028 3720 2968 - 0967 266 277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 24h trong giờ hành chính  
Tài khoản
Mật khẩu
 

 
 
 
Bán Nhiều Nhất
img
Đầu cos cáp ngầm 120mm², 2 lỗ 14.5mm, cách 44.5mm
72.600 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 500mm², 1 lỗ 16.5mm, đuôi dài
380.400 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 120mm², 1 lỗ 14.5mm, đuôi dài
75.500 VNĐ
img
Vỏ tủ điện H500 x W300 x D210 x 1.2mm
719.100 VNĐ
img
Ống nhựa gân xoắn chịu lực HDPE Ø150
170.500 VNĐ
img
Đầu cos đồng 400mm², 1 lỗ 16.5mm, đuôi ngắn
165.600 VNĐ
img
Đầu cos đồng 120mm², 1 lỗ 12.5mm
48.000 VNĐ
img
Ống nhựa gân xoắn chịu lực HDPE Ø90
64.400 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 240mm², 1 lỗ 12.5mm, đuôi dài
152.500 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 95mm², 2 lỗ 10.5mm
81.300 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 120mm², 1 lỗ 10.5mm
48.000 VNĐ
img
Ống nối đồng mạ thiếc 400mm²
203.300 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 400mm², 1 lỗ 12.5mm
205.300 VNĐ
img
Ống nối đồng cáp ngầm trung thế 30KV, 400mm²
271.500 VNĐ
img
Vỏ tủ điện H800 x W600 x D210 x 1.2mm
1.875.500 VNĐ
img
Ống nối đồng mạ thiếc 150mm², loại ngắn
39.200 VNĐ
img
Ống nối đồng mạ thiếc 120mm², loại ngắn
30.500 VNĐ
img
Ống nhựa gân xoắn chịu lực HDPE Ø25
13.800 VNĐ
img
Ống nối đồng mạ thiếc 120mm²
52.300 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 150mm², 1 lỗ 12.5mm
53.900 VNĐ
img
Ống nối đồng cáp ngầm trung thế 30KV, 50mm²
24.600 VNĐ
img
Ống nhựa gân xoắn chịu lực HDPE Ø125
115.000 VNĐ
img
Đầu cos đồng 50mm², 1 lỗ 12.5mm, đuôi ngắn
10.500 VNĐ
img
Đầu cos đồng 6mm², 1 lỗ 6.5mm
4.400 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 240mm², 2 lỗ 12.5mm
225.100 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 120mm², 2 lỗ 12.5mm, cách 44.5mm
72.600 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 120mm², 2 lỗ 14.5mm
104.500 VNĐ
img
Ống nối đồng mạ thiếc 10mm², loại ngắn
3.400 VNĐ
img
Vỏ tủ điện H600 x W500 x D210 x 1.2mm
1.161.900 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 500mm², 1 lỗ 14.5mm, đuôi dài
380.400 VNĐ
img
Vỏ tủ điện H800 x W600 x D250 x 1.2mm
1.971.800 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 800mm², 1 lỗ 21mm, đuôi dài
739.100 VNĐ
img
Đầu cos đồng 10mm², 1 lỗ 6.5mm
5.200 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 16mm², 2 lỗ 8mm, cách 44.5mm
13.100 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 400mm², 2 lỗ 12.5mm, cách 44.5mm
275.900 VNĐ
img
Đầu cos đồng 240mm², 1 lỗ 14.5mm
139.400 VNĐ
img
Ống nối đồng mạ thiếc 300mm², loại ngắn
108.900 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 95mm², 1 lỗ 10mm, đuôi dài
49.400 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 50mm², 1 lỗ 12.5mm
14.500 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 630mm², 1 lỗ 16mm
387.000 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 70mm², 2 lỗ 10.5mm, cách 44.5mm
43.600 VNĐ
img
Đầu cos đồng 185mm², 1 lỗ 14.5mm, đuôi ngắn
60.900 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 150mm², 2 lỗ 12.5mm
136.500 VNĐ
img
Đầu cos đồng 70mm², 1 lỗ 8.5mm, đuôi ngắn
15.800 VNĐ
img
Ống nối đồng mạ thiếc 35mm², loại ngắn
7.800 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 150mm², 1 lỗ 16mm
53.900 VNĐ
img
Đầu cos đồng 70mm², 1 lỗ 12.5mm, đuôi ngắn
15.800 VNĐ
img
Ống nối đồng mạ thiếc 185mm²
84.300 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 300mm², 1 lỗ 12.5mm
132.100 VNĐ
img
Ống nối đồng cáp ngầm trung thế 30KV, 120mm²
66.800 VNĐ
img
Đầu cos đồng 50mm², 1 lỗ 8.5mm, đuôi ngắn
10.500 VNĐ
img
Ống nối đồng cáp ngầm trung thế 30KV, 16mm²
10.100 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 35mm², 2 lỗ 8.5mm
31.900 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 500mm², 2 lỗ 16.5mm
560.500 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 120mm², 1 lỗ 12.5mm, đuôi dài
75.500 VNĐ
img
Ống nối đồng mạ thiếc 35mm²
14.500 VNĐ
img
Ống nối đồng mạ thiếc 16mm²
7.700 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 630mm², 2 lỗ 20mm, cách 44.5mm
505.300 VNĐ
img
Đầu cos đồng 50mm², 1 lỗ 8.5mm
17.400 VNĐ
img
Vỏ tủ điện H300 x W300 x D150 x 1.2mm
533.500 VNĐ
 
