028 3720 2968 - 0967 266 277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 24h trong giờ hành chính  
Tài khoản
Mật khẩu
 

 
 
 
Bán Nhiều Nhất
img
-10%
Cáp nhôm LV-ABC-3x50 - 0.6/1kV
49.800 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới CY 2x0.75 - 300/500V
17.300 VNĐ
img
-10%
Cáp điện CXV-4x10 - 0.6/1kV
117.200 VNĐ
img
-10%
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCmd-2x0.75mm² (2x24/0.20) - 0.6/1kV
443.700 VNĐ
img
-10%
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng VCmo-2x1.0mm² - 300/500V
654.300 VNĐ
img
-10%
Cáp điện lực hạ thế CV-25 (7x2.13) - 450/750V
60.700 VNĐ
img
-10%
Cáp nhôm LV-ABC-3x95 - 0.6/1kV
88.900 VNĐ
img
Cáp điều khiển YY 25x2.5 - 300/500V
208.520 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới CY 4x0.75 - 300/500V
24.160 VNĐ
img
-10%
Cáp điện CVV-3x25 - 0.6/1kV
206.000 VNĐ
img
-10%
Cáp nhôm LV-ABC-2x50 - 0.6/1kV
35.900 VNĐ
img
-10%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-95 - 450/750V
239.300 VNĐ
img
-10%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-25 - 450/750V
64.400 VNĐ
img
-10%
Cáp điện lực hạ thế CV-95 (37x1.8) - 450/750V
226.800 VNĐ
img
-10%
Cáp nhôm AV-16 (7x1.70) - 0.6/1kV
5.900 VNĐ
img
-10%
Cáp nhôm AV-240 (61x2.25) - 0.6/1kV
67.200 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới CY 2x0.5 - 300/500V
14.850 VNĐ
img
-10%
Cáp điện CVV-3x10+1x6.0 - 0.6/1kV
112.200 VNĐ
img
-10%
Cáp điện VVCm-2x2.5mm² - 300/500V
1.617.300 VNĐ
img
-10%
Cáp điện VVCm-3x10+1x6.0 - 0.6/1kV
107.900 VNĐ
img
-10%
Cáp nhôm LV-ABC-4x70 - 0.6/1kV
88.300 VNĐ
img
Cáp điều khiển YY 12x0.75 - 300/500V
37.300 VNĐ
img
-10%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-4.0mm² - 450/750V
1.026.900 VNĐ
img
-10%
Cáp điện CVV-2x2.5 - 300/500V
20.000 VNĐ
img
Cáp điều khiển YY 3x1.0 - 300/500V
16.620 VNĐ
img
-10%
Cáp điện lực hạ thế CV-1.5mm² (7x0.52) - 450/750V
423.900 VNĐ
img
-10%
Cáp điện CXV-25 (7x2.14) - 0.6/1kV
65.000 VNĐ
img
-10%
Cáp điện VVCm-3x6.0 - 300/500V
51.300 VNĐ
img
-10%
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng VCmo2x2.5mm² - 300/500V
1.485.000 VNĐ
img
-10%
Cáp điện VVCm-2x10 - 0.6/1kV
6.363.000 VNĐ
img
-10%
Cáp điện CXV-2.5 (7x0.67) - 0.6/1kV
8.800 VNĐ
img
-10%
Cáp điện VVCm-2x16 - 0.6/1kV
97.600 VNĐ
img
-10%
Cáp nhôm LV-ABC-2x25 - 0.6/1kV
19.300 VNĐ
img
-10%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-2.5mm² - 450/750V
663.300 VNĐ
img
-10%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-0.5mm² - 300/500V
315.000 VNĐ
img
-10%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-150 - 450/750V
393.100 VNĐ
img
-10%
Cáp điện VVCm-4x10 - 0.6/1kV
121.100 VNĐ
img
-10%
Cáp điện CXV-2x35 - 0.6/1kV
194.200 VNĐ
img
-10%
Cáp điện CXV-3x6.0 - 0.6/1kV
57.600 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới CY 2x2.5 - 300/500V
31.120 VNĐ
img
-10%
Cáp nhôm AV-185 (37x2.52) - 0.6/1kV
53.100 VNĐ
img
-10%
Cáp điện CVV-3x2.5 - 300/500V
26.600 VNĐ
img
-10%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-16 - 450/750V
41.200 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới CY 2x1.5 - 300/500V
24.390 VNĐ
img
-10%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-10 - 450/750V
27.900 VNĐ
img
-10%
Cáp điện CXV-3x25 - 0.6/1kV
206.600 VNĐ
img
-10%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-6.0mm² - 450/750V
1.553.400 VNĐ
img
-10%
Dây điện đồng bọc nhựa PVC 16/10 (F 1.6) - 0.6/1kV
526.500 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới CY 2x1.0 - 300/500V
20.580 VNĐ
img
-10%
Cáp nhôm AV-50 (7x3.00) - 0.6/1kV
15.100 VNĐ
 
