028 3720 2968 - 0967 266 277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 24h trong giờ hành chính  
Tài khoản
Mật khẩu
 
 
 
 
Bán Nhiều Nhất
img
Máy biến áp 3 pha, 50KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
105.387.700 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 2500KVA, 22/0.4kV, QĐ-2608 SPC
903.298.000 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 15KVA, 22/0.23kV, QĐ-3709 CPC
30.562.400 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 400KVA, 22/0.4kV, QĐ-3709 CPC
307.927.400 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 37.5KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-3370 HCMC
46.944.700 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 100KVA, 22/0.4kV, QĐ-3370 HCMC
132.278.300 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 75KVA, 22/0.23kV, QĐ-62 EVN
75.901.100 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous chất lượng cao, 630KVA, 22/0.4kV, QĐ-2608 SPC
423.030.300 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 25KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-2608 SPC
37.640.900 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Amorphous chất lượng cao, 37.5KVA, 22/0.23kV, QĐ-62 EVN
58.441.900 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Amorphous chất lượng cao, 25KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-3370 HCMC
45.664.300 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 320KVA, 22/0.4kV, QĐ-3370 HCMC
263.638.100 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Amorphous chất lượng cao, 15KVA, 22/0.23kV, QĐ-3079 SPC
37.591.400 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous chất lượng cao, 100KVA, 22/0.4kV, QĐ-2608 SPC
153.442.300 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous chất lượng cao, 2000KVA, 22/0.4kV, QĐ-2608 SPC
978.077.100 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous chất lượng cao, 180KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
198.410.300 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous chất lượng cao, 2000KVA, 22/0.4kV, QĐ-3079 SPC
978.077.100 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 25KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-62 EVN
37.640.900 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous chất lượng cao, 180KVA, 22/0.4kV, QĐ-3370 HCMC
198.410.300 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous chất lượng cao, 50KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
122.249.600 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous chất lượng cao, 100KVA, 22/0.4kV, QĐ-3370 HCMC
153.442.300 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous chất lượng cao, 560KVA, 22/0.4kV, QĐ-3079 SPC
409.382.600 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous chất lượng cao, 180KVA, 22/0.4kV, QĐ-3079 SPC
198.410.300 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Amorphous chất lượng cao, 15KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-62 EVN
36.290.100 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 160KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
152.027.700 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Amorphous chất lượng cao, 15KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-2608 SPC
36.290.100 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous chất lượng cao, 400KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
357.195.300 VNĐ
 
img
Máy biến áp 1 pha, 100KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-2608 SPC
86.699.800 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 1250KVA, 22/0.4kV, QĐ-2608 SPC
584.457.500 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 15KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-2608 SPC
29.387.600 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 100KVA, 22/0.4kV, QĐ-2608 SPC
132.278.300 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 320KVA, 22/0.4kV, QĐ-2608 SPC
263.638.100 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 2500KVA, 22/0.4kV, QĐ-2608 SPC
903.298.000 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 630KVA, 22/0.4kV, QĐ-2608 SPC
364.934.900 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 25KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-2608 SPC
37.640.900 VNĐ
 
img
Máy biến áp 1 pha, 15KVA, 22/0.23kV, QĐ-3709 CPC
30.562.400 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 320KVA, 22/0.4kV, QĐ-3709 CPC
263.638.100 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 50KVA, 22/0.23kV, QĐ-3709 CPC
57.472.800 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 100KVA, 22/0.23kV, QĐ-3709 CPC
89.940.400 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 750KVA, 22/0.4kV, QĐ-3709 CPC
387.742.300 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 100KVA, 22/0.4kV, QĐ-3709 CPC
132.278.300 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 160KVA, 22/0.4kV, QĐ-3709 CPC
152.027.700 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 75KVA, 22/0.23kV, QĐ-3709 CPC
75.901.100 VNĐ
 
img
Máy biến áp 1 pha, 37.5KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-3370 HCMC
46.944.700 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 2500KVA, 22/0.4kV, QĐ-3370 HCMC
969.392.600 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 100KVA, 22/0.4kV, QĐ-3370 HCMC
132.278.300 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 25KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-3370 HCMC
37.640.900 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 75KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-3370 HCMC
73.168.700 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 400KVA, 22/0.4kV, QĐ-3370 HCMC
307.927.400 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 630KVA, 22/0.4kV, QĐ-3370 HCMC
364.934.900 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 320KVA, 22/0.4kV, QĐ-3370 HCMC
263.638.100 VNĐ
 
img
Máy biến áp 3 pha, 250KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
218.458.900 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 180KVA, 35/0.4kV, QĐ-62 EVN
181.830.000 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 560KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
352.916.300 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 1000KVA, 35/0.4kV, QĐ-62 EVN
527.450.000 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 630KVA, 35/0.4kV, QĐ-62 EVN
384.450.000 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 3200KVA, 35/0.4kV, QĐ-62 EVN
1.264.983.500 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha, 50KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
105.387.700 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha, 50KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-62 EVN
55.403.700 VNĐ
 
