028 3720 2968 - 0967 266 277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 24h trong giờ hành chính  
Tài khoản
Mật khẩu
 

 
 
 
Bán Nhiều Nhất
img
-17%
Cáp điện lực hạ thế CV-14 (7x1.6) - 0.6/1kV
32.400 VNĐ
img
Cáp điều khiển YY 3x1.0 - 300/500V
16.300 VNĐ
img
-17%
Cáp điện CXV-2x35 - 0.6/1kV
175.600 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới CY 2x2.5 - 300/500V
30.500 VNĐ
img
-17%
Cáp điện CXV-3x6.0 - 0.6/1kV
51.800 VNĐ
img
M25
Cáp hàn M25 100% đồng nguyên chất
71.700 VNĐ
img
-17%
Cáp điện CXV-2.5 (7x0.67) - 0.6/1kV
7.900 VNĐ
img
-17%
Cáp điện lực hạ thế CV-95 (37x1.8) - 450/750V
206.200 VNĐ
img
-17%
Cáp nhôm LV-ABC-2x25 - 0.6/1kV
20.100 VNĐ
img
-17%
Dây điện đồng bọc nhựa PVC 16/10 (F 1.6) - 0.6/1kV
489.400 VNĐ
img
-17%
Cáp điện CXV-4x10 - 0.6/1kV
106.100 VNĐ
img
-17%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-150 - 450/750V
351.700 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới CY 2x0.75 - 300/500V
17.000 VNĐ
img
-17%
Cáp điện CVV-3x2.5 - 300/500V
23.900 VNĐ
img
-17%
Cáp điện lực hạ thế CV-1.5mm² (7x0.52) - 450/750V
381.800 VNĐ
img
-17%
Dây điện đồng bọc nhựa PVC 26/10 (F2.6) - 0.6/1kV
1.249.000 VNĐ
img
-17%
Cáp điện VVCm-2x10 - 0.6/1kV
5.700.800 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới CY 2x0.5 - 300/500V
14.600 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới CY 4x0.75 - 300/500V
23.700 VNĐ
img
Cáp điều khiển YY 12x0.75 - 300/500V
36.600 VNĐ
img
-17%
Cáp nhôm AV-185 (37x2.52) - 0.6/1kV
55.200 VNĐ
img
-17%
Cáp nhôm AV-240 (61x2.25) - 0.6/1kV
70.000 VNĐ
img
-17%
Cáp nhôm LV-ABC-2x50 - 0.6/1kV
37.500 VNĐ
img
-17%
Cáp điện CXV-25 (7x2.14) - 0.6/1kV
58.800 VNĐ
img
-17%
Cáp điện VVCm-2x16 - 0.6/1kV
86.900 VNĐ
img
-17%
Cáp điện VVCm-3x10+1x6.0 - 0.6/1kV
95.200 VNĐ
img
-17%
Cáp điện lực hạ thế CV-25 (7x2.13) - 450/750V
55.300 VNĐ
img
-17%
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng VCmo-2x1.0mm² - 300/500V
589.300 VNĐ
img
-17%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-2.5mm² - 450/750V
594.400 VNĐ
img
-17%
Cáp nhôm AV-50 (7x3.00) - 0.6/1kV
15.800 VNĐ
img
-17%
Cáp điện CVV-3x10+1x6.0 - 0.6/1kV
97.700 VNĐ
img
-17%
Cáp điện CVV-3x25 - 0.6/1kV
186.500 VNĐ
img
-17%
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCmd-2x0.75mm² (2x24/0.20) - 0.6/1kV
406.700 VNĐ
img
-17%
Cáp điện CXV-3x25 - 0.6/1kV
186.900 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới CY 2x1.5 - 300/500V
23.800 VNĐ
img
-17%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-10 - 450/750V
2.523.500 VNĐ
img
-17%
Cáp điện CVV-2x2.5 - 300/500V
17.900 VNĐ
img
M35
Cáp hàn M35 100% đồng nguyên chất
98.500 VNĐ
img
-17%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-25 - 450/750V
57.700 VNĐ
img
-17%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-0.5mm² - 300/500V
286.700 VNĐ
img
-17%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-6.0mm² - 450/750V
1.404.200 VNĐ
img
-17%
Cáp điện VVCm-4x10 - 0.6/1kV
106.200 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới CY 2x1.0 - 300/500V
20.200 VNĐ
img
-17%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-95 - 450/750V
214.300 VNĐ
img
-17%
Cáp điện lực hạ thế CV-250 (61x2.3) - 0.6/1kV
563.600 VNĐ
img
-17%
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng VCmo2x2.5mm² - 300/500V
1.340.500 VNĐ
img
-17%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-16 - 450/750V
37.300 VNĐ
img
-18%
Cáp nhôm AV-16 (7x1.70) - 0.6/1kV
6.100 VNĐ
img
-17%
Cáp điện VVCm-3x6.0 - 300/500V
46.600 VNĐ
img
-17%
Cáp nhôm LV-ABC-3x50 - 0.6/1kV
51.800 VNĐ
img
-17%
Cáp điện VVCm-2x2.5mm² - 300/500V
1.468.100 VNĐ
img
-17%
Cáp nhôm LV-ABC-3x95 - 0.6/1kV
92.500 VNĐ
img
-17%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-4.0mm² - 450/750V
928.500 VNĐ
img
-17%
Cáp nhôm LV-ABC-4x70 - 0.6/1kV
91.900 VNĐ
 