img
-10%
Dây điện đồng bọc nhựa PVC 20/10 (F 2.0) - 0.6/1kV
886.000 VNĐ
797.400 VNĐ
img
-10%
Dây điện đồng bọc nhựa PVC 16/10 (F 1.6) - 0.6/1kV
585.000 VNĐ
526.500 VNĐ
img
-10%
Dây điện đồng bọc nhựa PVC 12/10 (F 1.13) - 300/500V
305.000 VNĐ
274.500 VNĐ
img
-10%
Dây điện đồng bọc nhựa PVC 32/10 (F 3.20) - 300/500V
2.234.000 VNĐ
2.010.600 VNĐ
 
img
-10%
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCmd-2x2.5mm² (2x50/0.25) - 0.6/1kV
1.458.000 VNĐ
1.312.200 VNĐ
img
-10%
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCmd-2x0.75mm² (2x24/0.20) - 0.6/1kV
493.000 VNĐ
443.700 VNĐ
img
-10%
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCmd-2x0.5mm² (2x16/0.20) - 0.6/1kV
350.000 VNĐ
315.000 VNĐ
img
-10%
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCmd-2x1.0mm² (2x32/0.20) - 0.6/1kV
630.000 VNĐ
567.000 VNĐ
img
-10%
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCmd-2x1.5mm² (2x30/0.25) - 0.6/1kV
899.000 VNĐ
809.100 VNĐ
 
img
-10%
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng VCmo-2x4.0mm² - 300/500V
2.491.000 VNĐ
2.241.900 VNĐ
img
-10%
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng VCmo-2x0.75mm² - 300/500V
581.000 VNĐ
522.900 VNĐ
img
-10%
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng VCmo-2x1.0mm² - 300/500V
727.000 VNĐ
654.300 VNĐ
img
-10%
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng VCmo-2x1.5mm² - 300/500V
1.025.000 VNĐ
922.500 VNĐ
img
-10%
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng VCmo-2x6.0mm² - 300/500V
3.731.000 VNĐ
3.357.900 VNĐ
img
-10%
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng VCmo2x2.5mm² - 300/500V
1.650.000 VNĐ
1.485.000 VNĐ
 
img
-10%
Cáp điện lực hạ thế CV-10mm² (7x1.35) - 450/750V
2.832.000 VNĐ
2.548.800 VNĐ
img
-10%
Cáp điện lực hạ thế CV-2.0mm2 (7x0.60) - 0.6/1kV
611.000 VNĐ
549.900 VNĐ
img
-10%
Cáp điện lực hạ thế CV-3.5mm² (7x0.80) - 0.6/1kV
1.033.000 VNĐ
929.700 VNĐ
img
-10%
Cáp điện lực hạ thế CV-185 (37x2.52) - 450/750V
489.990 VNĐ
441.000 VNĐ
img
-10%
Cáp điện lực hạ thế CV-35 (7x2.52) - 450/750V
93.400 VNĐ
84.100 VNĐ
img
-10%
Cáp điện lực hạ thế CV-6.0mm² (7x1.04) - 450/750V
1.711.000 VNĐ
1.539.900 VNĐ
img
-10%
Cáp điện lực hạ thế CV-240 (61x2.25) - 750V
642.040 VNĐ
577.800 VNĐ
img
-10%
Cáp điện lực hạ thế CV-2.5mm² (7x0.67) - 450/750V
768.000 VNĐ
691.200 VNĐ
 
img
-10%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-150 - 450/750V
436.770 VNĐ
393.100 VNĐ
img
-10%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-4.0mm² - 450/750V
1.141.000 VNĐ
1.026.900 VNĐ
img
-10%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-50 - 450/750V
145.820 VNĐ
131.200 VNĐ
img
-10%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-2.5mm² - 450/750V
737.000 VNĐ
663.300 VNĐ
img
-10%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-95 - 450/750V
265.860 VNĐ
239.300 VNĐ
img
-10%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-1.0mm² - 300/500V
314.000 VNĐ
282.600 VNĐ
img
-10%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-10 - 450/750V
31.030 VNĐ
27.900 VNĐ
img
-10%
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-120 - 450/750V
336.500 VNĐ
302.900 VNĐ
 
img
-10%
Cáp điện VVCm-2x6.0mm² - 300/500V
3.979.000 VNĐ
3.581.100 VNĐ
img
-10%
Cáp điện VVCm-2x4.0mm² - 300/500V
2.694.000 VNĐ
2.424.600 VNĐ
img
-10%
Cáp điện VVCm-4x4.0 - 0.6/1kV
49.260 VNĐ
44.300 VNĐ
img
-10%
Cáp điện VVCm-2x1.5mm²- 300/500V
1.129.000 VNĐ
1.016.100 VNĐ
img
-10%
Cáp điện VVCm-4x16 - 0.6/1kV
209.570 VNĐ
188.600 VNĐ
img
-10%
Cáp điện VVCm-3x25 - 0.6/1kV
239.990 VNĐ
216.000 VNĐ
img
-10%
Cáp điện VVCm-3x10 - 0.6/1kV
103.460 VNĐ
93.100 VNĐ
img
-10%
Cáp điện VVCm-2x25 - 0.6/1kV
164.860 VNĐ
148.400 VNĐ
 
