028 3720 2968 - 0967 266 277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 24h trong giờ hành chính  
Tài khoản
Mật khẩu
 

 
 
 
Bán Nhiều Nhất
img
Đầu cos đồng 10mm², 1 lỗ 6.5mm
4.700 VNĐ
img
Đầu cos đồng 50mm², 1 lỗ 8.5mm, đuôi ngắn
9.500 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 120mm², 1 lỗ 10.5mm
43.600 VNĐ
img
Ống nhựa gân xoắn chịu lực HDPE Ø150
170.500 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 630mm², 1 lỗ 16mm
351.800 VNĐ
img
Vỏ tủ điện H800 x W600 x D300 x 1.5mm
1.705.000 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 95mm², 2 lỗ 10.5mm
73.900 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 500mm², 1 lỗ 16.5mm, đuôi dài
345.800 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 16mm², 2 lỗ 8mm, cách 44.5mm
11.900 VNĐ
img
Vỏ tủ điện H1200 x W800 x D300 x 1.2mm
2.620.000 VNĐ
img
Đầu cos đồng 70mm², 1 lỗ 12.5mm, đuôi ngắn
14.400 VNĐ
img
Ống nối đồng mạ thiếc 400mm²
184.800 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 150mm², 1 lỗ 16mm
49.000 VNĐ
img
Ống nhựa gân xoắn chịu lực HDPE Ø25
13.800 VNĐ
img
Đầu cos đồng 185mm², 1 lỗ 14.5mm, đuôi ngắn
55.400 VNĐ
img
Đầu cos đồng 400mm², 1 lỗ 16.5mm, đuôi ngắn
150.500 VNĐ
img
Ống nối đồng cáp ngầm trung thế 30KV, 400mm²
246.800 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 50mm², 1 lỗ 12.5mm
13.200 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 400mm², 2 lỗ 12.5mm, cách 44.5mm
250.800 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 630mm², 2 lỗ 20mm, cách 44.5mm
459.400 VNĐ
img
Ống nối đồng mạ thiếc 185mm²
76.600 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 300mm², 1 lỗ 12.5mm
120.100 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 500mm², 2 lỗ 16.5mm
509.500 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 240mm², 1 lỗ 12.5mm, đuôi dài
138.600 VNĐ
img
Vỏ tủ điện H800 x W600 x D250 x 1.2mm
1.429.000 VNĐ
img
Đầu cos đồng 50mm², 1 lỗ 12.5mm, đuôi ngắn
9.500 VNĐ
img
Ống nối đồng cáp ngầm trung thế 30KV, 50mm²
22.400 VNĐ
img
Vỏ tủ điện H800 x W600 x D210 x 1.2mm
1.360.000 VNĐ
img
Vỏ tủ điện H300 x W300 x D150 x 1.2mm
401.500 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 35mm², 2 lỗ 8.5mm
29.000 VNĐ
img
Ống nối đồng mạ thiếc 35mm², loại ngắn
7.100 VNĐ
img
Ống nối đồng cáp ngầm trung thế 30KV, 16mm²
9.200 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 120mm², 2 lỗ 14.5mm
95.000 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 240mm², 2 lỗ 12.5mm
204.600 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 70mm², 2 lỗ 10.5mm, cách 44.5mm
39.600 VNĐ
img
Đầu cos đồng 120mm², 1 lỗ 12.5mm
43.600 VNĐ
img
Ống nhựa gân xoắn chịu lực HDPE Ø125
115.000 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 150mm², 1 lỗ 12.5mm
49.000 VNĐ
img
Ống nối đồng mạ thiếc 16mm²
7.000 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 150mm², 2 lỗ 12.5mm
124.100 VNĐ
img
Ống nối đồng cáp ngầm trung thế 30KV, 120mm²
60.700 VNĐ
img
Ống nối đồng mạ thiếc 10mm², loại ngắn
3.100 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 120mm², 1 lỗ 14.5mm, đuôi dài
68.600 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 800mm², 1 lỗ 21mm, đuôi dài
671.900 VNĐ
img
Ống nối đồng mạ thiếc 300mm², loại ngắn
99.000 VNĐ
img
Ống nối đồng mạ thiếc 35mm²
13.200 VNĐ
img
Vỏ tủ điện H500 x W300 x D210 x 1.2mm
561.000 VNĐ
img
Đầu cos đồng 70mm², 1 lỗ 8.5mm, đuôi ngắn
14.400 VNĐ
img
Đầu cos đồng 240mm², 1 lỗ 14.5mm
126.700 VNĐ
img
Ống nối đồng mạ thiếc 120mm², loại ngắn
27.700 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 120mm², 1 lỗ 12.5mm, đuôi dài
68.600 VNĐ
img
Đầu cos đồng 50mm², 1 lỗ 8.5mm
15.800 VNĐ
img
Đầu cos đồng 6mm², 1 lỗ 6.5mm
4.000 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 120mm², 2 lỗ 12.5mm, cách 44.5mm
66.000 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 95mm², 1 lỗ 10mm, đuôi dài
44.900 VNĐ
img
Vỏ tủ điện H600 x W500 x D210 x 1.2mm
841.500 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 400mm², 1 lỗ 12.5mm
186.600 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 500mm², 1 lỗ 14.5mm, đuôi dài
345.800 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 120mm², 2 lỗ 14.5mm, cách 44.5mm
66.000 VNĐ
img
Ống nối đồng mạ thiếc 120mm²
47.500 VNĐ
img
Ống nhựa gân xoắn chịu lực HDPE Ø90
64.400 VNĐ
img
Ống nối đồng mạ thiếc 150mm², loại ngắn
35.600 VNĐ
 
