Bán Nhiều Nhất
img
MCCB 4P 250A 25kA, loại A2C
8.706.700 VNĐ
img
MCCB 1P 32A 25kA, loại A1N
1.840.100 VNĐ
img
MCB 4P 32A 10kA, loại S204M-C32
2.521.200 VNĐ
img
RCBO 1P+N 32A 30mA 4.5kA, loại DS201 L C32 AC30
1.762.200 VNĐ
img
MCB 1P 80A 6kA, loại S201-C80
1.031.800 VNĐ
img
Cuộn bảo vệ điện áp thấp UVR-C 220-240VAC; 220-250VDC, dùng cho A1-A2
2.376.000 VNĐ
img
ACB 3P 800A 50kA Fixed
132.926.600 VNĐ
img
MCB 2P 20A 6kA, loại SH202-C20
451.000 VNĐ
img
MCCB 1P 63A 25kA, loại A1N
2.423.500 VNĐ
img
MCB 3P 32A 6kA, loại SH203-C32
727.100 VNĐ
img
RCCB 4P 100A 30mA, loại F204 AC-100/0.03
4.758.600 VNĐ
img
MCB 4P 20A 4.5kA, loại SH204L-C20
1.581.800 VNĐ
img
MCCB 4P 32A 18kA, loại A1B
2.640.000 VNĐ
img
MCB 1P 10A 10kA, loại S201M-C10
311.300 VNĐ
img
MCB 4P 40A 4.5kA, loại SH204L-C40
1.676.400 VNĐ
img
ACB 3P 800A 42kA Fixed
125.402.600 VNĐ
img
RCCB 4P 40A 30mA, loại FH204 AC-40/0.03
2.997.500 VNĐ
img
MCB 4P 10A 4.5kA, loại SH204L-C10
1.581.800 VNĐ
img
MCCB 3P 70A 10kA, loại A1A
2.368.100 VNĐ
img
MCCB 3P 25A 18kA, loại A1B
2.114.600 VNĐ
img
MCCB 3P 40A 18kA, loại XT1B
2.843.300 VNĐ
img
MCB 3P 20A 6kA, loại SH203-C20
727.100 VNĐ
img
MCCB 4P 250A 18kA, loại A2B
7.568.900 VNĐ
img
RCCB 4P 63A 300mA, loại FH204 AC-63/0.3
3.339.600 VNĐ
img
MCCB 2P 200A 30kA, loại A2N
5.295.800 VNĐ
img
MCB 2P 25A 6kA, loại SH202-C25
451.000 VNĐ
img
MCCB 3P 70A 25kA, loại A1C
3.289.400 VNĐ
img
RCBO 1P+N 10A 30mA 4.5kA, loại DS201 L C10 AC30
1.648.900 VNĐ
img
ACB 3P 800A 66kA Fixed
147.549.600 VNĐ
img
MCCB 2P 175A 30kA, loại A2N
4.923.600 VNĐ
img
Cuộn bảo vệ điện áp thấp 24VAC, loại S2-UA24
2.284.700 VNĐ
img
MCB 2P 40A 6kA, loại SH202-C40
477.400 VNĐ
img
Tay xoay RHE - tay nắm xoay loại có trục nối dài, dùng cho A1-A2
2.479.000 VNĐ
img
MCB 2P 10A 4.5kA, loại SH202L-C10
390.500 VNĐ
img
Cuộn bảo vệ điện áp thấp UVR-C 380…440VAC, dùng cho A3
5.441.000 VNĐ
img
MCCB 3P 200A 18kA, loại A2B
6.056.200 VNĐ
img
ACB 3P 1600A 50kA Fixed
131.392.800 VNĐ
img
MCCB 2P 32A 30kA, loại A1N
1.969.400 VNĐ
img
MCCB 3P 1250A 50kA, loại T7S
57.449.000 VNĐ
img
ACB 3P 1000A 50kA Fixed
134.896.100 VNĐ
img
Tay xoay RHD - tay nắm xoay trực tiếp, dùng cho A3
1.874.400 VNĐ
img
MCB 2P 25A 4.5kA, loại SH202L-C25
390.500 VNĐ
img
RCCB 2P 63A 30mA, loại FH202 AC-63/0.03
2.567.400 VNĐ
img
MCCB 2P 80A 30kA, loại A1N
2.597.100 VNĐ
img
MCB 1P 16A 6kA, loại SH201-C16
167.200 VNĐ
img
MCB 2P 25A 10kA, loại S202M-C25
946.000 VNĐ
img
MCCB 3P 630A 70kA, loại T5H
40.621.700 VNĐ
img
MCCB 4P 1600A 120kA, loại T7L
144.233.800 VNĐ
img
MCCB 4P 20A 10kA, loại A1A
2.249.300 VNĐ
img
MCCB 4P 32A 36kA, loại XT1N
6.621.100 VNĐ
img
RCCB 2P 63A 100mA, loại F202 AC-63/0.1
2.597.100 VNĐ
img
MCB 4P 50A 6kA, loại SH204-C50
1.996.500 VNĐ
img
MCB 3P 32A 4.5kA, loại SH203L-C32
665.500 VNĐ
img
RCCB 2P 25A 100mA, loại FH202 AC-25/0.1
1.798.500 VNĐ
img
ACB 4P 630A 42kA Fixed
150.223.900 VNĐ
img
MCB 1P 16A 10kA, loại S201M-C16
311.300 VNĐ
img
MCCB 4P 125A 25kA, loại A1C
4.522.300 VNĐ
img
MCCB 2P 100A 30kA, loại A1N
2.597.800 VNĐ
img
MCCB 4P 5A 36kA, loại XT2N
9.931.700 VNĐ
img
Tiếp điểm phụ AUX-C 1Q 1SY 250VAC/DC 2 poles A1, dùng cho A1-A2
2.164.800 VNĐ
 
