028 3720 2968 - 0967 266 277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 24h trong giờ hành chính  
Tài khoản
Mật khẩu
 
 
 
 
Bán Nhiều Nhất
img
Nút nhấn nhả ON Ø22 IP65 1NO màu xanh lá
48.400 VNĐ
img
Nút dừng khẩn Ø22 1NO 1NC màu đỏ, xoay để nhả
56.100 VNĐ
img
Hộp nút nhấn Ø22 1 lỗ màu xám trắng
82.500 VNĐ
img
Nút nhấn nhả có đèn LED Ø22 IP65 1NO màu xanh lá
66.000 VNĐ
img
Đèn báo phẳng Ø22 IP54 220VAC màu xanh lá
18.600 VNĐ
img
Chuyển mạch Volt 7 vị trí
163.900 VNĐ
img
Nút nhấn nhả có đèn LED Ø22 IP65 1NO 1NC màu đỏ
85.800 VNĐ
img
Nhãn khẩn cấp dùng cho nút nhấn Ø22
6.100 VNĐ
img
Cầu chì 250A NH1S 500VAC gG 120kA
159.500 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 1600/5A CL.5P10 15VA (tròn)
847.000 VNĐ
img
Nắp bảo vệ cho nút nhấn Ø22
15.400 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 5000/5A CL.1 15VA (tròn)
1.089.000 VNĐ
img
Đèn báo phẳng Ø22 IP54 24V AC/DC màu đỏ
18.600 VNĐ
img
Chuyển mạch Ampe 4 vị trí
163.900 VNĐ
img
Hộp nút nhấn Ø22 2 lỗ màu vàng trắng
115.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 200A (200/5A)
192.500 VNĐ
img
Công tắc xoay 2 vị trí tự giữ có khóa Ø22 IP65 1NO màu đen
62.700 VNĐ
img
Nhãn tên cho nút nhấn Ø22
4.300 VNĐ
img
Công tắc xoay 3 vị trí tự giữ có khóa Ø22 IP65 2NO màu đen
71.000 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 50A (50/5A)
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 1000A (1000/5A)
192.500 VNĐ
img
Thanh ray nhôm 35/7.5mm, lỗ bắt ốc 5x25mm, chiều dài 1m, bề dày 1mm
32.500 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 200/5A CL.5P10 5VA (tròn)
693.000 VNĐ
img
Nút nhấn khẩn STOP, nhấn giữ xoay nhả có đèn LED Ø22 1NC IP40
108.900 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 100/5A CL.5P10 5VA (tròn)
847.000 VNĐ
img
Nút nhấn nhả có đèn LED Ø22 IP65 1NC màu đỏ
70.400 VNĐ
img
Tiếp điểm 1NC dùng cho PBH
24.200 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 3000A (3000/5A)
192.500 VNĐ
img
Nút nhấn nhả OFF Ø22 IP65 1NO 1NC màu đỏ
64.900 VNĐ
img
Nút nhấn nhả ON Ø22 IP65 1NO màu xanh lá
46.200 VNĐ
img
Đèn báo điện áp 50~500VAC Ø22 IP54 màu đỏ
50.600 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 có đèn LED 220VAC 1NO màu xanh lá
71.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 1600A (1600/5A)
192.500 VNĐ
img
Đèn báo phẳng Ø22 IP54 220VAC màu vàng nhạt
18.600 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 400/5A CL.5P10 15VA (tròn)
891.000 VNĐ
img
Nút nhấn nhả ON Ø22 IP65 2NO màu xanh lá
64.900 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 IP65 1NO+NC màu đỏ
53.900 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 IP65 1NC màu đỏ
40.700 VNĐ
img
Cầu chì 125A NH00S 500VAC gG 120kA
72.600 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 IP65 1NO màu xanh lá
40.700 VNĐ
img
Hộp nút nhấn Ø22 4 lỗ màu xám trắng
242.000 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 IP65 1NO màu xanh lá
38.500 VNĐ
img
Cầu chì 100A NH000S 500VAC gG 120kA
63.800 VNĐ
img
Nút nhấn khẩn STOP, nhấn giữ xoay nhả có đèn LED Ø22 1NO 1NC IP40
124.300 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 1200/5A CL.5P10 15VA (tròn)
825.000 VNĐ
img
Đèn báo điện áp 50~500VAC Ø22 IP54 màu xanh lá
50.600 VNĐ
img
Đế cầu chì NH2S
264.000 VNĐ
img
Nút nhấn nhả có đèn LED Ø22 IP65 1NO màu xanh lá
70.400 VNĐ
img
Nút nhấn nhả OFF Ø22 IP65 1NC màu đỏ
48.400 VNĐ
img
Nút nhấn nhả OFF Ø22 IP65 1NC màu đỏ
46.200 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 3000/5A CL.1 15VA (chữ nhật)
704.000 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 1000A (1000/5A)
192.500 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 300/5A CL.1 5VA (tròn)
484.000 VNĐ
img
Đèn báo điện áp 50~500VAC Ø22 IP54 màu vàng đậm
50.600 VNĐ
 
img
Đồng hồ Ampe 600A (600/5A)
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 400A (400/5A)
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 300A (300/5A)
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 250A (250/5A)
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 500A (500/5A)
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 4000A (4000/5A)
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 200A (200/5A)
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 50A (50/5A)
192.500 VNĐ
 
