
-10%
Cáp điện lực hạ thế CVV 4x4.0mm² - 300/500V
51.000 VNĐ
img
-17%
Cáp điện mềm Fa 2x2.5mm²
1.176.900 VNĐ
img
-17%
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng DEP 2x6.0mm²
2.486.100 VNĐ
img
-17%
Cáp nhôm hạ thế LV-ABC-3x35mm²
33.900 VNĐ
img
-17%
Cáp điện mềm Fa 2x16mm²
74.700 VNĐ
img
-17%
Cáp nhôm hạ thế LV-ABC-3x95+1x70mm²
101.900 VNĐ
img
-10%
Cáp điện lực hạ thế CV 95mm² (37x1.8) - 450/750V
226.800 VNĐ
img
-10%
Cáp điện lực hạ thế CV 16mm² (7x1.7) - 450/750V
38.800 VNĐ
img
-10%
Cáp điện lực hạ thế CV 1.5mm²
423.900 VNĐ
img
-17%
Cáp nhôm hạ thế LV-ABC-4x16mm²
23.300 VNĐ
img
-17%
Cáp nhôm hạ thế AV 50mm²
13.700 VNĐ
img
-10%
Cáp điện lực hạ thế CXV 16mm² (7x1.7) - 0.6/1kV
41.900 VNĐ
img
-10%
Cáp điện lực hạ thế CXV 3x16mm² - 0.6/1kV
135.800 VNĐ
img
-10%
Cáp điện lực hạ thế CVV 3x10mm² - 0.6/1kA
89.600 VNĐ
img
-10%
Cáp điện lực hạ thế CXV 35mm² (7x2.52) - 0.6/1kV
89.100 VNĐ
img
-17%
Cáp nhôm hạ thế LV-ABC-2x120mm²
68.300 VNĐ
img
-10%
Cáp điện lực hạ thế CXV 3x6.0mm² - 0.6/1kV
57.600 VNĐ
img
-10%
Cáp điện lực hạ thế CXV 4x10mm² - 0.6/1kV
117.200 VNĐ
img
-17%
Cáp điện mềm Fa 4x25mm²
182.500 VNĐ
img
-17%
Cáp nhôm hạ thế LV-ABC-4x150mm²
166.700 VNĐ
img
-10%
Cáp điện lực hạ thế CVV 2x16mm - 0.6/1kV
99.800 VNĐ
img
-17%
Cáp điện mềm Fa 4x10mm²
73.900 VNĐ
img
-17%
Cáp nhôm hạ thế LV-ABC-4x50mm²
61.700 VNĐ
img
-17%
Cáp điện mềm Fa 3x6.0mm²
34.800 VNĐ
img
-17%
Cáp Duplex 2 ruột nhôm DuAV 2x16mm²
9.500 VNĐ
img
-17%
Dây đôi mềm ruột đồng 2x24T (2x0.75 mm²)
413.600 VNĐ
 
img
-17%
Dây đơn cứng VC3 20/10 (2.00)
904.200 VNĐ
750.500 VNĐ
img
-17%
Dây đơn cứng VC8 32/10 (3.20)
2.275.900 VNĐ
1.889.000 VNĐ
img
-17%
Dây đơn cứng VC5 26/10 (2.60)
1.504.800 VNĐ
1.249.000 VNĐ
img
-17%
Dây đơn cứng VC1 12/10 (1.13)
301.400 VNĐ
250.200 VNĐ
img
-17%
Dây đơn cứng VC2 16/10 (1.60)
589.600 VNĐ
489.400 VNĐ
 
img
-17%
Dây đôi mềm ruột đồng 2x16T (2x0.5 mm²)
348.700 VNĐ
289.400 VNĐ
img
-17%
Dây đôi mềm ruột đồng 2x50T (2x2.5 mm²)
1.577.400 VNĐ
1.309.200 VNĐ
img
-17%
Dây đôi mềm ruột đồng 2x32T (2x1 mm²)
666.600 VNĐ
553.300 VNĐ
img
-17%
Dây đôi mềm ruột đồng 2x30T (2x1.5 mm²)
972.400 VNĐ
807.100 VNĐ
img
-17%
Dây đôi mềm ruột đồng 2x24T (2x0.75 mm²)
498.300 VNĐ
413.600 VNĐ
 
 
img
-10%
Cáp điện lực hạ thế CV 5.5mm²
1.601.000 VNĐ
1.440.900 VNĐ
img
-10%
Cáp điện lực hạ thế CV 2.0mm²
611.000 VNĐ
549.900 VNĐ
img
-10%
Cáp điện lực hạ thế CV 2.5mm²
768.000 VNĐ
691.200 VNĐ
img
-10%
Cáp điện lực hạ thế CV 1.0mm²
344.000 VNĐ
309.600 VNĐ
img
-10%
Cáp điện lực hạ thế CV 6.0mm²
1.711.000 VNĐ
1.539.900 VNĐ
img
-10%
Cáp điện lực hạ thế CV 70mm² (19x2.14) - 450/750V
182.270 VNĐ
164.100 VNĐ
 
