028 3720 2968 - 0967 266 277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 24h trong giờ hành chính  
Tài khoản
Mật khẩu
 
 
 
 
Bán Nhiều Nhất
img
Nút nhấn khẩn Ø22 có đèn LED 220VAC 1NO 1NC màu đỏ, xoay để nhả
108.900 VNĐ
img
Cầu chì 250A NH1S 500VAC gG 120kA
148.500 VNĐ
img
Đèn báo tần số 10~100Hz Ø22 IP54 màu đỏ
49.500 VNĐ
img
Nắp bảo vệ cho nút nhấn Ø22
15.400 VNĐ
img
Công tắc xoay 2 vị trí tự giữ 1NO
38.500 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 100/5A CL.5P10 5VA (tròn)
869.000 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 1600A (1600/5A)
192.500 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 1600/5A CL.5P10 15VA (tròn)
731.500 VNĐ
img
Cầu chì 100A NH000S 500VAC gG 120kA
60.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 2500A (2500/5A)
192.500 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 3000/5A CL.1 15VA (chữ nhật)
594.000 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 200A (200/5A)
192.500 VNĐ
img
Nút nhấn khẩn Ø22 1NO 1NC màu đỏ, xoay để nhả
53.900 VNĐ
img
Đèn báo điện áp 50~500VAC Ø22 IP54 màu vàng đậm
42.900 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 200/5A CL.1 5VA (tròn)
407.000 VNĐ
img
Nút nhấn nhả OFF Ø22 IP65 1NC màu đỏ
42.900 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 600/5A CL.1 5VA (tròn)
434.500 VNĐ
img
Cầu chì 125A NH00S 500VAC gG 120kA
69.300 VNĐ
img
Đèn báo phẳng Ø22 IP54 220VAC màu vàng đậm
16.400 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 1000A (1000/5A)
192.500 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 200/5A CL.5P10 5VA (tròn)
748.000 VNĐ
img
Công tắc xoay 3 vị trí tự giữ Ø22 2NO
38.500 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 400/5A CL.5P10 15VA (tròn)
742.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 500A (500/5A)
192.500 VNĐ
img
Đèn báo phẳng Ø22 IP54 24V AC/DC màu xanh lá
16.400 VNĐ
img
Chuyển mạch Ampe 4 vị trí
163.900 VNĐ
img
Nhãn tên cho nút nhấn Ø22
3.900 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 10000/5A CL.1 15VA (chữ nhật)
2.420.000 VNĐ
img
Nhãn khẩn cấp dùng cho nút nhấn Ø22
6.100 VNĐ
img
Đèn báo phẳng Ø22 IP54 220VAC màu xanh lá
16.400 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 có đèn LED 220VAC 1NO màu xanh lá
66.000 VNĐ
img
Chuông báo Ø22 220VAC màu đỏ
49.500 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 5VA (tròn)
412.500 VNĐ
img
Chuyển mạch Volt 7 vị trí
163.900 VNĐ
img
Đèn báo phẳng Ø22 IP54 24V AC/DC màu đỏ
16.400 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 1NO màu xanh lá
27.500 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 10VA (tròn)
467.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 3000A (3000/5A)
192.500 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 300/5A CL.5P10 5VA (tròn)
698.500 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 75/5A CL.1 5VA (tròn)
616.000 VNĐ
img
Công tắc xoay 3 vị trí tự giữ 2NO
46.200 VNĐ
img
Tiếp điểm 1NC dùng cho PBH
22.000 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 5000/5A CL.1 15VA (tròn)
957.000 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 400/5A CL.5P10 5VA (tròn)
671.000 VNĐ
img
Cầu chì ống 10x38mm 6A
4.300 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 50A (50/5A)
192.500 VNĐ
img
Đèn báo phẳng Ø22 IP54 220VAC màu đỏ
16.400 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 có đèn LED 220VAC 1NC màu đỏ
66.000 VNĐ
img
Ngắt mạch cầu chì có đèn báo 32A
33.000 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 300/5A CL.1 5VA (tròn)
407.000 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 IP65 1NO màu xanh lá
38.500 VNĐ
img
Nút nhấn nhả ON Ø22 IP65 1NO màu xanh lá
42.900 VNĐ
img
Biến dòng đo lường 3 pha MCT 75/5A CL.3 1.5VA
451.000 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 1000A (1000/5A)
192.500 VNĐ
 
img
Đồng hồ Ampe 300A (300/5A)
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 2500A (2500/5A)
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 4000A (4000/5A)
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 400A (400/5A)
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 600A (600/5A)
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 100A (100/5A)
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 1600A (1600/5A)
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 50A (50/5A)
192.500 VNĐ
 
img
Đồng hồ Ampe 100A (100/5A)
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 150A (150/5A)
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 300A (300/5A)
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 30A
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 1000A (1000/5A)
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 200A (200/5A)
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 50A (50/5A)
192.500 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 600A (600/5A)
192.500 VNĐ
 