img
Vỏ tủ điện H400 x W300 x D210 x 1.2mm
497.800 VNĐ
img
Vỏ tủ điện H300 x W200 x D150 x 1.2mm
342.400 VNĐ
img
Vỏ tủ điện H600 x W400 x D210 x 1.2mm
734.300 VNĐ
img
Vỏ tủ điện H600 x W400 x D250 x 1.2mm
790.600 VNĐ
img
Vỏ tủ điện H400 x W300 x D150 x 1.2mm
459.300 VNĐ
img
Vỏ tủ điện H400 x W400 x D210 x 1.2mm
576.100 VNĐ
img
Vỏ tủ điện H800 x W600 x D300 x 1.2mm
1.512.500 VNĐ
img
Vỏ tủ điện H200 x W200 x D200 x 1.2mm
567.000 VNĐ
 
img
Vỏ tủ điện H800 x W600 x D300 x 1.5mm
1.705.000 VNĐ
img
Vỏ tủ sơn tỉnh điện, có mái che H800xW600xD200T1.5
1.677.500 VNĐ
img
Vỏ tủ sơn tỉnh điện, có mái che H550xW450xD210T1.5
2.541.000 VNĐ
img
Vỏ tủ sơn tỉnh điện, có mai che H450xW300xD150T1.5
1.031.300 VNĐ
img
Vỏ tủ điện H1000 x W700 x D600 x 1.5
3.630.000 VNĐ
img
Vỏ tủ điện H1800 x W800 x D600 x 1.5mm
7.975.000 VNĐ
img
Vỏ tủ sơn tỉnh điện, có mai che H800xW400xD200T1.5
1.526.300 VNĐ
img
Vỏ tủ sơn tỉnh điện, có mái che H800xW600xD400T1.5
2.100.000 VNĐ
 
img
Đầu cos đồng 25mm², 1 lỗ 8.5mm, đuôi ngắn
4.800 VNĐ
img
Đầu cos đồng 6mm², 1 lỗ 6.5mm, đuôi ngắn
3.100 VNĐ
img
Đầu cos đồng 50mm², 1 lỗ 10.5mm, đuôi ngắn
9.500 VNĐ
img
Đầu cos đồng 240mm², 1 lỗ 14.5mm, đuôi ngắn
82.300 VNĐ
img
Đầu cos đồng 16mm², 1 lỗ 8.5mm, đuôi ngắn
4.400 VNĐ
img
Đầu Cos đồng 400mm², 1 lỗ 14.5mm, đuôi ngắn
150.500 VNĐ
img
Đầu cos đồng 300mm², 1 lỗ 12.5mm, đuôi ngắn
126.700 VNĐ
img
Đầu cos đồng 35mm², 1 lỗ 8.5mm, đuôi ngắn
6.400 VNĐ
 