img
MCCB 2P 20A 30kA, loại A1N
1.969.400 VNĐ
img
MCCB 2P 150A 30kA, loại A2N
4.923.600 VNĐ
img
MCCB 1P 40A 18kA, loại A1C
1.750.300 VNĐ
img
MCCB 2P 160A 30kA, loại A2N
4.923.600 VNĐ
img
MCCB 1P 20A 25kA, loại A1N
1.840.100 VNĐ
img
MCCB 2P 63A 30kA, loại A1N
2.597.800 VNĐ
img
MCCB 2P 25A 30kA, loại A1N
1.969.400 VNĐ
img
MCCB 2P 250A 30kA, loại A2N
5.295.800 VNĐ
 
img
MCCB 3P 160A 18kA, loại A2B
5.631.100 VNĐ
img
MCCB 4P 125A 18kA, loại A1B
3.825.400 VNĐ
img
MCCB 3P 32A 25kA, loại A1C
2.497.400 VNĐ
img
MCCB 3P 50A 10kA, loại A1A
1.987.900 VNĐ
img
MCCB 3P 630A 50kA, loại A3S
24.301.200 VNĐ
img
MCCB 3P 250A 25kA, loại A2C
6.964.300 VNĐ
img
MCCB 4P 225A 25kA, loại A2C
8.706.700 VNĐ
img
MCCB 4P 175A 18kA, loại A2B
7.038.200 VNĐ
 
img
Tiếp điểm phụ AUX-C 1Q 1SY 250VAC/DC 3-4 poles, dùng cho A1-A2
2.164.800 VNĐ
img
Cuộn shuntrip SOR-C 12VDC, dùng cho A3
3.524.400 VNĐ
img
Tiếp phụ đóng sớm AUE-C, dùng cho A1-A2
2.164.800 VNĐ
img
Tiếp điểm phụ AUX-C 1Q 1SY 250VAC/DC 3-4 poles, dùng cho A3
2.093.500 VNĐ
img
Cuộn shuntrip SOR-C 480…500VAC, dùng cho A1-A2
1.871.800 VNĐ
img
Cuộn shuntrip SOR-C 48…60VAC/DC, dùng cho A1-A2
1.871.800 VNĐ
img
Cuộn bảo vệ điện áp thấp UVR-C 220-240VAC; 220-250VDC, dùng cho A3
5.441.000 VNĐ
img
Tay xoay RHE - tay nắm xoay loại có trục nối dài, dùng cho A3
3.104.600 VNĐ
 
img
MCCB 3P 50A 18kA, loại XT1B
3.284.200 VNĐ
img
MCCB 3P 800A 36kA, loại T6N
42.472.300 VNĐ
img
MCCB 3P 25A 18kA, loại XT1B
2.843.300 VNĐ
img
MCCB 3P 320A 70kA, loại T4H
22.725.100 VNĐ
img
MCCB 4P 800A 36kA, loại T6N
55.215.600 VNĐ
img
MCCB 3P 63A 18kA, loại XT1B
3.284.200 VNĐ
img
MCCB 3P 20A 36kA, loại XT2N
7.640.200 VNĐ
img
MCCB 4P 1250A 120kA, loại T7L
100.359.600 VNĐ
 
img