img
-10%
Cáp điện CVV-2x6.0 - 300/500V
44.380 VNĐ
40.000 VNĐ
img
-10%
Cáp điện CVV-2x10 - 0.6/1kA
71.550 VNĐ
64.400 VNĐ
img
-10%
Cáp điện CVV-3x35+1x25 - 0.6/1kV
377.000 VNĐ
339.300 VNĐ
img
-10%
Cáp điện CVV-4x4.0 - 300/500V
56.610 VNĐ
51.000 VNĐ
img
-10%
Cáp điện CVV-3x10 - 0.6/1kA
99.510 VNĐ
89.600 VNĐ
img
-10%
Cáp điện CVV-2x1.5 - 300/500V
15.110 VNĐ
13.600 VNĐ
img
-10%
Cáp điện CVV-3x16 - 0.6/1kV
153.480 VNĐ
138.100 VNĐ
img
-10%
Cáp điện CVV-4x16 - 0.6/1kV
197.020 VNĐ
177.300 VNĐ
 
img
-10%
Cáp điện CXV-6.0 (7x1.04) - 0.6/1kV
19.610 VNĐ
17.700 VNĐ
img
-10%
Cáp điện CXV-16 (7x1.70) - 0.6/1kV
46.590 VNĐ
41.900 VNĐ
img
-10%
Cáp điện CXV-3x2.5+1x1.5 - 0.6/1kV
36.680 VNĐ
33.000 VNĐ
img
-10%
Cáp điện CXV-2x2.5 - 0.6/1kV
24.090 VNĐ
21.700 VNĐ
img
-10%
Cáp điện CXV-4x2.5 - 0.6/1kV
40.040 VNĐ
36.000 VNĐ
img
-10%
Cáp điện CXV-4x25 - 0.6/1kV
307.030 VNĐ
276.300 VNĐ
img
-10%
Cáp điện CXV-4.0 (7x0.85) - 0.6/1kV
13.910 VNĐ
12.500 VNĐ
img
-10%
Cáp điện CXV-2x16 - 0.6/1kV
107.100 VNĐ
96.400 VNĐ
 
 
img
-10%
Cáp nhôm LV-ABC-2x95 - 0.6/1kV
66.220 VNĐ
59.600 VNĐ
img
-10%
Cáp nhôm LV-ABC-2x35 - 0.6/1kV
27.300 VNĐ
24.600 VNĐ
img
-10%
Cáp nhôm LV-ABC-2x120 - 0.6/1kV
83.750 VNĐ
75.400 VNĐ
img
-10%
Cáp nhôm LV-ABC-3x120 - 0.6/1kV
123.680 VNĐ
111.300 VNĐ
img
-10%
Cáp nhôm LV-ABC-2x70 - 0.6/1kV
51.550 VNĐ
46.400 VNĐ
img
-10%
Cáp nhôm LV-ABC-2x16 - 0.6/1kV
16.240 VNĐ
14.600 VNĐ
img
-10%
Cáp nhôm LV-ABC-4x35 - 0.6/1kV
52.790 VNĐ
47.500 VNĐ
img
-10%
Cáp nhôm LV-ABC-4x50 - 0.6/1kV
71.570 VNĐ
64.400 VNĐ
 
img
Cáp điều khiển YY 3x1.5 - 300/500V
20.890 VNĐ
img
Cáp điều khiển YY 4x0.75 - 300/500V
15.910 VNĐ
img
Cáp điều khiển YY 12x2.5 - 300/500V
100.720 VNĐ
img
Cáp điều khiển YY 8x1.5 - 300/500V
46.630 VNĐ
img
Cáp điều khiển YY 3x2.5 - 300/500V
28.060 VNĐ
img
Cáp điều khiển YY 4x0.5 - 300/500V
12.900 VNĐ
img
Cáp điều khiển YY 25x1.5 - 300/500V
136.760 VNĐ
img
Cáp điều khiển YY 8x0.5 - 300/500V
20.900 VNĐ
 
img
Cáp điều khiển có lưới CY 2x0.5 - 300/500V
14.850 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới CY 8x2.5 - 300/500V
88.740 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới CY 8x1.0 - 300/500V
49.890 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới CY 7x1.5 - 300/500V
53.910 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới CY 4x1.5 - 300/500V
35.910 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới CY 2x1.0 - 300/500V
20.580 VNĐ
img
Cáp điều khiển có lưới CY 2x1.5 - 300/500V
24.390 VNĐ