img
Vỏ tủ điện H500 x W400 x D150 x 1.2mm
770.000 VNĐ
img
Vỏ tủ điện H700 x W500 x D250 x 1.2mm
1.592.300 VNĐ
img
Vỏ tủ điện H600 x W600 x D250 x 1.2mm
1.401.100 VNĐ
img
Vỏ tủ điện H500 x W400 x D210 x 1.2mm
844.300 VNĐ
img
Vỏ tủ điện H300 x W200 x D150 x 1.2mm
446.900 VNĐ
img
Vỏ tủ điện H900 x W600 x D210 x 1.2mm
2.048.800 VNĐ
img
Vỏ tủ điện H400 x W300 x D150 x 1.2mm
616.000 VNĐ
img
Vỏ tủ điện H400 x W400 x D150 x 1.2mm
673.800 VNĐ
 
img
Đầu cos đồng 50mm², 1 lỗ 10.5mm, đuôi ngắn
10.500 VNĐ
img
Đầu cos đồng 35mm², 1 lỗ 8.5mm, đuôi ngắn
7.000 VNĐ
img
Đầu cos đồng 70mm², 1 lỗ 10.5mm, đuôi ngắn
15.800 VNĐ
img
Đầu cos đồng 25mm², 1 lỗ 8.5mm, đuôi ngắn
5.300 VNĐ
img
Đầu cos đồng 300mm², 1 lỗ 14.5mm, đuôi ngắn
139.400 VNĐ
img
Đầu cos đồng 16mm², 1 lỗ 8.5mm, đuôi ngắn
4.800 VNĐ
img
Đầu cos đồng 300mm², 1 lỗ 12.5mm, đuôi ngắn
139.400 VNĐ
img
Đầu cos đồng 95mm², 1 lỗ 12.5mm, đuôi ngắn
22.700 VNĐ
 
img
Đầu cos đồng 400mm², 1 lỗ 14.5mm
220.700 VNĐ
img
Đầu cos đồng 500mm², 1 lỗ 16.5mm
303.600 VNĐ
img
Đầu cos đồng 240mm², 1 lỗ 12.5mm
139.400 VNĐ
img
Đầu cos đồng 185mm², 1 lỗ 12.5mm
82.700 VNĐ
img
Đầu cos đồng 16mm², 1 lỗ 8.5mm
5.800 VNĐ
img
Đầu cos đồng 240mm², 1 lỗ 14.5mm
139.400 VNĐ
img
Đầu cos đồng 70mm², 1 lỗ 10.5mm
23.200 VNĐ
img
Đầu cos đồng 185mm², 1 lỗ 14.5mm
82.700 VNĐ
 
img
Đầu cos cáp ngầm 400mm², 1 lỗ 14.5mm
205.300 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 185mm², 1 lỗ 12.5mm
72.600 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 95mm², 1 lỗ 12.5mm
31.900 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 120mm², 1 lỗ 10.5mm
48.000 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 95mm², 1 lỗ 10.5mm
31.900 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 300mm², 1 lỗ 14.5mm
132.100 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 185mm², 1 lỗ 14.5mm
72.600 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 25mm², 1 lỗ 8.5mm
7.900 VNĐ
 