img
Đầu cos đồng 185mm², 1 lỗ 12.5mm
75.200 VNĐ
img
Đầu cos đồng 35mm², 1 lỗ 10.5mm
10.600 VNĐ
img
Đầu cos đồng 50mm², 1 lỗ 10.5mm
15.800 VNĐ
img
Đầu cos đồng 185mm², 1 lỗ 14.5mm
75.200 VNĐ
img
Đầu cos đồng 16mm², 1 lỗ 8.5mm
5.300 VNĐ
img
Đầu cos đồng 500mm², 1 lỗ 14mm
276.000 VNĐ
img
Đầu cos đồng 120mm², 1 lỗ 14.5mm
43.600 VNĐ
img
Đầu cos đồng 50mm², 1 lỗ 12.5mm
16.300 VNĐ
 
img
Đầu cos cáp ngầm 300mm², 1 lỗ 14.5mm
120.100 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 16mm², 1 lỗ 6.5mm
5.300 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 95mm², 1 lỗ 10.5mm
29.000 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 35mm², 1 lỗ 8.5mm
10.600 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 25mm², 1 lỗ 6.5mm
7.200 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 16mm², 1 lỗ 8.5mm
5.300 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 50mm², 1 lỗ 10.5mm
13.200 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 240mm², 1 lỗ 12.5mm
86.200 VNĐ
 
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 240mm², 1 lỗ 14.5mm, đuôi dài
138.600 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 185mm², 1 lỗ 12.5mm, đuôi dài
103.000 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 70mm², 1 lỗ 10.5mm, đuôi dài
33.000 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 300mm², 1 lỗ 14.5mm, đuôi dài
192.700 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 185mm², 1 lỗ 14.5mm, đuôi dài
103.000 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 150mm², 1 lỗ 14.5mm, đuôi dài
84.500 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 50mm², 1 lỗ 8.5mm, đuôi dài
25.100 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 35mm², 1 lỗ 10.5mm, đuôi dài
15.800 VNĐ
 
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 25mm², 2 lỗ 8.5mm
21.100 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 300mm², 2 lỗ 12.5mm
271.900 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 400mm², 2 lỗ 14.5mm
376.200 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 150mm², 2 lỗ 12.5mm
124.100 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 400mm², 2 lỗ 12.5mm
376.200 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 185mm², 2 lỗ 12.5mm
147.800 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 300mm², 2 lỗ 14.5mm
271.900 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 120mm², 2 lỗ 12.5mm
95.000 VNĐ
 
img
Đầu cos cáp ngầm 300mm², 2 lỗ 14.5mm, cách 44.5mm
190.100 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 95mm², 2 lỗ 10.5mm, cách 44.5mm
47.500 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 35mm², 2 lỗ 10mm, cách 44.5mm
15.800 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 150mm², 2 lỗ 12.5mm, cách 44.5mm
76.600 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 25mm², 2 lỗ 8.5mm, cách 44.5mm
13.200 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 70mm², 2 lỗ 12.5mm, cách 44.5mm
39.600 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 50mm², 2 lỗ 10.5mm, cách 44.5mm
23.800 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 185mm², 2 lỗ 14.5mm, cách 44.5mm
100.300 VNĐ
 
img
Ống nối đồng cáp ngầm trung thế 30KV, 70mm²
27.700 VNĐ
img
Ống nối đồng cáp ngầm trung thế 30KV, 50mm²
22.400 VNĐ
img
Ống nối đồng cáp ngầm trung thế 30KV, 150mm²
89.800 VNĐ
img
Ống nối đồng cáp ngầm trung thế 30KV, 35mm²
14.500 VNĐ
img
Ống nối đồng cáp ngầm trung thế 30KV, 95mm²
48.800 VNĐ
img
Ống nối đồng cáp ngầm trung thế 30KV, 25mm²
10.200 VNĐ
img
Ống nối đồng cáp ngầm trung thế 30KV, 120mm²
60.700 VNĐ
img
Ống nối đồng cáp ngầm trung thế 30KV, 185mm²
121.000 VNĐ