Bán Nhiều Nhất
img
Nút nhấn khẩn Ø22 có đèn LED 220VAC 1NO 1NC màu đỏ, xoay để nhả
126.500 VNĐ
img
Hộp nút nhấn Ø22 3 lỗ màu vàng trắng
148.500 VNĐ
img
Công tắc xoay 3 vị trí tự giữ 2NO
60.500 VNĐ
img
Cầu chì 100A NH000S 500VAC gG 120kA
60.500 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 5VA (tròn)
495.000 VNĐ
img
Đèn báo phẳng Ø22 IP54 220VAC màu đỏ
18.600 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 2500A (2500/5A)
192.500 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 200/5A CL.5P10 5VA (tròn)
693.000 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 200/5A CL.1 5VA (tròn)
484.000 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 5000/5A CL.1 15VA (tròn)
1.089.000 VNĐ
img
Đế cầu chì NH2S
231.000 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 có đèn LED 220VAC 1NC màu đỏ
71.500 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 IP65 1NO+NC màu đỏ
53.900 VNĐ
img
Công tắc xoay 2 vị trí tự giữ có khóa Ø22 IP65 1NO màu đen
62.700 VNĐ
img
Nút nhấn nhả có đèn LED Ø22 IP65 1NO 1NC màu đỏ
85.800 VNĐ
img
Hộp nút nhấn Ø22 2 lỗ màu vàng trắng
115.500 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 600/5A CL.1 5VA (tròn)
528.000 VNĐ
img
Cầu chì 63A NH000S 500VAC gG 120kA
60.500 VNĐ
img
Hộp nút nhấn Ø22 1 lỗ màu vàng trắng
82.500 VNĐ
img
Nút nhấn khẩn, nhấn giữ xoay nhả Ø22 IP65 1NC màu đỏ
53.900 VNĐ
img
Công tắc xoay 3 vị trí tự giữ Ø22 IP65 2NO màu đen
58.300 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 300/5A CL.5P10 5VA (tròn)
693.000 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 10000/5A CL.1 15VA (chữ nhật)
2.475.000 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 400/5A CL.5P10 15VA (tròn)
891.000 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 IP65 2NO màu xanh lá
57.200 VNĐ
img
Chuyển mạch Ampe 4 vị trí
163.900 VNĐ
img
Nút nhấn nhả có đèn LED Ø22 IP65 1NO 1NC màu xanh lá
82.500 VNĐ
img
Cầu chì ống 10x38mm 6A
4.300 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 500A (500/5A)
192.500 VNĐ
img
Nhãn tên cho nút nhấn Ø22
4.300 VNĐ
img
Nút nhấn khẩn STOP, nhấn giữ xoay nhả có đèn LED Ø22 1NO 1NC IP40
124.300 VNĐ
img
Nút nhấn nhả OFF Ø22 IP65 1NO 1NC màu đỏ
64.900 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 IP65 1NO màu xanh lá
40.700 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 1600A (1600/5A)
192.500 VNĐ
img
Nút nhấn nhả OFF Ø22 IP65 1NC màu đỏ
48.400 VNĐ
img
Thanh ray nhôm 35/7.5mm, lỗ bắt ốc 5x25mm, chiều dài 1m, bề dày 1mm
32.500 VNĐ
img
Hộp nút nhấn Ø22 4 lỗ màu xám trắng
242.000 VNĐ
img
Đèn báo phẳng Ø22 IP54 24V AC/DC màu xanh lá
18.600 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 IP65 1NO màu xanh lá
40.700 VNĐ
img
Đèn báo điện áp 50~500VAC Ø22 IP54 màu đỏ
50.600 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 có đèn LED 220VAC 1NO 1NC màu đỏ
88.000 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 IP65 1NO 1NC màu đỏ
57.200 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 IP65 1NO 1NC màu xanh lá
57.200 VNĐ
img
Đèn báo phẳng Ø22 IP54 220VAC màu xanh lá
18.600 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 10VA (tròn)
572.000 VNĐ
img
Nút nhấn nhả ON Ø22 IP65 1NO màu xanh lá
48.400 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 75/5A CL.1 5VA (tròn)
748.000 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 200A (200/5A)
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 50A (50/5A)
192.500 VNĐ
img
Nút nhấn nhả đôi ON OFF Ø22 IP65 1NO+1NC
70.400 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 có đèn LED 220VAC 1NO 1NC màu đỏ
90.200 VNĐ
img
Nút nhấn nhả có đèn LED Ø22 IP65 1NO 1NC màu xanh lá
85.800 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 400/5A CL.5P10 5VA (tròn)
693.000 VNĐ
img
Công tắc xoay 3 vị trí tự giữ Ø22 IP65 1NO 1NC màu đen
58.300 VNĐ
 
img
Đồng hồ Ampe 600A (600/5A)
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 400A (400/5A)
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 300A (300/5A)
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 250A (250/5A)
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 500A (500/5A)
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 1600A (1600/5A)
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Volt 500V
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 200A (200/5A)
192.500 VNĐ
 
img
Đồng hồ Ampe 20A
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 100A (100/5A)
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 50A (50/5A)
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 300A (300/5A)
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 1000A (1000/5A)
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Volt 500V
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 400A (400/5A)
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 10A
192.500 VNĐ
 
