Bán Nhiều Nhất
img
Đèn báo Ø22, 24V AC/DC, màu đỏ
60.500 VNĐ
img
Đầu nối PE dạng siết ốc 10mm²
121.000 VNĐ
img
Hộp box 2 lỗ màu xám dùng cho XB4, XB5
328.900 VNĐ
img
Cầu chì aM 10x38 0.5A 500VAC
59.400 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 1NO màu xanh lá
79.200 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 1NO 1NC LED 24V AC/DC màu đỏ
492.800 VNĐ
img
Đế dùng cho RPM 2 C/O 15A
162.800 VNĐ
img
Bộ nút nhấn nhả Ø22 Start 1NO màu xanh
569.800 VNĐ
img
Miniature relays 4 C/O 6A 220VDC Test button
254.100 VNĐ
img
Công tắc xoay 3 vị trí tự trả về giữa 2NO khóa trái phải
726.000 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 1NC đèn LED 230VAC màu đỏ
267.000 VNĐ
img
Công tắc xoay 2 vị trí tự giữ 1NO
304.700 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 1NO 1NC LED 24V AC/DC màu vàng
687.500 VNĐ
img
Công tắc xoay 2 vị trí tự giữ 1NO 1NC
345.400 VNĐ
img
Công tắc xoay 2 vị trí Ø22 1NO 1NC
150.700 VNĐ
img
Miniature relays 3 C/O 10A 24VDC Test button
187.000 VNĐ
img
Đèn báo Ø22, 220~230VAC, màu đỏ
55.000 VNĐ
img
Cầu chì aM 10x38 2A 500VAC
59.400 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 1NO 1NC LED 230~240VAC màu vàng
936.100 VNĐ
img
Đèn báo Ø22 LED 24V AC/DC màu đỏ
456.500 VNĐ
img
Ngắt mạch cầu chì 10x38 1N 32A
177.100 VNĐ
img
Công tắc xoay 2 vị trí Ø22 1NO có chìa khóa
209.000 VNĐ
img
Đèn báo Ø22, 220~230VAC, màu trắng
55.000 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 1NO 1NC LED 230~240VAC màu trắng
894.300 VNĐ
img
Bộ nút dừng khẩn 1NO 1NC dùng chìa khóa để nhả
847.000 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 1NO màu xanh lá
272.800 VNĐ
img
RSB relays 2 C/O 8A 230VAC
289.300 VNĐ
img
Công tắc xoay 3 vị trí tự giữ 2NO
302.500 VNĐ
img
Công tắc xoay Ø22, 1NO+NC, 2 vị trí tự giữ, tay nắm ngắn
97.900 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22, 1NO, màu xanh lá
51.700 VNĐ
img
Đèn báo Ø22, 24V AC/DC, màu vàng
60.500 VNĐ
img
Công tắc xoay 2 vị trí tự giữ 1NO 1NC
297.000 VNĐ
img
Rơle REXO 4 C/O 3A 120VAC LED
140.800 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22, 1NC, màu đỏ
59.400 VNĐ
img
Ngắt mạch cầu chì có đèn báo 10x38 3P 32A
700.700 VNĐ
img
Bộ 2 nút nhấn Ø22 Start-Stop 1NO 1NC kí hiệu START - STOP