img
Đồng hồ Ampe 150A (150/5A)
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 300A (300/5A)
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 600A (600/5A)
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 50A (50/5A)
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 200A (200/5A)
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 400A (400/5A)
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 20A
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 100A (100/5A)
192.500 VNĐ
 
 
img
Biến dòng bảo vệ PCT 600/5A CL.5P10 5VA (tròn)
693.000 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 1600/5A CL.5P10 15VA (tròn)
847.000 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 400/5A CL.5P10 15VA (tròn)
891.000 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 200/5A CL.5P10 5VA (tròn)
693.000 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 400/5A CL.5P10 5VA (tròn)
693.000 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 600/5A CL.5P10 15VA (tròn)
836.000 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 1200/5A CL.5P10 15VA (tròn)
825.000 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 100/5A CL.5P10 5VA (tròn)
847.000 VNĐ
 
img
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 5VA (tròn)
495.000 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 200/5A CL.1 5VA (tròn)
484.000 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 300/5A CL.1 10VA (tròn)
550.000 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 50/5A CL.1 5VA (tròn)
748.000 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 300/5A CL.1 5VA (tròn)
484.000 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 2000/5A CL.1 15VA (chữ nhật)
638.000 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 500/5A CL.1 5VA (tròn)
517.000 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 250/5A CL.1 5VA (tròn)
484.000 VNĐ
 
img
Cầu chì ống 10x38mm 25A 1000VDC
35.000 VNĐ
img
Cầu chì 50A NH000S 500VAC gG 120kA
63.800 VNĐ
img
Cầu chì ống 10x38mm 25A
7.700 VNĐ
img
Cầu chì ống 10x38mm 6A
4.950 VNĐ
img
Cầu chì ống 10x38mm 10A
4.950 VNĐ
img
Ngắt mạch cầu chì 3P 100A
352.000 VNĐ
img
Ngắt mạch cầu chì 3P 400A
2.035.000 VNĐ
img
Cầu chì 160A NH00S 500VAC gG 120kA
72.600 VNĐ
 
img
Đèn báo điện áp 50~500VAC Ø22 IP54 màu vàng nhạt
50.600 VNĐ
img
Đèn báo phẳng Ø22 IP54 220VAC màu xanh dương
18.600 VNĐ
img
Chuông báo Ø22 220VAC màu đỏ
56.100 VNĐ
img
Đèn báo phẳng Ø22 IP54 24V AC/DC màu đỏ
18.600 VNĐ
img
Đèn báo vòm Ø22 IP65 220VAC màu xanh dương
29.600 VNĐ
img
Đèn báo vòm Ø22 IP65 220VAC màu xanh lá
29.600 VNĐ
img
Đèn báo điện áp 50~500VAC Ø22 IP54 màu đỏ
50.600 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 1NO màu xanh lá
28.600 VNĐ
 
img
Nút nhấn nhả đôi ON OFF Ø22 IP65 1NO 1NC
75.900 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 IP65 1NC màu đỏ
38.500 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 có đèn LED 220VAC 2NO màu xanh lá
88.000 VNĐ
img
Nút nhấn nhả có đèn LED Ø22 IP65 1NO 1NC màu đỏ
82.500 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 IP65 1NO+1NC màu xanh lá
56.100 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 có đèn LED 220VAC 1NO 1NC màu xanh lá
88.000 VNĐ
img
Nút nhấn nhả ON Ø22 IP65 1NO màu xanh lá
46.200 VNĐ
img
Nút nhấn khẩn, nhấn giữ xoay nhả Ø22 IP65 1NO+NC màu đỏ
69.300 VNĐ
 
img
Khối tiếp điểm dùng cho OMG-PBX 1NC màu hồng đen
15.400 VNĐ
img
Nhãn khẩn cấp dùng cho nút nhấn Ø22
6.100 VNĐ
img
Hộp nút nhấn Ø22 3 lỗ màu vàng trắng
148.500 VNĐ
img
Đèn báo LED 110~120V AC/DC màu vàng dùng cho OMG-PBX
12.100 VNĐ
img
Hộp nút nhấn Ø22 2 lỗ màu vàng trắng
115.500 VNĐ
img
Hộp nút nhấn Ø22 2 lỗ màu xám trắng
115.500 VNĐ
img
Đèn báo LED 220~240V AC màu đỏ dùng cho OMG-PBX
12.100 VNĐ
img
Phụ kiện kết nối đầu nút nhấn và tiếp điểm dùng cho OMG-PBX
6.600 VNĐ
 
img
Thanh ray nhôm 35/7.5mm, lỗ bắt ốc 5x25mm, chiều dài 1m, bề dày 1mm
32.500 VNĐ
img
Thanh ray sắt 35/7.5mm, lỗ bắt ốc 5x25mm, chiều dài 1m, bề dày 1mm
28.600 VNĐ
 
 
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 

Bản quyền © 2008-2020 thuộc về thegioidien.com

Ghi rõ nguồn khi sử dụng các thông tin tại WWW.THEGIOIDIEN.COM.

WWW.THEGIOIDIEN.COM thuộc sở hữu và điều hành bởi Công ty TNHH Thế Giới Điện

Văn phòng giao dịch: 98D Linh Đông, Khu Phố 7, Phường Linh Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM

GPKD: 0305921340 , Sở KHĐT TPHCM cấp ngày 23/08/2008. Địa chỉ: 32 đường số 35, khu phố 2, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, TP HCM