img
-17%
Dây điện đồng bọc nhựa PVC 20/10 (F 2.0) - 0.6/1kV
904.200 VNĐ
750.500 VNĐ
img
-17%
Dây điện đồng bọc nhựa PVC 26/10 (F2.6) - 0.6/1kV
1.504.800 VNĐ
1.249.000 VNĐ
img
-17%
Dây điện đồng bọc nhựa PVC 32/10 (F 3.20) - 300/500V
2.275.900 VNĐ
1.889.000 VNĐ
img
-17%
Dây điện đồng bọc nhựa PVC 16/10 (F 1.6) - 0.6/1kV
589.600 VNĐ
489.400 VNĐ
img
-17%
Dây điện đồng bọc nhựa PVC 12/10 (F 1.13) - 300/500V
301.400 VNĐ
250.200 VNĐ
 
img
-17%
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCmd-2x1.0mm² (2x32/0.20) - 0.6/1kV
620.000 VNĐ
514.600 VNĐ
img
-17%
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCmd-2x0.75mm² (2x24/0.20) - 0.6/1kV
490.000 VNĐ
406.700 VNĐ
img
-17%
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCmd-2x2.5mm² (2x50/0.25) - 0.6/1kV
1.440.000 VNĐ
1.195.200 VNĐ
img
-17%
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCmd-2x0.5mm² (2x16/0.20) - 0.6/1kV
340.000 VNĐ
282.200 VNĐ
img
-17%
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCmd-2x1.5mm² (2x30/0.25) - 0.6/1kV
890.000 VNĐ
738.700 VNĐ
 
img
-17%
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng VCmo-2x6.0mm² - 300/500V
3.650.000 VNĐ
3.029.500 VNĐ
img
-17%
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng VCmo-2x1.5mm² - 300/500V
1.000.000 VNĐ
830.000 VNĐ
img
-17%
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng VCmo2x2.5mm² - 300/500V
1.615.000 VNĐ
1.340.500 VNĐ
img
-17%
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng VCmo-2x1.0mm² - 300/500V
710.000 VNĐ
589.300 VNĐ
img
-17%
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng VCmo-2x4.0mm² - 300/500V
2.440.000 VNĐ
2.025.200 VNĐ
img
-17%
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng VCmo-2x0.75mm² - 300/500V
570.000 VNĐ
473.100 VNĐ
 
img
-17%
Cáp điện lực hạ thế CV-2.0mm2 (7x0.60) - 0.6/1kV
590.000 VNĐ
489.700 VNĐ
img
-17%
Cáp điện lực hạ thế CV-6.0mm² (7x1.04) - 450/750V
1.690.000 VNĐ
1.402.700 VNĐ
img
-17%
Cáp điện lực hạ thế CV-3.5mm² (7x0.80) - 0.6/1kV
1.110.000 VNĐ
921.300 VNĐ
img
-17%
Cáp điện lực hạ thế CV-60 (19x2.0) - 0.6/1kV
161.500 VNĐ
134.000 VNĐ
img
-17%
Cáp điện lực hạ thế CV-16 (7x1.7) - 450/750V
42.500 VNĐ
35.300 VNĐ
img
-17%
Cáp điện lực hạ thế CV-185 (37x2.52) - 450/750V
482.800 VNĐ
400.700 VNĐ
img
-17%
Cáp điện lực hạ thế CV-35 (7x2.52) - 450/750V
92.000 VNĐ
76.400 VNĐ
img
-17%
Cáp điện lực hạ thế CV-240 (61x2.25) - 750V
632.700 VNĐ
525.100 VNĐ
 
img
-17%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-6.0mm² - 450/750V
1.691.800 VNĐ
1.404.200 VNĐ
img
-17%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-1.0mm² - 300/500V
308.000 VNĐ
255.600 VNĐ
img
-17%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-25 - 450/750V
69.500 VNĐ
57.700 VNĐ
img
-17%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-4.0mm² - 450/750V
1.118.700 VNĐ
928.500 VNĐ
img
-17%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-10 - 450/750V
3.040.400 VNĐ
2.523.500 VNĐ
img
-17%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-50 - 450/750V
141.600 VNĐ
117.500 VNĐ
img
-17%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-120 - 450/750V
326.800 VNĐ
271.200 VNĐ
img
-17%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-2.5mm² - 450/750V
716.100 VNĐ
594.400 VNĐ
 
img
-17%
Cáp điện VVCm-2x6.0mm² - 300/500V
3.919.300 VNĐ
3.253.000 VNĐ
img
-17%
Cáp điện VVCm-3x2.5 - 300/500V
24.800 VNĐ
20.600 VNĐ
img
-17%
Cáp điện VVCm-2x25 - 0.6/1kV
157.400 VNĐ
130.600 VNĐ
img
-17%
Cáp điện VVCm-3x4.0+1x2.5 - 0.6/1kV
48.300 VNĐ
40.100 VNĐ
img
-17%
Cáp điện VVCm-3x10 - 0.6/1kV
97.300 VNĐ
80.800 VNĐ
img
-17%
Cáp điện VVCm-4x16 - 0.6/1kV
198.400 VNĐ
164.700 VNĐ
img
-17%
Cáp điện VVCm-4x8.0 - 0.6/1kV
99.500 VNĐ
82.600 VNĐ
img
-17%
Cáp điện VVCm-3x25 - 0.6/1kV
227.700 VNĐ
189.000 VNĐ
 
img
-17%
Cáp điện CVV-3x35+1x25 - 0.6/1kV
369.700 VNĐ
306.900 VNĐ
img
-17%
Cáp điện CVV-2x1.5 - 300/500V
14.700 VNĐ
12.200 VNĐ
img
-17%
Cáp điện CVV-4x4.0 - 300/500V
55.100 VNĐ
45.700 VNĐ
img
-17%
Cáp điện CVV-2x10 - 0.6/1kA
70.200 VNĐ
58.300 VNĐ
img
-17%
Cáp điện CVV-2x6.0 - 300/500V
43.200 VNĐ
35.900 VNĐ
img
-17%
Cáp điện CVV-3x16 - 0.6/1kV
150.600 VNĐ
125.000 VNĐ
img
-17%
Cáp điện CVV-3x10 - 0.6/1kA
97.500 VNĐ
80.900 VNĐ
img
-17%
Cáp điện CVV-4x16 - 0.6/1kV
193.300 VNĐ
160.400 VNĐ
 
img
-17%
Cáp điện CXV-4x2.5 - 0.6/1kV
39.100 VNĐ
32.500 VNĐ
img
-17%
Cáp điện CXV-3x4.0 - 0.6/1kV
44.800 VNĐ
37.200 VNĐ
img
-17%
Cáp điện CXV-2x2.5 - 0.6/1kV
23.500 VNĐ
19.500 VNĐ
img
-17%
Cáp điện CXV-3x16 - 0.6/1kV
148.000 VNĐ
122.800 VNĐ
img
-17%
Cáp điện CXV-4x25 - 0.6/1kV
301.100 VNĐ
249.900 VNĐ
img
-17%
Cáp điện CXV-16 (7x1.70) - 0.6/1kV
45.700 VNĐ
37.900 VNĐ
img
-17%
Cáp điện CXV-4.0 (7x0.85) - 0.6/1kV
13.600 VNĐ
11.300 VNĐ
img
-17%
Cáp điện CXV-6.0 (7x1.04) - 0.6/1kV
19.100 VNĐ
15.900 VNĐ
 
 
img
-17%
Cáp nhôm LV-ABC-3x120 - 0.6/1kV
139.600 VNĐ
115.900 VNĐ
img
-17%
Cáp nhôm LV-ABC-2x150 - 0.6/1kV
113.700 VNĐ
94.400 VNĐ
img
-17%
Cáp nhôm LV-ABC-2x35 - 0.6/1kV
30.800 VNĐ
25.600 VNĐ
img
-17%
Cáp nhôm LV-ABC-2x120 - 0.6/1kV
94.500 VNĐ
78.400 VNĐ
img
-17%
Cáp nhôm LV-ABC-2x70 - 0.6/1kV
58.000 VNĐ
48.100 VNĐ
img
-17%
Cáp nhôm LV-ABC-4x35 - 0.6/1kV
59.600 VNĐ
49.500 VNĐ
img
-17%
Cáp nhôm LV-ABC-4x16 - 0.6/1kV
34.300 VNĐ
28.500 VNĐ
img
-17%
Cáp nhôm LV-ABC-3x35 - 0.6/1kV
45.100 VNĐ
37.400 VNĐ
 
 
img
Cáp điều khiển YY 12x1.5 - 300/500V
66.000 VNĐ
img
Cáp điều khiển YY 8x1.5 - 300/500V
45.800 VNĐ
img
Cáp điều khiển YY 4x0.75 - 300/500V
15.600 VNĐ
img
Cáp điều khiển YY 3x0.5 - 300/500V
10.900 VNĐ
img
Cáp điều khiển YY 3x2.5 - 300/500V
27.400 VNĐ
img
Cáp điều khiển YY 12x1.0 - 300/500V
49.400 VNĐ
img
Cáp điều khiển YY 4x0.5 - 300/500V
12.700 VNĐ
img
Cáp điều khiển YY 3x1.5 - 300/500V
20.400 VNĐ