1.190.200 VNĐ
img
Power relays 3 C/O 15A 230VAC LED
280.500 VNĐ
img
Rơle REXO 4 C/O 3A 48VDC LED
136.400 VNĐ
img
Công tắc xoay Ø22, 2NO, 3 vị trí tự nhả, tay nắm dài
112.200 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22, 1NO, màu xanh dương
51.700 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22, 1NO, màu đen
51.700 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 1NO 1NC màu xanh lá
117.700 VNĐ
img
Đèn báo Ø22, 220~230VAC, màu vàng
55.000 VNĐ
img
Bộ nút dừng khẩn 2NC xoay để nhả
702.900 VNĐ
img
Power relays 1 C/O 15A 24VAC
135.300 VNĐ
img
Công tắc xoay có khóa Ø22, 1NO, 2 vị trí, tay nắm ngắn
200.200 VNĐ
img
Hộp box 3 lỗ màu xám dùng cho XB7
268.400 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 1NO 1NC LED 230~240VAC màu đỏ
937.200 VNĐ
img
RSB relays 2 C/O 8A 24VAC
181.500 VNĐ
img
Ngắt mạch cầu chì 10x38 3P 32A
447.700 VNĐ
img
Đèn báo Ø22, 24V AC/DC, màu xanh lá
60.500 VNĐ
img
Rơle REXO 4 C/O 3A 230VAC LED
129.800 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 1NO màu xanh lá
160.600 VNĐ
img
Power relays 4 C/O 15A 24VDC
272.800 VNĐ
img
Bộ nút dừng khẩn 1NO 1NC xoay để nhả
702.900 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 1NO 1NC màu đỏ
117.700 VNĐ
img
Ngắt mạch cầu chì 14x51 1P+N 50A
398.200 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 1NO 1NC LED 230~240VAC màu vàng
669.900 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 1NO màu vàng chụp silicone trong suốt
468.600 VNĐ
img
Đèn báo Ø22 LED 230~240VAC màu đỏ
345.400 VNĐ
img
Đèn báo Ø22 230V AC bóng LED xanh lá
112.000 VNĐ
img
Power Meter class 0.5S, 4DI/2DO, Modbus RS485
12.281.500 VNĐ
img
Power relays 1 C/O 15A 24VDC
121.000 VNĐ
img
Đèn báo Ø22, 24V AC/DC, màu xanh dương
60.500 VNĐ
img
Power relays 2 C/O 15A 230VAC LED
223.300 VNĐ
img
Đầu nối dạng siết ốc 2.5mm²
22.000 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 1NO 1NC LED 24V AC/DC màu đỏ
687.500 VNĐ
img
Đèn báo Ø22 24V AC/DC bóng LED vàng
112.000 VNĐ
img
Đèn báo Ø22 LED 230~240VAC màu xanh lá
345.400 VNĐ
img
Miniature relays 2 C/O 12A 24VAC Test button
182.600 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 1NO màu vàng
79.200 VNĐ
img
Miniature relays 2 C/O 12A 24VAC LED Test button
198.000 VNĐ
 