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous chất lượng cao, 630KVA, 22/0.4kV, QĐ-2608 SPC
423.030.300 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Amorphous chất lượng cao, 75KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-2608 SPC
84.744.000 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous chất lượng cao, 750KVA, 22/0.4kV, QĐ-2608 SPC
449.471.000 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous chất lượng cao, 2000KVA, 22/0.4kV, QĐ-2608 SPC
978.077.100 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Amorphous chất lượng cao, 100KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-2608 SPC
100.416.800 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous chất lượng cao, 160KVA, 22/0.4kV, QĐ-2608 SPC
176.229.900 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous chất lượng cao, 100KVA, 22/0.4kV, QĐ-2608 SPC
153.442.300 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous chất lượng cao, 1250KVA, 22/0.4kV, QĐ-2608 SPC
678.500.900 VNĐ
 
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous chất lượng cao, 400KVA, 22/0.4kV, QĐ-3079 SPC
357.195.300 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous chất lượng cao, 180KVA, 22/0.4kV, QĐ-3079 SPC
198.410.300 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous chất lượng cao, 800KVA, 22/0.4kV, QĐ-3079 SPC
479.804.600 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous chất lượng cao, 250KVA, 22/0.4kV, QĐ-3079 SPC
253.236.500 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous chất lượng cao, 1250KVA, 22/0.4kV, QĐ-3079 SPC
678.500.900 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous chất lượng cao, 30KVA, 22/0.4kV, QĐ-3079 SPC
97.436.900 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Amorphous chất lượng cao, 50KVA, 22/0.23kV, QĐ-3079 SPC
68.967.800 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous chất lượng cao, 2000KVA, 22/0.4kV, QĐ-3079 SPC
978.077.100 VNĐ
 
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous chất lượng cao, 400KVA, 22/0.4kV, QĐ-3370 HCMC
357.195.300 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous chất lượng cao, 100KVA, 22/0.4kV, QĐ-3370 HCMC
153.442.300 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous chất lượng cao, 750KVA, 22/0.4kV, QĐ-3370 HCMC
449.471.000 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Amorphous chất lượng cao, 50KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-3370 HCMC
64.168.500 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Amorphous chất lượng cao, 25KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-3370 HCMC
45.664.300 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Amorphous chất lượng cao, 100KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-3370 HCMC
100.416.800 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous chất lượng cao, 1250KVA, 22/0.4kV, QĐ-3370 HCMC
678.500.900 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous chất lượng cao, 160KVA, 22/0.4kV, QĐ-3370 HCMC
176.229.900 VNĐ
 
img
Máy biến áp 1 pha Amorphous chất lượng cao, 15KVA, 22/0.23kV, QĐ-62 EVN
37.591.400 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Amorphous chất lượng cao, 25KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-62 EVN
45.664.300 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Amorphous chất lượng cao, 50KVA, 22/0.23kV, QĐ-62 EVN
68.967.800 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous chất lượng cao, 100KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
153.442.300 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous chất lượng cao, 160KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
176.229.900 VNĐ
img
Máy biến áp 1 pha Amorphous chất lượng cao, 50KVA, 12.7/0.23kV, QĐ-62 EVN
64.168.500 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous chất lượng cao, 560KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
409.382.600 VNĐ
img
Máy biến áp 3 pha Amorphous chất lượng cao, 75KVA, 22/0.4kV, QĐ-62 EVN
142.367.500 VNĐ
 
 
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 

Bản quyền © 2008-2020 thuộc về thegioidien.com

Ghi rõ nguồn khi sử dụng các thông tin tại WWW.THEGIOIDIEN.COM.

WWW.THEGIOIDIEN.COM thuộc sở hữu và điều hành bởi Công ty TNHH Thế Giới Điện

Văn phòng giao dịch: 98D Linh Đông, Khu Phố 7, Phường Linh Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM

GPKD: 0305921340 , Sở KHĐT TPHCM cấp ngày 23/08/2008. Địa chỉ: 32 đường số 35, khu phố 2, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, TP HCM