028 3720 2968 - 0967 266 277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 24h trong giờ hành chính  
Tài khoản
Mật khẩu
 

 
 
 
Bán Nhiều Nhất
img
Cosse vòng trần 8-12
480.000 VNĐ
img
Cosse pin đặc trần 35-20
1.230.000 VNĐ
img
Cosse chỉa bọc nhựa 5-6
168.000 VNĐ
img
Dây rút nhựa 450x9mm đen
232.800 VNĐ
img
Cosse pin rỗng bọc nhựa 7510 - BLUE
24.000 VNĐ
img
Cosse vòng trần 14-10
672.000 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ băng quấn 5P10 5VA 150/5A
1.131.900 VNĐ
img
Dây rút inox (316) 300x8mm
397.200 VNĐ
img
Cosse pin dẹp trần 5-10
123.600 VNĐ
img
Đầu cosse đồng 185-14
157.500 VNĐ
img
Cosse pin rỗng bọc nhựa 7512 - GREY
25.800 VNĐ
img
Đầu chụp cosse vinyl 3.5 màu đen
48.800 VNĐ
img
Cosse vòng bọc nhựa 2-8
114.000 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ băng quấn 5P10 5VA 800/5A
919.600 VNĐ
img
Biến dòng đo lường vuông 800/5A, Class 1, 7.5VA
332.200 VNĐ
img
Cosse vòng trần 2-8
114.000 VNĐ
img
CE5
Cosse nối 1 đầu CE5
118.800 VNĐ
img
Dây rút inox (316) 200x4.5mm đen
1.272.000 VNĐ
img
Cosse ngắt phụ cái - có bọc nhựa 1-250
73.200 VNĐ
img
Cosse pin rỗng trần 7508
16.800 VNĐ
img
Cosse chỉa trần 3-5
132.000 VNĐ
img
Dây rút inox (316) 1050x4.5mm đen
1.164.000 VNĐ
img
Biến dòng đo lường vuông 1600/5A, Class 1, 10VA
569.800 VNĐ
img
Đầu cosse đồng 50-6
2.274.000 VNĐ
img
Cosse vòng bọc nhựa 1-6
106.800 VNĐ
img
CMA
Chuyển mạch Ampe 4 vị trí 48x60
281.600 VNĐ
img
Cosse pin rỗng bọc nhựa 1010
25.200 VNĐ
img
Cosse chỉa móc câu bọc nhựa 1-4
102.000 VNĐ
img
Cosse chỉa bọc nhựa 1-3.7
74.400 VNĐ
img
Cosse pin rỗng bọc nhựa 95-25 - RED
1.179.600 VNĐ
img
Đầu cosse đồng 300-14
236.400 VNĐ
img
Cosse vòng bọc nhựa 1-3.7 (L)
73.200 VNĐ
img
Cosse ngắt phụ đực - có bọc nhựa
50.400 VNĐ
img
Cosse ngắt phụ đực - có bọc nhựa 2-250
70.800 VNĐ
img
Cosse pin rỗng bọc nhựa 1008 - RED
22.800 VNĐ
img
Đầu cosse đồng 120-10
68.400 VNĐ
img
Cosse chỉa trần 5-6
132.000 VNĐ
img
Cosse chỉa trần 1-3.7
58.800 VNĐ
img
Cosse vòng bọc nhựa 5-5
169.200 VNĐ
img
Dây xoắn 15
176.300 VNĐ
img
Cosse chỉa bọc nhựa 2-4
82.800 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 800A (800/5A)
229.900 VNĐ
img
Cosse pin rỗng bọc nhựa 1508
21.600 VNĐ
img
Đầu chụp cosse vinyl 60 màu đỏ
270.000 VNĐ
img
Cosse chỉa trần 2-3.7
68.400 VNĐ
img
Cosse pin tròn đặc phủ nhựa PTV2-12
100.800 VNĐ
img
Cosse pin đôi bọc nhựa 1508
39.600 VNĐ
img
Cosse vòng bọc nhựa 2-4 (S)
75.600 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ băng quấn 5P10 5VA 600/5A
919.600 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 250A (250/5A)
229.900 VNĐ
img
Cosse pin rỗng trần 1508
19.200 VNĐ
img
Cosse vòng bọc nhựa 5-6
190.800 VNĐ
img
Đầu chụp cosse vinyl 8.0 màu xanh dương
75.000 VNĐ
img
Biến dòng đo lường vuông 100/5A, Class 1, 2.5VA
201.300 VNĐ
img
Cosse pin rỗng bọc nhựa 10-18 -RED/BROWN
82.800 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ băng quấn 5P10 10VA 1000/5A
919.600 VNĐ
img
Đầu cosse đồng 150-16
103.800 VNĐ
img
Đầu cosse đồng 6-4
417.600 VNĐ
img
Dây rút inox (316) 200x8mm
348.000 VNĐ
img
Đầu cosse đồng 500-20
621.600 VNĐ
img
Cosse pin rỗng bọc nhựa 25-16
141.600 VNĐ
img
Dây xoắn 8
157.500 VNĐ
img
Biến dòng đo lường băng quấn 100/5A, Class 1, 5VA
223.300 VNĐ
img
Cosse chỉa bọc nhựa 1-6
76.800 VNĐ
img