img
-17%
Cáp điện mềm Fa 2x1.5mm²
914.100 VNĐ
758.700 VNĐ
img
-17%
Cáp điện mềm Fa 3x16mm²
126.300 VNĐ
104.800 VNĐ
img
-17%
Cáp điện mềm Fa 4x4.0mm²
34.700 VNĐ
28.800 VNĐ
img
-17%
Cáp điện mềm Fa 2x4.0mm²
19.600 VNĐ
16.300 VNĐ
img
-17%
Cáp điện mềm Fa 2x6.0mm²
30.300 VNĐ
25.100 VNĐ
img
-17%
Cáp điện mềm Fa 3x8.0mm²
58.100 VNĐ
48.200 VNĐ
img
-17%
Cáp điện mềm Fa 4x16mm²
142.100 VNĐ
117.900 VNĐ
img
-17%
Cáp điện mềm Fa 3x4.0mm²
27.100 VNĐ
22.500 VNĐ
 
img
-10%
Cáp điện lực hạ thế CVV 3x16mm² - 0.6/1kV
153.480 VNĐ
138.100 VNĐ
img
-10%
Cáp điện lực hạ thế CVV 4x16mm² - 0.6/1kV
197.020 VNĐ
177.300 VNĐ
img
-10%
Cáp điện lực hạ thế CVV 2x4.0mm² - 300/500V
32.160 VNĐ
29.000 VNĐ
img
-10%
Cáp điện lực hạ thế CVV 4x10mm² - 0.6/1kA
129.520 VNĐ
116.600 VNĐ
img
-10%
Cáp điện lực hạ thế CVV 4x25mm² - 0.6/1kV
298.020 VNĐ
268.200 VNĐ
img
-10%
Cáp điện lực hạ thế CVV 2x10mm² - 0.6/1kA
71.550 VNĐ
64.400 VNĐ
img
-10%
Cáp điện lực hạ thế CVV 3x6.0mm² - 300/500V
61.700 VNĐ
55.500 VNĐ
img
-10%
Cáp điện lực hạ thế CVV 3x4.0mm² - 300/500V
43.360 VNĐ
39.000 VNĐ
 
img
-10%
Cáp điện lực hạ thế CXV 185mm² (37x2.52) - 0.6/1kV
507.420 VNĐ
456.700 VNĐ
img
-10%
Cáp điện lực hạ thế CXV 2x6.0mm² - 0.6/1kV
46.710 VNĐ
42.000 VNĐ
img
-10%
Cáp điện lực hạ thế CXV 4x25mm² - 0.6/1kV
307.030 VNĐ
276.300 VNĐ
img
-10%
Cáp điện lực hạ thế CXV 4x4.0mm² - 0.6/1kV
58.920 VNĐ
53.000 VNĐ
img
-10%
Cáp điện lực hạ thế CXV 25mm² (7x2.14) - 0.6/1kV
72.230 VNĐ
65.000 VNĐ
img
-10%
Cáp điện lực hạ thế CXV 10mm² (7x1.35) - 0.6/1kV
31.110 VNĐ
28.000 VNĐ
 
 
img
-17%
Cáp Duplex 2 ruột nhôm DuAV 2x14mm²
10.500 VNĐ
8.700 VNĐ
img
-17%
Cáp Duplex 2 ruột nhôm DuAV 2x16mm²
11.500 VNĐ
9.500 VNĐ
img
-17%
Cáp Duplex 2 ruột nhôm DuAV 2x12mm²
9.900 VNĐ
8.200 VNĐ
img
-17%
Cáp Duplex 2 ruột nhôm DuAV 2x35mm²
24.500 VNĐ
20.300 VNĐ
img
-17%
Cáp Duplex 2 ruột nhôm DuAV 2x25mm²
16.900 VNĐ
14.000 VNĐ
 
img
-17%
Cáp nhôm hạ thế LV-ABC-4x120mm²
163.500 VNĐ
135.700 VNĐ
img
-17%
Cáp nhôm hạ thế LV-ABC-4x25mm²
40.500 VNĐ
33.600 VNĐ
img
-17%
Cáp nhôm hạ thế LV-ABC-2x50mm²
37.400 VNĐ
31.000 VNĐ
img
-17%
Cáp nhôm hạ thế LV-ABC-3x150mm²
150.600 VNĐ
125.000 VNĐ
img
-17%
Cáp nhôm hạ thế LV-ABC-3x50+1x35mm²
68.100 VNĐ
56.500 VNĐ
img
-17%
Cáp nhôm hạ thế LV-ABC-2x70mm²
48.800 VNĐ
40.500 VNĐ
img
-17%
Cáp nhôm hạ thế LV-ABC-3x150+1x120mm²
186.100 VNĐ
154.500 VNĐ
img
-17%
Cáp nhôm hạ thế LV-ABC-2x25mm²
20.400 VNĐ
16.900 VNĐ
 
 
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 

Bản quyền © 2008-2020 thuộc về thegioidien.com

Ghi rõ nguồn khi sử dụng các thông tin tại WWW.THEGIOIDIEN.COM.

WWW.THEGIOIDIEN.COM thuộc sở hữu và điều hành bởi Công ty TNHH Thế Giới Điện

Văn phòng giao dịch: 98D Linh Đông, Khu Phố 7, Phường Linh Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM

GPKD: 0305921340 , Sở KHĐT TPHCM cấp ngày 23/08/2008. Địa chỉ: 32 đường số 35, khu phố 2, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, TP HCM