 
img
Biến dòng bảo vệ PCT 300/5A CL.5P10 5VA (tròn)
698.500 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 600/5A CL.5P10 15VA (tròn)
715.000 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 1600/5A CL.5P10 15VA (tròn)
731.500 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 400/5A CL.5P10 15VA (tròn)
742.500 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 1200/5A CL.5P10 15VA (tròn)
720.500 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 600/5A CL.5P10 5VA (tròn)
649.000 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 100/5A CL.5P10 5VA (tròn)
869.000 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ PCT 400/5A CL.5P10 5VA (tròn)
671.000 VNĐ
 
img
Biến dòng đo lường MCT 250/5A CL.1 10VA (tròn)
440.000 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 2000/5A CL.1 15VA (chữ nhật)
566.500 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 6500/5A CL.1 15VA (chữ nhật)
1.277.500 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 5000/5A CL.1 15VA (chữ nhật)
957.000 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 1000/5A CL.1 15VA (chữ nhật)
440.000 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 150/5A CL.1 5VA (tròn)
429.000 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 500/5A CL.1 5VA (tròn)
423.500 VNĐ
img
Biến dòng đo lường MCT 200/5A CL.1 10VA (tròn)
440.000 VNĐ
 
img
Biến dòng đo lường 3 pha MCT 100/5A CL.1 2VA
462.000 VNĐ
img
Biến dòng đo lường 3 pha MCT 150/5A CL.1 2.5VA
473.000 VNĐ
img
Biến dòng đo lường 3 pha MCT 200/5A CL.1 2.5VA
484.000 VNĐ
img
Biến dòng đo lường 3 pha MCT 400/5A CL.1 3.75VA
539.000 VNĐ
img
Biến dòng đo lường 3 pha MCT 75/5A CL.3 1.5VA
451.000 VNĐ
img
Biến dòng đo lường 3 pha MCT 50/5A CL.3 1VA
451.000 VNĐ
img
Biến dòng đo lường 3 pha MCT 250/5A CL.1 2.5VA
495.000 VNĐ
img
Biến dòng đo lường 3 pha MCT 500/5A CL.1 3.75VA
561.000 VNĐ
 
img
Cầu chì ống 10x38mm 25A
7.700 VNĐ
img
Đế cầu chì NH1S
148.500 VNĐ
img
Cầu chì ống 10x38mm 10A
4.300 VNĐ
img
Cầu chì ống 10x38mm 6A
4.300 VNĐ
img
Đế cầu chì NH000S, NH00S
69.300 VNĐ
img
Cầu chì 400A NH2S 500VAC gG 120kA
231.000 VNĐ
img
Cầu chì ống 10x38mm 2A
4.300 VNĐ
img
Ngắt mạch cầu chì 3P 400A
1.870.000 VNĐ
 
img
Chuông báo Ø22 220VAC màu đỏ
49.500 VNĐ
img
Công tắc xoay 3 vị trí tự giữ Ø22 2NO
38.500 VNĐ
img
Chuông báo Ø22 24VDC màu đỏ
49.500 VNĐ
img
Đèn báo vòm Ø22 IP65 220VAC màu xanh dương
27.400 VNĐ
img
Đèn báo phẳng Ø22 IP54 220VAC màu xanh dương
16.400 VNĐ
img
Đèn báo phẳng Ø22 IP54 220VAC màu vàng đậm
16.400 VNĐ
img
Đèn báo điện áp 50~500VAC Ø22 IP54 màu vàng đậm
42.900 VNĐ
img
Đèn báo phẳng Ø22 IP54 220VAC màu vàng nhạt
16.400 VNĐ
 
img
Nút nhấn nhả Ø22 có đèn LED 220VAC 1NO màu xanh lá
66.000 VNĐ
img
Tiếp điểm 1NO dùng cho PBH
22.000 VNĐ
img
Nút nhấn nhả lồi Ø22 có đèn LED 220VAC 1NC màu đỏ
68.200 VNĐ
img
Nút nhấn khẩn Ø22 có đèn LED 220VAC 1NO 1NC màu đỏ, xoay để nhả
108.900 VNĐ
img
Công tắc xoay 3 vị trí tự giữ 2NO
46.200 VNĐ
img
Nút nhấn nhả ON Ø22 IP65 1NO màu xanh lá
42.900 VNĐ
img
Đèn báo xanh lá 220VAC dùng cho PBH
26.400 VNĐ
img
Nút nhấn nhả đôi ON OFF Ø22 IP65 1NO 1NC
61.600 VNĐ
 
 
 
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 

Bản quyền © 2008-2020 thuộc về thegioidien.com

Ghi rõ nguồn khi sử dụng các thông tin tại WWW.THEGIOIDIEN.COM.

WWW.THEGIOIDIEN.COM thuộc sở hữu và điều hành bởi Công ty TNHH Thế Giới Điện

Văn phòng giao dịch: 98D Linh Đông, Khu Phố 7, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP.HCM

GPKD : 0305921340 , Sở KHĐT TPHCM cấp ngày 23/08/2008. Địa chỉ : 32 Đường 35, KP.2, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM