028 3720 2968 - 0967 266 277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 24h trong giờ hành chính  
Tài khoản
Mật khẩu
 

 
 
 
Bán Nhiều Nhất
img
MCCB 2P 200A 50kA chỉnh dòng Lr = 0.8~1, Li = 5~10 x In
4.224.000 VNĐ
img
MCCB 3P 200A 50kA, chỉnh dòng Lr = (0.8~1) x In
4.741.000 VNĐ
img
MCCB 4P 630A 65kA chỉnh dòng Lr = (0.8~1) x In
14.212.000 VNĐ
img
MCB 1P 25A 6KA
89.100 VNĐ
img
MCCB 3P 50A 18KA
869.000 VNĐ
img
MCCB 3P 300A 42KA
5.478.000 VNĐ
img
RCBO 1P+N 16A 4.5KA
434.500 VNĐ
img
Auxiliary switch for TD, TS100 ~ 800
330.000 VNĐ
img
MCCB 2P 6A 1.5KA, CB cóc có vỏ
115.500 VNĐ
img
MCCB 4P 1000A 70kA chỉnh dòng rơle AG6
51.700.000 VNĐ
img
MCCB 2P 125A 50kA chỉnh dòng Lr = 0.8~1, Li = 5~10 x In
4.224.000 VNĐ
img
MCCB 3P 400A 65kA chỉnh dòng rơle điện tử ETS33
9.075.000 VNĐ
img
MCCB 2P 500A 65kA chỉnh dòng Lr = 0.8~1, Li = 5~10 x In
9.823.000 VNĐ
img
MCB 2P 125A 10KA
588.500 VNĐ
img
MCCB 3P 100A 37kA, chỉnh dòng Lr = (0.7~1) x In max
1.925.000 VNĐ
img
MCB 2P 20A 6KA
195.800 VNĐ
img
MCCB 3P 63A 50kA
2.222.000 VNĐ
img
MCCB 3P 80A 50kA
2.068.000 VNĐ
img
MCB 4P 32A 10KA
646.800 VNĐ
img
ELCB 2P 30A 1.5KA
341.000 VNĐ
img
MCCB 4P 800A 65kA chỉnh dòng rơle điện tử ETS43
20.020.000 VNĐ
img
MCCB 3P 30A 18KA
869.000 VNĐ
img
MCCB 3P 150A 30KA
2.189.000 VNĐ
img
MCCB 3P 350A 42KA
5.478.000 VNĐ
img
ACB 4P 2000A 85kA (loại FIXED)
78.650.000 VNĐ
img
MCCB 3P 400A 42KA
5.478.000 VNĐ
img
MCCB 3P 1250A 50kA chỉnh dòng rơle AG6
45.100.000 VNĐ
img
MCCB 3P 60A 18KA
1.012.000 VNĐ
img
ELCB 2P 20A 2.5kA
341.000 VNĐ
img
MCCB 4P 160A 50kA chỉnh dòng Lr = (0.8~1) x In
5.027.000 VNĐ
img
MCCB 3P 160A 50kA chỉnh dòng rơle điện tử ETS23
5.203.000 VNĐ
img
RCBO 1P+N 32A 4.5KA
434.500 VNĐ
img
MCCB 3P 32A 37kA, chỉnh dòng Lr = (0.7~1) x In max
1.925.000 VNĐ
img
MCCB 3P 80A 50kA chỉnh dòng rơle điện tử ETS23
5.203.000 VNĐ
img
MCCB 3P 175A 30KA
2.189.000 VNĐ
img
MCB 2P 25A 10KA
269.500 VNĐ
img
MCCB 3P 160A 50kA
4.510.000 VNĐ
img
ACB 4P 800A 65kA (Draw Out)
58.300.000 VNĐ
img
RCBO 1P+N 6A 4.5KA
434.500 VNĐ
img
MCCB 4P 160A 50kA chỉnh dòng rơle điện tử ETS23
6.776.000 VNĐ
img
MCCB 3P 160A 50kA, chỉnh dòng Lr = (0.8~1) x In
3.696.000 VNĐ
img
MCCB 2P 630A 65kA chỉnh dòng Lr = 0.8~1, Li = 5~10 x In
9.823.000 VNĐ
img
ACB 3P 1250A 65kA (loại FIXED)
47.300.000 VNĐ
img
MCB 3P 50A 6KA
314.600 VNĐ
img
ELCB 3P 125A 26kA
4.730.000 VNĐ
img
MCB 1P 40A 6KA
93.500 VNĐ
img
ELCB 2P 75A 5KA
1.034.000 VNĐ
img
RCBO 1P+N 10A 10KA
891.000 VNĐ
img
ACB 3P 1250A 65kA (Draw Out)
55.000.000 VNĐ
img
MCCB 3P 160A 37kA, chỉnh dòng Lr = (0.7~1) x In max
2.750.000 VNĐ
img
MCCB 2P 160A 50kA chỉnh dòng Lr = (0.8~1) x In
3.355.000 VNĐ
img
MCCB 4P 1600A 50kA
64.900.000 VNĐ
img
RCCB 1P+N 63A
682.000 VNĐ
img
MCCB 3P 75A 22KA
1.155.000 VNĐ
img
MCB 3P 10A 6KA
309.100 VNĐ
img
MCB 2P 50A 10KA
308.000 VNĐ
img
MCCB 3P 630A 65kA chỉnh dòng Lr = 0.8~1, Li = 5~10 x In
13.288.000 VNĐ
img
ACB 4P 5000A 100kA (loại FIXED)
225.500.000 VNĐ
img
MCCB 2P 400A 65kA chỉnh dòng Lr = 0.8~1, Li = 5~10 x In
7.392.000 VNĐ
img
MCCB 2P 60A 35KA
1.001.000 VNĐ
 