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 70mm², 1 lỗ 10.5mm, đuôi dài
36.300 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 150mm², 1 lỗ 12.5mm, đuôi dài
93.000 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 35mm², 1 lỗ 8.5mm, đuôi dài
17.400 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 50mm², 1 lỗ 10.5mm, đuôi dài
27.600 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 300mm², 1 lỗ 12.5mm, đuôi dài
212.000 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 185mm², 1 lỗ 14.5mm, đuôi dài
113.300 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 400mm², 1 lỗ 12.5mm, đuôi dài
275.900 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 400mm², 1 lỗ 14.5mm, đuôi dài
275.900 VNĐ
 
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 400mm², 2 lỗ 14.5mm
413.800 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 70mm², 2 lỗ 8.4mm
56.700 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 50mm², 2 lỗ 8mm
43.600 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 150mm², 2 lỗ 12.5mm
136.500 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 70mm², 2 lỗ 10.5mm
56.700 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 35mm², 2 lỗ 8.5mm
31.900 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 25mm², 2 lỗ 8.5mm
23.200 VNĐ
img
Đầu cos đồng cáp ngầm 240mm², 2 lỗ 14.5mm
225.100 VNĐ
 
img
Đầu cos cáp ngầm 95mm², 2 lỗ 12.5mm, cách 44.5mm
52.300 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 185mm², 2 lỗ 14.5mm, cách 44.5mm
110.300 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 35mm², 2 lỗ 10mm, cách 44.5mm
17.400 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 185mm², 2 lỗ 12mm, cách 44.5mm
110.300 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 25mm², 2 lỗ 8.5mm, cách 44.5mm
14.500 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 70mm², 2 lỗ 10.5mm, cách 44.5mm
43.600 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 150mm², 2 lỗ 12.5mm, cách 44.5mm
84.300 VNĐ
img
Đầu cos cáp ngầm 95mm², 2 lỗ 10.5mm, cách 44.5mm
52.300 VNĐ
 
img
Ống nối đồng cáp ngầm trung thế 30KV, 120mm²
66.800 VNĐ
img
Ống nối đồng cáp ngầm trung thế 30KV, 150mm²
98.800 VNĐ
img
Ống nối đồng cáp ngầm trung thế 30KV, 16mm²
10.100 VNĐ
img
Ống nối đồng cáp ngầm trung thế 30KV, 95mm²
53.700 VNĐ
img
Ống nối đồng cáp ngầm trung thế 30KV, 25mm²
11.200 VNĐ
img
Ống nối đồng cáp ngầm trung thế 30KV, 50mm²
24.600 VNĐ
img
Ống nối đồng cáp ngầm trung thế 30KV, 185mm²
133.100 VNĐ
img
Ống nối đồng cáp ngầm trung thế 30KV, 70mm²
30.500 VNĐ
 
img
Ống nối đồng mạ thiếc 500mm²
319.400 VNĐ
img
Ống nối đồng mạ thiếc 16mm²
7.700 VNĐ
img
Ống nối đồng mạ thiếc 300mm²
168.400 VNĐ
img
Ống nối đồng mạ thiếc 35mm²
14.500 VNĐ
img
Ống nối đồng mạ thiếc 240mm²
139.400 VNĐ
img
Ống nối đồng mạ thiếc 25mm²
9.200 VNĐ
img
Ống nối đồng mạ thiếc 50mm²
19.600 VNĐ
img
Ống nối đồng mạ thiếc 6mm²
3.200 VNĐ
 
img
Ống nối đồng mạ thiếc 10mm², loại ngắn
3.400 VNĐ
img
Ống nối đồng mạ thiếc 6mm², loại ngắn
2.100 VNĐ
img
Ống nối đồng mạ thiếc 25mm², loại ngắn
5.200 VNĐ
img
Ống nối đồng mạ thiếc 95mm², loại ngắn
23.200 VNĐ
img
Ống nối đồng mạ thiếc 35mm², loại ngắn
7.800 VNĐ
img
Ống nối đồng mạ thiếc 240mm², loại ngắn
69.700 VNĐ
img
Ống nối đồng mạ thiếc 50mm², loại ngắn
11.700 VNĐ
img
Ống nối đồng mạ thiếc 70mm², loại ngắn
18.900 VNĐ