028 3720 2968 - 0967 266 277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 24h trong giờ hành chính  
Tài khoản
Mật khẩu
 

 
 
 
Bán Nhiều Nhất
img
Đầu cos cáp ngầm 150mm², 1 lỗ 12.5mm
53.900 VNĐ
img
Vỏ tủ điện H800 x W600 x D210 x 1.2mm
1.563.400 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 95mm², 1 lỗ 10mm, đuôi dài
49.400 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 240mm², 2 lỗ 12.5mm
225.100 VNĐ
img
Ống nối đồng cáp ngầm trung thế 30KV, 400mm²
271.500 VNĐ
img
Đầu cos đồng 120mm², 1 lỗ 12.5mm
48.000 VNĐ
img
Ống nối đồng mạ thiếc 120mm²
52.300 VNĐ
img
Ống nối đồng cáp ngầm trung thế 30KV, 16mm²
10.100 VNĐ
img
Ống nối đồng mạ thiếc 120mm², loại ngắn
30.500 VNĐ
img
Ống nối đồng mạ thiếc 150mm², loại ngắn
39.200 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 120mm², 2 lỗ 14.5mm
104.500 VNĐ
img
Ống nối đồng mạ thiếc 185mm²
84.300 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 120mm², 1 lỗ 12.5mm, đuôi dài
75.500 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 630mm², 2 lỗ 20mm, cách 44.5mm
505.300 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 120mm², 1 lỗ 10.5mm
48.000 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 16mm², 2 lỗ 8mm, cách 44.5mm
13.100 VNĐ
img
Ống nối đồng cáp ngầm trung thế 30KV, 50mm²
24.600 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 50mm², 1 lỗ 12.5mm
14.500 VNĐ
img
Ống nối đồng cáp ngầm trung thế 30KV, 120mm²
66.800 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 500mm², 1 lỗ 16.5mm, đuôi dài
380.400 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 800mm², 1 lỗ 21mm, đuôi dài
739.100 VNĐ
img
Ống nhựa gân xoắn chịu lực HDPE Ø125
115.000 VNĐ
img
Đầu cos đồng 400mm², 1 lỗ 16.5mm, đuôi ngắn
165.600 VNĐ
img
Đầu cos đồng 50mm², 1 lỗ 8.5mm, đuôi ngắn
10.500 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 35mm², 2 lỗ 8.5mm
31.900 VNĐ
img
Đầu cos đồng 185mm², 1 lỗ 14.5mm, đuôi ngắn
60.900 VNĐ
img
Đầu cos đồng 6mm², 1 lỗ 6.5mm
4.400 VNĐ
img
Đầu cos đồng 10mm², 1 lỗ 6.5mm
5.200 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 70mm², 2 lỗ 10.5mm, cách 44.5mm
43.600 VNĐ
img
Đầu cos đồng 70mm², 1 lỗ 12.5mm, đuôi ngắn
15.800 VNĐ
img
Ống nối đồng mạ thiếc 35mm², loại ngắn
7.800 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 95mm², 2 lỗ 10.5mm
81.300 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 400mm², 1 lỗ 12.5mm
205.300 VNĐ
img
Đầu cos đồng 70mm², 1 lỗ 8.5mm, đuôi ngắn
15.800 VNĐ
img
Vỏ tủ điện H600 x W500 x D210 x 1.2mm
968.000 VNĐ
img
Vỏ tủ điện H300 x W300 x D150 x 1.2mm
462.000 VNĐ
img
Ống nối đồng mạ thiếc 16mm²
7.700 VNĐ
img
Đầu cos đồng 50mm², 1 lỗ 8.5mm
17.400 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 150mm², 2 lỗ 12.5mm
136.500 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 500mm², 2 lỗ 16.5mm
560.500 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 120mm², 1 lỗ 14.5mm, đuôi dài
75.500 VNĐ
img
Đầu cos đồng 50mm², 1 lỗ 12.5mm, đuôi ngắn
10.500 VNĐ
img
Vỏ tủ điện H800 x W600 x D250 x 1.2mm
1.643.100 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 400mm², 2 lỗ 12.5mm, cách 44.5mm
275.900 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 120mm², 2 lỗ 14.5mm, cách 44.5mm
72.600 VNĐ
img
Ống nối đồng mạ thiếc 35mm²
14.500 VNĐ
img
Ống nhựa gân xoắn chịu lực HDPE Ø25
13.800 VNĐ
img
Đầu cos đồng 240mm², 1 lỗ 14.5mm
139.400 VNĐ
img
Ống nối đồng mạ thiếc 10mm², loại ngắn
3.400 VNĐ
img
Ống nhựa gân xoắn chịu lực HDPE Ø150
170.500 VNĐ
img
Ống nhựa gân xoắn chịu lực HDPE Ø90
64.400 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 240mm², 1 lỗ 12.5mm, đuôi dài
152.500 VNĐ
img
Ống nối đồng mạ thiếc 300mm², loại ngắn
108.900 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 120mm², 2 lỗ 12.5mm, cách 44.5mm
72.600 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 150mm², 1 lỗ 16mm
53.900 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 500mm², 1 lỗ 14.5mm, đuôi dài
380.400 VNĐ
img
Ống nối đồng mạ thiếc 400mm²
203.300 VNĐ
img
Vỏ tủ điện H500 x W300 x D210 x 1.2mm
644.900 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 630mm², 1 lỗ 16mm
387.000 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 300mm², 1 lỗ 12.5mm
132.100 VNĐ
 