 
img
Biến dòng bảo vệ PCT 600/5A CL.5P10 5VA (tròn)
693.000 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 400/5A CL.5P10 15VA (tròn)
891.000 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 400/5A CL.5P10 5VA (tròn)
693.000 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 300/5A CL.5P10 5VA (tròn)
693.000 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 600/5A CL.5P10 15VA (tròn)
836.000 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 1600/5A CL.5P10 15VA (tròn)
847.000 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 200/5A CL.5P10 5VA (tròn)
693.000 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 1200/5A CL.5P10 15VA (tròn)
825.000 VNĐ
 
img
Biến dòng đo lường MCT 300/5A CL.1 10VA (tròn)
550.000 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 150/5A CL.1 5VA (tròn)
517.000 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 200/5A CL.1 10VA (tròn)
550.000 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 15VA (tròn)
649.000 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 600/5A CL.1 5VA (tròn)
528.000 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 250/5A CL.1 10VA (tròn)
550.000 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 1000/5A CL.1 15VA (chữ nhật)
550.000 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 1000/5A CL.1 15VA (tròn)
550.000 VNĐ
 
img
Cầu chì ống 10x38mm 16A 1000VDC
31.800 VNĐ
img
Ngắt mạch cầu chì 3P 100A
330.000 VNĐ
img
Cầu chì dòng ngắt mạch cao NH3S-630A
352.000 VNĐ
img
Cầu chì ống 10x38mm 25A 1000VDC
35.000 VNĐ
img
Dụng cụ tháo lắp cầu chì NH
86.900 VNĐ
img
Cầu chì ống 10x38mm 10A
4.300 VNĐ
img
Cầu chì ống 10x38mm 32A 1000VDC
31.800 VNĐ
img
Ngắt mạch cầu chì 3P 400A
1.870.000 VNĐ
 
img
Nút dừng khẩn Ø22 1NO 1NC màu đỏ, xoay để nhả
56.100 VNĐ
img
Chuông báo Ø22 24VDC màu đỏ
56.100 VNĐ
img
Đèn báo phẳng Ø22 IP54 24V AC/DC màu đỏ
18.600 VNĐ
img
Đèn báo điện áp 50~500VAC Ø22 IP54 màu xanh lá
50.600 VNĐ
img
Công tắc xoay 2 vị trí tự giữ Ø22 1NO
38.500 VNĐ
img
Chuông báo Ø22 220VAC màu đỏ
56.100 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 1NC màu đỏ
28.600 VNĐ
img
Đèn báo điện áp 50~500VAC Ø22 IP54 màu đỏ
50.600 VNĐ
 
img
Công tắc xoay 2 vị trí tự giữ có khóa Ø22 IP65 1NO 1NC màu đen
71.000 VNĐ
img
Nút nhấn nhả có đèn LED Ø22 IP65 1NO 1NC màu xanh lá
82.500 VNĐ
img
Nút nhấn nhả ON Ø22 IP65 2NO màu xanh lá
64.900 VNĐ
img
Tiếp điểm 1NO dùng cho PBH
24.200 VNĐ
img
Nút nhấn nhả có đèn LED Ø22 IP65 1NC màu đỏ
70.400 VNĐ
img
Công tắc xoay 2 vị trí tự giữ có khóa Ø22 IP65 1NO màu đen
62.700 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 có đèn LED 220VAC 1NO 1NC màu xanh lá
88.000 VNĐ
img
Công tắc xoay 2 vị trí tự giữ Ø22 IP65 1NO 1NC màu đen
58.300 VNĐ
 
img
Hộp nút nhấn Ø22 2 lỗ màu xám trắng
115.500 VNĐ
img
Hộp nút nhấn Ø22 1 lỗ màu vàng trắng
82.500 VNĐ
img
Đèn báo LED 110~120V AC/DC màu xanh lá dùng cho OMG-PBX
12.100 VNĐ
img
Khối tiếp điểm dùng cho OMG-PBX 1NC màu hồng đen
15.400 VNĐ
img
Đèn báo LED 220~240V AC màu vàng dùng cho OMG-PBX
12.100 VNĐ
img
Nắp bảo vệ cho nút nhấn khẩn Ø22
31.900 VNĐ
img
Hộp nút nhấn Ø22 4 lỗ màu xám trắng
242.000 VNĐ
img
Nhãn tên cho nút nhấn Ø22
4.300 VNĐ
 
img
Thanh ray nhôm 35/7.5mm, lỗ bắt ốc 5x25mm, chiều dài 1m, bề dày 1mm
32.500 VNĐ
img
Thanh ray sắt 35/7.5mm, lỗ bắt ốc 5x25mm, chiều dài 1m, bề dày 1mm
28.600 VNĐ
 
 
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 

Bản quyền © 2008-2020 thuộc về thegioidien.com

Ghi rõ nguồn khi sử dụng các thông tin tại WWW.THEGIOIDIEN.COM.

WWW.THEGIOIDIEN.COM thuộc sở hữu và điều hành bởi Công ty TNHH Thế Giới Điện

Văn phòng giao dịch: 98D Linh Đông, Khu Phố 7, Phường Linh Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM

GPKD: 0305921340 , Sở KHĐT TPHCM cấp ngày 23/08/2008. Địa chỉ: 32 đường số 35, khu phố 2, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, TP HCM