img
Đèn báo Ø22 24V AC/DC bóng LED cam
112.200 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 1NO màu đen
79.200 VNĐ
img
Nút nhấn khẩn Ø22 1NC
176.000 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 1NO 1NC màu đỏ
117.700 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 1NO màu vàng
79.200 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 1NC màu đỏ
79.200 VNĐ
img
Đèn báo Ø22 230V AC bóng LED xanh lá
112.000 VNĐ
img
Công tắc xoay 3 vị trí Ø22 2NO có chìa khóa
262.900 VNĐ
 
img
Nút nhấn nhả Ø22 1NO 1NC LED 230~240VAC màu trắng
669.900 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 1NC màu đỏ
160.600 VNĐ
img
Đèn báo Ø22 LED 48~120VAC màu đỏ
314.600 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 1NO 1NC LED 24V AC/DC màu trắng
492.800 VNĐ
img
Công tắc xoay 2 vị trí tự giữ 1NO 1NC
297.000 VNĐ
img
Nút dừng khẩn Ø22 1NC kéo để nhả
396.000 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 1NO 1NC LED 24V AC/DC màu đỏ
492.800 VNĐ
img
Đèn báo Ø22 LED 48~120VAC màu vàng
300.300 VNĐ
 
img
Nút nhấn nhả Ø22 1NO 1NC LED 48~120VAC màu xanh dương
710.600 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 1NO 1NC LED 24V AC/DC màu xanh dương
687.500 VNĐ
img
Công tắc xoay 2 vị trí tự giữ 1NO cần dài
408.100 VNĐ
img
Nút dừng khẩn Ø22 1NC màu đỏ kéo để nhả
682.000 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22 1NO màu vàng
272.800 VNĐ
img
Công tắc xoay 2 vị trí tự giữ 1NO khóa trái phải
686.400 VNĐ
img
Đèn báo Ø22 LED 24V AC/DC màu đỏ
456.500 VNĐ
img
Đèn báo Ø22 LED 230~240VAC màu vàng
756.800 VNĐ
 
img
Đèn báo Ø22, 24V AC/DC, màu trắng
60.500 VNĐ
img
Đèn báo Ø22, 24V AC/DC, màu đỏ
60.500 VNĐ
img
Công tắc xoay Ø22, 1NO+NC, 2 vị trí tự giữ, tay nắm dài
112.200 VNĐ
img
Đèn báo Ø22, 220~230VAC, màu xanh lá
55.000 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22, 1NC, màu đỏ
51.700 VNĐ
img
Nút nhấn nhả Ø22, 1NO, màu xanh dương
51.700 VNĐ
img
Đèn báo Ø22, 24V AC/DC, màu xanh lá
60.500 VNĐ
img
Đèn báo Ø22, 220~230VAC, màu đỏ
55.000 VNĐ
 
img
Hộp box 3 lỗ màu xám dùng cho XB4, XB5
400.400 VNĐ
img
Hộp box 2 lỗ màu vàng dùng cho XB4, XB5
328.900 VNĐ
img
Hộp box 3 lỗ màu vàng dùng cho XB4, XB5
400.400 VNĐ
img
Hộp box 2 lỗ màu xám dùng cho XB4, XB5
328.900 VNĐ
img
Hộp box 4 lỗ màu vàng dùng cho XB4, XB5
515.900 VNĐ
img
Bộ nút nhấn nhả Ø22 Start 1NO màu xanh
569.800 VNĐ
img
Bộ nút dừng khẩn 1NO 2NC xoay để nhả
814.000 VNĐ
img
Hộp box 2 lỗ màu xám dùng cho XB7
253.000 VNĐ
 
img
Rơle REXO 4 C/O 3A 230VAC
110.000 VNĐ
img
Rơle REXO 4 C/O 3A 24VDC LED
129.800 VNĐ
img
Rơle REXO 4 C/O 3A 24VAC
110.000 VNĐ
img
Rơle REXO 4 C/O 3A 24VDC
110.000 VNĐ
img
Rơle REXO 4 C/O 3A 48VDC
110.000 VNĐ
img
Rơle REXO 4 C/O 3A 12VDC LED
136.400 VNĐ
img
Rơle REXO 4 C/O 3A 120VAC
171.600 VNĐ
img
Đế cắm rơle REXO 4 C/O
67.100 VNĐ
 
img
Miniature relays 3 C/O 10A 24VAC LED Test button
220.000 VNĐ
img
Miniature relays 2 C/O 12A 230VAC LED Test button
198.000 VNĐ
img
Miniature relays 2 C/O 12A 230VAC Test button
182.600 VNĐ
img
Miniature relays 4 C/O 6A 240VAC Test button
254.100 VNĐ
img
Miniature relays 2 C/O 12A 24VAC Test button
182.600 VNĐ
img
Miniature relays 2 C/O 12A 24VDC LED Test button
187.000 VNĐ
img
Miniature relays 4 C/O 6A 24VDC LED Test button
262.900 VNĐ
img
Miniature relays 2 C/O 12A 24VAC LED Test button
198.000 VNĐ
 
img
RXG relays 2 C/O 5A 230VAC LED Test button
221.100 VNĐ
img
RXG relays 1 C/O 10A 24VDC LED Test button
140.800 VNĐ
img
RXG relays 2 C/O 5A 48VDC LED Test button
156.200 VNĐ