img
Vỏ tủ điện H400 x W400 x D210 x 1.2mm
662.800 VNĐ
img
Vỏ tủ điện H300 x W200 x D150 x 1.2mm
393.300 VNĐ
img
Vỏ tủ điện H900 x W600 x D300 x 1.2mm
1.897.500 VNĐ
img
Vỏ tủ điện H600 x W400 x D210 x 1.2mm
844.300 VNĐ
img
Vỏ tủ điện H700 x W500 x D250 x 1.2mm
1.326.800 VNĐ
img
Vỏ tủ điện H800 x W600 x D300 x 1.2mm
1.739.400 VNĐ
img
Vỏ tủ điện H400 x W400 x D150 x 1.2mm
607.800 VNĐ
img
Vỏ tủ điện H500 x W400 x D150 x 1.2mm
688.900 VNĐ
 
img
Đầu cos đồng 240mm², 1 lỗ 14.5mm, đuôi ngắn
90.500 VNĐ
img
Đầu cos đồng 300mm², 1 lỗ 12.5mm, đuôi ngắn
139.400 VNĐ
img
Đầu cos đồng 35mm², 1 lỗ 8.5mm, đuôi ngắn
7.000 VNĐ
img
Đầu cos đồng 25mm², 1 lỗ 10.5mm, đuôi ngắn
5.300 VNĐ
img
Đầu cos đồng 50mm², 1 lỗ 10.5mm, đuôi ngắn
10.500 VNĐ
img
Đầu cos đồng 70mm², 1 lỗ 10.5mm, đuôi ngắn
15.800 VNĐ
img
Đầu cos đồng 300mm², 1 lỗ 14.5mm, đuôi ngắn
139.400 VNĐ
img
Đầu cos đồng 16mm², 1 lỗ 8.5mm, đuôi ngắn
4.800 VNĐ
 
img
Đầu cos đồng 95mm², 1 lỗ 12.5mm
33.600 VNĐ
img
Đầu cos đồng 150mm², 1 lỗ 14.5mm
65.500 VNĐ
img
Đầu cos đồng 300mm², 1 lỗ 14.5mm
187.300 VNĐ
img
Đầu cos đồng 150mm², 1 lỗ 12.5mm
65.500 VNĐ
img
Đầu cos đồng 16mm², 1 lỗ 8.5mm
5.800 VNĐ
img
Đầu cos đồng 25mm², 1 lỗ 12.5mm
8.700 VNĐ
img
Đầu cos đồng 70mm², 1 lỗ 12.5mm
24.600 VNĐ
img
Đầu cos đồng 120mm², 1 lỗ 14.5mm
48.000 VNĐ
 
img
Đầu cos cáp ngầm 120mm², 1 lỗ 10.5mm
48.000 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 35mm², 1 lỗ 6mm
11.700 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 35mm², 1 lỗ 8.5mm
11.700 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 70mm², 1 lỗ 8mm
21.900 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 16mm², 1 lỗ 8.5mm
5.800 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 120mm², 1 lỗ 12.5mm
48.000 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 240mm², 1 lỗ 14.5mm
94.800 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 16mm², 1 lỗ 6.5mm
5.800 VNĐ
 