Dây rút nhựa 200x3.6mm trắng
44.400 VNĐ
img
Cosse nối 2.0
100.800 VNĐ
img
Đầu cosse đồng 400-18
463.200 VNĐ
img
Đầu cosse đồng 500-18
621.600 VNĐ
img
Chóp xoắn 1 đầu (có lò xo) màu xám WN1
39.600 VNĐ
img
Cosse vòng bọc nhựa 3-5 (M)
147.600 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 100A (100/5A)
229.900 VNĐ
img
Đầu chụp cosse vinyl 3.5 màu nâu
48.800 VNĐ
img
Cosse vòng trần 1-4 (L)
75.000 VNĐ
img
Cosse pin rỗng trần 4012
34.800 VNĐ
img
Cosse chỉa bọc nhựa 1-4
72.600 VNĐ
img
Cosse pin rỗng bọc nhựa 2510 - BLUE
33.000 VNĐ
img
Cosse pin rỗng bọc nhựa 120-27 - BLUE
1.377.600 VNĐ
img
Đầu cosse đồng 400-20
463.200 VNĐ
img
Cosse pin rỗng bọc nhựa 2512
34.800 VNĐ
img
Cosse pin rỗng bọc nhựa 25-25 - BLACK
220.800 VNĐ
img
Cosse nối 8.0
422.400 VNĐ
img
Đầu cosse đồng 25-10
963.600 VNĐ
img
Cosse pin rỗng bọc nhựa 0306 - Xanh
31.200 VNĐ
img
Cosse tròn bullet cái có nhựa 5-195
141.600 VNĐ
img
Cosse vòng trần 70-12
2.410.800 VNĐ
img
Biến dòng đo lường băng quấn 1200/5A, Class 1, 15VA
552.200 VNĐ
img
Cosse pin rỗng bọc nhựa 0308 - Xanh
31.200 VNĐ
img
Đầu cosse đồng 2.5-6
486.000 VNĐ
img
Cosse pin rỗng bọc nhựa 25-22 - YELLOW
190.800 VNĐ
img
Cosse vòng trần 2-4 (L)
97.200 VNĐ
img
Biến dòng đo lường băng quấn 1000/5A, Class 1, 15VA
520.300 VNĐ
img
Cosse chỉa bọc nhựa 2-6
92.400 VNĐ
img
Cosse tròn bullet đực có nhựa 5-195
102.000 VNĐ
img
Dây rút nhựa 300x4.6mm trắng
88.800 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 600A (600/5A)
229.900 VNĐ
img
Đầu chụp cosse vinyl 22 màu vàng
142.500 VNĐ
img
Cosse ngắt phụ cái cách điện hoàn toàn 2-250
102.000 VNĐ
img
Chóp xoắn 1 đầu (có lò xo) màu cam WN2
46.800 VNĐ
img
Cosse pin dẹp bọc nhựa 1-10
60.000 VNĐ
img
Cosse vòng bọc nhựa 2-3.7 (S)
74.400 VNĐ
img
Đầu chụp cosse vinyl 5.5 màu vàng
53.800 VNĐ
img
Đầu chụp cosse vinyl 14 màu xanh lá
110.000 VNĐ
img
Cosse pin đặc trần 1-10
81.600 VNĐ
img
Biến dòng đo lường băng quấn 2000/5A, Class 1, 15VA
976.800 VNĐ
img
Đầu cosse đồng 25-8
963.600 VNĐ
img
Đầu cosse đồng 50-8
2.227.200 VNĐ
img
Cosse pin rỗng bọc nhựa 70-27
884.400 VNĐ
img
Cosse pin rỗng trần 1008
18.000 VNĐ
img
Dây rút inox (316) 152x4.5mm
426.000 VNĐ
img
Biến dòng bảo vệ băng quấn 5P10 5VA 500/5A
919.600 VNĐ
img
Đồng hồ Ampe 150A (150/5A)
229.900 VNĐ
img
Cosse pin đặc trần 5-10
207.600 VNĐ
img
Đầu cosse đồng 10-8
520.800 VNĐ
img
Biến dòng đo lường vuông 250/5A, Class 1, 3VA
201.300 VNĐ
img
Đầu cosse đồng 630-16
861.600 VNĐ
img
Cosse vòng bọc nhựa 1-4 (L)
75.600 VNĐ
img
Cosse pin rỗng trần 2512
27.600 VNĐ
img
Đầu cosse đồng 300-18
285.600 VNĐ
img
Đầu chụp cosse vinyl 14 màu xanh dương
110.000 VNĐ
img
Biến dòng đo lường vuông 1000/5A, Class 1, 10VA
495.000 VNĐ
img
Đầu chụp cosse vinyl 2.0 màu đen
37.500 VNĐ
img
Biến dòng đo lường băng quấn 500/5A, Class 1, 7.5VA
268.400 VNĐ
img
Dây rút nhựa 80x2.5mm đen
8.400 VNĐ
img
Dây rút nhựa chống UV 150x3.6mm đen
34.800 VNĐ
img
Cosse pin dẹp trần 1-10
57.600 VNĐ
img
Cosse pin rỗng bọc nhựa 1512 - BLACK
30.000 VNĐ
img
Đầu cosse đồng 300-20
285.600 VNĐ
img
Dây rút nhựa 100x2.5mm màu
12.000 VNĐ
img
BV1
Cosse nối bọc nhựa 1
87.600 VNĐ
img
Cosse pin rỗng bọc nhựa 0208 - light blue/red
31.200 VNĐ
img
BV2
Cosse nối bọc nhựa 2
103.200 VNĐ
img
Chóp xoắn 1 đầu (có lò xo) màu xanh dương WN2
46.800 VNĐ
 