img
MCCB 2P 6A 1.5KA, CB cóc không vỏ
90.200 VNĐ
img
MCB 3P 25A 6KA
309.100 VNĐ
img
MCB 2P 32A 10KA
269.500 VNĐ
img
MCB 3P 20A 10KA
434.500 VNĐ
img
MCB 3P 32A 10KA
434.500 VNĐ
img
MCB 1P 25A 10KA
123.200 VNĐ
img
MCB 1P 6A 6KA
89.100 VNĐ
img
MCB 3P 6A 6KA
309.100 VNĐ
 
img
RCBO 1P+N 20A 6KA
764.500 VNĐ
img
RCCB 3P+N 80A
1.507.000 VNĐ
img
RCBO 1P+N 6A 6KA
764.500 VNĐ
img
RCBO 1P+N 10A 6KA
764.500 VNĐ
img
RCBO 1P+N 32A 4.5KA
434.500 VNĐ
img
RCCB 1P+N 63A
891.000 VNĐ
img
RCBO 1P+N 32A 4.5KA
764.500 VNĐ
img
RCBO 1P+N 20A 4.5KA
434.500 VNĐ
 
img
ELCB 2P 15A 2.5kA
341.000 VNĐ
img
ELCB 4P 30A 18kA
3.135.000 VNĐ
img
ELCB 2P 20A 1.5KA
341.000 VNĐ
img
ELCB 4P 60A 18kA
3.135.000 VNĐ
img
ELCB 2P 30A 2.5kA
341.000 VNĐ
img
ELCB 3P 500A 37kA
15.950.000 VNĐ
img
ELCB 2P 15A 2.5kA
310.200 VNĐ
img
ELCB 4P 125A 37kA
6.908.000 VNĐ
 
img
MCCB 3P 250A 42KA
5.478.000 VNĐ
img
MCCB 3P 30A 22KA
1.155.000 VNĐ
img
MCCB 3P 30A 18KA
869.000 VNĐ
img
MCCB 2P 60A 30KA
880.000 VNĐ
img
MCCB 3P 350A 42KA
5.478.000 VNĐ
img
MCCB 3P 200A 30KA
2.189.000 VNĐ
img
MCCB 2P 100A 35KA
1.001.000 VNĐ
img
MCCB 3P 800A 45KA
12.210.000 VNĐ
 
img
MCCB 4P 250A 37kA, chỉnh dòng Lr = (0.7~1) x In max
3.465.000 VNĐ
img
MCCB 3P 100A 37kA, chỉnh dòng Lr = (0.7~1) x In max
1.925.000 VNĐ
img
MCCB 3P 20A 37kA, chỉnh dòng Lr = (0.7~1) x In max
1.925.000 VNĐ
img
MCCB 3P 250A 37kA, chỉnh dòng Lr = (0.7~1) x In max
2.750.000 VNĐ
img
MCCB 4P 80A 37kA, chỉnh dòng Lr = (0.7~1) x In max
2.145.000 VNĐ
img
MCCB 4P 125A 37kA, chỉnh dòng Lr = (0.7~1) x In max
2.145.000 VNĐ
img
MCCB 3P 100A 37kA, chỉnh dòng Lr = (0.7~1) x In max
2.750.000 VNĐ
img
MCCB 4P 100A 37kA, chỉnh dòng Lr = (0.7~1) x In max
3.465.000 VNĐ
 
img
MCCB 2P 125A 50kA
2.442.000 VNĐ
img
MCCB 3P 630A 65kA
12.243.000 VNĐ
img
MCCB 3P 800A 65kA
13.860.000 VNĐ
img
MCCB 3P 20A 50kA
2.068.000 VNĐ
img
MCCB 4P 1600A 50kA
64.900.000 VNĐ
img
MCCB 2P 630A 65kA
7.645.000 VNĐ
img
MCCB 4P 125A 50kA
3.795.000 VNĐ
img
MCCB 4P 160A 50kA
4.774.000 VNĐ