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 25mm², 1 lỗ 8.5mm, đuôi dài
11.400 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 150mm², 1 lỗ 12.5mm, đuôi dài
93.000 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 35mm², 1 lỗ 10.5mm, đuôi dài
17.400 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 150mm², 1 lỗ 14.5mm, đuôi dài
93.000 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 400mm², 1 lỗ 12.5mm, đuôi dài
275.900 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 400mm², 1 lỗ 14.5mm, đuôi dài
275.900 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 50mm², 1 lỗ 8.5mm, đuôi dài
27.600 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 95mm², 1 lỗ 12.5mm, đuôi dài
49.400 VNĐ
 
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 400mm², 2 lỗ 14.5mm
413.800 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 400mm², 2 lỗ 12.5mm
413.800 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 120mm², 2 lỗ 12.5mm
104.500 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 630mm², 2 lỗ 16mm
740.500 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 95mm², 2 lỗ 10.5mm
81.300 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 70mm², 2 lỗ 8.4mm
56.700 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 240mm², 2 lỗ 14.5mm
225.100 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 150mm², 2 lỗ 12.5mm
136.500 VNĐ
 
img
Đầu cos cáp ngầm 300mm², 2 lỗ 14.5mm, cách 44.5mm
209.100 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 16mm², 2 lỗ 8mm, cách 44.5mm
13.100 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 70mm², 2 lỗ 12.5mm, cách 44.5mm
43.600 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 120mm², 2 lỗ 12.5mm, cách 44.5mm
72.600 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 50mm², 2 lỗ 10.5mm, cách 44.5mm
26.200 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 150mm², 2 lỗ 12.5mm, cách 44.5mm
84.300 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 95mm², 2 lỗ 12.5mm, cách 44.5mm
52.300 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 95mm², 2 lỗ 10.5mm, cách 44.5mm
52.300 VNĐ
 
img
Ống nối đồng cáp ngầm trung thế 30KV, 25mm²
11.200 VNĐ
img
Ống nối đồng cáp ngầm trung thế 30KV, 70mm²
30.500 VNĐ
img
Ống nối đồng cáp ngầm trung thế 30KV, 95mm²
53.700 VNĐ
img
Ống nối đồng cáp ngầm trung thế 30KV, 185mm²
133.100 VNĐ
img
Ống nối đồng cáp ngầm trung thế 30KV, 120mm²
66.800 VNĐ
img
Ống nối đồng cáp ngầm trung thế 30KV, 16mm²
10.100 VNĐ
img
Ống nối đồng cáp ngầm trung thế 30KV, 50mm²
24.600 VNĐ
img
Ống nối đồng cáp ngầm trung thế 30KV, 150mm²
98.800 VNĐ
 
img
Ống nối đồng mạ thiếc 16mm²
7.700 VNĐ
img
Ống nối đồng mạ thiếc 240mm²
139.400 VNĐ
img
Ống nối đồng mạ thiếc 25mm²
9.200 VNĐ
img
Ống nối đồng mạ thiếc 50mm²
19.600 VNĐ
img
Ống nối đồng mạ thiếc 500mm²
319.400 VNĐ
img
Ống nối đồng mạ thiếc 35mm²
14.500 VNĐ
img
Ống nối đồng mạ thiếc 70mm²
21.800 VNĐ
img
Ống nối đồng mạ thiếc 10mm²
5.100 VNĐ
 
img
Ống nối đồng mạ thiếc 50mm², loại ngắn
11.700 VNĐ
img
Ống nối đồng mạ thiếc 70mm², loại ngắn
18.900 VNĐ
img
Ống nối đồng mạ thiếc 10mm², loại ngắn
3.400 VNĐ
img
Ống nối đồng mạ thiếc 240mm², loại ngắn
69.700 VNĐ
img
Ống nối đồng mạ thiếc 16mm², loại ngắn
3.900 VNĐ
img
Ống nối đồng mạ thiếc 95mm², loại ngắn
23.200 VNĐ
img
Ống nối đồng mạ thiếc 35mm², loại ngắn
7.800 VNĐ
img
Ống nối đồng mạ thiếc 6mm², loại ngắn
2.100 VNĐ