img
Đầu cosse đồng 10-6
440.400 VNĐ
img
Đầu cosse đồng 300-16
279.600 VNĐ
img
Đầu cosse đồng 120-12
72.000 VNĐ
img
Đầu cosse đồng 185-16
134.700 VNĐ
img
Đầu cosse đồng 35-10
1.478.400 VNĐ
img
Đầu cosse đồng 95-10
5.460.000 VNĐ
img
Đầu cosse đồng 4-6
432.000 VNĐ
img
Đầu cosse đồng 50-12
2.038.800 VNĐ
 
img
Chóp xoắn 1 đầu (có lò xo) màu cam WN2
46.800 VNĐ
img
Chóp xoắn 1 đầu (có lò xo) màu xám WN2
46.800 VNĐ
img
Chóp xoắn 1 đầu (có lò xo) màu xanh dương WN2
46.800 VNĐ
img
CE2
Cosse nối 1 đầu CE2
57.600 VNĐ
img
CE8
Cosse nối 1 đầu CE8
258.000 VNĐ
img
Chóp xoắn 1 đầu (có lò xo) màu xám WN1
39.600 VNĐ
img
CE5
Cosse nối 1 đầu CE5
118.800 VNĐ
img
CE1
Cosse nối 1 đầu CE1
57.600 VNĐ
 
 
 
img
Cosse pin đôi bọc nhựa 1508
39.600 VNĐ
img
Cosse pin rỗng bọc nhựa 35-18
199.200 VNĐ
img
Cosse pin đôi bọc nhựa 7508
34.800 VNĐ
img
Cosse pin đôi bọc nhựa 1008
37.200 VNĐ
img
Cosse pin rỗng bọc nhựa 10-12 - RED
67.200 VNĐ
img
Cosse pin rỗng bọc nhựa 1012
27.600 VNĐ
img
Cosse pin rỗng bọc nhựa 25-12
128.400 VNĐ
img
Cosse pin rỗng bọc nhựa 50-20
372.000 VNĐ
 
img
Cosse pin rỗng trần 16-12
67.200 VNĐ
img
Cosse pin rỗng trần 6012
43.200 VNĐ
img
Cosse pin rỗng trần 10-12
48.000 VNĐ
img
Cosse pin rỗng trần 25-16
109.200 VNĐ
img
Cosse pin rỗng trần 50-25
344.400 VNĐ
img
Cosse pin rỗng trần 2508
22.800 VNĐ
img
Cosse pin rỗng trần 1008
18.000 VNĐ
img
Cosse pin rỗng trần 1512
24.000 VNĐ